Fakturaen vil bli sendt til den som booket VK før utgangen av måneden etter måneden for arrangementet.