Suppleringsvalg 2022

Resultater Suppleringsvalg 2022

Undersøkelse Vårvalg 2022
Dato 11.05.2022
Tidsfrist 12:00
Totalt antall stemmer 26
Antall brukere med tilgang til undersøkelsen 3288
Svarprosent 0.79%
Sum total Sum prosent
NHH-Styret – Kvinnelig vara
Stine Stolpestad 19 76%
Blank stemme/ikke besvart 6 24%
Kontrollutvalget eksternt medlem
Silje Onsøien 18 72%
Blank stemme/ikke besvart 7 28%

Skriftlig valgutspørring

Kandidatene skal igjennom en skriftlig valgutspørring. Svarene finner du her

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:15 mandag 4.april til kl 12:00 onsdag 6.april.

For alle stillinger vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank.

Kandidatene kommer til å gjennomgå en skriftlig valgutspørring. Stil de et spørsmål under:

Kandidater

NHH-Styret

Kvinnelig vara

Stine Stolpestad

Hei kjære medstudenter! Jeg stiller som kvinnelig vara til NHH-styret og synes det er veldig spennende! Det er viktig at vi har tydelige stemmer fra studentene opp til styret og jeg håper at jeg kan bidra med nettopp dette. Etter å ha sittet et år i Kjernestyret har jeg fått god kjennskap til arbeidet styret jobber med, samt hatt tett kommunikasjon med både rektoratet og tidligere styrerepresentanter. Samtidig mener jeg kommunikasjonen mellom styrerepresentantene og studentmassen kan bli mye bedre, det er tross alt studentene man skal representere. Det er svært få som vet hvilke saker som diskuteres i styret og hvilke saker de kan ha innvirkning på. Jeg ønsker at det skal bli lettere å komme med innspill og meninger til styrerepresentantene våre. Dette kan være ved at de deltar meldingsrunde på Foreningsmøte slik som andre tillitsvalgte i NHHS, eller har en uformell kanal for innspill fra studentmassen. Godt valg!


Hello fellow students!

I am a running as female deputy to the NHH board, which is very exciting! It’s important that we have strong voices bringing our views up to the board and I believe that I can contribute to this. After having sat in the Executive Board, I have knowledge of the work the board works with, as well as had close communication with both the rectorate and former student representatives in the NHH board. However, I think the communication between the student representatives and the student body should improve, it is after all the students that shall be represented. There are very few who know which issues are discussed in the board and which issues they can have an impact on. I want it to be easier to provide input and opinions to our student representatives. The student representatives should inform students at the general assembly of what they have been working on, or create an informal channel for input from students about ongoing cases.

Kontrollutvalget

Eksternt medlem

Silje Onsøien

Kjære student!
Jeg ønsker å stille til eksternt medlem i kontrollutvalget. Etter snart et år som jusstudent på UiB er mitt engasjement for en god studenthverdag stadig økende.

Selv om jeg ikke går på NHH selv har jeg flere venner og bekjente som studerer ved skolen, og har dermed fått et innblikk i organisasjonen. Det er viktig at studentforeningen skal være tygg og bli styrt på riktig måte. Som student på annen skole kan jeg bidra med et objektivt syn på saker, og komme med innspill utenfra.

Jeg håper at dette kan skape tillit og at du ønsker å stemme på meg. Godt valg!


Dear students!
I would like to become an external member of Kontrollutvalget. After almost a year studying law at UiB, my commitment to student welfare is constantly increasing.

Even though I do not attend NHH myself, I have several friends and acquaintances who do, and have given me valuable insight into the organization. It is important to me that any student association feels safe for everyone in it. To secure this, management needs to be done in the right way, and this is where I want to contribute. Being a student at a different school gives me an objective view of different problems and aspects, which could be a valuable contribution to the solution. By working alongside students at NHH, I hope to make the best decisions for everyone in the association.

I hope this helps building trust and that you would like to vote for me. Happy election!