Vi søker mentorer for høstens nye studenter!

Mentorordningen NHHS er en ordning som tar sikte på å informere og bistå, samt skape trygghet for nye studenter som lurer på hva som venter dem ved studiestart eller som sitter igjen med spørsmål etter at støvet fra førstekullsuken har lagt seg.

Ordningen har de siste årene blitt styrt av en rekke NHH-studenter med ulik erfaring, som kan gi innspill og komme med råd om bortimot hva som helst. Vi er nå på jakt etter disse studentene, som vil fungere som mentorer for de nye bachelor- og masterstudentene.

I løpet av sommeren skal alle mentorene kontakte sine mentorbarn, og fra da og gjennom året være tilgjengelig for å svare på spørsmål om alt fra studentforeningen, fag eller livet i Bergen generelt.

Er du interessert i å bli med i mentorordningen? Fyll ut søknad her innen 30.mai.

Vi er også på jakt etter en leder, en informasjonsansvarlig og en promoteringsansvarlig for mentorordningen. Er dette noe som kunne være av interesse?

Frist for å søke: 30.mai

Vi håper du vil bli med!

Ta kontakt med prosjekt@nhhs.no dersom du har noen spørsmål.