Under finner du en oversikt over en rekke ulike forkortelser og begrep som brukes i studentforeningen. Navn på ulike rom, grupper og annet er også listet opp og forklart. Det bemerkes at ikke alle interessegrupper og underutvalg er listet opp. Er det et ord eller uttrykk du savner forklaring på, eller en forkortelse som er uklar? Send en mail til info@nhhs.no!

Aksjonsuken: Ledes av Aksjonsukestyret/NHH Aid (sistnevnte er et underutvalg). Arrangeres en av de første ukene av høstsemesteret hvert år, hvor målet er å samle inn penger til Unicef.

Annemagang: Gangen nede i Kjelleren, ved toalettene.

Arbeidsgrupper: Dette er små grupper som er satt sammen for å jobbe mot konkrete mål. Dette kan fks. være å utbedre en instruks eller forbedre et spesifikt område i studentforeningen.

ASAP: Forkortelse for Alltid Seier Alltid Promille. Supporterlaget til skolens løpegruppe, Stafettkomiteen. Interessegruppe.

Aulashow: Show i Aulaen, med dans, opptreden, musikk og sang.

Baby’s Corner: Extravadance sitt rom (i Kjelleren).

BBB: Forkortelse for Big Business Band. Skolens studentstorband. Kjellergruppe/interessegruppe.

BBL: BergeNSBaneløpet. Stafett mellom NHH og BI som arrangeres av Stafettkomiteen. Går hver vår med start i Bergen annethvert år.

BC: Forkortelse for Bergen Challenge. Det offisielle navnet er Studentlekene Bergen Challenge, du finner mer informasjon under SL BC.

Bedpres: Forkortelse for Bedriftspresentasjon. Arrangeres mange dager i året, hvor ulike bedrifter står på stand og holder foredrag om sin bedrift for studentene. Som regel er det i tillegg bespisning.

Bulle: Forkortelse for K7 Bulletin. Studentforeningens studentavis, kommer ut hver 2. uke. K7 Bulletin gis ut av underutvalget ved samme navn.

Campus: Festlokalet til høyre når du kommer ned trappen til Kjelleren. Brukes til fester, julebord, konsertlokale, og mye mer.

Daghavende: Under store fester og arrangement på skolen vil det som regel være en eller flere Daghavende på jobb. Dette er studenter som er med å arrangere, og som regel går de i sorte t-skjorter med Daghavende påskrevet i hvitt. Daghavende tar imot spørsmål og andre henvendelser, og er øverste myndighet på bygget under festen. Ditt første møte med Daghavende er under Førstekullsuken i august.

Dirmus: Forkortelse for Direksjonsmusikken. Skolens studentorkester. Interessegruppe/Kjellergruppe.

DGV: Direksjonsmusikkens Gamle Venner. Ikke en del av orkesteret, men er med på mange arrangementer. Interessegruppe.

ESG-dagen: Karrieredag med fokus på ESG. Avsluttes med bankett.

Extravadance: Skolens dansegruppe, for jenter. Interessegruppe/Kjellergruppe.

Femtekullshow: Arrangeres hver høst, et Aulashow laget og fremført av skolens femtekullister. Markerer avslutningen på høstvalget i NHHS.

FKU: Forkortelse for Førstekullsuken. Dette er fadderuken ved NHH hver august, og arrangeres for nye master- og bachelorstudenter, internasjonale masterstudenter og utvekslingsstudenter. Arrangeres av FKU-komiteen, hvor blant annet Kjernestyret er med.

Fløien: Et av NHHS sine kontorområder. Gangen til venstre for Aulaen.

FM: Forkortelse for Foreningsmøtet. Dette er studentforeningens øverste organ, og vedtar blant annet økonomiske investeringer over 2 000 000 kr, endringer i vedtektene til NHHS og større beslutninger som angår foreningen. Foreningsmøtet er NHHS’ generalforsamling, og avholdes to ganger årlig, en gang hvert semester. Det er viktig å engasjere seg ved å møte opp på FM. Her får du et innblikk i hva som rører seg i NHHS, og det er gøy å være med å ta viktige beslutninger for studentforeningen sin. FM er for alle studenter, gamle som nye, og alle har stemmerett.

FS: Forkortelse for Finansstyret. Har det overordnede og langsiktige ansvaret for økonomisk styring i NHHS.

fUKEN: Rommet innerst i Kjelleren.

HL: Forkortelse for hovedleverandør. Hovedleverandør av diverse varer til NHHS, og omfatter Hansa Borg Bryggerier, Peppes Pizza og Visma.

HSP: Forkortelse for Hovedsamarbeidspartner. NHHS har avtaler med flere bedrifter som gir NHH-studenter fordeler i form av rabatter etc., og hovedsamarbeidspartnerne har vi tettest samarbeid med. NHHS sine HSP er KPMG og DNB.

Hvilehjemmet: Møterommet til Kjernestyret. Lokalisert i Studentgangen.

Høstvalget i NHHS: Hver høst arrangeres det valg i NHHS. Mange tillitsvalgte velges ved høstvalget, blant annet Kjernestyret (hvert år), UKEN (partallsår) og Symposiet (oddetallsår). Kandidatene står på stand, hvor de deler ut flyers, kaker og freebies, og prøver å vinne din stemme. De deltar på valgutspørring den første dagen, og valget avsluttes med valgshow/femtekullshow i Aulaen. Alle studenter har stemmerett ved høstvalget.

Høyblokka: Den høye blokken på skolen. Her finnes mange av kontorene til de de ansatte ved NHH.

Hydromet: Gangen mellom Campus og AnneMa Gang

IC: Forkortelse for International Committee. Underutvalg.

Immatrikulering: Ditt første møte med NHH, der du mottar bevis for at du er tatt opp ved NHH. Antrekk: pent.

Interessegruppe: Interessegrupper har en løsere tilknytning til NHHS, men er like fullt en del av NHHS-familien. Det er langt flere interessegrupper enn underutvalg, og de har ikke tillitsvalgte i styrene sine. Alle idrettsgruppene er interessegrupper. I tillegg finnes grupper for så å si enhver interesse!

Internvalg: Ikke alle tillitsvalgte velges ved høstvalget eller vårvalget, men velges ved internvalg. Dette gjelder som regel stillinger som der det kreves en spesifikk kompetanse. Ved internvalget har kun underutvalgets egne medlemmer stemmerett.

Instrumentrum: Instrumentlager til Direksjonsmusikken.

K7: Forkortelse for K7 Minutter. Underutvalg.

Kammerset: Big Business Band sitt rom (i Kjelleren).

KD: Forkortelse for Karrieredagen. Arrangeres hver høst av Næringslivsutvalget i NHHS, hvor ulike bedrifter kommer til skolen for rekruttering og informering via stands.

Kiosken: Lager for diverse grupper i NHHS.

Kjelleren: Underetasjen på NHH, med ulike rom og festlokaler for NHH-studenter.

Kjellergrupper: Kjellergrupper er navnet på gruppene som har egne rom i Kjelleren. Gruppene kjennetegnes av at de har et kulturelt preg, alt fra sang og dans til orkestermusikk. Kjellergruppene er interessegrupper.

KKU: Forkortelse for Klubb- og Kulturutvalget. Underutvalg.

Klubben:
Festlokalet til venstre når du kommer ned trappen til Kjelleren.

Konferanserommet: Største møterommet til NHHS. Ligger i NHHS-gangen.

KPMG: NHHS-møterom, oppkalt etter hovedsamarbeidspartneren til NHHS: KPMG. Ligger i NHHS-gangen.

KS: Forkortelse for Kjernestyret, styret i NHHS.

KU: Forkortelse for Kontrollutvalget. Har ansvar for å føre tilsyn, drive kontrollarbeid og være et rådgivende organ for NHHS.

Langs: Forkortelse for Langsomheten. Pikekoret Sangria sitt rom (i Kjelleren).

Loftet: Kontorlokale for flere underutvalg i NHHS. Lokalisert opp trappen ved inngangen til biblioteket.

Maus: Forkortelse for Jalmar Ladens Mausoleum. Svæveru sitt rom (i Kjelleren).

MASH: Lager til Direksjonsmusikken.

MS: Forkortelse for mediesenteret. Kontoret til K7 Bulletin, Foto NHHS og Grafisk NHHS.

N
HHI: Forkortelse for NHH’s Idrettslag. Underutvalg, og har ansvaret for alle idrettsgruppene i NHHS.

NHHS: Norges Handelshøyskoles Studentforening.

NHH – Kjøp og salg: Facebook-gruppe der NHH-studenter kjøper/selger bøker, leiligheter, møbler, flybilletter, etc. Link: her.

NHH – Glemt og mistet: Facebook-gruppe der NHH-studenter poster når de har mistet eller glemt noe igjen. Link: her.

NHH-Symposiet: Nord-Europas største studentdrevne næringslivskonferanse, arrangeres hvert oddetallsår, om våren. Konferansen gjennomføres av underutvalget/prosjektorganisasjonen ved samme navn.

NU: Forkortelse for Næringslivsutvalget. Underutvalg.

Nybygget: Den nyeste delen av NHH, stod ferdig i august 2013. Her finner du bla. Aud Max.

OP: Navnet på UKEkoret Optimum sitt rom (i Kjelleren).

Orgsek: Forkortelse for Organisasjonssekretæren. Kontoret hennes finner du ved siden av Kjernestyrets kontor, i NHHS-gangen. Her kan du blant annet hente gjenglemte ting og få hjelp til å hente ut nøkler til kontoret til gruppen din.

Prosjektorganisasjonene: Betegnelse på gruppene UKEN, NHH-Symposiet og SL Bergen Challenge. Dette er grupper som jobber i 1-2 år med gjennomføring av et stort arrangement over flere dager som mål. De ansetter mellom 300 og 1000 NHH-studenter som jobber frivillig.

PG: Forkortelse for Prosjektgruppen. Underutvalg.

PU: Forkortelse for Profileringsutvalget. Underutvalg.

Ressursgruppe: Samme som arbeidsgruppe.

RG: Forkortelse for Regnskapsgruppen. Underutvalg.

RU: Forkortelse for Rekrutteringsuken. Arrangeres uken etter Førstekullsuken, og gir deg en bedre oversikt over de ulike gruppene i NHHS, med blant annet sceneshowet Møt Aulaen og stand med de ulike gruppene.

Rum: Direksjonsmusikken sitt rom (i Kjelleren).

Sammen: Studentsamskipnaden på Vestlandet.

Sangria: Skolens pikekor. Interessegruppe/Kjellergruppe.

Service-bygget: Eldste delen av NHH. Her finner du bla. Aulaen og det meste av NHHS-kontorene.

SF: Forkortelse for Strategisk Forum. Forum for tillitsvalgte i NHHS.

Sjarken: Vaktkorpset sitt rom (i Kjelleren).

SL BC: Forkortelse for Studentlekene Bergen Challenge. Arrangeres annenhver høst, og er en studentidrettsfestival over fire dager. BC er også navnet på prosjektorganisasjonen som er ansvarlige for planlegging og gjennomføring av arrangementet.

Speilsalen: Det åpne rommet i Nybygget med en stor speilvegg. Her er det ofte stands.

SPU: Forkortelse for Studentpolitisk Utvalg. Underutvalg.

Stafkom: Forkortelse for Stafettkomiteen. Underutvalg.

Standsdag: Arrangeres i forkant av høstvalget og vårvalget. Arrangørene av valget står på stand for å svare på praktiske spørsmål om valget, om stillinger, etc.

Studentfordeler: Som NHH-student har du flere studentfordeler i form av rabatter o.l. For en komplett oversikt, se under fanen «Samarbeid» på nettsiden, her.

SUN: Studentutvalget ved NHH. Underutvalg.

Svanen: NHHS lager.

Sveiseaften: Arrangeres alltid lørdagen i Førstekullsuken. De ulike gruppene i NHHS tar med seg nye studenter på ulike aktiviteter.

Svæveru: Skolens mannskor. Interessegruppe/Kjellergruppe.

Symp: Forkortelse for NHH-Symposiet. Se mer info under NHH-Symposiet.Prosjektorganisasjon.

Symposion: Arrangeres i Førstekullsuken, annethvert år, og som avslutningen på NHH-Symposiet annenhver vår. Her har alle på seg toga.

T A: Teknisk Avdeling. Holder til i Kjelleren. Ansatte ved NHH.

TG: Forkortelse for Teknisk Gruppe. Underutvalg. Dette er også navnet på gruppen sitt rom (i Kjelleren).

Tillitsvalgt: En som er valgt ved studentforeningens høstvalg, vårvalg eller ved internvalg innad i sin gruppe. Sitter i styret til et underutvalg.

U KEN: Arrangeres hver vår i partallsår, og er Vestlandets nest største kulturfestival. Varer i 2-3 uker, og består av konserter, revyer og mye annen underholdning. UKEN er også navnet på prosjektorganisasjonen som er arrangører.

Underutvalg: Dette er grupper som er juridisk og økonomisk avhengig av NHHS. De fleste underutvalg har mellom 15 og 30 medlemmer, deriblant et styre på mellom 5 og 8 personer. Disse kalles tillitsvalgte, og velges enten ved studentforeningens Høstvalg eller Vårvalg, eller ved et valg internt innad sitt utvalg. Hvert underutvalg er tilknyttet sin kontaktperson i Kjernestyret, kategorisert etter hva deres hovedaktivitet er.

UKEkoret Optimum: Skolens blandete kor. Interessegruppe/kjellergruppe.

UFU: Forkortelse for Uken før Uken som betyr uken før førstekullsuken.

Valgshow: Markerer avslutningen på høstvalget, og arrangeres samtidig som femtekullshow. Valgshow er et show i Aulaen, hvor alle som stiller til valg skal fremføre noe på scenen.

Valgutspørring: Første dagen av vårvalget og høstvalget er det valgutspørring, hvor alle som stiller til valg holder en kort appell og alle i salen kan stille spørsmål.

Vannland: Under kveldsarrangementene på skolen under Førstekullsuken vil et eget område være tilgjengelig som oppholdssted dersom du ønsker å slappe av eller trenger en pause fra festen i Kjelleren. Her vil det serveres vann, og bli salg av pizza.

Vi som begynner på NHH høsten 20xx: Facebook-gruppe for alle som starter på NHH til høsten (bachelor, master, internasjonale). Her kommer det nyttig informasjon.

VK: Forkortelse for Vaktkorpset. Skolens vektergruppe. Interessegruppe/kjellergruppe.

Vårvalget i NHHS: Hver vår arrangeres det valg i NHHS. Mange tillitsvalgte velges ved vårvalget, blant annet Bergen Challenge (oddetallsår) og Stafettkomiteen (hvert år). Kandidatene står på stand, hvor de deler ut flyers, kaker og freebies, og prøver å vinne din stemme. De deltar på valgutspørring den første dagen. Alle studenter har stemmerett ved vårvalget.

ØF: Forkortelse for Økonomiformidlingen. Underutvalg.

ØVL: Forkortelse for De Økonomiske Vinterleker. Arrangeres hver vinter, hvor studenter fra BI i Oslo og NHH møtes på et skisted en helg.

WFDForkortelse for Womens Finance Day.

Annet

17.mai-kom: En komité som nedsettes av Kjernestyret hver vår, i forkant av 17. mai. Komiteen er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av den tradisjonsrike 17. mai-frokosten i Aulaen.