Varslingskanal

I NHHS skal alle være trygge og føle seg ivaretatt på en god måte. Dersom du har opplevd eller opplever noe ubehagelig ønsker vi at du umiddelbart tar kontakt med Kjernestyret ved leder Dinogen Uruthiran, fagpolitisk ansvarlig Anders Fosse Hereide eller markedsansvarlig Josefine Marie Thunold Furu. Om det er ønskelig, så kan du være anonym. Vil du varsle til andre enn Kjernestyret kan du enten kontakte NHH, Sammen eller Kontrollutvalget. NHHS har et tett samarbeid med NHH, og kan varsle videre til skolen dersom du vil det.

Om du er i tvil, si ifra!

Ønsker du å varsle muntlig, så kom gjerne innom kontoret til Kjernestyret. Om du ønsker å varsle til noen andre i Kjernestyret eller Kontrollutvalget, så er det fullt mulig. Kontaktinformasjon finnes på nhhs.no/kjernestyret eller nhhs.no/kontrollutvalget.

Hva er trakassering?

 • Oppmerksomhet blir trakassering når:
  • den er uønsket
  • den er plagsom
  • den fortsetter etter at mottaker har gitt beskjed
  • den har negative konsekvenser av fysisk, psykisk eller studiemessig karakter
 • Andre forhold som spiller inn:
  • hvor grov handlingen har vært
  • tid og sted for handlingen
  • om handlingen har pågått over tid
  • avhengighetsforhold og maktforskjeller mellom trakasserer og den som blir trakassert
 • Eksempler på oppførsel som kan være trakassering:
  • nedlatende atferd
  • unødvendig berøring / beføling
  • nærgående kommentarer om mottakerens kropp, klær eller privatliv
  • seksuelle fremstøt, forslag og hentydninger, sexpress

Aldri OK

 • NHHS og NHH har signert på oppropet Aldri OK. Aldri OK er en studentdrevet kampanje mot trakassering.
 • Målutsagn:
  Alle har rett til å leve, studere og jobbe i et trygt og inkluderende miljø. Ingen skal oppleve misbruk, trakassering eller noen form for overgrep. Vi ønsker en trygg campus og en trygg by.
 • Aldri OK har som mål å:
  • Fremme en kultur der det er nulltoleranse for seksuell trakassering, vold eller diskriminering.
  • Legge til rette for en ærlig og åpen diskusjon rundt tematikken, samt sørge for tydelige retningslinjer, opplæring og støtte for alle.
  • Støtte og skape engasjement med studentorganisasjoner utover campus for å utfordre negativ oppførsel og fremme en trygg kultur for alle.
 • Vi har nulltoleranse for:
  • Seksuelle overgrep og trakassering. Uvelkomne seksuelle tilnærmelser, muntlig, skriftlig eller fysisk uten samtykke. Diskriminering.
  • Fysisk eller verbalt overgrep mot en person eller eiendom basert på ofrenes etnisitet, religion, nasjonalitet, alder, kjønn, seksuell orientering eller funksjonshemning.
  • Trakassering og mobbing. All uønsket atferd som gjør at noen føler seg redd, undertrykt, ydmyket eller fornærmet.
 • Nulltoleranse
  Vi er forpliktet til å sørge for trygt miljø for alle studenter, ansatte og besøkende. Vi lover å grundig undersøke alle rapporter om upassende oppførsel og adferd. NHH og NHHS vil gjennomføre anbefalinger og/eller tiltak i tråd med retningslinjer mot seksuell trakassering, arbeidskontrakter, likestillings- og mangfoldspolitikk.