Det blir det! Du kan finne programmet her.

FKU begynner 16. august og slutter 22. august.