Vårvalget 2022

MELD DITT KANDIDATUR

Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheter til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull og etablere mange nye vennskap.

Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningen.

Valget vil først starte samtidig som valgutspørringen kl. 17:15 4. april. Kandidatene vil likevel bli publisert og kan starte promotering kl. 08:00 denne dagen.

Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Første frist for å melde sitt kandidatur er søndag 27. mars kl 12:00. Kandidatene vil ikke bli offentliggjort, men Kjernestyret vil få melding om hvem som har meldt sitt kandidatur. Kjernestyret skal på en hensiktsmessig måte informere om stillinger der det ikke er noen kandidater ved første oppmelding, senest tolv timer etter fristen går ut. Andre og siste oppmeldingsfrist er søndag 3 april 12:00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen “Meld ditt kandidatur” ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Fra 08:00 mandag 4. april til den elektroniske stemmingen stenger klokken 12:00 onsdag 6. april kan du/dere drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom digital promotering. Nærmere regler for valget står utdypet under “Regler”

Mandag 4. april blir det valgutspørring kl.17.15. Mer detaljert informasjon om utspørringen vil publiseres her på nhhs.no når valget nærmer seg.

Valget avsluttes kl. 12:00 onsdag 6. april. Resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort de foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget.

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:15 mandag 4.april til kl 12:00 onsdag 6. april.

Mer informasjon om stemmeavgivning kommer når det nærmer seg.

Onsdag 21. mars 2022
Siste frist for å nominere kandidater til NHH-styret.
Det kan du gjøre her.

Søndag 27. mars 2022
12:00 Første frist for å melde sitt kandidatur.
Kjernestyret blir informert om ledige stillinger.
Ingen form for promotering er tillatt og ingen kandidater blir offentliggjort.

Søndag 3. april 2022
12:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Mandag 4. april 2022
08:00 Kandidatene offentliggjøres og kan starte profilering
10:00 – 14:00 Mulighet for å møte kandidatene på stand i speilsalen
17:15 Valgutspørring

Onsdag 6. april 2021
12:00 Valget avsluttes.
Resultatene vil publiseres på www.nhhs.no

Stillinger på valg

NHH-styret

Hvert år velges det to studentrepresentanter som skal sitte i styret ved NHH. Nå er tiden kommet for å velge årets kandidater og på vårvalget kan du stille som kandidat!  Som representant i NHH-styret vil du få mulighet til å være studentenes stemme når viktige beslutninger for NHH skal tas sammen med de andre styremedlemmene. Du vil få verdifull erfaring, men mest av alt få gleden av å representere NHHS. Denne stillingen passer for deg som brenner for studentforeningen og ikke er redd for å ta ordet i forsamlinger. Du kan lese mer om NHH-styret her.

Det skal velges en kvinnelig og en mannlig representant som skal sitte i et år. Det skal også velges en vara av hvert kjønn. For disse stillingene er det mulig å foreslå studenter du tror vil gjøre en god jobb. Fristen for dette er 23. mars og kan gjøres her.

Du kan også stille som kandidat selv på vanlig måte.

Klubb- og kulturutvalget

Vil du være med å drive og utvikle stud.NHHs andre hjem? Klubb- og kulturutvalget (KKU) er et av de største underutvalgene i NHHS. Vårt hovedansvar er å drifte Klubben, Campus og aulabar, og sørge for at underutvalg og interessegrupper blir forsynt med det de måtte ønske av drikkevarer. KKUs arbeidsoppgaver innebærer også å arrangere fester og andre sosiale velferdstilbud til studentene. Med andre ord: Skjer det noe av festlig art på skolen, er som regel KKU innblandet på én eller annen måte! Samlet har driftsstedene en relativ høy årlig omsetning, til tross for et prisnivå som ikke akkurat er avskrekkende høyt. Arealmessig kan vi også skryte på oss at vi driver et av Bergens største utesteder. Klubben har åpent på hverdager og er skolens utested når det arrangeres fester, aulashow og andre arrangementer i regi av NHHS. Vi har et tilbud til alle skolens studenter og ønsker å være førstevalget når stud.NHH trenger en avkobling fra lesesal og faglig arbeid. Klubb- og kulturutvalget har gjennomgått store endringer de siste årene. Et gjennomgående mål for underutvalget er å sørge for at Klubben, Campus og Aulabar driftes på best mulig måte, og å skape mest mulig studentvelferd på skolen. Medlemmene i styret må derfor se fortløpende etter forbedringer og ta initiativ til å gjennomføre tiltak. KKUs rundt 40 medlemmer organiseres i seks grupper og får hjelp av alle førstekullistene på skolen som bidrar med en vakt hver i løpet av sitt første år på skolen. Styret gjennomfører ansettelser og legger den overordnede praktiske og økonomiske planen for driften i hvert semester. Som styremedlem vil du være daghavende for KKU på 3-4 fester gjennom året og ha noen andre vanlige klubbvakter. Et år ved roret til studentforeningens festligste underutvalg vil utvilsomt gi deg mange utfordringer og erfaringer, i tillegg til mange nye venner, fantastiske nachspiel, en uforglemmelig hyttetur og en unik innsikt i hvordan man arrangerer de legendariske NHH-festene!

 

Leder

Leder av KKU har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet som legges ned i underutvalget, fra den daglige driften til mer langsiktig planlegging. Du vil fungere som stedfortreder for innehaver av skjenkebevillingen i NHHS og det vil være ditt ansvar å sørge for at driften av Klubben, Campus og Aulabar foregår i tråd med regelverket. Som leder kommer du til å støte på mange spennende utfordringer. Det er mye som skjer i «Norges beste og mest aktive studentforening» og du kommer til å ha mye kontakt med dine medstudenter, andre underutvalg og interessegrupper. Det arrangeres nemlig langt mer i Kjelleren enn hva man skulle tro, og du vil oppleve at NHHS sin aktivitetskalender rommer langt mer enn bare store fester. Du vil dermed også oppleve at arbeidsoppgavene kan strekke seg fra å være ganske små til mye større. Du vil lære å takle situasjoner på strak arm og finne løsninger på det meste. Som leder av Klubb- og kulturutvalget vil du dermed komme til å erfare at konseptet «rolig kveld» ikke nødvendigvis blir det samme som før og at Klubben fort blir ditt andre hjem! Likevel er det til syvende og sist ansvaret for å lede den flotte KKU-gjengen gjennom de store festene som huskes best av enhver leder for underutvalget. Det skjer mye fra planleggingen flere uker i forveien til knuste plastglass sopes opp kl. 03.00 om natten. Slike netter, og lederstillingen generelt, generer mange slitne muskler, slitte sko og et særdeles anstrengt forhold til ord som «diff», «brekk» og «avvik», men mest av alt en hel haug med fantastisk gode minner du aldri ville vært foruten. Still som leder i Klubb- og kulturutvalget!

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i Klubb- og kulturutvalget er det ditt hovedansvar å ha oversikt over økonomien til KKU. Det er en svært lærerik og allsidig stilling hvor man får prøvd seg på flere både relevante og interessante oppgaver. Du vil blant annet ha ansvar for å budsjettere, føre bilag, fakturere ulike grupper, godkjenne fakturaer og kontrollere alle dagsoppgjør. Du kommer til å ansvar for en stab på rundt syv til ni medlemmer som skal bistå deg i arbeidet ditt. Du vil også ha behov for å ha en god oversikt over hva som skjer i alle ender av KKUs bardrift, ettersom du kontinuerlig vil ta beslutninger sammen med resten av styret. Økonomiansvarlig i KKU er en utrolig morsom stilling. Tidligere kunnskaper om regnskap og lignende er ikke et krav, da du vil få tilstrekkelig med opplæring og en utfyllende vitebok. Så ikke nøl, søk økonomiansvarlig i KKU!

Baransvarlig

I bargruppen vil det være elleve-tolv medlemmer utenom deg selv, slik at arbeidet rullerer fra uke til uke. Som barsjef må du sørge for å ha oversikt over alt som går inn og ut av lageret. Du vil ha jevnlige varetellinger og kontroll på varebeholdningen sammen med økonomiansvarlig i Kjernestyret og controller. Du vil ha mye kontakt med underutvalg og interessegrupper gjennom bestilling og utrekvirering av drikke. I tillegg vil du være kontaktpersonen til studentforeningen opp mot Hansa. Du vil ha spennende arbeidsoppgaver og jobbe i kulissene for å finne et attraktivt vareutvalg og passende priser. Du trenger verken å være ølfanatiker eller vinkjenner for å bli barsjef. Men er du pålitelig, interessert i alt som skjer bak baren og klar for å koordinere studentforeningens varelager – ja, da kan du bli KKUs neste barsjef!

Kulturansvarlig

Har du lyst til å få ting til å skje? Da er kulturansvarlig stillingen for deg! KKU har som mål å kunne tilby et rikt og bredt aktivitets- og kulturtilbud til stud.NHH og dette er din hovedoppgave. Som kulturansvarlig har du ansvar for programmet KKU tilbyr, både ved store fester og ellers i hverdagen. Sammen med medlemmene i gruppen din jobber dere fra idémyldring til selve utførelsen av arrangementene. Du har ansvar for å arrangere og dekorere til fester og andre aktiviteter for å sette den riktige stemningen for kvelden. Ikke minst har du ansvar for å arrangere pubquiz og gi studentene et tilbud i hverdagen. Kulturansvarlig tar seg også av bookingen av rom i Kjelleren. I KKU er det du som bestemmer hva som skal skje i Klubben. Er du handlekraftig, kreativ og flink til å planlegge og arrangere? Still som kulturansvarlig!

Kjelleransvarlig

Som kjellersjef har du ansvar for at alle lokalene i Kjelleren er klare til bruk. Innkjøp og vedlikehold av inventar og teknisk utstyr er arbeidsoppgaver for en kjellersjef, i tillegg til å sørge for at alle i KKU får grundig opplæring i bruk av utstyret. Du har også ansvar for å administrere bruk av kassasystemet og lære alle i KKU hvordan dette fungerer. Et godt samarbeid med IT-gruppen og Teknisk gruppe er viktig, og ikke minst en god dialog med Teknisk avdeling (TA). Du har også, sammen med TA, ansvar for brannvern. Det oppstår selvfølgelig en del uforutsette utfordringer som gjør kjellersjefens hverdag variert og utfordrende.

 

PR-ansvarlig

Som PR-ansvarlig i KKU har du ansvar for at hele skolen vet hva som skjer i Klubben. Sammen med gruppen din skal du gjennomføre promotering og billettsalg til KKUs arrangementer. Det innebærer å lage og henge opp plakater, legge ut nyheter på nhhs.no og plasmaskjermene, lage og selge billetter, oppdatere Klubbens Facebook-side, og ellers er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan finne på. En av dine større utfordringer vil være å få folk ned i Klubben også på hverdager, som du kan bryne deg på sammen med kulturansvarlig. Er du gira på å spre ordet om hva som skjer i Kjelleren på NHH? Still som PR-ansvarlig!

 

Personalansvarlig

Denne stillingen er perfekt for deg som liker å organisere sammenkomster og glede andre! Stillingen er todelt slik at du både er personalansvarlig for Klubben og sosialansvarlig innad i KKU. Som personalansvarlig har du ansvar for arbeidskraften i Klubben, Campus og Aulabar. Du lager vaktliste for medlemmene i Klubb- og kulturutvalget og utkomlisten for førstekullistene på skolen, og sørger for at det alltid er nok mennesker på jobb. Du vil kunne gi ringeansvar til resten av medlemmene i personalsosialgruppen for å følge opp de utkommanderte. Å være sosialansvarlig for et så stort underutvalg bør sees på som et privilegium.

Stafettkomiteen

Leder

Som leder av Stafettkomitéen er man hovedansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av Bergensbaneløpet i tillegg til åpne treninger og arrangementer resten av semesteret. Dette innebærer blant annet oppfølging av de andre stillingene i styret samt kommunikasjon og koordinasjon med NHHS og Stafettkomitéen på BI.

Bergensbaneløpet er en stafett med lang historie og mange flotte tradisjoner. I tillegg er engasjementet og oppslutningen om løping på NHH stadig økende. Ønsker du å videreføre og videreutvikle dette, er lederstillingen noe for deg.

Økonomiansvarlig/nestleder

Som økonomiansvarlig i Stafettkomitéen har du ansvar for budsjettering, kostnadsføring og oppfølging av budsjett i forbindelse med daglig drift og arrangementer. Som økonomiansvarlig er du også nestleder i styret.

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig i Stafettkomitéen har du ansvar for å skaffe samarbeidspartnere til Bergensbaneløpet og treninger, i tillegg til å følge opp og videreføre eksisterende samarbeid.

Treningsansvarlig

Som treningsansvarlig i Stafettkomitéen er du ansvarlig for treningsopplegget som skal sikre NHH sin seier i Bergensbaneløpet. Dette innebærer å lage treningsplaner for de ukentlige treningene, følge opp løpere og planlegge uttaksløp til Bergensbaneløpet.

Løypeansvarlig

Som løypeansvarlig i Stafettkomitéen er du den som skal ha full kontroll på løypen til Bergensbaneløpet. Dette innebærer at beskrivelser og filmer av løypen må oppdateres. I tillegg er man ansvarlig for at resten av styret har kontroll på hvor løpet skal gå.

Internansvarlig

Som internansvarlig i Stafettkomitéen er man ansvarlig for å planlegge månedlige kveldsmater etter trening og ivareta et godt sosialt miljø både innad i styret og for løpere.

Magasinansvarlig

Som magasinansvarlig er man ansvarlig for å skape innhold til nettsiden og lage det digitale magasinet som distribueres under BBL.

Næringslivsutvalget

Bookingansvarlig

Som bookingansvarlig har du ansvaret for å få bedrifter til å arrangere bedriftspresentasjoner for studenter på NHH. Dette inkluderer aktiv booking og oppfølging av bedrifter, samt planlegging frem mot bookingåpning høst og vår. Nøkkelen i stillingen som bookingansvarlig er å være profesjonell, tenke nytt og bygge en strategi på hvordan man skal få de riktige og etterspurte bedriftene til skolen. Det er viktig å søke nye bransjer og bedrifter som enda ikke har fått øynene opp for studentene, samt beholde bedrifter som tidligere har arrangert bedriftspresentasjon på skolen. I denne stillingen vil du virkelig få tett kontakt og et unikt innblikk i norsk næringsliv.

Presentasjonsansvarlig

Som presentasjonsansvarlig er din rolle å legge til rette for at alle besøkende bedrifter får en best mulig opplevelse ved besøk på NHH. Dette innebærer at du sørger for at alle bedriftene har en ansvaligvakt, medhjelpere og lokaler til det de måtte ønske å gjøre på skolen. Dette gjør du i samarbeid med tidenes dame, orgsek-Unni, hun er meget hjelpsom, og det er bare å glede seg til å bli kjent med henne! Du og ansvarligvakten vil også bistå bedriftene i å komme med anbefalinger om hvordan de best mulig kan oppnå sitt formål med besøket på NHH. Du vil med det kommunisere tett med de andre medlemmene i NU, slik at vi kan tilby et best mulig opplegg, tilpasset det bedriftene ønsker.

I tillegg til ansvaret for rom og bemanning, vil du også ha ansvar for bevertningen og lagrene. Du er med det ansvarlig for å bestille inn drikke i løpet av semesteret og sørge for at både bedriftene og NU-medlemmene får rikelig med drikke. Her får du god hjelp av BV-gruppen som står for henting, rydding og påfylling. De fleste gjør en kjempejobb for å bistå deg.<3

Ved siden av ansvarsområdet ditt har du den sosiale delen av styrevervet. Det å sitte i styret er skikkelig sosialt og har vært veldig gøy. Gjennom møter, middager, bedriftsbesøk i Oslo, utenlandstur og mye tid sammen blir dere en kjempegjeng. På tross av at jeg ikke har opplevd dette selv er jeg overbevist om at den neste som tar stafettpinnen vil oppleve dette og bære med mye positive opplevelser.

Alt i alt er det utrolig trivelig, lærerikt og ikke minst givende, å kunne være i NU-styret et år. Noe jeg ikke ville vært foruten, så jeg anbefaler deg virkelig å stille!

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har du det overordnede ansvaret for informasjonsflyten mellom studentene og bedrifter, og er daglig i kontakt med bedrifter som ønsker profilering. Du er ansvarlig for sosiale medier, salg av annonsering, bildehåndtering og lignende arbeid. Stillingen er svært åpen, og gir deg muligheten til å påvirke hvordan NU fremstår, både for studentene og bedrifter.

Økonomiansvarlig

Arbeidet som økonomiansvarlig innebærer å styre økonomien til en av de største inntektskildene til NHHS. Dette gir store muligheter til å påvirke studenttilværelsen til studentmassen både på kort og lang sikt. Oppgavene består hovedsakelig av å utarbeide budsjetter, fakturere bedrifter, intern regnskapsføring og utarbeide langsiktige planer for hvordan NU skal drives. Mye av selve øko-arbeidet gjøres i samarbeid med Regnskapsgruppen og økonomiansvarlig i Kjernestyret, i tillegg vil du samarbeide tett med økonomiansvarlig for Karrieredagene og Women’s Finance Day. Du har også øko-gruppa i NU til å hjelpe deg med arbeidsoppgavene dine.

 
Arbeidet er både utfordrende og lærerik. Du får en dypere forståelse for hvordan de teoretiske fagene på bachelor fungerer i praksis, og hvordan store organisasjoner styrer økonomisk.

I tillegg til å være økonomiansvarlig er man også nestleder. Dette innebærer at man er fungerende leder hvis leder er fraværende. Man blir en sparringspartner og lederen sin høyre hånd.

Studentpolitisk utvalg

Nestleder

Nestleder har ansvaret for en rekke viktige oppgaver i SPU. Disse innebærer blant annet å ha ansvar for styremøter og allmøter, representere SPU på FM og SF. I tillegg har nestleder ansvar for å følge opp de ulike komiteene vi har. Nestleder har også ansvar for økonomien vår, og at den er god.

Studentutvalget ved NHH

Nestleder

Nestleder har det organisatoriske ansvaret, samt ansvar for Studentutvalgets økonomi og regnskap. Organiseringen av medlemmene i skolens utvalg, institutter og interne arbeidsgrupper er nestleders ansvar. Nestleder skal følge opp Studentutvalgets medlemmer og ved behov bistå informasjonsansvarlig. Nestleder kaller inn og leder allmøtene. Nestleder har ansvar for Studentutvalgets meldingsrunde på Foreningsmøtet til NHHS og har møteplikt og stemmerett på vegne av Studentutvalget i Strategisk Forum. Nestleder er leders stedfortreder når leder ikke kan stille og er fast representant i Læringsmiljøutvalget. 

Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig har ansvaret for at relevant informasjon fra Studentutvalgets arbeid blir kommunisert til studentene. Dette innebærer bl.a. oppfølging av utvalgets sosiale medier. Informasjonsansvarlig har ansvar for rekruttering av nye medlemmer, i henhold til NHHS sitt gjeldende program. Sosiale arrangementer og ivaretakelse av kontoret ligger også under Informasjonsansvarlig sine arbeidsoppgaver. I tillegg er det Informasjonsansvarlig som fører referater på allmøtene. Informasjonsansvarlig er også fast representant i Læringsmiljøutvalget.

Finansstyret

Leder FS

Leder FS har det overordnede ansvaret for driften og funksjonaliteten til FS. Som leder vil du ha en sentral rolle i å stake ut den langsiktige økonomiske kursen til NHHS, ved å sette agendaen, forberede info til møtene, og følge opp vedtakene til FS. Du vil samarbeide nært med Øko KS for å sikre at økonomien i NHHS går på skinner. Som leder vil du ikke kunne inne ha andre tillitsverv i NHHS, men du vil til gjengjeld få et helt unikt perspektiv på NHHS.

To interne og et eksternt medlem FS

Medlemmene i FS spiller en sentral rolle i utformingen av den langsiktige økonomiske kursen til NHHS. Som medlem i FS vil du delta i spennende diskusjoner om det som påvirker NHHS sin økonomi. Ikke bare vil du få være med å diskutere disse sakene, men du vil også være en av 7 personer som har stemmerett og dermed en sentral rolle i å bestemme hva utfallet av disse sakene blir.

Kontrollutvalget

Leder Kontrollutvalget: 

Som leder av Kontrollutvalget vil du ha samme ansvar som resten av utvalget når det gjelder kontrollarbeid og rådgivning, men du vil også ha det overordnede ansvaret med å gjennomføre møter samt å være et bindeledd til resten av foreningen. Som Leder har du også overordnet ansvar for behandlingen av de disiplinærsakene som sendes videre til Kontrollutvalget. 

Internt og eksternt medlem Kontrollutvalget: 

Som internt medlem av kontrollutvalget vil du ha ansvar som del av foreningens kontrollorgan. Din jobb vil hovedsakelig bestå av å følge opp Kjernestyret og Finansstyret i deres arbeid, og å passe på at dette er i tråd med foreningens vedtekter.  Du vil også følge opp både Strategisk Forum og Foreningsmøte. Kontrollutvalget fungerer også som ankeorgan for disiplinærsaker, og i enkelte tilfeller må du da behandle disse. Vervet vil vare i et år.