Vil du, som så mange andre, være fadder i Førstekullsuken 2021, 16.-21. august? Da bør du sitte klar til fadderpåmelding, torsdag 20. mai klokken 16.00!
 
NB! Les all informasjon før påmelding, slik at du er inneforstått med hvilke regler som gjelder, og dermed ikke gjør noen feil ved oppmelding.
 
Dersom man ønsker å bli bachelor- eller masterfadder må man søke i gruppe på fire studenter. Det er også ønskelig med faddergrupper bestående av både jenter og gutter, og de vil derfor prioriteres fremfor rene gutte- eller jentegrupper.
Grunnet Covid-19 vil fadderuken se noe annerledes ut i år. Vi holder oss innenfor retningslinjene til myndighetene, og arrangerer en trygg og forsvarlig velkomstuke for både faddere og fadderbarn. Selv om det blir begrensninger knyttet til større forsamlinger, jobber vi for å kunne arrangere en så gøy fadderuke som mulig, med så mye innhold som mulig. Vi har per i dag planlagt med flere ulike scenarier som vil tre i kraft etterhvert som myndighetene åpner opp. Vi håper dere bidrar til at dette blir en fantastisk start på et nytt semester.
 
I tillegg:
 – Dersom gruppen skal bli bachelorfaddere, må minst tre av medlemmene i gruppen gå bachelor (2. eller 3. kull) under fadderuken. 
–  Dersom gruppen skal bli masterfaddere må minst tre av medlemmene i gruppen gå 4. eller 5. kull under fadderuken.
 – Dersom man ønsker å være utvekslingsfadder kan man velge om man vil søke alene eller i gruppe på to, tre eller fire. Vi vil deretter sette sammen grupper der det ikke er fulltallig.
 – Dersom man ønsker å være alkoholfri fadder søker man individuelt.
 
Hvis man melder seg til fadder og ikke får førstevalget sitt, sier man seg automatisk villig til å være fadder innenfor en annen kategori. Det betyr ikke at alle er sikret å bli fadder, men at vi vil gi tilbud ved behov. Det er likevel mulig å avslå tilbudet, men det må da gis beskjed om.
 
Utvelgelsen vil foregå slik at de første som sender inn, samt oppfyller ovennevnte kriterier, vil få tilbud om sitt førstevalg. Dersom man ikke er tidlig nok ute til å få førstevalget, vil de neste på listen få tilbud om noe annet dersom det er ledige plasser. Vi vil da forsøke å følge prioriteringslisten man har oppgitt.
 
MERK: Man kan fylle ut skjemaet før klokken 16.00, men man skal ikke sende inn det endelige skjemaet før tiden. Som tidligere år vil skjemaer som er sendt inn før 16.00 bli prioritert til slutt. Husk også at hver gruppe kun fyller ut ett skjema. Dersom vi får flere påmeldinger fra samme gruppe vil disse bli prioritert til slutt. Husk at siste side av skjemaet er ”fadder #4”, der ”send-knappen” står. Du må altså trykke deg til slutten, uansett hvor mange faddere du søker med.
 
Ved oppmelding som fadder plikter du å komme på to informasjonsmøter:
1: 2. juni kl 16:15, digitalt
2: TBA i august, uken før FKU
 
Disse er obligatoriske.
 
Fadderpåmeldingen vil foregå via Google Formet nedenfor. 
 
Har du lyst til å være fadder, men mangler noen å være fadder med? Frykt ikke, vi tilbyr også våre eksepsjonelle matchmaking-skills. Fyll ut skjemaet her innen 18. mai klokken 16.00, så skal vi gjøre vårt beste for at alle skal ha muligheten til å gjøre FKU 2021 helt fantastisk!
 
Lykke til med oppmeldingen!
 
Har du spørsmål? Send mail til fadder@nhhs.no