FAQ og hjelp2023-12-04T12:04:54+01:00
Hvordan logge inn på NHHS-mail?2022-05-10T15:33:58+02:00

Klarer ikke logge inn på NHHS-mail?

Som student ved NHH er du automatisk en del av studentforeningen, og du har fått opprettet en NHHS-mail som er en del av NHHS sitt Google Workspace domene. Denne mail-kontoen har format studentnummer@nhhs.no (eks. s123456@nhhs.no), og er helt separat fra din NHH-mail som har format fornavn.etternavn@student.nhh.no.

Innlogging til denne mail-kontoen er sendt til din NHH-mail. Så hvis du ikke har logget inn på din NHHS-mail før, gå til innboksen til din NHH-mail og søk etter en mail fra «system@nhhs.no». Da vil du finne en velkomstmail med innloggingsinformasjon for å logge inn for første gang.

Fungerer ikke dette? eller du du har glemt passordet?

Hvordan starter jeg en egen gruppe?2024-02-02T18:56:08+01:00

Dersom du ønsker å starte en egen gruppe i NHHS, må du sende en søknad til org@nhhs.no. Søknaden skal inneholde elementene som er spesifisert i Retningslinjer for opprettelse av interessegruppe i NHHS. Du skal ta utgangspunkt i denne malen for søknaden din.

Hvordan tilbakestiller jeg passordet mitt?2022-02-08T16:57:51+01:00

Du kan tilbakestille passordet ditt

For å tilbakestille passordet ditt, gjør du det sånn som du ville tilbakestilt for enhver Google-konto. Brukernavnet ditt er studentnummer@nhhs.no (eks s123456@nhhs.no).

 1. Gå til http://gsuite.nhhs.no/
 2. Skriv inn studentnummeret ditt, eksempel s123456
 3. Trykk Neste
 4. Trykk “Glemt passord?”
 5. Om du først blir bedt om å skrive inn siste kjente passord, klikk “Try another way”. Du vil så få muligheten til å få tilsendt en lenke / verifikasjonskode til din NHHe-postadresse, her MÅ du skrive din NHH-mail med format studentnummer@student.nhh.no (eks. s123456@student.nhh.no). Dette er et mail-alias til din NHH mail, og er det formatet som er lagt inn som gjenopprettingsmail til din NHHS-mailkonto.
 6. Dersom du tidligere har logget inn og har registrert et telefonnummer på kontoen din, vil du også kunne tilbakestille passordet ved hjelp av den.
 7. Fortsatt problemer? Kontakt it.info@nhhs.no
Hvordan oppdaterer jeg medlemslisten til gruppen min?2020-07-01T18:53:07+02:00

Et regneark i G Suite skal ha blitt delt med brukeren din. Logg inn på gsuite.nhhs.no med NHHS-brukeren din, og gå til “Delt med meg”. Du finner så et dokument øverst som har samme navn som gruppen din.

Hvordan gjør jeg utlegg for underutvalget mitt?2023-05-11T10:59:02+02:00

For å få godkjent og refundert et utlegg du gjør i NHHS bør du først og fremst avklare med økonomiansvarlig for underutvalget ditt at dette er et kjøp som dekkes av budsjettet deres.

Rent praktisk er alt du må gjøre å fylle ut et digitalt utleggsskjema. Straks utlegget er ferdig, vil det bli sendt til studentforening-mailen din. Deretter går du gjennom skjemaet, før det videresendes til utlegg@nhhs.no. Her vil vi kontrollere at skjemaet er utfylt riktig, og at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok. Les utleggsguiden vår her for å spare både deg selv og oss for tid. Du vil få en bekreftelse på at utleggsskjemaet er mottatt, og vi vil deretter sende det til en elektronisk godkjenning av både økonomiansvarlig for underutvalget samt en medarbeider i Regnskapsgruppen.
Dersom utlegget godkjennes sendes det til betaling.

Hva er godkjent dokumentasjon?2020-07-01T18:54:52+02:00

For at vi skal kunne betale tilbake et utlegg du gjør for NHHS så må dokumentasjonen være god nok til at også vår revisor kan godkjenne den (jf. bokføringsforskriften § 5-1-1). Dersom du vil ha penger tilbake for et kjøp, så må kvitteringen følge med som bilag til utlegget. Vi må ha spesifikasjon av hva som er kjøpt, datostempling som viser når det ble kjøpt, sum, mva-behandling og informasjon om hvilket selskap kjøpet er gjort hos. Dersom kjøpsbekreftelsen ikke er fra et selskap som gir ordentlig kvittering må du i tillegg til en form for avtaledokumentasjon også legge ved bankutskrift som bekrefter betaling. Jo mer dokumentasjon du leverer, desto mindre sannsynlig er det at du får skjemaet i retur.

Dokumentasjonen har som formål å bekrefte at kostnaden er ekte, at den kan knyttes til NHHS sin drift, at den forekommer i perioden vi bokfører den, og at det utføres riktig MVA-behandling.

Når får jeg pengene igjen for utlegget mitt?2020-07-01T18:55:28+02:00

Litt avhengig av når du sender utlegget til mailboksen vår, så kan det variere fra 14 til 18 dager dersom alt godkjennes med en gang. Fra utleggsskjemaet er godkjent så anslår vi omtrent 14 dager.

Når kan jeg forvente å bli fakturert for VK-kostnader?2020-07-01T18:56:08+02:00

Fakturaen vil bli sendt til den som booket VK før utgangen av måneden etter måneden for arrangementet. 

Hvordan kan jeg bli med i ulike grupper i studentforeningen?2023-07-21T13:07:35+02:00

Det er mange underutvalg, interessegrupper og idrettslag i NHHS, og felles for alle er at de hvert år med glede tar opp nye medlemmer. Uken etter FKU arrangeres Rekrutteringsuken, der du vil få sjansen til å bli kjent med alle gruppene og få informasjon om opptak til disse. Det vil komme mer informasjon om dette under FKU og på nhhs.no!

Du vil kunne finne alle gruppene som rekrutterer i rekrutteringsportalen på http://sok.nhhs.no.

Hvordan søker jeg om økonomiske støtte til gruppen min?2023-08-21T21:05:01+02:00

Det finnes en rekke ulike støtteordninger for grupper i NHHS. Hvilke man kan søke på avhenger av det søkes om. Underutvalg skal primært få økonomisk støtte direkte fra NHHS over budsjett, og kan ellers søke KS om midler utover budsjett. Interessegrupper kan og søke om midler fra NHHS, men skal primært søke andre steder. Søknader om økonomisk støtte til arrangementer og investeringer følger mal som man finner på NHHS-felles i G-suite, og sendes til kontaktperson i Kjernestyret eller oko@nhhs.no. I tillegg finnes det noen støtteordninger for grupper i NHHS.

Høyskolefondene
HSF kan gi underskuddsdekning til åpne arrangementer slik som faglige studentdrevne konferanser, workshops og arrangementer. HSF har 3 runder i året med følgende søknadsfrister for 2023:

 • 1. runde: 25. januar
 • 2. runde: 21. april
 • 3. runde: 18. september

Fond til sosiale formål for studentene
Fond til sosiale formål for studentene er et lite fond, med en søknadsrunde per år. Tildelinger fra dette fondet er også underskuddsdekning, men i mye mindre skala enn HSF. Følgende søknadsfrist gjelder for 2023:

 • 1. runde: 21. april

Foreningen For
Stiftelsen Foreningen for støtter hovedsakelig utstyr slik som instrumenter, teknisk utstyr eller oppgradering av rom. Stønadsordningen har to runder i året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar og august. Venter på informasjon – publiseres så fort som mulig. Alle de nevnte støtteordningene administreres gjennom Kjernestyret som innstiller, og man søker digitalt. Økonomiansvarlig sender ut informasjon per e-post til ledere og økonomiansvarlige i interessegrupper og underutvalg når fristene nærmer seg. Av andre støtteordninger for grupper i NHHS sjekk nhhi.no for støtte til utstyr og Kulturstyret Bergen for støtte til kulturelle grupper.

Tilskuddsordning for arrangementer
I 2023 har vi også laget en ny tilskuddsordning for arrangementer i NHHS. Dette betyr at dersom du, din gruppe eller din vennegjeng vil lage noe gøy så finnes det mulighet til å få finansiert dette. Bakgrunnen er at mange tilskuddsordninger er avviklet, og vi ønsker derfor å opprette en med rask behandling og løpende frist – nettopp for å gjøre deres liv litt enklere, og stud.nhhs liv litt gøyere

Arrangementer
Arrangementer kommer i mange former, som for eksempel:

– Kjellerfest
– Vaffelsteking
– Fjelltur
– Revy / aulashow
– Faglige foredrag / workshops
– Temafest
– Mini-konsert  …. og masse annet

Retningslinjer for tilskuddsordningen 

 • Tilskuddsordningen skal fungere i form av en underskuddsdekning. Arrangementet skal være åpent, herunder:Lav billettprisÅpent for stud.nhhArrangementet skal bidra til å øke studentvelferd. Arrangementer skal tilstrebe å bruke interne lokaler og utstyr. Arrangementet skal følge retningslinjer for booking av ressurser. Krav til søknad og rapportering:Søknader sendes til Øko KS med Prosjekt KS på kopi, og vedtas av Leder KS, Øko KS og Prosjekt KS. Søknad skal inneholde dato, begrunnelse / formål, antall deltakere og målgruppe, budsjett, øvrige søknader om ekstern støtte og behov for interne ressurser. Rapport skal innleveres i etterkant av arrangementet.Øko KS orienterer om innvilgede søknader i FS-møter.

Søknadsprosess Søknader sendes til oko@nhhs.no med prosjekt@nhhs.no på kopi. Den vil deretter behandles av KS (leder, øko, prosjekt) og dere mottar svar uavhengig utfall. I etterkant skal det leveres rapport med beskrivelse av arrangementet og regnskap.
Maler for søknad og rapport finner dere hhv. her og her.

Gå til toppen