Laster Arrangementer
Siri er assistant professor ved FAIR. Hun fikk nylig sin PhD fra Stockholm School of Economics etter å ha studert i både Berlin, Stocholm og Harvard University. Hun har fordypet seg innenfor eksperimentell- og atferdsøkonomi med fokus på hvordan kjønnsforskjeller i dagligdagse beslutninger og valg kommer til utrykk i ulikhet mellom menn og kvinner. Hun har skrevet om hvordan kvinner konsekvent underkrediterer sitt eget bidrag til arbeid som blir gjort sammen med andre og at denne effekten er sterkest blant kvinner som bidrar mest til arbeidet. Siri underviser også for tiden på NHH i fagene ECN421 og STR445 på master og SAM 4 og SAM 15 på Bachelor.
Er du interessert i kjønnsforskjeller, samfunns- og atferdsøkonomi? Lyst høre om hvordan det er å være unge kvinne i akademia og bli bedre kjent med Siri? Eller bare lyst på en kopp kaffe og en kjeks inni mellom mørke timer på lesesalen? Kom på ettermiddagspraten og slå av en prat!
Link til arrangementet på FB her.
—– ENGLISH —-
Siri is an assistant professor at FAIR. She recently received her PhD from the Stockholm School of Economics after studying in Berlin, Stockholm and at Harvard University. Her research focuses on experimental and behavioral economics with a focus on understanding how gender differences in everyday decisions translates into inequality between men and women. She has written about how women consistently under-credit their own contribution to shared work and that this effect is strongest among women who contribute the most. Siri also currently teaches at NHH in the subjects ECN421 and STR445 on master’s and SAM 4 and SAM 15 on Bachelor.
Are you interested in gender differences and behavioral economics? Want to hear more about what it’s like to be a young woman in academia and get to know Siri better? Or just want a cup of coffee and a biscuit between dark hours in the library? Join the afternoon talk for a chat
Link to the event on FB here.
Go to Top