Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har det øverste ansvar for den langsiktige utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon og følge opp Kjernestyret i arbeidet med den Langsiktige strategien. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelsene. Styret er bredt sammensatt med en leder og nestleder, to eksterne medlemmer, lederne av prosjektorganisasjonene, leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret, leder Næringslivsutvalget og leder NHHI. I tillegg har styret en controller fra Regnskapsgruppen og en styresekretær.

Som internt medlem av Finansstyret har man ikke mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet har god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

Finn Lucas Griggs

Leder
Intern
fs.leder@nhhs.no

Brage Jørgensen Blix

Nestleder
Intern
fs.nestleder@nhhs.no


Karoline Aasnæs

Medlem
Kjernestyret
leder@nhhs.no

Lars Ludvig Helland

Medlem
Kjernestyret
oko@nhhs.no

Sigurd Tore Markussen

Medlem
Næringslivsutvalget

ledernu@nhhs.no

Vegard Grønset

Medlem
NHHI
leder@nhhi.no

Kristian Sørlien

Medlem
Studentlekene Bergen Challenge
leder@slbergenchallenge.no

Lars Mæhle

Medlem
UKEN
ukesjef@uken.no

Ida Marie Mathisen

Medlem
NHH – symposiet
leder@symposiet.no

Hans Falck

Medlem
Ekstern

hans.falck@nhhs.no

Ingrid Flessum Ringstad

Medlem
Ekstern
ingrid.flessum@nhh.no

Henning Hedemark

Controller 

controller@nhhs.no

Markus Draget

 Styresekretær 

fs.sek@nhhs.no

Protokoll for Finansstyret kan en finne her.

Finansstyret har én (1) ukes frist for innmelding av saker. Dersom du ønsker å sende inn en sak til behandling kan dette gjøres på mail til fs.leder@nhhs.no.

Møte
Dato
Frist, saksdokumenter
Rom
Styremøte #116. January9. JanuaryKarl Borch
Styremøte #22. February26. JanuaryLab 1
Styremøte #32/23/202316. FebruaryAud N
Styremøte #422. March15. MarchKarl Borch
Styremøte #526. April19. AprilKarl Borch
Styremøte #624. May17. MayKarl Borch