I NHHS skal alle være trygge og føle seg ivaretatt på en god måte. Dersom du har opplevd eller opplever noe ubehagelig ønsker vi at du umiddelbart tar kontakt med Kjernestyret ved leder Karoline Aasnæs, HR-ansvarlig Kjersti Nøttum Haaland eller organisasjonsansvarlig Alexander Mckinney Wist. Om det er ønskelig, så kan du være anonym. Vil du varsle til andre enn Kjernestyret kan du enten kontakte NHH, Sammen eller Kontrollutvalget. NHHS har et tett samarbeid med NHH, og kan varsle videre til skolen dersom du vil det.

Om du er i tvil, si ifra!

Ønsker du å varsle muntlig, så kom gjerne innom kontoret til Kjernestyret. Om du ønsker å varsle til noen andre i Kjernestyret eller Kontrollutvalget, så er det fullt mulig. Kontaktinformasjon finnes på nhhs.no/kjernestyret eller nhhs.no/kontrollutvalget.