Vårval 2023

MELD DITT KANDIDATUR

Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å vera med i ei av dei mest aktive studentforeiningane Skandinavia? Då har du sjansen no! eit verv i studentforeininga vil gje deg mange nyttige erfaringar, utfordringar og moglegheiter til å arbeida med noko du brenn for. Du kjem til å verta kjend med studentar på tvers av kull og etablera mange nye venskap.

Eit verv i NHHS er utviklande, lærerikt og ikkje minst sosialt. Teoretisk kunnskap frå lesesalen er viktig, men praktisk erfaring frå NHHS er mykje verdt seinare i livet. Det er eit bredt spekter av stillingar å stille til, og lett for dei fleste å finne noko ein interesserer seg for. Uansett om du er fyrstekullist eller ein rutinert NHHSar, har mest lyst til å laga fest og moro eller brenn for å påverka faga på NHH. Det er ei stilling som passar for deg! Alt me forventar er at du har lyst til å læra noko nytt og bruke tid på studentforeininga.

 Valet vil fyrst starte samtidig som valutspørjinga kl 17:15 den 13. mars. Kandidatane vil likevel publiserast og kan starte promotering kl 08.00 denne dagen.

Man kan stille til valg i studentforeningen, både som individuell kandidat eller i en blokk. Siste oppmeldingsfrist er fredag 10 mars 08.00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen “Meld ditt kandidatur” ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Stiller du i blokk er det lurt at en i gruppen melder opp alle kandidatene og legger inn en kort blokktekst i tillegg til de individuelle tekstene.

Å stille som blokk vil si at en gruppe går sammen og fordeler stillingene i utvalget mellom seg, og stiller til valg som en samlet enhet. Dette er vanlig når hele styret velges samtidig. En blokk står sammen under valgkampen. Til underutvalg der ikke alle styreverv er på valg samtidig kan man IKKE stille som blokk.

Det er viktig å legge merke til at selve valget er et personvalg, der du stemmer på hver enkeltperson, og ikke automatisk på alle i en blokk. Dersom to fulle blokker stiller mot hverandre vil den blokken med totalt flest stemmer vinne valget. Dersom blokkene har ulikt antall kandidater vil det konkurreres på hver enkelt stilling.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Frå 08:00 måndag 13. mars til den elektroniske stemminga stenger klokka 12:00 onsdag 15. mars kan du/dykk drive valkamp. Då er det om å gjera å tiltrekke seg mest mogleg merksemd frå digital promotering. Nærare reglar for valet står under “Reglar”.

Måndag 13.mars er det valutspørjing kl. 17.15. Meir detlajert informasjon om denne vil publiserast her på nhhs.no og i våre andre kanalar når valet nærar seg.

Valet vert avslutta kl 12.00 onsdag 15. mars. Resultata vert publisert på www.nhhs.no når dei er klare.

Lykke til med valkampen og valutspørjinga!

Med forbehald om endringar.

Det vil berre vera mogleg å avgje stemme digitalt under årets val. På Canvas kan ein avgje si stemme frå kl 17.15 måndag 13. mars til onsdag 15. mars klokka 12.00.

Meir informasjon om stemmeavgjeving kjem når det nærar seg.

Sundag 5. mars 2023
Siste frist for å nominera folk til NHH-styret.

Fredag 10. mars 2023
08:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Måndag 13. mars 2023
08:00 Kandidatene vert offentleggjort og kan starte profilering
17:15 Valutspørjing

Onsdag 15. mars 2023
12:00 Valet vert avslutta.
Resultata vil publiserast på www.nhhs.no og i Canvas

Valreglement: her

Reglar for valutspørjing: Publiserast når utspørjinga nærar seg

Vedtekter for NHHS: https://docs.google.com/document/d/1AnmO_p9K0KcE5d_ilumQtgZ2buYl8Gq7l5BMB6OXeMA/edit?usp=sharing

Stillingar på val

Studentlekene Bergen Challenge

Leder

Som leder vil du ha hovedansvaret for prosjektets interne og eksterne prosesser. Internt skal du som styrets leder sørge for at prosjektet når sine mål og sørge for at alle arbeidsoppgaver blir fulgt opp. Videre skal du sørge for at alle frivillige føler seg velkommen og at de får noe positivt ut av opplevelsen. Eksternt skal du arbeide ut mot eksterne parter, eksempelvis Norges Studentidrettsforbund og Velferdstinget Vest, i tillegg til å være organisasjonens ansikt utad mot medier og andre parter. Videre vil du ha det overordnede ansvaret for å utarbeide, samt oppnå, kortsiktige og langsiktige strategier, i tillegg til prosjektets endelige resultat.

Som egenskaper er det viktig å kunne se alle i organisasjonen, spille de rundt deg gode og generelt være til stede for alle sammen. Dette er ikke et verv for deg som kun er på jakt etter CV-mat, da det kreves en stor motivasjon og interesse for arbeidet som skal legges ned. Likevel er det en opplevelse for livet, og du kommer til å opparbeide deg utrolig mange positive erfaringer som utvilsomt vil tas med videre!

Økonomisjef

Studentidrettsfestivaler gir idrettsglede, vennskap og uforglemmelige minner. Imidlertid er en avhengig av å ha en robust økonomi i bunn for å oppnå alt dette. Økonomiansvarlig skal sikre dette gjennom effektiv økonomisk styring. Stillingen innebærer derfor et stort og verdifullt ansvar, og gir en gyllen mulighet til å teste teori fra skolebenken i praksis allerede i studietiden gjennom budsjettplanlegging og regnskapsføring. Videre får du som økonomiansvarlig testet dine lederegenskaper samt det å ta beslutninger under usikkerhet. 

Det er viktig å være en dyktig lagspiller for å lykkes som økonomiansvarlig. Du må tørre å ta upopulære beslutninger gitt at dette er det beste for prosjektet. God kommunikasjon, konstruktive tilbakemeldinger og fokus på arbeidsbalanse er da viktig. Har du lyst på et spennende verv hvor du får være med å utforme et fantastisk arrangement for studenter? Da må du søke økonomiansvarlig!

Idrettssjef

Studentlekene Bergen Challenge handler om idrettsglede. Det er det idrettsseksjonen som har ansvar for å skape. Idrettssjef har med det ansvar for valg, planlegging og gjennomføring av alle idrettene. Samtidig har man ansvaret for at haller og baner blir booket. Det høres enkelt ut på papiret, men når det er snakk om rundt 25 idretter som går simultant og spredt utover hele Bergen, blir det (bokstavelig talt) mange baller i luften. Derfor er idrettsseksjonen den største med over 200 funksjonærer. Liker du å planlegge ting til den minste detalj? Liker du å lede og motivere mange mennesker? Brenner du for idrettsglede? Kunne du tenke deg det morsomste vervet NHHS har å by på? Still til idrettssjef i Studentlekene Bergen Challenge, da vel!

Kultursjef

Som kultursjef i Bergen Challenge vil du ha overordnet ansvar for alt av utenomsportslige festligheter gjennom idrettsfestivalsuka. Du vil bli ansvarlig for en seksjon på nærmere 200 funksjonærer, som sammen skal heve et idrettsarrangement til en idrettsfestival. Dersom du tenker at Bergen Challenge handler om så mye mer enn bare idrett, at de sosiale arenane på kveldstid er minst like viktige for studenter fra hele landet og er motivert for å legge ned et solid stykke arbeid for å skape en uforglemmelig periode for medstudenter fra fjern og nær, er kultursjef-rollen rett for deg! 

Logistikksjef

Logistikk er ryggraden i Bergen Challenge. Funksjonærer, utøvere og utstyr må være på rett sted til rett tid, deltakere skal ha et sted å sove og alle skal ha et godt mattilbud. Som logistikksjef vil du inngå avtaler med kommunen, hoteller, leverandører og samarbeidspartnere. Er du strukturert, god i forhandlinger og evner å ha flere baller i luften samtidig? Har du i tillegg lyst til å være med å skape en fantastisk idrettsfestival, opparbeide ledererfaring gjennom å lede en flott gjeng med BCere og samtidig knytte vennskap for resten av livet? Da må du stille til valg som Logistikksjef! 

HR-sjef

Bergen Challenge er ingenting uten sine funksjonærer, og som HR-sjef vil du ha ansvaret for å forvalte denne essensielle ressursen. Dette innebærer alt fra å organisere profesjonelle ansettelsesrunder til å sørge for at kontoret er et hyggelig sted å være. 

Som HR-sjef vil du også ha ansvaret for ulike arrangementer Bergen Challenge arrangerer i samarbeid med NHHS som for eksempel under FKU.

HR-sjef er en stilling for deg som er strukturert og inkluderende person. Dersom du er motivert for å skape en fantastisk intern kultur i Bergen Challenge, så er HR-sjef rollen for deg!

PR-sjef

Hva er SLBC uten deltagere? Ingenting! Som PR-sjef er du ansvarlig for å promotere SLBC til studenter over hele landet. Er du utadvendt, engasjerende, sosial og har et øye for det visuelle, da er dette jobben for deg.

PR-stillingen favner bredt, og inkluderer både rekruttering, grafisk, media og PR. Dette kan involvere oppgaver som å stå på stand, organisere roadshow, gjøre PR stunts og å designe årets grafiske profil. Her er det bare kreativiteten som setter grenser, og man må være både strukturert og nytenkende for å klare å nå både geografisk og sportslig bredde på deltagermangfoldet som rekrutteres til SLBC. Vil du være neste “seksjon utad” for SLBC? Søk PR!

Markedssjef

Som markedssjef i BC har du ansvaret for samarbeidet med næringslivet og inngåelse av sponsoravtaler. Avtaler med eksterne parter er en forutsetning for en vellykket studentidrettsfestivel, både på grunn av den økonomiske støtten og samarbeidet man får med selskapene. Markedssjefens mest sentrale oppgaver vil være å sikre SLBC gode hovedsamarbeidspartere, skaffe bøttesvis av freebies og premier samt søke om støtte fra fond og legat. En markedssjef bør derfor ha enorm stå-på-vilje, god formidlingsevne og være rå i forhandlinger.  Du kommer til å ha ansvaret for en av de minste, men mest sammensveisede, seksjonene i hele SLBC. Hvis dette høres fristende ut, burde du søke til stillingen som markedssjef i Bergen Challenge!

Stafettkomiteen

Leder

Som leder av Stafettkomitéen er man hovedansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av Bergensbaneløpet i tillegg til åpne treninger og arrangementer resten av semesteret. Dette innebærer blant annet oppfølging av de andre stillingene i styret samt kommunikasjon og koordinasjon med NHHS og Stafettkomitéen på BI.

Bergensbaneløpet er en stafett med lang historie og mange flotte tradisjoner. I tillegg er engasjementet og oppslutningen om løping på NHH stadig økende. Ønsker du å videreføre og videreutvikle dette, er lederstillingen noe for deg.

Økonomiansvarlig/nestleder

Som økonomiansvarlig i Stafettkomitéen har du ansvar for budsjettering, kostnadsføring og oppfølging av budsjett i forbindelse med daglig drift og arrangementer. Som økonomiansvarlig er du også nestleder i styret.

Markedsansvarlig

Som markedsansvarlig i Stafettkomitéen har du ansvar for å skaffe samarbeidspartnere til Bergensbaneløpet og treninger, i tillegg til å følge opp og videreføre eksisterende samarbeid.

Treningsansvarlig

Som treningsansvarlig i Stafettkomitéen er du ansvarlig for treningsopplegget som skal sikre NHH sin seier i Bergensbaneløpet. Dette innebærer å lage treningsplaner for de ukentlige treningene, følge opp løpere og planlegge uttaksløp til Bergensbaneløpet.

Løypeansvarlig

Som løypeansvarlig i Stafettkomitéen er du den som skal ha full kontroll på løypen til Bergensbaneløpet. Dette innebærer at beskrivelser og filmer av løypen må oppdateres. I tillegg er man ansvarlig for at resten av styret har kontroll på hvor løpet skal gå.

Internansvarlig

Som internansvarlig i Stafettkomitéen er man ansvarlig for å planlegge månedlige kveldsmater etter trening og ivareta et godt sosialt miljø både innad i styret og for løpere.

Bankettansvarlig

Som bankettansvarlig i Stafettkomitéen er man ansvarlig for planleggingen av banketten som i 2024 skal gjennomføres i Bergen.

der BBL.

Næringslivsutvalget

Økonomiansvarlig

Arbeidet som økonomiansvarlig innebærer å styre økonomien til en av de største inntektskildene til NHHS. Dette gir store muligheter til å påvirke studenttilværelsen til studentmassen både på kort og lang sikt. Oppgavene består hovedsakelig av å utarbeide budsjetter, fakturere bedrifter, intern regnskapsføring og utarbeide langsiktige planer for hvordan NU skal drives. Mye av selve øko-arbeidet gjøres i samarbeid med Regnskapsgruppen og økonomiansvarlig i Kjernestyret, i tillegg vil du samarbeide tett med økonomiansvarlig for Karrieredagene og Women’s Finance Day. Du har også øko-gruppa i NU til å hjelpe deg med arbeidsoppgavene dine. 

Arbeidet er både utfordrende og lærerik. Du får en dypere forståelse for hvordan de teoretiske fagene på bachelor fungerer i praksis, og hvordan store organisasjoner styrer økonomisk.

I tillegg til å være økonomiansvarlig er man også nestleder. Dette innebærer at man er fungerende leder hvis leder er fraværende. Man blir en sparringspartner og lederen sin høyre hånd.

Informasjonsansvarlig

Som informasjonsansvarlig har du det overordnede ansvaret for informasjonsflyten mellom studentene og bedrifter, og er daglig i kontakt med bedrifter som ønsker profilering. Du er ansvarlig for sosiale medier, salg av annonsering, bildehåndtering og lignende arbeid. Stillingen er svært åpen, og gir deg muligheten til å påvirke hvordan NU fremstår, både for studentene og bedrifter.

Presentasjonsansvarlig

Som presentasjonsansvarlig er din rolle å legge til rette for at alle besøkende bedrifter får en best mulig opplevelse ved besøk på NHH. Dette innebærer at du sørger for at alle bedriftene har en ansvarligvakt, medhjelpere og lokaler til det de måtte ønske å gjøre på skolen. Dette gjør du i samarbeid med tidenes dame, orgsek-Unni, hun er meget hjelpsom, og det er bare å glede seg til å bli kjent med henne! Du og ansvarligvakten vil også bistå bedriftene i å komme med anbefalinger om hvordan de best mulig kan oppnå sitt formål med besøket på NHH. Du vil med det kommunisere tett med de andre medlemmene i NU, slik at vi kan tilby et best mulig opplegg, tilpasset det bedriftene ønsker.

I tillegg til ansvaret for rom og bemanning, vil du også ha ansvar for bevertningen og lagrene. Du er med det ansvarlig for å bestille inn drikke i løpet av semesteret og sørge for at både bedriftene og NU-medlemmene får rikelig med drikke. Her får du god hjelp av BV-gruppen som står for henting, rydding og påfylling.

Bookingansvarlig

Som bookingansvarlig har du ansvaret for å få bedrifter til å arrangere bedriftspresentasjoner for studenter på NHH. Dette inkluderer aktiv booking og oppfølging av bedrifter, samt planlegging frem mot bookingåpning høst og vår. Nøkkelen i stillingen som bookingansvarlig er å være profesjonell, tenke nytt og bygge en strategi på hvordan man skal få de riktige og etterspurte bedriftene til skolen. Det er viktig å søke nye bransjer og bedrifter som enda ikke har fått øynene opp for studentene, samt beholde bedrifter som tidligere har arrangert bedriftspresentasjon på skolen. I denne stillingen vil du virkelig få tett kontakt og et unikt innblikk i norsk næringsliv.

NHH-styret

Hvert år velges det to studentrepresentanter som skal sitte i styret ved NHH. Nå er tiden kommet for å velge årets kandidater og på vårvalget kan du stille som kandidat!  Som representant i NHH-styret vil du få mulighet til å være studentenes stemme når viktige beslutninger for NHH skal tas sammen med de andre styremedlemmene. Du vil få verdifull erfaring, men mest av alt få gleden av å representere NHHS. Denne stillingen passer for deg som brenner for studentforeningen og ikke er redd for å ta ordet i forsamlinger. Du kan lese mer om NHH-styret her.

Du kan også nominera studentar du trur kan passe seg til desse rollene. Fristen er sundag 5. mars og dette kan gjerast her.

Det skal velges en kvinnelig og en mannlig representant som skal sitte i et år. Det skal også velges en vara av hvert kjønn.

Du kan sjølvsagt også stilla på vanleg måte.

Klubb- og kulturutvalget

Vil du være med å drive og utvikle stud.NHHs andre hjem? Klubb- og kulturutvalget (KKU) er et av de største underutvalgene i NHHS. Vårt hovedansvar er å drifte Klubben, Campus og aulabar, og sørge for at underutvalg og interessegrupper blir forsynt med det de måtte ønske av drikkevarer. KKUs arbeidsoppgaver innebærer også å arrangere fester og andre sosiale velferdstilbud til studentene. Med andre ord: Skjer det noe av festlig art på skolen, er som regel KKU innblandet på én eller annen måte! Samlet har driftsstedene en relativ høy årlig omsetning, til tross for et prisnivå som ikke akkurat er avskrekkende høyt. Arealmessig kan vi også skryte på oss at vi driver et av Bergens største utesteder. Klubben har åpent på hverdager og er skolens utested når det arrangeres fester, aulashow og andre arrangementer i regi av NHHS. Vi har et tilbud til alle skolens studenter og ønsker å være førstevalget når stud.NHH trenger en avkobling fra lesesal og faglig arbeid. Klubb- og kulturutvalget har gjennomgått store endringer de siste årene. Et gjennomgående mål for underutvalget er å sørge for at Klubben, Campus og Aulabar driftes på best mulig måte, og å skape mest mulig studentvelferd på skolen. Medlemmene i styret må derfor se fortløpende etter forbedringer og ta initiativ til å gjennomføre tiltak. KKUs rundt 40 medlemmer organiseres i seks grupper og får hjelp av alle førstekullistene på skolen som bidrar med en vakt hver i løpet av sitt første år på skolen. Styret gjennomfører ansettelser og legger den overordnede praktiske og økonomiske planen for driften i hvert semester. Et år ved roret til studentforeningens festligste underutvalg vil utvilsomt gi deg mange utfordringer og erfaringer, i tillegg til mange nye venner, fantastiske nachspiel, en uforglemmelig hyttetur og en unik innsikt i hvordan man arrangerer de legendariske NHH-festene!

Leder

Leder av KKU har et overordnet ansvar for å koordinere arbeidet som legges ned i underutvalget, fra den daglige driften til mer langsiktig planlegging. Du vil fungere som stedfortreder for innehaver av skjenkebevillingen i NHHS og det vil være ditt ansvar å sørge for at driften av Klubben, Campus og Aulabar foregår i tråd med regelverket. Som leder kommer du til å støte på mange spennende utfordringer. Det er mye som skjer i «Norges beste og mest aktive studentforening» og du kommer til å ha mye kontakt med dine medstudenter, andre underutvalg og interessegrupper. Det arrangeres nemlig langt mer i Kjelleren enn hva man skulle tro, og du vil oppleve at NHHS sin aktivitetskalender rommer langt mer enn bare store fester. Du vil dermed også oppleve at arbeidsoppgavene kan strekke seg fra å være ganske små til mye større. Du vil lære å takle situasjoner på strak arm og finne løsninger på det meste. Som leder av Klubb- og kulturutvalget vil du dermed komme til å erfare at konseptet «rolig kveld» ikke nødvendigvis blir det samme som før og at Klubben fort blir ditt andre hjem! Likevel er det til syvende og sist ansvaret for å lede den flotte KKU-gjengen gjennom de store festene som huskes best av enhver leder for underutvalget. Det skjer mye fra planleggingen flere uker i forveien til knuste plastglass sopes opp kl. 03.00 om natten. Slike netter, og lederstillingen generelt, generer mange slitne muskler, slitte sko og et særdeles anstrengt forhold til ord som «diff», «brekk» og «avvik», men mest av alt en hel haug med fantastisk gode minner du aldri ville vært foruten. Still som leder i Klubb- og kulturutvalget!

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i Klubb- og kulturutvalget er det ditt hovedansvar å ha oversikt over økonomien til KKU. Det er en svært lærerik og allsidig stilling hvor man får prøvd seg på flere både relevante og interessante oppgaver. Du vil blant annet ha ansvar for å budsjettere, føre bilag, fakturere ulike grupper, godkjenne fakturaer og kontrollere alle dagsoppgjør. Du kommer til å ansvar for en stab på rundt syv til ni medlemmer som skal bistå deg i arbeidet ditt. Du vil også ha behov for å ha en god oversikt over hva som skjer i alle ender av KKUs bardrift, ettersom du kontinuerlig vil ta beslutninger sammen med resten av styret. Økonomiansvarlig i KKU er en utrolig morsom stilling. Tidligere kunnskaper om regnskap og lignende er ikke et krav, da du vil få tilstrekkelig med opplæring og en utfyllende vitebok. Så ikke nøl, søk økonomiansvarlig i KKU!

Baransvarlig

I bargruppen vil det være elleve-tolv medlemmer utenom deg selv, slik at arbeidet rullerer fra uke til uke. Som barsjef må du sørge for å ha oversikt over alt som går inn og ut av lageret. Du vil ha jevnlige varetellinger og kontroll på varebeholdningen sammen med økonomiansvarlig i Kjernestyret og controller. Du vil ha mye kontakt med underutvalg og interessegrupper gjennom bestilling og utrekvirering av drikke. I tillegg vil du være kontaktpersonen til studentforeningen opp mot Hansa. Du vil ha spennende arbeidsoppgaver og jobbe i kulissene for å finne et attraktivt vareutvalg og passende priser. Du trenger verken å være ølfanatiker eller vinkjenner for å bli barsjef. Men er du pålitelig, interessert i alt som skjer bak baren og klar for å koordinere studentforeningens varelager – ja, da kan du bli KKUs neste barsjef!

Kulturansvarlig

Har du lyst til å få ting til å skje? Da er kulturansvarlig stillingen for deg! KKU har som mål å kunne tilby et rikt og bredt aktivitets- og kulturtilbud til stud.NHH og dette er din hovedoppgave. Som kulturansvarlig har du ansvar for programmet KKU tilbyr, både ved store fester og ellers i hverdagen. Sammen med medlemmene i gruppen din jobber dere fra idémyldring til selve utførelsen av arrangementene. Du har ansvar for å arrangere og dekorere til fester og andre aktiviteter for å sette den riktige stemningen for kvelden. Ikke minst har du ansvar for å arrangere pubquiz og gi studentene et tilbud i hverdagen. Kulturansvarlig tar seg også av bookingen av rom i Kjelleren. I KKU er det du som bestemmer hva som skal skje i Klubben. Er du handlekraftig, kreativ og flink til å planlegge og arrangere? Still som kulturansvarlig!

Kjelleransvarlig

Som kjellersjef har du ansvar for at alle lokalene i Kjelleren er klare til bruk. Innkjøp, vedlikehold og utleie av inventar og teknisk utstyr er arbeidsoppgaver for en kjellersjef, i tillegg til å sørge for at alle i KKU får grundig opplæring i bruk av utstyret. Du har også ansvar for å administrere bruk av kassasystemet og lære alle i KKU hvordan dette fungerer. Et godt samarbeid med Teknisk gruppe er viktig, og ikke minst en god dialog med Teknisk avdeling (TA). Du har også, sammen med TA, ansvar for brannvern. Stillingen innebærer også mye samarbeid med internansvarlig i ulike beslutninger vedrørende lokalene i Kjelleren. Det oppstår selvfølgelig en del uforutsette utfordringer som gjør kjellersjefens hverdag variert og utfordrende.

PR-ansvarlig

Som PR-ansvarlig i KKU har du ansvar for at hele skolen vet hva som skjer i Klubben. Sammen med gruppen din skal du gjennomføre promotering og billettsalg til KKUs arrangementer. Det innebærer å lage og henge opp plakater, legge ut nyheter på nhhs.no og plasmaskjermene, lage og selge billetter, oppdatere Klubbens Facebook-side, og ellers er det bare fantasien som setter grenser for hva du kan finne på. En av dine større utfordringer vil være å få folk ned i Klubben også på hverdager, som du kan bryne deg på sammen med kulturansvarlig. Er du gira på å spre ordet om hva som skjer i Kjelleren på NHH? Still som PR-ansvarlig!

Personalansvarlig

Denne stillingen er perfekt for deg som liker å organisere sammenkomster og glede andre! Stillingen er todelt slik at du både er personalansvarlig for Klubben og sosialansvarlig innad i KKU. Som personalansvarlig har du ansvar for arbeidskraften i Klubben, Campus og Aulabar. Du lager vaktliste for medlemmene i Klubb- og kulturutvalget og utkomlisten for førstekullistene på skolen, og sørger for at det alltid er nok mennesker på jobb. Å være sosialansvarlig for et så stort underutvalg bør sees på som et privilegium.

Studentpolitisk utvalg

Nestleder

Nestleder har ansvaret for en rekke viktige oppgaver i SPU. Disse innebærer blant annet å ha ansvar for styremøter og allmøter, samt å representere SPU på FM og SF. I tillegg har nestleder ansvar for å følge opp de ulike komiteene vi har. Nestleder har også ansvar for økonomien vår, og at den er styrt på en god måte.

Studentutvalget ved NHH

Nestleder

Nestleder har det organisatoriske ansvaret, samt ansvar for Studentutvalgets økonomi og regnskap. Organiseringen av medlemmene i skolens utvalg, institutter og interne arbeidsgrupper er nestleders ansvar. Nestleder skal følge opp Studentutvalgets medlemmer og ved behov bistå informasjonsansvarlig. Nestleder kaller inn og leder allmøtene. Nestleder har ansvar for Studentutvalgets meldingsrunde på Foreningsmøtet til NHHS og har møteplikt og stemmerett på vegne av Studentutvalget i Strategisk Forum. Nestleder er leders stedfortreder når leder ikke kan stille og er fast representant i Læringsmiljøutvalget. 

Informasjonsansvarlig

Informasjonsansvarlig har ansvaret for at relevant informasjon fra Studentutvalgets arbeid blir kommunisert til studentene. Dette innebærer bl.a. oppfølging av utvalgets sosiale medier. Informasjonsansvarlig har ansvar for rekruttering av nye medlemmer, i henhold til NHHS sitt gjeldende program. Sosiale arrangementer og ivaretakelse av kontoret ligger også under Informasjonsansvarlig sine arbeidsoppgaver. I tillegg er det Informasjonsansvarlig som fører referater på allmøtene. Informasjonsansvarlig er også fast representant i Læringsmiljøutvalget.