Arbeidsgruppen for valg i NHHS har nå utarbeidet et komplett forslag til valgreglement, og ønsker innspill før saken skal opp til behandling i ekstraordinært Foreningsmøte slik at det er mulig å legge til rette for et nytt valgsystem fra og med 2022. 
Tidligere i år inviterte arbeidsgruppen alle i NHHS til å komme med innspill til valgreglementet. Basert på innspillene gruppen fikk fra foreningen, og fra øvrige studentforeninger har vi utarbeidet et komplett forslag. Dette vil vi gjerne ha innspill på!
Forslaget til nytt valgreglement finner du herI forslaget er det i hovedsak §11 (tidligere § 10) med tilhørende underkapitler som er essensen i forslaget, men øvrige paragrafer som omfattes av endringer i §11 er også inkludert. Dagens reglement er også vedlagt, slik at det er enkelt å sammenligne.
Skjema for innspill og tilbakemeldinger finner du herFristen for å gi din tilbakemelding er 1. september 2021 klokken 16:00. 
Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget for valg i NHHS