Foreningsmøte #3

NHH Helleveien 30,Bergen,Velg et fylke:

Velkommen til årets tredje Foreningsmøte! Foreningsmøtet er det øverste organet i Norges Handelshøyskoles Studentforening og er ekstremt viktig for et velfungerende studentdemokrati. Dette er en gyllen anledning for deg som student til å komme med innspill og spørsmål, eller kun å oppdatere deg på hva som rører seg i de ulike underutvalgene og interessegruppene ved skolen. [...]