Finansstyret

Finansstyret

Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har det øverste ansvar for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomsike avgjørelsene. Styret skal være bredt sammensatt med en leder og fire medlemmer som er nåværende studenter ved NHH, samt opptil to eksterne medlemmer. I tillegg har lederne av prosjektorganisasjonene og leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret observatørstatus.

Som medlem av Finansstyret har man mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet skal ha god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

Bendik Brunvoll

Medlem
Intern
932 28 737
s175130@nhhs.no

Carsten Gilje

Medlem
Intern

481 00 335
s185401@nhhs.no

Kristian Ragnvaldsen

Medlem
Intern
970 94 727
 s175107@nhhs.no

Kristian Hjelm-Hansen

Medlem
Intern
974 60 971
s185305@nhhs.no

Kristian Mangset Lorentsen

Medlem
Ekstern
979 51 239
kristian.lorentsen@nhhs.no

Hans Falck

Medlem
Ekstern
474 17 858
hans.falck@nhhs.no

 

Foto NHHS: Vlada Annenkova