Interessegrupper

Hos NHH har finner du over 100 forskjellige interessegrupper. De gruppene som ikke er listet opp her kan du møte i løpet av standsuken, som arrangeres i en av de første ukene av høstsemesteret. Vi skiller mellom interessegrupper og underutvalg, hvor interessegruppene er grupper som er økonomsik og juridisk uavhengige NHHS, og er løsere knyttet til studentforeningen.

AIESEC

AIESEC tilbyr frivillige og betalte internships i opptil 126 forskjellige land. Med over 86 000 medlemmer, utgjør AIESEC verdens største studentdrevne organisasjon med samarbeidspartnere i alle verdensdeler.

NHH var en av de syv universitetene som startet opp organisasjonen, og har aktivt engasjert studenter ved NHH siden 1948. Medlemmene får med seg nyttige erfaringer gjennom promotering, rådgivning og salg. Vi har et stort nettverk, og tilbyr en plattform for utvikling av fremtidige ledere. Gjennom året deltar medlemmene på flere nasjonale og internasjonale konferanser, hvor lederegenskaper og teamarbeid står i sentrum.

AIESEC NHH består per i dag av 25 medlemmer totalt, og medlemmene jobber innenfor tre arbeidsområder. Outgoing Exchange, der medlemmene tilrettelegger for at studentene på NHH får mulighet til å reise på unike og skreddersydde internship, alt fra 6 uker til 18 måneder. Incoming Exchange, der medlemmene kontakter bedrifter i Bergen og bistår dem av rekruttering av internasjonalt talent. Markedsgruppen bidrar med promotering på NHH og vgs i Bergens- området.

Hjemmeside
Facebook
Instagram

CEMS Club Bergen

Målet til CEMS-klubben Bergen er å skape de beste opplevelsene for NHH-studenter samt for besøkende studenter!                                                                                                

CEMS-studenter er virkelig verdensborgere – dynamiske, multikulturelle, open-minded og med høye profesjonelle standarder. Vår klubb støtter bærekraftighet gjennom og sosiale bidrag og lærerike arrangementer, så vi vet hvordan man kan ha det gøy mens vi gjør noe godt. Vi setter stor pris på sammenkomster, «rotational dinners» og en unik atmosfære av multinasjonal samling og støtte.

Studenter som går masterprogrammet (MSc) på NHH er kvalifisert til å søke på opptaket til CEMS MIM-programmet. CEMS er en allianse av 31 akademiske instutisjoner i verdensklasse, 75 ledende, multinasjonale selskaper og 6 NGOs. Bare en skole fra hvert land er tildelt partnerskap i alliansen og NHH ble medlem i nettverket i 1992.

Hjemmeside
Facebook
Instagram

DGV

DGV er en gruppe tilknyttet Direksjonsmusikken. DGV står for «Dirksjonsmusikkens Gamle Venner» og er en gruppe opprettet i 1968 av og for venner av Direksjonsmusikkens medlemmer.                                                                                                                       

DGVs hovedoppgave er å bistå med arbeidskraft, godt selskap på øvelser, fester, turnéer og i andre formelle og uformelle settinger. Gruppen har derfor ingen ordinære opptak, men er en gruppe åpen for de som i likehet med Dirmus liker øl og hornmusikk. Og ellers skulle være drevne vaffelstekere.

Hjemmeside

Econa

Econas studentgruppe ved NHH tilbyr et bredt spekter av faglige og sosiale arrangementer verdt å merke seg.                                                                                                                                                                                                                                                

Som medlem av Econa har du i tillegg muligheten til å komme i kontakt med yrkesaktive i ditt nærmiljø ved å delta på arrangementer ved din lokalavdeling. I tillegg til arrangementer ved ditt studiested og ved din lokalavdeling tilbyr Econa en rekke medlemstilbud.
Hjemmeside

Finansgruppen

Hovedfokuset til finansgruppen er å videreformidle finansrelatert informasjon til elever ved NHH, uavhengig av hvilke forkunnskaper en innehar. Antall medlemmer har steget jevnt siden etableringen, og i dag er flere enn 800 NHH-studenter medlem av Finansgruppen.

Hvert semester arrangerer Finansgruppen minst to finansforedrag, og foredragsholderne er hentet fra næringslivets øverste hylle. I tillegg til foredrag blir det hvert år arrangert to svært populære ekskursjoner, Oslo (september) og New York (januar). Som medlem av Finansgruppen har du anledning til å delta på alle våre foredrag, samt muligheten til å delta på våre ekskursjoner.

Finansgruppen daglige drift og virksomhet blir oppretthold av et styre på ni personer. Styret innsettes på Finansgruppens generalforsamling i februar og sitter et år av gangen.

Hjemmeside
Facebook