Det blir det! Du kan finne programmet her.

FKU begynner 14. august og slutter 20. august.