Vårvalget 2021

Resultater Vårvalget 2021

Nå er resultatene for vårvalget klart! Trykk på knappen over for å se resultatene.

Takk til alle som har stilt til valg og alle som har stemt.

Skriftlig valgutspørring

Kandidatene som ikke var med på den digitale utspørringen har fått spørsmål på mail. I dette dokumentet kan du gå inn og lese deres svar.

Husk at du kan stemme her helt frem til 12:00 på onsdag!

Engasjer deg i NHHS!

Årets kandidater til Vårvalget 2021 er klart og valget er i gang! Fra mandag 12. april klokken 17:15 til onsdag 14.april klokken 12.00 kan du stemme på Canvas! Kandidatene er publisert og kan drive valgkamp fra mandag 12.april 8:00.

I år kjøres en todelt valgutspørring; kandidater til NHH-styret, leder Bergen Challenge, leder KKU og leder Stafettkomiteen vil spørres ut på en livesending  som kan strømmes mandag klokken 17.15. Du kan sende inn spørsmål til denne utspørringen ved å følge denne linken. Det kan gjøres både før og under utspørringen.

Andre kandidater vil få tilsendt og bli bedt om å besvare spørsmål skriftlig i løpet av mandagen som legges ut på nhhs.no 19:00 samme dag. Du kan sende spørsmål til disse kandidatene ved å følge denne linken. Det må du gjøre før 16:00 mandag.

Valget avsluttes onsdag kl.12:00 og resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:15 mandag 12.april til kl 12:00 onsdag 14.april.

For alle stillinger (utenom leder BC) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For leder BC er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Kandidater

NHH-Styret

Kvinnelig representant

Sigrid Barstad Sanner (4.kull)

Kjære medstudenter!

Etter snart fire år på NHH, er engasjementet for studentforeningen og NHH fremdeles like stort. Nå håper jeg å kunne bruke mitt siste år på skolen til å gjøre studiehverdagen enda bedre og kjempe for sakene studentene er opptatt av, i NHH-styret.

I løpet av min tid på NHH har jeg hatt ulike verv i studentforeningen: jeg har sittet i NHH Aid og NHHI styret og jeg er leder av NHH-Symposiet 2021. Gjennom disse vervene har jeg fått erfare hvor viktig studentforeningen er både sosialt, men også som en arena for faglig utvikling. I tillegg har jeg sittet som studentrepresentant i Vårkonferansekomiteen til NHH i snart to år. Dette kombinert med vervet som leder av NHH-Symposiet har gitt meg erfaring med å samarbeide tett med ledelsen, samt en bedre forståelse av viktige prosesser her på NHH. Videre har jeg sittet i kommunestyret i Bærum i snart 6 år, som har gitt meg verdifull erfaring med å kjempe for gjennomslag i viktige saker.

Jeg håper dere gir meg muligheten til å forbedre studiehverdagen på NHH, som representant i NHH-styret.

Maria Selsås Fjogstad (4.kull)

Etter snart 4 år på NHH har jeg vært heldig å få bli kjent med både studentforeningen og studentmassen. Nå ønsker jeg å forbedre studentenes hverdag og være studentenes stemme opp mot høyblokken. Jeg vil fremme følgende saker:

1. Fremme tiltak for inkludering når skolen og samfunnet åpner opp.
Store deler av studentmassen har gått glipp av det fantastiske fellesskapet og engasjementet NHH har å by på, og mange føler seg ensomme. Det er viktig at NHH gjør alt de kan for at studentene skal få en så god studiehverdag som mulig når skolen virkelig åpner igjen. Dette gjelder for nye, gamle og utvekslingsstudenter.

2. Få bærekraft i større grad implementert i NHHs neste strategi.
NHHs «mission statement» for 2018-2021 var «Sammen for en bærekraftig verdiskapning». Jeg mener at dette ikke er utført i praksis og at gjennomsnittsstudenten på NHH får for lite kunnskap om bærekraft, særlig på bachelornivå. Jeg ønsker å kreve målbare parametere til NHHs neste strategi.

3. Være studentenes stemme og fremme studentenes velferd.
Dette gjelder saker som plassmangel, areal til studentforeningen og tilbud for psykisk helse.

Mannlig representant

Aksel Devold (5.kull)

Jeg stiller som representant til NHH-styret!

Stem på meg dersom du ønsker en tydelig studentstemme som vil:

1.Bedre studentenes arbeidshverdag gjennom bedre koordinering av arbeidsmengde og gruppearbeid mellom obligatoriske emner på bachelor. I tillegg til å jobbe for økt antall gruppearbeidsplasser.

2.Arbeide målrettet for at ledelsen og NHHS samarbeider best mulig. Her er god kommunikasjon nødvendig for et vellykket samarbeid hvor studentenes interesser ivaretas.

3.Sørge for å ha dyptgående kjennskap til saker før de tas opp i styret gjennom møter med kjernestyret og andre sentrale utvalg. Slik kan jeg holde meg løpende oppdatert og skape et effektivt samarbeid mellom utvalgene og NHH-styret.

Dersom du har tillit til mine erfaringer og ambisjoner, så håper jeg at du stemmer på meg. Dette gjøres på Canvas. Godt Valg!

Sverre Skjauff (4.kull)

Til høsten går NHH inn i en ny strategiperiode, vi får et nytt rektorat, og vi har et ferdigrenovert bygg. Samtidig vil vi oppleve slutten av pandemien. Dette gjør at det er et stort mulighetsrom for oss til å forme morgendagens NHH.

Jeg vil kjempe for en fleksibel studiehverdag, hvor vi fortsetter den digitale læringsutviklingen som pandemien har vist oss, og hvor det fremdeles finnes muligheter som Innovation School eller sommerkurs for bachelor.

Etter ha sittet i 3 år i ulike styringsorganer i NHHS har jeg erfart at de viktigste avgjørelsene for studentene og studentforeningen tas av NHH-styret. Som styrerepresentant vil jeg fremme studentene sin stemme, og sørge for at vi er representert i alle saker som angår oss. Jeg er svært motivert for å snakke høyt, åpent og ærlig om hva vi studentene ønsker av og på NHH.

Mannlig vara

Thorvald Mosvold (4.kull)

Hei NHHS
Jeg stiller som mannlig vara til NHH-styret. Fra året mitt i Kjernestyret har jeg erfart at de store beslutningene tas i NHH-styrerommet, så jeg er klar for å påvirke det øverste organet på NHH for å gjøre hverdagen til stud.NHH bedre. Jeg stiller som vara pga min planlagte utveksling denne høsten.
Vurder å gi meg din stemme for å få en frittalende, direkte kar inn i NHH-styret!

Klubb- og kulturutvalget

Blokk: Barmuda

BARMUDA! Barmud-hva? Tenker du kanskje. Jo, det skal jeg si deg! Kjelleren er møteplassen der stud.NHH kan skyve bekymringer til side, og forsvinne inn i mørkets festligheter. Det siste året har møteplassen gått tapt for alle festglade sjeler, og det er vår visjon å heise seilet til topps slik at stud.NHH igjen kan forville seg i Kjellerens lokaler og hovedkvarteret, Klubben. For å gjøre dette, ønsker vi å videreføre tidligere styrers engasjement for styrevervet, men ser også en mulighet til å gjennomføre nye prosjekter. En tom kjeller skal fylles med NHH studenter, og vi ønsker å gjøre både Kjelleren og Campus til de beste oppholdsrommene på NHH.

Er du med på skuta? Er du klar for å feire for fullt? Stem Barmuda til KKU-styret!

Leder

Julia Jensen (2.kull)

Gjennom min tid som NHH-student har jeg tatt fatt på de mulighetene jeg har kunnet, for å engasjere meg i studentforeningen. Jeg har opplevd en enorm glede gjennom det inkluderende miljøet, og har særlig funnet min plass i kjelleren. Min hovedmotivasjon for å stille som leder til KKU-styret er dermed å kunne videreføre det kjelleren har å by på til resten av stud.nhh. Klubben og Campus er de to største rommene i kjelleren, og de har nå stått tomme et helt år. Vi har Norges beste studentforening, og det er på tide at vi snart får muligheten til å igjen bli Norges mest aktive. Jeg har stor tro på at jeg, sammen med blokken, kan forbedre kjellerens tilbud etter hva studentene selv ønsker, slik at dette blir appellerende steder å oppholde seg på for studentene.

Kjernesaker
– Gi Klubben og Campus nytt liv etter en langvarig og tærende pandemi
– Endelig vise nåværende 1.kull og kommende studenter hva Kjelleren er og har å by på, både på dagtid og kveldstid
– Tilpasse tilbudene i Klubben og Campus etter stud.nhh ønsker

Økonomiansvarlig

Arruran Sriragulan (2.kull)

Som økonomiansvarlig vil jeg bygge videre på det gode arbeidet de før meg allerede har gjort. Jeg skal sørge for å ha god kontroll over kostnader og inntekter knyttet til drift av bar. At midlene vi får utdelt benyttes effektivt og ikke minst for studentene, blir en viktig prioritering. I tillegg til et tett samarbeid med baransvarlig, vil jeg jobbe for at god opplæring og enkle rutiner blir gitt til interne KKU’ere og utkom. Dette vil kunne forhindre svinn og effektivisere driften i baren.

Videre ønsker jeg å lage en god og oppdatert oversikt over ulike arbeidsoppgaver som må utføres, slik at alle er trygge i arbeidet sitt. Jeg vil også bidra med å skape et godt miljø og bidra i å arrangere morsomme arrangementer og andre aktiviteter.

Kjernesaker:
– God opplæring og effektivisering av rutiner og drift
– Skape et godt tilbud for stud.NHH
– God økonomisk styring

Personalansvarlig

Elin Vibeke Aschim Ringstad (2.kull)

Etter pandemiens ende, vil kjelleren igjen kunne åpne for full drift og aktivitet. Som personal-sosialansvarlig vil jeg effektivisere utkom-ordningen, samt gjøre vakten til en hyggelig og morsom måte for førstekullister til å bli kjent med kjelleren. Jeg vil således sørge for at studentene får oversikt over sine utkom-vakter i god tid i forkant, slik at flere skal ha mulighet til å gjennomføre sin vakt.

Internt i KKU ønsker jeg å sørge for et godt og inkluderende miljø. I tillegg skal jeg sette opp oversiktlige vaktlister og sikre god bemanning på arrangementer.

Baransvarlig

Oda Bang-Olsen (2.kull)

Etter korona vil det være flere spennende muligheter i vente for barene drevet av KKU. Som barsjef ønsker jeg å fortsette med å finne nye måter å effektivisere rutinene rundt utrekvirering. Dette vil jeg gjøre ved å fokusere i enda større grad på opplæring innad i bargruppen. Jeg ønsker også å forsørge for et godt samarbeid mellom KKU og Hansa, samt andre underutvalg på skolen. Videre ønsker jeg å utnytte potensialet i Campus, og sørge for å tilby et attraktivt alkoholtilbud. I denne sammenheng vil jeg også å utdanne flere bartendere.

Kjernesaker:
– Effektivisere rutiner med utrekvirering.
– Opprettholde et godt samarbeid med Hansa og andre underutvalg på skolen.
– Benytte Campus i større grad.
– Utdanne flere bartendere.

Kjelleransvarlig

Kristian Hope (2.kull)

Vi går en usikker høst i vente, men vi har alle et håp om at kjelleren kan åpnes igjen. Som kjelleransvarlig vil jeg sørge for at kjelleren står klar til å ta imot alle og enhver – spesielt dere som nå er førstekullister. Jeg vil gjøre mitt ytterste for at kjelleren igjen blir det mest ettertraktede stedet for festligheter og konsum av alkohol for stud.NHH. Jeg ønsker å bygge videre på det gode arbeidet tidligere kjelleransvarlige har lagt ned, hvor effektivisering og grundig opplæring i kassasystemer og andre rutiner står sentralt. Gjennom et godt samarbeid med Kjellerutvalget skal jeg også se til at utbedringen av Campus går som planlagt. Jeg vil påse at lyd- og lyssystemer tørkes støv av, og klargjøres til det som kan bli en vanvittig høst.

Kjernesaker

– Kvalitetssikre det tekniske utstyret slik at kjelleren står klar til åpning.

– Grundig opplæring i kassasystem slik at alkoholservering går smertefritt.

– Få tilbake lysveggen bak baren

– Bidra til utbedring av Campus

Arrangementsansvarlig

Ylva Bjordal (2.kull)

Etter et langt år med restriksjoner og ingen aktivitet i kjelleren ønsker jeg å gjenopplive kulturlivet som det en gang var. Som arrangementansvarlig vil jeg påse at kjelleren igjen blir en møteplass for studentene ved NHH til alle døgnets tider, samt sørge for at de nye kullene endelig får oppleve alt kjelleren har å by på. Jeg ønsker å skape et allsidig kulturtilbud med arrangementer av ulike slag, hvor terskelen for deltakelse er lav. Mitt hovedfokus vil være at alle skal føle seg velkomne til å benytte seg av kjellerens tilbud, enten i regi av KKU eller ved å benytte seg av lokalene på egenhånd. Videre vil jeg effektivisere bookingsystemet tilknyttet Klubben, Campus og Fuken, og sørge for tydelig kommunikasjon mellom involverte parter.

Kjernesaker
– Arrangere store kjellerfester
– Sørge for lavterskeltilbud i kjelleren
– Effektivt bookingsystem for Klubben/Campus/Fuken

PR-ansvarlig

Vinjard Talsnes (2.kull)

Nå er det snart klart for festligheter i Kjelleren igjen. Men hvordan skal folket vite hva som skjer? Jo, med din stemme, er dette kanskje min jobb! Som PR-ansvarlig i KKU, ønsker jeg å formidle informasjon som aldri før. Dette gjennom hyppig promotering på våre SoMe-kanaler, samt jungeltelegraf og stands.

I tillegg til dette ønsker jeg å styrke KKU sin kulturelle profil blant studentene gjennom god profilering av det viktige arbeidet KKU gjør for å heve det psykososiale miljøet på NHH.

Ønsker du en mer inkluderende og innbydende Kjeller med god informasjonsflyt? Stem på meg som PR-ansvarlig i KKU. Stem BARMUDA.

Mine kjernesaker:
– Alle studenter i NHHS skal føle seg velkomne til åpne arrangementer i kjelleren
– @Klubbennhh skal ha flere følgere på Instagram enn @Ricksbergen
– Mango IPA på tap

Bergen Challenge

Blokk: Nødlandslaget

Kjære medstudent,

Vi i Nødlandslaget har de siste semestrene virkelig merket betydningen prosjektene i NHHS har for NHH studentenes trivsel. Da BC20 ble avlyst resulterte det i færre sosiale arenaer som hadde vært sårt trengt i studenthverdagen. Til høsten er det ingen bachelorstudenter som har opplevd et BC, noe som byr på utfordringer. 

Det er derfor på tide å brette opp ermene og samle de beste ressursene fra alle kanter av NHHS. I 2022 vil det være fire år siden forrige BC og denne gangen ønsker vi ikke lenger å sitte på sidelinjen – vi ønsker å være nøkkelspillere som kan ta BC til nye høyder! Nødlandslaget stiller til valg i krisetid for å gjenreise et storslagent Bergen Challenge i 2022.

Nødlandslaget består av en gjeng med erfaring fra ulike deler av NHHS, men med et felles engasjement for studentidretten. Vi samler våre individuelle kvaliteter til et lag som skal bidra til at BC22 blir større og bedre enn noen gang. Vi gir alt – alt for BC!

Nødlandslaget har spesielt tre mål vi vil jobbe aktivt for. Først og fremst vil vi skape et inkluderende miljø i organisasjonen og gi alle BC-funksjonærer et hjem i NHHS. For det andre er BC NHHS nest største prosjekt og vi mener det er på tide at BC arrangerer et større og mer helhetlig konsept under FKU-22. Til slutt vil vi også jobbe aktivt for å styrke synligheten til BC i NHHS. 

Vi er klare for å arrangere en studentidrettsfestival uten like – og håper du stemmer på oss!

Leder

Olve Bjørke Wergeland (4.kull)

Bergen Challenge, den perfekte kombinasjonen av idrett og kultur, har gitt meg minner og venner for livet. Jeg har jobbet med mange dyktige og engasjerte mennesker i prosjektet og jeg kan med stor respekt og ydmykhet fortelle at jeg stiller som leder for BC22! Jeg har tatt del i to BC allerede og i BC20 var jeg med nesten fra start. Det har vært veldig lærerikt og morsomt, og nå er jeg kjempemotivert til å ta enda mer ansvar!
BC er vokst til NHHS andre største prosjekt og det er på tide at BC får en mer langsiktig strategi. Jeg vil jobbe for å utarbeide dette i samarbeid med tidligere BC-styrer og NHHI. I min erfaring er ansvarsfølelse og eierskap til arbeidet som legges ned det som motiverer frivillig arbeid mest. Derfor er det viktig med en flat organisasjonsstruktur. Det er også viktig at funksjonærer får igjen for arbeidet og jeg vil jobbe for at alle skal sitte igjen med gode minner og en tilhørighet til BC. Jeg er klar for å spre BC-glede og håper du stemmer på meg!

Økonomi

Karoline Falch-Monsen (3.kull)

For meg har idretten alltid hatt en stor og betydningsfull del av livet mitt. Det viktigste for meg er samholdet og det sosiale båndet som knyttes, og er det som har fått meg til å aldri slutte med idrett. Idrettsgleden fra barndommen er minst like viktig for oss studenter. Etter et år med lite muligheter for å utfolde seg på idrettsbanen, brenner jeg enda mer for å få hjulene i gang igjen hos studentidretten.

Nytt fra dette året er at regnskap for prosjekter skal føres felles i NHHS, og skal bistås av Regnskapsgruppen. Jeg har derfor ønske om å få god informasjonsflyt fra start, og en stor oppgave for meg blir dermed å forme dette samarbeidet. Med regnskap outsourcet vil jeg dermed ha bedre tid til andre oppgaver, og jeg vil derfor kunne øke samarbeidet og relasjonen til markedsseksjonen med tanke på innhenting av samarbeids- og fondsinntekter. Jeg vil også arbeide videre med interne rutiner og sørge for en god og robust økonomistyring hvor jeg i tillegg har en kritisk stemme i budsjetteringsrunder.

Marked

Thomas Moen Solem (2.kull)

Etter å ha vært gruppeleder i BC20, var jeg helt overbevist om at jeg ville være med videre. På tross av at det ble avlyst i 2020, satt jeg igjen med utrolig mange bra minner. Jeg ønsker å stille som markedssjef nå fordi idretten er noe jeg brenner for, og jeg vil bidra til å løfte Bergen Challenge til nye høyder. Ettersom jeg ble med tidlig i markedsseksjonen under BC20, har jeg et godt innblikk i hva som skal til og mener jeg har gode forutsetninger for å gjøre jobben så bra som overhodet mulig.

Jeg har særlig noen hovedområder jeg ønsker å fokusere på dersom jeg blir valgt som markedssjef. For det første vil jeg etterstrebe å sikre BC flere hovedsamarbeidspartnere tidlig, for en økt forutsigbarhet til arrangementet. For det andre ønsker jeg å innføre hovedsponsorer for de største idrettene. Dette kan gjøre oss enda mer attraktive for enkelte bedrifter og større fleksibilitet i hva vi kan tilby. Jeg ønsker også å sikre gode samarbeidsavtaler, slik at hver deltaker føler at de får mest mulig ut av pengene sine.

Logistikk

Jamie André Løvaas (1.kull)

Som ihuga idrettssjel har det vært ekstra tungt å se at NHHI og idrett generelt har vært såpass begrenset det siste året. BC22 er en unik mulighet til å vekke idrettsgleden til live igjen, og jeg har et sterkt ønske om å bidra med engasjement, motivasjon og glede for å gjøre dette så bra og knirkefritt som mulig, helt fra starten av!

Viktigheten av logistikk skal ikke undervurderes, og kan beskrives som bærebjelkene i ethvert større arrangement. Som leder logistikk ønsker jeg naturligvis å videreføre det som fungerte bra under forrige arrangement, samtidig som jeg ikke er redd for å utforske alternativer som kan forbedre produktet. I tillegg ønsker jeg å utbedre det som ikke fungerte så bra, deriblant utvidelse av kiosk -og overnattingstilbudet.

Som seksjonsleder skal jeg legge til rette for at alle, det være seg gruppeledere, mellomledere og funksjonærer, får de forutsetningene og den oppfølgingen de trenger. Jeg ønsker å skape en arena som tilbyr muligheten til å utvikle seg og som fremmer trivsel og tilhørighet. Klarer vi det er jeg sikker på at resultatene kommer deretter!

Kultur

Marcus Hasselberg Ness (1.kull)

Kulturseksjonen sitter på en enorm mulighet: Sammen kan vi gi deltakere av SLBC22 en langhelg med både store arrangementer, happenings og møtesteder, som både viser Bergen på sitt beste og sikrer at alle koser seg både før under og etter matcher. Med disse mulighetene er det med stor glede og entusiasme at jeg stiller til valg som kultursjef for SLBC22. Jeg ønsker å arbeide helt fra starten av for at vi kan igjen kan få gjenopplive de magiske øyeblikkene vi alle har lengtet etter. Sammen med en knallbra gjeng ledere, mellomledere og funksjonærer ønsker jeg å engasjere og inkludere samtlige så alle virkelig koser seg og får det meste ut av tiden før, under og etter folkefesten SLBC.

Jeg vil jobbe for å bevare de gode erfaringene og elementene fra arrangeringen av tidligere studentleker, samtidig som vi ser på mulighetene for å videreutvikle deler av programmet; blant annet ved å innføre flere kulturelle aktiviteter og videreutvikle banketten! Målet blir at alle deltakere sitter igjen med en skikkelig god-følelse, hvor man har hatt det like bra på som utenfor banen!

Info

Karoline Westre (4.kull)

Studentidretten har vært en viktig del av studenttilværelsen min siden jeg flyttet til Bergen. Jeg har troen på at den aktive studentidretten på NHH er en av grunnene til at såpass mange NHH-studenter trives, og derfor brenner jeg for en aktiv studentidrett. Jeg vil derfor bidra til å gjøre det enda morsommere å drive med idrett ved siden av studiene. Bergen Challenge er definitivt et arrangement som nettopp styrker studentidretten, og jeg har derfor et stort ønske om å få være med å arrangere enda et BC!

Det er viktig for meg at funksjonærene i BC skal trives og føle seg velkommen. Jeg ønsker derfor å legge til rette for et mangfoldig tilbud av sosiale arrangementer. Som informasjonssjef ønsker jeg også å jobbe for god intern informasjon og kommunikasjon. Jeg ønsker å innføre en ny kommunikasjonsplattform som er velfungerende både på PC og mobil, og opprette et nyhetsbrev for alle frivillige med oppdateringer om hva som skjer i de ulike seksjonene. Jeg tror dette vil være motiverende og gi funksjonærene en større tilhørighet til BC.

Ekstern

Sofie Vik (3.kull)


Ingenting er så samlende som en idrettsfestival. Jeg vet at det nå sitter mange ivrige studenter rundt i hele Norge som gleder seg til å endelig igjen kunne samles til idrett og fest. Som eksternsjef vil jeg saumfare land og strand for å dra med meg alt av oppspart idrettsengasjement til det som skal bli Norges største studentidrettsfestival – Bergen Challenge 2022!

Mitt overordnede mål som eksternsjef vil være å rekruttere så mange deltagere fra hele studentnorge som mulig. Vi går selvsagt for deltakerrekord, med et mål om minst 2500 engasjerte deltagere! Studentambassadørene er en svært viktig ressurs i rekrutteringsprosessen, og jeg vil derfor fokusere på å lage et godt opplegg for dem. Videre vil jeg samarbeide tettere med informasjonsseksjonen om å utarbeide en gjennomført promoteringsplan, både fysisk og digital, som har en fin layout og et tydelig BC-preg. På denne måten håper jeg å rekruttere en mangfoldig deltakermasse fra hele studentnorge!

Arrangement

Helene Cecilie Lyngbo Iversen (2.kull)

Studentidretten har betydd mye for meg i min tid på NHH, noe jeg vet den gjør for så mange andre også. Det er lite som kan sammenligne seg med det studenter ved NHH kan få til når de går sammen for å skape et prosjekt. Spesielt i en tid som dette er det spennende å kunne være med fra starten av et arrangement som vil gi etterlengtet samhold, idrettsglede og minner for livet, sammen med folk man ellers ikke ville blitt kjent med. Dette gjør at jeg ønsker å stille til valg som arrangementsjef for BC22.

Det er idretten som er i fokus under BC. Det er derfor viktig at det finnes et tilbud for alle og jeg ønsker derfor å utforske nye idretter, så vel som å videreutvikle e-sport som ble påbegynt i BC20. Videre vil jeg fortsette arbeidet med å gjøre lekene mer tilgjengelig for publikummere, for å skape en mer helhetlig opplevelse av arrangementet. Jeg vil også profesjonalisere idrettene ytterligere gjennom bedre utnyttelse av arenaer og et godt samarbeid med Bergen Kommune.

Næringslivsutvalget

Nestleder/økonomiansvarlig

Christian Wahl Lundh (2.kull)

Kjære medstudent,

Jeg stiller til valg som Økonomiansvarlig i Næringslivsutvalget fordi jeg håper å kunne bidra til at den økonomiske styringen i gruppen fungerer så godt som mulig. Etter å ha vært medlem av Næringslivsutvalget, ønsker jeg å kunne gi tilbake til en gruppe som har gitt meg så mye glede. Derfor er jeg utrolig motivert for å fortsette det gode arbeidet til forgjengerne, og sikre en problemfri overgang fra den forrige innehaveren av stillingen.

Jeg er høyst motivert til å jobbe i tett samarbeid med Regnskapsgruppen, for å sikre at våre samarbeidspartnere oppfatter arbeidet som forutsigbart og godt gjennomført. I tillegg til arbeidet med økonomien, ønsker jeg å bidra til de overordnede oppgavene i gruppen, samt være et bidragsytende medlem av styret.

Bookingansvarlig

Maya Grape (2.kull)

Kjære NHHS

Jeg er svært motivert til å få mulighet til å booke bedrifter og bidra til verdiskapning for hele NHHS. Målet mitt er å skape en best mulig bedpres-sesong med både nye og gamle bedrifter uansett om det blir online, fysisk eller en hybrid. Jeg vil lytte til studentenes ønsker og jobbe for at interessen for bedpresser blir ivaretatt, både for studentene og bedriftene.

Ønsker dere et godt valg,

Maya Grape

Adeel Tariq (5.kull)

Motivasjonen for å søke er på bakgrunn av min interesse og ønske for å gjøre NHH studenter mest attraktive i arbeidsmarkedet. Gjennom dette vervet kan jeg få mulighet til å utgjøre en forskjell, som er motivasjonskilden min. Jeg jobber som «Sales Intern» i en startup, hvor arbeidsoppgavene mine er å kontakte selskaper, forhandle med dem og få dem til å bli våre klienter, altså omtrent det samme som dette vervet krever. Overførbare egenskaper og erfaring fra denne rollen vil komme godt med som Bookingansvarlig hos Næringslivsutvalget. Jeg vil trekke frem at min kommunikasjonsevne og forhandlingsevne har blitt satt pris på i en del tilfeller. Disse to egenskapene har vært sentrale for at jeg blant annet har gitt opplæring til flere teamledere, hatt ansvar for kommunikasjon med sentrale klienter på vegne av selskapet og blitt valgt som tillitsvalgt hvor jeg forhandlet med toppledelsen. Jeg mener at disse egenskapene og indre motivasjon vil gi meg et godt utgangspunkt til å klare å prestere i denne rollen, og dermed hente inn riktige og etterspurte selskaper til skolen.

Informasjonsansvarlig

Tomas Skjetne (2.kull)

Jeg stiller som Informasjonsansvarlig fordi jeg ønsker å gi noe tilbake til Næringslivsutvalget og NHHS. Jeg har god kjennskap til sosiale medier og synes det faktum at mine ord kan nå ut til mange studenter er spennende. Jeg tror dette er en god mulighet til å utvikle meg videre som student på NHH.

Presentasjonsansvarlig

Sander Malsten (2.kull)

For me, this position represents a great oppourtunity to be involved in the student union. My primary motivation is getting more responsibility and hopefully being able to have an impact for Næringslivsutvalget.

Profileringsutvalget

Nestleder/økonomiansvarlig

Kristina Sandvik (2.kull)

Jeg ønsker å søke på stillingen som nestleder i PU, fordi jeg ønsker å utfordre meg selv og oppnå mer kunnskap og innsikt i NHHS. Jeg er ivrig etter å ta på meg mer ansvar, og ønsker å bidra med nye innspill og ideer. Jeg har vært med i NHHS i snart to år, og jeg tenker at verv som dette er en fantastisk mulighet til å bli kjent med nye studenter og tilegne seg essensiell, praktisk erfaring. Jeg mener denne stillingen vil passe meg godt, fordi jeg er en svært motivert, nysgjerrig og sosial student. Det ville vært betydningsfullt for meg å bli en del av PU-styret, fordi det vil bidra både til personlig og faglig utvikling. Jeg er overbevist om at jeg vil være et verdifullt tillegg i styret, og jeg er trygg på at jeg er kapabel til å ta på meg ansvaret som kreves.

Stafettkomiteen

Blokk: Long-distance Relay-tionship

Processed with MOLDIV

Vi befinner oss fortsatt i en situasjon utenom det vanlige. Avstander på 1- og 2-meter er blitt det normale, og lite vet vi om avstanden tilbake til normalen. Sammen har vi opplevd den gleden stafkom har spredt rundt seg, der de ukentlige treningene har blitt en enda viktigere sosial møteplass i fravær av andre sosiale sammenkomster. Long-distance Relay-tionship stiller til valg for stafettkomiteen 2021/22 med mål om å fortsette å styrke NHHs beste arena for løping, samhold og vennskap.  Sammen skal vi redusere avstanden til trening, og øke avstanden til BI!

 Vi i Long-distance Relay-tionship er syv genuint motiverte og engasjerte sjeler, som alle ønsker å tilrettelegge for trening og mestring på alle nivå. Vår drivkraft er å kunne bidra til samhold og trivsel hos studentene på NHH. Vi er klare for å legge ned det som skal til for å skape uforglemmelige minner gjennom ukentlige treninger, arrangementer, og ikke minst Bergensbaneløpet.

 For å redusere ventetiden til BBL vil vi videreføre suksessen med Bergenstafetten. Gjennom økt profilering og promotering av arrangementet vil vi tilrettelegge for større deltagelse fra flere utdanningsinstitusjoner i Bergen. Dette kan bidra til økt sosialisering mellom studenter, samtidig som det kan gi økt treningsmotivasjon i ventetiden mot BBL.

 Gjennom økt fokus på sosialisering i forbindelse med treningene vil vi sikre at enda flere føler tilhørighet til stafkom. Vi vil fokusere på å inkludere første- og andreårsstudenter for å dyrke frem en sterk fremtidig stafkom-generasjon. Vi lykkes først når alle føler seg velkomne på trening, og sammen skal vi holde BI på god avstand mot NHHs 20. seier på rad!

 Stem på Long-distance Relay-tionship!

Leder

Oda Sikkeland (3.kull)

Bergensbaneløpet er det råeste studentarrangementet du finner, og det har engasjert og motivert meg siden mine første dager på NHH. Som en del av fjorårets styre har jeg fått føle på løpegleden som komiteen sprer på skolen. I tillegg har jeg sett hvilken viktig plattform Stafettkomiteen skaper, både som sosial møteplass og som treningsarena. Etter et år som nestleder og økonomiansvarlig er jeg nå klar til å ta steget opp til lederstillingen. Målet mitt er at enda flere skal finne veien til stafkom sine treninger og videre få føle på den gleden og fellesskapet som skapes her. Sammen med meg på laget har jeg 6 engasjerte og spreke studenter, som alle er motiverte for å ta fatt på det arbeidet deres respektive stilling krever. Sammen skal vi legge til rette for nye vennskap, mye glede, gode treningsøkter, og ikke minst at BBL 2022 blir «vårens sprøeste eventyr»!

Økonomiansvarlig

Camilla Langdalen (3.kull)

Allerede før jeg startet på NHH hadde jeg hørt rykter om hvilket eventyr BBL var, og ikke minst det gode stafkom-miljøet, og allerede etter første stafkom-trening høsten 2018 var jeg solgt. Idrettsgleden og mangfoldet som stafkom og BBL representerer er helt unik, og jeg har hatt en liten drøm om å være en del av stafettkomiteen helt siden førstekull. Det er derfor med stor glede og ære å kunne stille til valg som økonomiansvarlig sammen med en gjeng som har lyst til å gjøre BBL til akkurat det det er: Vårens Sprøeste Eventyr! For meg er det spesielt viktig å vise at stafkom-trening og BBL er en plass for absolutt alle, både bredden og toppen. Jeg har nemlig stor tro på at mangfoldet er en viktig årsak til NHHs store BBL-suksess. Som økonomiansvarlig vil jeg vektlegge en strukturert og ryddig økonomi, i tillegg til tett og godt samarbeid med resten av styret.

Markedsansvarlig

Julie Nærestad (3.kull)

Siden min første trening med stafettkomiteen høsten 2018, har de ukentlige treningene vært en arena hvor jeg har følt meg velkommen, og fått mange løpeglade venner. Det siste året har treningene virkelig vært et høydepunkt i hverdagen, og nå ønsker jeg å bidra til å spre stafkom-glede til enda flere! Som markedsansvarlig ønsker jeg å å ivareta de gode samarbeidene med stafettkomiteens sponsorer, slik at vi igjen kan se frem til et fysisk og sosialt Bergensbaneløp. I tillegg vil jeg se på muligheter for nye sponsoravtaler, samt legge til rette for at vi kan arrangere andre lavterskel arrangementer som Bergensstafetten og kveldsmat. Med stor motivasjon og et ønske om å bidra til å skape “vårens sprøeste eventyr”, håper jeg å kunne være en del av stafkom-styret 21/22.

Treningsansvarlig

Arne Jordåen (2.kull)

Før jeg startet på NHH hadde jeg allerede planen klar, jeg skulle bli med på treningene til Stafkom. Åpne løpetreninger og god stemning var vel alt jeg kunne ønske meg i mitt første semester på NHH. Jeg startet ut med godt mot og var fullstendig tom for krefter etter den første fire-minuttern i Fjellveien, men det var kjempegøy. Jeg ble godt ivaretatt av alle de smilende løperne som var tilstede, og treningsopplegget var for meg akkurat det jeg trengte for å motivere meg selv, og til å møte likesinnede løpemennesker.
I dag er mitt mål å kunne føre denne gleden videre til enda flere NHH-studenter. Sammen med Long-Distance Relay-tionship skal min rolle være å engasjere til idrettsglede, motivere og informere. Som treningsansvarlig er det jeg som skal stå til ansvar for at BI blir knust også i 2022.

Løypeansvarlig

Håkon Hegrestad (2.kull)

“Jeg søkte ikke NHH. Jeg søkte Stafettkomitéen». Det var en stor glede da jeg i 2019 ble tildelt rollen som informasjonsansvarlig. Gjennom året ble det mitt hjem. Et hjem med stadig nye, vakre ansikter som ønsker det samme: å dele idrettsglede. Den sosiale og inkluderende møteplassen som treningene er, tror jeg har vært nøkkelen til vår historisk lange seiersrekke. Mitt ønske er at gjennom bedre tilpassede løyper i Bergensområdet vil enda flere NHH-studenter delta på treningene.

Ønsket om å ikle meg rollen som løypeansvarlig handler om å skape informative etappebeskrivelser. Målet er at løperne og funksjonærene under stafetten vil føle på en deja vu takke være godt markerte løyper. Jeg ser frem til å kunne være en viktig bidragsyter frem mot reisen til Bergensbaneløpet 2022. Sammen med en fantastisk dyktig gjeng skal vi videreføre BBL-ånden etter beste evne.

Internansvarlig

Ingvild Kvaal (3.kull)

I starten av førstekull tok jeg motet til meg og møtte alene opp til stafkomtrening. En åpen gruppe med løpeglade NHHere kunne vel ikke være feil? Siden den gang har jeg hatt stor glede av de ukentlige treningene, som en sosial treningsarena så vel som en god avkobling i en stressende eksamensperiode. Bergensbaneløpet har vært et av mine store høydepunkt på NHH og jeg ønsker derfor å være en del av stafkom-styret 21/22 for å arrangere «vårens sprøeste eventyr» i 2022.

Som internansvarlig ønsker jeg å legge til rette for at flere finner veien til stafkom og får opplevelsen av et åpent og inkluderende miljø. Jeg vil fortsette det gode arbeidet med å skape en arena hvor man blir kjent med andre sporty NHH-studenter på tvers av alle kull og alle nivåer. Dette skal jeg gjøre ved å fokusere på sosiale sammenkomster, rekruttere flere til treninger og spre løpeglede til både nye og kjente fjes.

Bankettansvarlig/Magasinansvarlig

Andreas Fossan (3.kull)

Mitt første møte med Stafettkommiteén var en augustdag i 1. kull da jeg litt usikker stilte opp på stafettkomiteéns trening uten å kjenne noen. Dette valget er jeg takknemlig for i dag! Jeg ble tatt godt imot og kom inn i et aktivt, men lavterskel treningsmiljø hvor det er plass til alle uavhengig av ambisjoner og treningsbakgrunn. Da våren kom kvalifiserte jeg meg til Bergensbaneløpet som ble en ellevill opplevelse hele veien over fjellet. Etter snart 3 år med stort oppmøte på treninger og andre BBL-arrangementer, ønsker jeg å ta mer direkte ansvar for å videreutvikle det gode arbeidet i miljøet rundt Bergensbaneløpet.

Er det noe BBL-deltakerne fortjener etter tre dager med stafett, svette og moro, så er det en skikkelig bankett. Dersom jeg blir valgt som bankettansvarlig skal jeg gjøre mitt ytterste for at neste års BBL-deltakere skal kunne ta på finstasen lørdag kveld og få feiring de sent vil glemme. Mer konkret vil jeg utnytte de nyoppussede fasilitetene på NHH til å stelle i stand en bankett i ekte NHH-stil, med kortreiste kulturelle innslag, god mat og drikke!

Studentutvalget

Nestleder

Ingrid Helen Heimark (2.kull)

Som nestleder i SUN ønsker jeg å opprettholde det gode arbeidet til studentutvalget og LMU. Samtidig som å støtte medlemmene i utvalget. I tillegge ønsker jeg å videreføre arrangementer som «ettermiddagspraten» og ønsker gjerne få til flere interessante arrangementer slik at studiehverdagen, i en annerledes tid, blir best mulig for studentene ved NHH.

Informasjonsansvarlig

Marte Thomsen (3.kull)


I am running for the position as head of information in Studentutvalget, because I wish to work for a better student community at NHH and within NHHS.

During the last two semesters I have been working in the PR-group and social committee within Studentutvalget. This has given me useful insight into Studentutvalgets work and potential challenges in the future. It has also provided me with experience when managing social media platforms and communication internally and externally.

I am motivated to work for a better NHHS, by contributing to the work of Studentutvalget. I am particularly interested to work towards a better learning environment for all students. In order to do this, I must secure that Studentutvalgets work is communicated in a way that resonates with the student body. In addition to this I believe that working towards making the group more visible can strengthen the groups credibility and work towards representing all students.

Studentpolitisk utvalg

Nestleder

Caroline Huse Dalsegg (1.kull)

Jeg ønsker å stille som nestleder i SPU ettersom at jeg har trivdes veldig i SPU så langt, og derfor ønsker å bidra og engasjere meg mer.
Ettersom at jeg fortsatt er relativt ny på NHH ser jeg på dette som en god måte å komme bedre inn i studentforeningen, ved å bidra mer i både SPU og i NHHS generelt.

Studentpolitikk er selvfølgelig noe svært viktig for vår hverdag som studenter, som er en av flere grunner til at jeg ble interessert i SPU i høst. Derfor tror jeg stillingen som nestleder vil være svært interessant og lærerik, og noe jeg vil trives mye med.
Som nestleder håper jeg blant annet å kunne bidra til flere sosiale sammenkomster i SPU etterhvert som mulighetene for dette viser seg, og jeg vil gjøre mitt beste for å representere SPU på en god måte der det trengs.

Jeg er altså svært motivert for å stille, og håper på muligheten for å kunne øke mitt bidrag til SPU som nestleder! :)