Suppleringsvalg 2022

MELD DITT KANDIDATUR

Engasjer deg i NHHS!

Har du lyst til å være med i en av Skandinavias mest aktive studentforeninger? Da har du sjansen nå! Et verv i studentforeningen vil gi deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og muligheter til å jobbe med noe du brenner for. Du kommer til å bli kjent med studenter på tvers av kull og etablere mange nye vennskap.

Et verv i NHHS er utviklende, lærerikt og ikke minst sosialt. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er riktignok viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Det er et bredt spekter av stillinger det går an å stille til, og det er lett for de fleste å finne noe man interesserer seg for. Uansett om du er førstekullist eller en rutinert NHHS-er, har mest lyst til å lage fest og moro eller brenner for å påvirke fagene ved NHH, finnes det en stilling som passer for deg! Alt vi forventer er at du har lyst til lære noe nytt og bruke litt tid på studentforeningen.

Valget vil først starte samtidig som valgutspørringen publiseres kl. 19:00 2. mai. Kandidatene vil likevel bli publisert og kan starte promotering kl. 08:00 denne dagen.

Man kan stille til valg i studentforeningen. Diste oppmeldingsfrist er søndag 1 mai 12:00.

Oppmelding skjer ved å fylle ut skjemaet ved å trykke på knappen “Meld ditt kandidatur” ovenfor. Bilde av kandidat eller blokk må fremdeles på mail til pu.valg@nhhs.no. Dersom du ikke sender inn tekst både på norsk og engelsk vil du ikke bli representert med noen tekst i kandidatblekken.

Er du i tvil om du skal stille til valg eller om du har funnet den rette stillingen kan det være lurt å forhøre seg med den som har hatt stillingen tidligere.

Fra 08:00 mandag 2. mai til den elektroniske stemmingen stenger klokken 12:00 onsdag 4. mai kan du drive valgkamp. Da er det om å gjøre å tiltrekke seg mest mulig oppmerksomhet gjennom promotering. Nærmere regler for valget står utdypet under “Regler”

Mandag 2. mai blir det skriftlig valgutspørring 19:00. Mer detaljert informasjon om utspørringen vil publiseres her på nhhs.no når valget nærmer seg.

Valget avsluttes kl. 12:00 onsdag 4. mai. Resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort de foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Med forbehold om endringer, se nhhs.no for siste nytt om valget.

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:15 mandag 2.mai til kl 12:00 onsdag 4. mai 12:00.

Mer informasjon om stemmeavgivning kommer når det nærmer seg.

Søndag 1. mai 2022

12:00 Siste frist for å melde sitt kandidatur

Mandag 2. mai 2022
08:00 Kandidatene offentliggjøres og kan starte profilering
17:15 Valgutspørring

Onsdag 4. mai 2022
12:00 Valget avsluttes.
Resultatene vil publiseres på www.nhhs.no

Stillinger på valg

NHH-styret

Hvert år velges det to studentrepresentanter som skal sitte i styret ved NHH. Nå er tiden kommet for å velge årets kandidater og på vårvalget kan du stille som kandidat!  Som representant i NHH-styret vil du få mulighet til å være studentenes stemme når viktige beslutninger for NHH skal tas sammen med de andre styremedlemmene. Du vil få verdifull erfaring, men mest av alt få gleden av å representere NHHS. Denne stillingen passer for deg som brenner for studentforeningen og ikke er redd for å ta ordet i forsamlinger. Du kan lese mer om NHH-styret her.

Det skal velges en vara kvinnelig  som skal sitte i et år.

Kontrollutvalget

Eksternt medlem Kontrollutvalget: 

Som eksternt medlem av kontrollutvalget vil du ha ansvar som del av foreningens kontrollorgan. Din jobb vil hovedsakelig bestå av å følge opp Kjernestyret og Finansstyret i deres arbeid, og å passe på at dette er i tråd med foreningens vedtekter.  Du vil også følge opp både Strategisk Forum og Foreningsmøte. Kontrollutvalget fungerer også som ankeorgan for disiplinærsaker, og i enkelte tilfeller må du da behandle disse. Vervet vil vare i et år.