Kontrollutvalget

Kontrollutvalget (KU) er et av NHHS sine styringsorgan, og skal føre til tilsyn, drive kontrollarbeid og være et rådgivende organ for studentforeningen. Mandatene til organet er å sørge for at NHHS følger sine vedtekter og vedtak som blir gjort. Kontrollutvalget skal blant annet fremlegge rapport på Foreningsmøtene, og er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i studentforeningen. Alle medlemmer av Kontrollutvalget forvalter en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold i studentforeningen som utvalget finner nødvendig for å undersøke. Kontrollutvalget skal ha minst fire møter i året.

Som medlem av Kontrollutvalget kan man ikke inneha andre tillitsverv i studentforeningen, men det er en fordel å ha god kjennskap til studentforeningens drift og struktur. Personlige egenskaper som selvstendighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at Kontrollutvalget skal fylle rollen sin på en tillitsvekkende måte.

Mats Myrland

Medlem
Intern
901 91 936
s164256@nhhs.no

Ingrid Bjørlo Nygaard

Medlem
Intern

901 61 140
s174866@nhhs.no

Aleksander Ramm

Medlem
Ekstern

986 90 626
 aleksander.ramm@nhhs.no

Håvard Rørtveit

Medlem
Ekstern
940 55 676
haavard.roertveit@nhhs.no