Booking av ressurser

Møterom

Møterom bookes ved å bruke Google Calendar inne i NHHS G suite. Åpne kalenderen og velg møterom under “Add rooms or location”. Ta kontakt med intern@nhhs.no ved spørsmål.

Grafisk NHHS

Tjenester fra Grafisk NHHS bookes ved å sende å fylle ut følgende skjema: https://forms.gle/JG8rnmJ2krqzBBqZ8

 

K7 Minutter

All booking av prosjektorer og lerret går gjennom k7.log@nhhs.no

Redaksjonssaker sendes til k7.prod@nhhs.no, med navn på kontaktperson med mail og telefonnummer og hvilket underutvalg/interessegruppe dette er til. Man trenger også en beskrivelse av prosjektet og deadline.

Ved arrangement i Aulaen, som bedpres, konferanse, konsert, etc der en vil benytte seg av skjermer, projektorer, kameraer eller annet, sendes forespørselen med kontaktperson, beskrivelse av arrangement, tidspunkter, evt øvinger og innhold til k7.av@nhhs.no.

Minner om 1 måneds frist på booking av Aula-aktivitet og 3 uker på booking av projektor.

iZettle

Ved billettsalg eller annet salg av tjenester i regi av NHHS, må salgene slås inn på et kassesystem for at det skal bli korrekt registert i forhold til NHHS sitt regnskap. NHHS har 3 iZettle bankterminaler som kan lånes ut til grupper som trenger dette. 

Booking av iZettle gjør du ved å sende en e-post til oko@nhhs.no.

Stands

Send mail til intern@nhhs.no med hvor, når, for hvem, kontaktperson og om det behøves bord/stoler

Regler for stands i speilsalen: 

 • Ingen tilvirkning av mat på stands. Dette inkluderer vafler.
 • Ingen oppheng i selve speilet. 

Campus, Klubben og fUKEN

Send mail til kku.kultur@nhhs.no OG intern@nhhs.no

Mailen skal spesifisere:

 • Dato
 • Gruppe/underutvalg
 • Antall på arrangementet
 • Start og slutttidspunkt
 • Om det skal krysses drikke eller trenger KKU i baren
 • Kontaktperson med telefonnummer

Vaktkorpset (VK)

Mail sendes til vk.leder@nhhs.no med intern@nhhs.no kopi.

Husk å spesifiser:

 • Dato
 • Hvilke(t) lokale man skal oppholde seg i
 • Hvilke(t) underutvalg/interessegruppe
 • Hvilket arrangement det er snakk om
 • Cirka hvor mange man blir
 • Start- og sluttidspunkt
 • Kontaktperson med telefonnummer
 • Hvorvidt det er åpent/lukket arrangement
 • Om det er åpent for andre enn stud.NHH.

Booking av Vaktkorpset må skje minst 2 uker før arrangementsdato.

Generell fest

For booking av fest i Kjelleren, kontorer eller annen fest på skolen send søknad til intern@nhhs.no. Dersom man ønsker nachspiel på skolen må dette også søkes om.

Høyttalere

Ved booking av anlegg/partyrack send mail til tg.lyd@nhhs.no. For alle andre henvendelser kontakter man tg.leder@nhhs.no.

Send mail med informasjon om hva som trengs av utstyr og ressurser (kompetanse, mikrofoner, lys, osv.), og når og hvor dette trengs. Spesifiser også info om arrangementet (tidspunkter, øvinger, innhold) og hva det skal brukes til. Sett også opp hvilken interessegruppe/underutvalg du kommer fra, samt en kontaktperson med telefonnummer.

Det er en måneds booking frist booking av aula- og campus-arrangement, eller andre arrangement hvor man har behov for teknikere. For booking av anlegg gjelder onsdag før onsdag før arrangementet.

Merk at ved for sen tilbakelevering av av partyrack og XLED vil det forekomme et gebyr på NOK 1000.

Kramboden

Hyttens makskapasitet er på rundt 100, men det går også fint å dra opp med mindre grupper. For booking eller spørsmål angående hytta, ta kontakt med hytte.booking@nhhs.no eller hytte.info@nhhs.no.