For å få godkjent og refundert et utlegg du gjør i NHHS bør du først og fremst avklare med økonomiansvarlig for underutvalget ditt at dette er et kjøp som dekkes av budsjettet deres.

Rent praktisk er alt du må gjøre å fylle ut et digitalt utleggsskjema. Straks utlegget er ferdig, vil det bli sendt til studentforening-mailen din. Deretter går du gjennom skjemaet, før det videresendes til utlegg@nhhs.no. Her vil vi kontrollere at skjemaet er utfylt riktig, og at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok. Les utleggsguiden vår her for å spare både deg selv og oss for tid. Du vil få en bekreftelse på at utleggsskjemaet er mottatt, og vi vil deretter sende det til en elektronisk godkjenning av både økonomiansvarlig for underutvalget samt en medarbeider i Regnskapsgruppen.
Dersom utlegget godkjennes sendes det til betaling.