Laster Arrangementer

Foreningsmøtet er NHHS sitt øverste organ, og er vår generalforsamling. FM er en gyllen anledning for deg som student til å komme med innspill og spørsmål, eller kun å oppdatere deg på hva som rører seg i de ulike underutvalgene og interessegruppene på skolen. Her voteres det over store beslutninger slik som lovendringsforslag og store investeringssøknader, og da er nettopp din stemme viktig! FM er altså din sjanse til å påvirke og forme NHHS.