Laster Arrangementer
Dette event har allerede funnet sted.

Strategisk forum er et forum for alle tillitsvalgte i NHHS og besluttende organ for instruksendringer. Alle nåværende og tidligere medlemmer av NHHS, i tillegg til ansatte ved NHH, har møte- og talerett under SF, men det er kun én representant fra hvert underutvalg som har stemmerett.

Link til agenda med møtelink og sakspapirer er her.