Studentutvalget ved NHH (SUN) er skolens eldste underutvalg og fungerer som studentenes
stemme opp mot NHH. Gjennom skoleåret arbeider vi kontinuerlig for at studentene skal ha
best mulig læringsmiljø og få mest mulig ut av sin studietid. Dette gjør vi ved å være
representert i skolens mange institutter og utvalg. Vår nære kontakt med ledelsen på skolen
gjør at vi har reell påvirkningskraft på NHH.

For å følge opp skolens undervisningsplan har vi kullrepresentanter med spesielt ansvar for
dette. Hvert semester gjennomfører vi midtveisevalueringer, og samler inn tilbakemeldinger fra
studentene gjennom blant annet spørreundersøkelsen “Studentenes 20 spørsmål”.

Kontakt oss

Styret i Studentutvalget ved NHH

Sigrid Jakhelln Kjøita

Leder
sun.leder@nhhs.no

Leder har et overordnet ansvar for at faglige spørsmål fra studentene blir behandlet. I tillegg har leder ansvar for å ta saker fra skolens ledelse og administrasjon videre til Studentutvalget. Leder er også fast representant i Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget.

Henrik Barman Haugsmoen Stenberg

Nestleder og økonomiansvarlig
sun.nestleder@nhhs.no

Nestleder har det organisatoriske ansvaret, samt ansvar for Studentutvalgets økonomi og regnskap. Nestleder har også ansvar for Studentutvalgets meldingsrunde på Foreningsmøtet til NHHS og har møteplikt og stemmerett på vegne av Studentutvalget i Strategisk Forum.

Marthe Engelstad Soldal

Bacheloransvarlig
sun.bachelor@nhhs.no

Bacheloransvarlig har ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler bachelorprogrammene ved NHH. Bacheloransvarlig har ansvar for å følge opp kullrepresentantene og har hovedansvar for å koordinere arbeid knyttet til midtveisevaluering og utdeling av Bronsesvampen hvert semester. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig, stiller Bacheloransvarlig som representant i Utdanningsutvalget.

Tanvi Dadwal

Masteransvarlig
sun.master@nhhs.no

Masteransvarlig har ansvaret for å koordinere og iverksette initiativer som omhandler masterprogrammene ved NHH. Sammen med Fagpolitisk ansvarlig, stiller Masteransvarlig som representant i Utdanningsutvalget. Masteransvarlig står ansvarlig for å dele ut Masterstudentenes pris for fremragende innsats.

Ibeline Winther-Leversen

Informasjonsansvarlig
sun.info@nhhs.no

Informasjonsansvarlig har ansvaret for at relevant informasjon fra Studentutvalgets arbeid blir kommunisert til studentene. Dette innebærer bl.a. oppfølging av utvalgets sosiale medier. Informasjonsansvarlig har også ansvar for rekruttering av nye medlemmer.

Foto: Daniel Hoelzl og Sahil Sadana, Foto NHHS

Institutter og utvalg

Informasjon om de ulike instituttene og utvalgene Studentutvalget sitter i.

Institutter

Samfunnsøkonomi (SAM)

Strategi og Ledelse (SOL)

Foretaksøkonomi (FOR)

Finans (FIN)

Fagspråk og Interkulturell Kommunikasjon (FSK)

Regnskap, Revisjon og Rettsvitenskap (RRR)

Utvalg

Senter for Etikk og Økonomi

Læringsmiljøutvalget (LMU)

Ansettelsesutvalget

Utdanningsutvalget

Referansegruppe for Bachelor

Referansegruppe for MØA

Referansegruppe for MRR

Studentombud ved NHH

Enkelte ting kan ikke vi i Studentutvalget bistå med, men heldigvis har vi da et studentombud på
skolen. Typiske saker studentombudet jobber med er:

  • Formelle feil på eksamen
  • Avslag på søknader om tilrettelegging, utvidet studierett, innpass og utveksling
  • Mistanke om juks

Studentombudet på NHH heter  Karsten Olav Aarestrup og kan kontaktes på so@uib.no.

Dersom du er usikker på om du skal kontakte Studentutvalget eller studentombudet, kan du
bruke kontaktskjemaet vårt ovenfor så vil vi eventuelt sende deg videre dersom vi ikke kan bistå.

Priser

Studentutvalget har siden 1972 hatt ansvaret for å dele ut priser på NHH. Per i dag deles det ut priser til studentassistenter, forelesere på bachelornivå og masternivå som har gjort seg bemerket for sin innsats.