Kontrollutvalget

Kontrollutvalget (KU) er et av NHHS sine styringsorgan, og skal føre til tilsyn, drive kontrollarbeid og være et rådgivende organ for studentforeningen. Mandatene til organet er å sørge for at NHHS følger sine vedtekter og vedtak som blir gjort. Kontrollutvalget skal blant annet fremlegge rapport på Foreningsmøtene, og er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i studentforeningen. Alle medlemmer av Kontrollutvalget forvalter en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold i studentforeningen som utvalget finner nødvendig for å undersøke.

Som medlem av Kontrollutvalget kan man ikke inneha andre tillitsverv i studentforeningen, men det er en fordel å ha god kjennskap til studentforeningens drift og struktur. Personlige egenskaper som selvstendighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at Kontrollutvalget skal fylle rollen sin på en tillitsvekkende måte.

Fredrik Tonning

Leder

468 58 015
ku.leder@nhhs.no

Mats Myrland

Medlem
Intern
901 91 936
s164256@nhhs.no

Inger-Andrea Østby

Medlem
Intern
412 13 547
s164254@nhhs.no

Håvard Rørtveit

Medlem
Ekstern
940 55 676
haavard.roertveit@nhhs.no

Aleksander Ramm

Medlem
Ekstern

986 90 626
aleksander.ramm@nhhs.no

Protokoll for Kontrollutvalget kan en finne her.

Kontrollutvalget har én (1) ukes frist for innmelding av saker. Dersom du ønsker å sende inn en sak til behandling kan dette gjøres på mail til ku.leder@nhhs.no.

Møte
Ukenr.
Møte #106.01.21
Møte #227.01.21
Møte #305.02.21
Møte #426.02.21
Møte #515.03.21
Møte #607.04.21
Møte #719.04.21
Møte #8Utgår
Møte #9Uke 22