Om NHHS

Norges Handelshøyskoles studentforening ble grunnlagt i 1936 og er den nest eldste studentforeningen i Bergen. NHHS er en inkluderende forening med stor spennvidde og et rikt tilbud. Alt engasjementet er basert på frivillig innsats og med over 120 undergrupper og 1 800 aktive medlemmer er vi en av landets mest aktive og pulserende studentforeninger.

 

Gjennom semestrene vil du kunne oppleve en rekke små og store arrangementer arrangert av studentforeningen. NHHS arrangerer alt fra store show, fester og konserter i Aulaen og Kjelleren til Karrieredagene, workshops, foredrag og treninger.

 

Som student på NHH er du automatisk medlem av studentforeningen, uavhengig av om du er med i en undergruppe eller ikke. Dersom du ikke er student på NHH, må du være med i en av undergruppene i foreningen for å bli medlem.

FAQ

  • Hvordan kan jeg bli med i NHHS?
    • Om du ønsker å bli med i NHHS, har du gode muligheter i Rekrutteringsuken i august og i januar. Under Rekrutteringsuken viser alle de ulike gruppene i NHHS seg frem, samt kommer med info om hvordan du kan bli med. Noen grupper er åpne, som vil si at alle kan bli med, mens andre gjennomfører opptak og/eller intervjuer. I tillegg har de store prosjektene NHH Symposiet, Bergen Challenge og UKEN jevnlige ansettelsesrunder. Så følg med på nhhs.no og NHHS sin Instagram!

  • Hva er et underutvalg?
    • NHHS har 3 hovedkategorier grupper: Underutvalg, prosjektorganisasjoner og interessegrupper. Underutvalgene drifter foreningen og er juridisk og økonomisk avhengig av NHHS. De fleste underutvalg har mellom 15 og 30 medlemmer, deriblant et styre på mellom 5 og 8 personer. Disse kalles tillitsvalgte, og velges enten ved studentforeningens Høstvalg eller Vårvalg, eller ved et valg internt innad sitt utvalg. Hvert underutvalg er tilknyttet sin kontaktperson i Kjernestyret, kategorisert etter hva deres hovedaktivitet er.