Booking av ressurser

Vaktkorpset (VK)

Alle arrangementer hvor det er flere enn 50 personer og alkohol blir konsumert, eller at det er skjenk (salg) av alkohol skal VK involveres.

Mail sendes til vk.leder@nhhs.no med drift@nhhs.no på kopi.

Husk å spesifiser:

 • Dato
 • Hvilke(t) lokale man skal oppholde seg i
 • Skal det serveres alkohol av klasse 3 (>21%) i Campus?
 • Hvilke(t) underutvalg/interessegruppe man representerer
 • Hvilket arrangement det er snakk om
 • Ca. hvor mange man blir
 • Start- og sluttidspunkt
 • Kontaktperson med telefonnummer
 • Hvorvidt det er åpent/lukket arrangement
 • Om det er åpent for andre enn stud.NHH.

Booking av Vaktkorpset må skje minst 3 uker før arrangementsdato.

Teknisk Gruppe (TG)

TG leverer teknisk lyd og lys ved arrangementer og drifter utlån av teknisk lyd og lys.

For alle arrangement i Aula, Campus eller utenfor NHH hvor det er behov for teknisk lyd- og/eller lysutstyr, kontakt tg.leder@nhhs.no. Forespørselen skal inneholde hvor og når arrangementet skal avholdes, hvilket teknisk lyd- og lysutstyr det er behov for, samt annen relevant informasjon (program og tidspunkt, antall mikrofoner, øvinger, bandoppsett, osv.). Dersom dere skal ha en scene/forscene, skal dette også nevnes i forespørselen. Byggingen av scene/forscene er dere selv ansvarlig for. Ta kontakt dersom det er noen spørsmål. Minner om at bookingfristen er senest 1 måned før arrangementet skal avholdes.

Booking av enkle lys hvor det ikke er behov for lystekniker, kontakt tg.lys@nhhs.no. Frist for forespørsel er senest 1 uke før utleie. Inkluder dato for leie, interessegruppe/underutvalg og kontaktperson med telefonnummer i forespørselen.

Booking av partyrack og enkle høyttalere hvor det ikke er behov for lydtekniker, kontakt tg.lyd@nhhs.no. Frist for forespørsel er senest 1 uke før utleie. Inkluder dato for leie, interessegruppe/underutvalg og kontaktperson med telefonnummer i forespørselen.

Booking av bare sceneelement skal gjøres til tg.scene@nhhs.no. Frist for forespørsel er senest 1 uke før utleie. Inkluder dato for leie, interessegruppe/underutvalg og kontaktperson med telefonnummer i forespørselen.

Merk at sen tilbakelevering av teknisk utstyr, vil føre til et gebyr på NOK 1000.

For lerret, video og stream, kontakt K7 Minutter og for lyd i Auditorium ved NHH, kontakt TA.

K7 Minutter

K7 Minutter leverer produksjoner og drifter utlån av videoteknisk utstyr til studentforeningen.

All booking av prosjektorer, lerret og annet låneutstyr går gjennom k7.log@nhhs.no

Utlånskontrakt på projektor, lerret og annet utlånsutstyr finner dere her

Redaksjonssaker sendes til k7.prod@nhhs.no, med navn på kontaktperson med mail og telefonnummer og hvilket underutvalg/interessegruppe dette er til. Man trenger også en beskrivelse av prosjektet og deadline.

Ved arrangement i Aulaen, som bedpres, konferanse, konsert, etc der en vil benytte seg av skjermer, projektorer, kameraer eller annet, sendes forespørselen med kontaktperson, beskrivelse av arrangement, tidspunkter, evt øvinger og innhold til k7.av@nhhs.no.

Minner om 1 måneds frist på booking av Aula-aktivitet og 3 uker på booking av projektor.

Campus, Klubben, fUKEN og Bagatellen

Booking av kjelleren sine lokaler.

Send mail til kku.kultur@nhhs.no OG drift@nhhs.no.

Mailen skal spesifisere:

 • Dato
 • Gruppe/underutvalg
 • Antall på arrangementet
 • Start og slutttidspunkt
 • Om det skal krysses drikke eller trenger KKU i baren
 • Kontaktperson med telefonnummer
 • Dersom Bagatallen; spesifiser formål

Generell fest

For booking av fest i Kjelleren, kontorer eller annen fest på skolen send søknad til drift@nhhs.no. Dersom man ønsker nachspiel på skolen må dette også søkes om.

Møterom

Møterom bookes ved å bruke Google Calendar inne i NHHS G suite.

Åpne kalenderen og velg møterom under “Add rooms or location”. Ta kontakt med drift@nhhs.no ved spørsmål.

Grafisk NHHS

Grafisk NHHS kan bookes for hjelp til å designe logoer, flyers, roll-ups og mer.

Tjenester fra Grafisk NHHS bookes ved å sende å fylle ut dette skjemaet.

Foto NHHS

Foto NHHS kan bookes for hjelp til å ta gruppebilder, portrettbilder, bilder ved arrangement og mer.

Tjenester fra Foto NHHS kan bookes ved å sende en mail til foto.oppdrag@nhhs.no.

Inkluder:

 • Hvem det er for
 • Type oppdrag (event, gruppe, portrett)
 • Ønsket dato/tid

Kramboden

Studentforeningens egen hytte.

Hyttens makskapasitet er på rundt 100, men det går også fint å dra opp med mindre grupper. For booking eller spørsmål angående hytta, ta kontakt med booking.hyttes@nhhs.no eller info.hyttes@nhhs.no.

iZettle

Bankterminaler

Ved billettsalg eller annet salg av tjenester i regi av NHHS, må salgene slås inn på et kassesystem for at det skal bli korrekt registert i forhold til NHHS sitt regnskap. NHHS har 3 iZettle bankterminaler som kan lånes ut til grupper som trenger dette.

Booking av iZettle gjør du ved å sende en e-post til oko@nhhs.no.

Stands

Stands i speilsalen.

Send mail til drift@nhhs.no med hvor, når, for hvem, kontaktperson og om det behøves bord/stoler

Regler for stands i speilsalen:

 • Ingen tilvirkning av mat på stands. Dette inkluderer vafler.
 • Ingen oppheng i selve speilet.

NHH-lokaler

Booking av undervisningsrom (auditorier og klasserom) her.

Booking av kantiner og aula her.