Finansstyret

Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har det øverste ansvar for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelsene. Styret skal være bredt sammensatt med en leder og fire medlemmer som er nåværende studenter ved NHH, samt opptil to eksterne medlemmer. I tillegg har lederne av prosjektorganisasjonene og leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret observatørstatus.

Som medlem av Finansstyret har man mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet skal ha god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

Kristian Hjelm-Hansen

Leder

974 60 971

Anders Pay Eriksen

Medlem
Intern
959 94 046
 s185295@nhhs.no

Kristian Ragnvaldsen

Medlem
Intern
970 94 727
 s175107@nhhs.no

Sigurd Bakka Samdal

Medlem
Intern

977 17 973
 s184574@nhhs.no

Mina Linnestad

Medlem
Intern
948 91 329
 s194846@nhhs.no

Kristian Lorentsen

Medlem
Ekstern
979 51 239
 kristian.lorentsen@nhhs.no

Hans Falck

Medlem
Ekstern
474 17 858
hans.falck@nhhs.no

Foto NHHS: Vlada Annenkova