Kontrollutvalget (KU) er et av NHHS sine styringsorgan, og skal føre til tilsyn, drive kontrollarbeid og være et rådgivende organ for studentforeningen. Mandatene til organet er å sørge for at NHHS følger sine vedtekter og vedtak som blir gjort. Kontrollutvalget skal blant annet fremlegge rapport på Foreningsmøtene, og er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i studentforeningen. Alle medlemmer av Kontrollutvalget forvalter en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold i studentforeningen som utvalget finner nødvendig for å undersøke.

Som medlem av Kontrollutvalget kan man ikke inneha andre tillitsverv i studentforeningen, men det er en fordel å ha god kjennskap til studentforeningens drift og struktur. Personlige egenskaper som selvstendighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at Kontrollutvalget skal fylle rollen sin på en tillitsvekkende måte.

Leder
Navn: Jørund Storrusten
Mob.: 950 16 447

Medlem, ekstern
Navn: Stine Sisselsdotter Stolpestad
Mob.: 984 73 803

Medlem, intern 
Navn: Per Olav Hagen Hallingstad
Mob.: 949 87 824

Medlem, ekstern
Navn: Håvard Rørtveit
Mob.: 940 55 676

Medlem, intern 
Navn: Amund Hannevik
Mob.: 974 91 550

Medlem, ekstern
Navn: Liv Kari Bakka Solås
Mob.: 930 78 650

Protokoll for Kontrollutvalget kan en finne her.

Kontrollutvalget har én (1) ukes frist for innmelding av saker. Dersom du ønsker å sende inn en sak til behandling kan dette gjøres på mail til ku.leder@nhhs.no.

Møte
Ukenr.
Møte #131.08.21
Møte #2UKE 37
Møte #3UKE 39
Møte #4UKE 41
Møte #5UKE 43
Møte #6UKE 45
Møte #7UKE 47