Finansstyret

Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har det øverste ansvar for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelsene. Styret skal være bredt sammensatt med en leder og fire medlemmer som er nåværende studenter ved NHH, samt to eksterne medlemmer. I tillegg har lederne av prosjektorganisasjonene, leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret og en representant fra Kontrollutvalget observatørstatus.

Som medlem av Finansstyret har man mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet skal ha god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

Ole Flåm Svendsen

Leder

978 86 674

Anders Pay Eriksen

Medlem
Intern
959 94 046
 s185295@nhhs.no

Dyveke Poulsson

Medlem
Intern
974 85 814
s175113@nhhs.no

Sigurd Bakka Samdal

Medlem
Intern

977 17 973
 s184574@nhhs.no


Emil Gjørvad

Medlem
Intern
454 63 971
s203524@nhhs.no

Kristian Lorentsen

Medlem
Ekstern
979 51 239
 kristian.lorentsen@nhhs.no

Hans Falck

Medlem
Ekstern
474 17 858
hans.falck@nhhs.no

Protokoll for Finansstyret kan en finne her.

Finansstyret har én (1) ukes frist for innmelding av saker. Dersom du ønsker å sende inn en sak til behandling kan dette gjøres på mail til fs.leder@nhhs.no.

Møte
Dato
Frist, saksdokumenter
Styremøte #112. August5. August
Styremøte #223. September16. September
Styremøte #321. October14. October
Styremøte #418. November11. November
Styremøte #59. December2. December