Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har det øverste ansvar for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelsene. Styret skal være bredt sammensatt med en leder og fire medlemmer som er nåværende studenter ved NHH, samt to eksterne medlemmer. I tillegg har lederne av prosjektorganisasjonene, leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret og en representant fra Kontrollutvalget observatørstatus.

Som medlem av Finansstyret har man mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet skal ha god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

Finn Lucas Griggs

Leder
Intern
fs.leder@nhhs.no

Sigurd Bakka Samdal
Nestleder
Intern
fs.nestleder@nhhs.no

Jacob Tøraasen Brath

Medlem
Næringslivsutvalget

ledernu@nhhs.no


Dinogen Uruthiran

Medlem
Kjernestyret
leder@nhhs.no

Mina Johnsen Linnestad

Medlem
Kjernestyret
oko@nhhs.no

Amalie Kupka

Medlem
NHHI
leder@nhhi.no

Ingrid Flessum Ringstad

Medlem
Ekstern
ingrid.flessum@nhh.no

Kristian Sørlien

Medlem
Studentlekene Bergen Challenge
leder@slbergenchallenge.no

Lars Mæhle

Medlem
UKEN
ukesjef@uken.no

Aleksander Stabell Eriksen

Medlem
NHH – symposiet
leder@symposiet.no

Hans Falck

Medlem
Ekstern

hans.falck@nhhs.no

Protokoll for Finansstyret kan en finne her.

Finansstyret har én (1) ukes frist for innmelding av saker. Dersom du ønsker å sende inn en sak til behandling kan dette gjøres på mail til fs.leder@nhhs.no.

Møte
Dato
Frist, saksdokumenter
Styremøte #111. August4. August
Styremøte #21. September25. August
Styremøte #36. October29. SeptemberAud N
Styremøte #43. November27. OctoberLab 2 / C106
Styremøte #58. December1. DecemberAud N