Om NHHS

Norges Handelshøyskoles studentforening ble grunnlagt i 1936 og er den nest eldste studentforeningen i Bergen. NHHS er en inkluderende forening med stor spennvidde og et rikt tilbud. Alt engasjementet er basert på frivillig innsats og med over 120 undergrupper og 1 800 aktive medlemmer er vi en av landets mest aktive og pulserende studentforeninger.

Gjennom semestrene vil du kunne oppleve en rekke små og store arrangementer arrangert av studentforeningen. NHHS arrangerer alt fra store show, fester og konserter i Aulaen og Kjelleren til Karrieredagene, workshops, foredrag og treninger.

Som student på NHH er du automatisk medlem av studentforeningen, uavhengig av om du er med i en undergruppe eller ikke. Dersom du ikke er student på NHH, må du være med i en av undergruppene i foreningen for å bli medlem.