Vårvalet 2023

STEM

Resultater Vårvalet 2023

Her finn du dei endelege resultata for Vårvalet 2023:

Resultat

Takk til alle som har stilt til val og alle som stemmer.

Skriftleg valutspørjing

Kandidatane som ikkje er med på utspørjinga får spørsmål på mail. Dei kan sendast inn her

Svar på skriftleg utspørjing kan du finne her

Engasjer deg i NHHS!

Kandidatane for Vårvalet 2023 er klart og valet er i gong! Frå måndag 13.mars klokka 17:15 til onsdag 15.mars klokka 12:00 kan du stemme på Canvas! Kandidatane er publisert og kan drive valkamp frå måndag 13.mars 08:00.

I år køyrer ein todelt valutspørjing; kandidatar til NHH-styret, leiar KKU, leiar Stafettkomiteen og Studentlekene Bergen Challenge vil spørjast ut i Aulaen måndag 17:15. Du kan sende inn spørsmål ved å følge denne lenka. Dette kan gjerast før og under utspørjinga.

Andre kandidatar vil få tilsendt og bedne om å besvara spørsmål skriftleg i løpet av måndagen, svara vil bli lagt ut her kl 20:00 same dag.
Du kan sende inn spørsmål ved å følge denne lenka. www.nhhs.no så fort dei er klare.

Lykke til med valkamp og valutspørjing!

Det er berre mogleg å stemma digitalt ved årets val. På Canvas, under emne, kan ein avgje sistemme frå kl.17:15 måndag 13.mars til kl12:00 onsdag 15.mars.

For alle stillingar vil det vera to alternativ for stemmegjeving, for eller blank.

Valreglement: her

Regler for valgutspørring: her

Vedtekter for NHHS: her

Kandidatar

NHH-Styret

Kvinnelig representant

Silje Uthaug

Etter snart 2 år på NHH har jeg sett alt det fine NHH har å by på. Likevel har jeg også erfart at skolen har forbedringspotensialer. Som kvinnelig representant skal jeg bidra til å utvikle skolen i riktig retning og gjøre studentenes hverdag best mulig. For å oppnå dette vil jeg jobbe med disse sakene:

1. Fokus på studentene – Min viktigste oppgave blir å sette studentene i fokus. Dette innebærer blant annet å forbedre campusutviklingen, det faglige innholdet og det psykososiale miljøet.

2. Ny strategi for NHH – De siste årene har vi sett ett samfunn som er i endring. Hvis NHH skal fortsette å være ledende innenfor sitt fagområde er det viktig at de utvikler seg i tråd med samfunnet og finner nye måter å fornye seg på.

3. Kommunikasjon mellom studentrepresentantene og studentene – Som studentrepresentant er oppgaven min å representere studentene og deres meninger. Det vil derfor være ekstra viktig for meg å møte studentene og høre deres meninger, samtidig som jeg oppdaterer de om pågående saker i styret.

Ingrid Helen Heimark

Hei, jeg er Ingrid og jeg stiller som representant til NHH styret. Etter 4 år ved NHH har jeg fått muligheten til å være studentenes representant opp mot forelesere, rektorat og administrasjon gjennom verv i Studentutvalget og som fagpolitisk ansvarlig i Kjernestyret. Jeg har på tiden rukket å bli godt kjent med både mulighetene og utfordringene til NHH, studentene og studentforeningen. Nå ønsker jeg å videreføre mitt engasjement for studentvelferd som studentens representant i toppen av høyblokka.

Som studentens stemme i styret ønsker jeg å ha spesielt fokus på tre saker:

1. Et godt og trygt læringsmiljø for alle studentene gjennom blant annet: a. Sørge for gode lese- og arbeidsplasser b. Tydeliggjøring og forbedring av velferdstilbud c. Fremme studentforeningens aktivitet som en viktig del av studentlivet ved NHH

2. NHH skal være en oppdatert handelshøyskole ved å ha: a. Fleksible og studentaktive undervisningsmetoder b. Undervisning i relevante tema for morgendagens næringsliv c. Bærekraft i alle ledd av beslutningstaking og oppfølging av strategi

3. Være en tydelig og representativ stemme for alle studenter.

Ingrid Follaug

Kjære medstudenter, Jeg stiller som studentrepresentant til NHH-Styret! Etter tre aktive år i studentforeningen har jeg fått mange verdifulle erfaringer og innsikt i hvilke saker som er viktig for studentene. Det er ingen tvil om at NHH er et veldig bra sted å være student, men det er også mye som kan bli enda bedre. Jeg er sterkt motivert til å fremme studentenes meninger til NHH! Jeg ønsker:

1. Flere muligheter for å inkludere praktisk arbeidserfaring som en del av studieløpet. På master finnes det muligheter for studiepoeng gjennom blant annet internship og Innovation School. Jeg ønsker flere slike muligheter, og å få innført liknende tilbud på bachelornivå.

2. Bedre tilgang til digitalt materiale som supplement til fysisk undervisning. Studenter ønsker en hverdag der de kan ha muligheten til å engasjere seg og gjøre «noe mer» utenfor studiet. NHH må la studentene få muligheten til dette.

3. Fremme studentenes meninger i etableringen av nytt bachelorprogram. Jeg ønsker å jobbe for at begge linjene er attraktive for oss studenter. Jeg håper du vil stemme på meg! Godt valg!

Anne-Marie Botterud

Dear fellow student, My name is Anne-Marie and I am running for the position as a student member of the NHH Board in order to ensure that NHH becomes a more attractive and future-oriented school. I want to ensure that our voices are heard in key decision-making processes and believe I can effectively advocate for our interests and make a positive impact on behalf of the student body. Throughout my time at NHH, I’ve participated in several student groups, including my current role as president of the NHHS Case Club. These experiences have taught me the value of a robust platform for professional growth and development. As a part of the NHH Board, I especially want to work towards the following goals: – Tightening the connection between the students and the faculty. – Work towards digitalization with emphasis on making lectures based on monologues and one-way communication recorded. – Strengthen the NHH brand, nationally and internationally in order to climb up on international rankings.

Mannlig representant

Simen Tveit Holen

Som student og ansatt ved NHH har jeg lært mye om både NHHS og NHH. Jeg har trivdes som aktiv i studentforeningen og virkelig følt meg hjemme, og vil gjerne jobbe for at NHH i større grad tar hensyn til studentene og NHHS i viktige saker. På bakgrunn av dette ønsker jeg å stille som studentrepresentant til NHH-styret. Her er mine kampsaker:

1. Psykisk helsehjelp ved NHH Flere undersøkelser (bl.a. SHoT) har pekt på store utfordringer vedr. studentenes mentale helse. Jeg ønsker at NHH oppretter et eget helsetilbud lokalt på campus, f.eks. ved å ansette en fulltidspsykolog, eller opprette en avtale med et psykologforetak.

2. Flere teknologifag i bachelorgraden Jeg ønsker at NHH skal forbedre dagens bachelorgrad med minimum ett obligatorisk teknologifag, samt flere valgemner innenfor teknologi. Dette vil gi NHH-studenter attraktiv kompetanse og økt konkurransedyktighet i et næringsliv i konstant endring.

3. Opptak av forelesninger og fokus på studentenes stemme Jeg ønsker at studentenes stemme i større grad skal lyttes til når NHH tar viktige avgjørelser, eksempelvis når det gjelder filming av forelesninger.

Sigurd Bakka Samdal

Kjære medstudent! Jeg ønsker å gjøre NHH bedre for oss studenter. Som din representant vil jeg jobbe for at NHHs hovedoppgave, å utdanne fremtidens økonomer, igjen er NHHs førsteprioritering. For å få til dette trenger jeg dine ideer, men dette er noen av mine: Bedre kommunikasjon fra ledelsen. I mange saker har studentene fått dårlig eller sent informasjon om endringer for skolen og vår hverdag. Vi fortjener bedre informasjon, kanskje kan vi begynne med rektormøte/rektorpils? Anerkjenne studentenes arbeidstid. Studentene sin jobb er å studere, dessverre får vi ikke betalt for å jobbe overtid. Kursgodkjenninger, oblig-timer og eksamensdatoer bør fordeles mer gjennom semesteret. Campus tilpasset studentenes behov Til gruppearbeid må vi ha nok grupperom, til lesing trenger vi salplasser, og kanskje viktigst, for det sosiale trenger vi gode fellesarealer. Skal vi ha gruppearbeid, må vi ha plass til å jobbe med det uten å ha alarm på to uker i forveien. Jeg vil høre dine meninger, så kom på stand og fortell om hvordan NHH skal se ut fremtiden. Godt valg

Sander Hyun Pettersen Malsten

Som en engasjert og erfaren student ved NHH, ønsker jeg å stille til valg som studentrepresentant for NHH-styret. Min tidligere erfaring i ulike verv innenfor studentforeningen har gitt meg verdifulle innsikter og ferdigheter som vil være til nytte i styrearbeidet. Jeg er opptatt av å jobbe for å forbedre studentopplevelsen og styrke samarbeidet mellom studentene og administrasjonen. Mine kjernesaker inkluderer å legge mer til rette for digital undervisning, for å imøtekomme studentenes behov for fleksibilitet, og å tilrettelegge for kurs på tvers av universiteter for å øke mangfoldet av tilgjengelige kunnskapskilder. Jeg vil også jobbe for bedre oppfølging fra administrasjonen, for å sikre at studentenes behov og ønsker blir hørt og tatt på alvor. Jeg er overbevist om at min erfaring og engasjement vil gjøre meg til en verdifull tilvekst til NHH-styret. Jeg ser frem til å bidra til å forme fremtiden til NHH og skape en enda bedre studieopplevelse for alle studenter.

Klubb- og kulturutvalget

Blokk:  BAR WARS

For lenge siden, i en bar langt, langt unna… BAR WARS! Vi ønsker å bringe mye glede til kjelleren i året som kommer. Hvordan skal vi få til dette, spør du? Ved å viderebringe sterke tradisjoner allerede satt av tidligere KKU-styrer vil Bar Wars sørge for god stemning hele året. Som en del av dette vil vi jobbe hardt for å sikre en sunn økonomi, forbedre en allerede effektiv utkommanderingsordning og arbeide for å fortsette å trekke studenter til kjelleren. Videre vil vi i tett samarbeid med Barometer sørge for å planlegge, og gjennomføre et helt fantastisk jubileum høsten som kommer. Dette blir ikke bare en opplevelse for gamle og nye KKU-ere, men også for resten av studentene.

Er du er klar for et heidundrende år? Stem Bar Wars til KKU-styret!

Leiar:

Sander Kjendbakke

I løpet av mine to år på NHH har jeg rukket å bli svært glad i studentforeningen. Jeg har funnet meg spesielt godt til rette i kjelleren. Her har jeg opplevd en enorm glede gjennom et inkluderende miljø sammen med venner fra nær og fjern. Som leder ønsker jeg å spre kjellergleden ut til resten av stud.nhh. Mitt hovedfokus som leder vil være å øke synligheten av Klubbens tilbud og tilpasse disse til studentenes ønsker og behov. Videre har jeg stor tro på at jeg, sammen med blokken, kan ytterligere effektivisere driften til KKU.

Kjernesaker:

Synliggjøre Klubbens tilbud

Tilpasse tilbudet i Klubben og Campus etter studentenes ønsker

Økonomiansvarlig:

Ninni Kildal Collett

Vårt andre hjem fyller 60 år! Kjelleren har i alle disse årene vært et samlepunkt for oss studenter ved NHH. Det er ikke bare Bergens største utested, men også vårt fristed. Her kobler vi av fra lesesalen, møter kjente og ukjente, og skaper minner for livet. Som økonomiansvarlig vil jeg sørge for en effektiv bruk av ressursene, unngå unødvendige kostnader og sikre en god, økonomisk struktur. Jeg tror at planlegging, nysgjerrighet og ydmykhet er avgjørende for en god økonomistyring. Det skal være oversiktlig og lett å bestille alkohol, og fakturering og budsjettering bør skje fortløpende. Summa sumarum ønsker jeg som økonomiansvarlig å legge tilrette for fortsatt drift av skolens desidert viktigste samlingspunkt!

Kjernesaker:

Effektiv bruk av ressurser vi har og får utdelt

Redusere svinn og unødvendige kostnader

Opprettholde og forbedre den økonomiske strukturen til KKU

Baransvarlig:

Marielle Bueso

Like etter jeg startet på NHH, fant jeg en stor trygghet i studentforeningen og tilhørighet i KKU. KKU gir studentforeningen gode sosiale tilbud som jeg ønsker å være med å opprettholde og forbedre. Jeg ønsker å være en del av fortsettelsen av den kontinuerlige forbedringen av NHHS. Som baransvarlig ønsker jeg å gi studentene et godt utvalg av drikkebeholdningen og å opprettholde det effektive kommunikasjons- og utrekvireringssystemet som har blitt utformet det siste året. Dette tenker jeg å gjøre gjennom å ha god kontroll over drikkevarbeholdningen, og å ha god kommunikasjon med vår leverandør Hansa, KS og andre underutvalg og interessegrupper. Ikke minst vil jeg ha fokus på utrekvireringen i barguppen til KKU.

Kjernesaker:

God kontroll på varebeholdning og svinn

Godt samarbeid med leverandør og NHHS

Personalansvarlig:

Maximilian L.G. Wassiluk

Som personalansvarlig har jeg som mål å videreføre effektiviseringen av utkom-ordningen og forbedre vaktlistene slik at alle har muligheten til å møte. Jeg ønsker også å sikre at førstekullistene sitter igjen med en positiv opplevelse av kjelleren, da utkom-vakten for mange kan være en av deres første møter med kjellerarrangementer. Videre ønsker jeg å gjøre vaktene til en hyggelig og sosial opplevelse, blant annet ved å sikre at det er tilstrekkelig bemanning. Internt i KKU vil jeg jobbe med å lage en vaktplan som er informativ og oversiktlig, slik at det enkelt kan byttes vakter ved behov.

Kjernesaker:

Sørge for at førstekullistene får en hyggelig opplevelse mens de har utkom-vakt.

Opprettholde en oversiktlig vaktplan og sikre god kommunikasjon til studentene slik at alle får mulighet og lyst til å stille på vakt.

Kulturansvarlig

Lea Elvenes

Etter snart to fine år på NHH med mye morsomme arrangementer og tilbud, ønsker jeg selv å bidra til å skape dette for andre rundt meg. Det å stille som kulturansvarlig ser jeg på som en gyllen mulighet til å gjøre akkurat dette. Jeg har et ønske om å utvide omfanget av lavterskel tilbud i KKUs lokaler, for å forsøke å skape et mer inkluderende miljø, og øke bruken av kjelleren for alle studentene. Videre ønsker jeg å opprettholde de gode bookingrutninene som allerede eksisterer, samt påse at aktivitetsplanen holdes oppdatert til enhver tid. Jeg har også et mål å øke bevisstheten rundt de booking mulighetene som finnes, slik at flest mulig kan benytte seg av tilbudet.

Mine kjernesaker: Senke terskelen for å benytte seg av kjelleren, da spesielt for eksterne som ikke er medlem av en kjellergruppe

Opprettholde gode bookingrutinger

Opprettholde gode rengjøringsrutiner

Alltid forsøke å forbedre løsninger der jeg ser mangler

Kjelleransvarlig

Mads Moe

Som kjellersjef vil jeg bidra til å bevare Kjelleren som et viktig møtepunkt for studenter. Dette skal jeg jeg gjøre ved å sikre kvaliteten av det tekniske utstyret, samtidig som at jeg skal utbedre og skifte ut utstyret som ikke fungerer. Videre ser jeg også på teknisk opplæring som viktig, særlig for nye medlemmer. Avslutningsvis skal jeg forsøke å videreføre forrige Kjelleransvarligs arbeid om å rive/skifte ut lysveggen bak baren i Klubben, for og så sette opp et passende alternativ.

Kjernesaker:

Ta hånd om vedlikehold og utbedring av det tekniske utstyret i kjelleren, f. eks ved å utbedre lysdetaljer

Jobbe videre med å fullføre garderobesystemet i kjelleren

Utlyse et anbud om å rive lysvegg, og videre forsøke å sette opp et alternativ

Bidra i prosessen om å utbedre Campus Lounge, bl.a. ved å støtte TG i prosessen om nytt lydanlegg

PR-ansvarlig

Ella Hall-Henriksen

Sammen med resten av styret ønsker jeg å styrke interessen for kjellerlivet blant studentene på skolen. For å lykkes i dette er min oppgave å spre budskapet om alle sosiale begivenheter i Klubben på sosiale medier, plakater og stands. Jeg ønsker at alle som tar turen innom skal oppleve et levende og inkluderende miljø. Du visste kanskje ikke at Klubben er åpen fra 16-20 hver dag? Men, nå som du vet, kom innom da vel!

Kjernesaker:

Legge til rette for Klubben som samlingspunkt for studentene

Sørge for at pub-quiz blir ukens høydepunkt

Søge for at informasjon om arrangementer når ut til flest mulig

Studentlekene Bergen Challenge

Blokk:  Wirkola

Vi tar sats! I 2022 ble Studentlekene Bergen Challenge (SLBC) endelig arrangert igjen, og vi fikk være en del av Norges største studentidrettsfestival. Dette ga naturligvis mersmak, og vi stiller derfor til valg for å videreutvikle og gi den gleden vi har fått oppleve til enda flere studenter! Visste du at Bjørn Wirkola ikke bare var verdens beste skihopper, men også toppscorer og serie- og cupmester med Rosenborg? Vi i Wirkola ønsker å skape et bredt idrettstilbud, og vektlegge mangfoldet i organisasjonen. Noe av det vakreste med studentidrett er at det er noe for alle. Enten du satser og vil være best, bare er med for gøy i en helt ny idrett, eller alt imellom – det skal finnes et tilbud for deg! Vi tar sats og setter ambisiøse mål for SLBC og videreutviklingen av arrangementet. Det skal være Norges største og beste studentidrettsfestival, og vi vil jobbe hardt for at vi skal få det til.

Leiar:

Kristian Sørlien

Etter at jeg møtte SLBC for første gang visste jeg at jeg hadde funnet mitt sted, og jeg fikk gleden av å arbeide med masse herlige folk i et viktig prosjekt. Dersom jeg får tilliten til å lede dette fantastiske prosjektet, vil jeg fortsette å arbeide for at SLBC skal være en trygg og givende arena for alle funksjonærer og deltakere. Samtidig vil jeg arbeide med å gi prosjektet et godt fundament for fremtiden både økonomisk og rekrutteringsmessig.

Jeg vil i fellesskap med resten av styret og organisasjonen ta sats for å videreutvikle SLBC, og sørge for at enda flere studenter får oppleve gleden av studentidretten og de kulturelle arrangementene SLBC tilbyr. Jeg ønsker å lede en organisasjon som alle føler seg velkommen i, og som sammen skaper Norges største og beste Studentleker!

Økonomisjef:

Hedda Eide Lauritzen

SLBC har til nå vært en viktig del av min reise i studentforeningen for meg. Under SLBC 2022 ga rollen som controller meg økonomisk innsikt i planleggingen og gjennomføringen av et arrangement. Ansvaret jeg hadde ga meg lyst til å engasjere meg enda mer.

Studentlekene er et arrangement som gir både idrettslig, kulturell og sosial glede til studentene. Ettersom SLBC har gitt meg mye glede, er jeg svært motivert til å bidra til at andre studenter får den samme opplevelsen. Dersom jeg blir valgt, vil de viktigste oppgavene for meg ligge i planlegging og god økonomisk styring underveis. God planlegging vil være kritisk for et godt arrangement, og derfor er det meget viktig at budsjettrundene gjennomføres grundig.

Idrettssjef:

Johanne Helle

Det å være en del av NHHS og SLBC har gitt meg mange gode opplevelser og ikke minst mange gode venner. I SLBC 2022 fikk jeg ta del av et stort og inkluderende fellesskap, og nå ønsker jeg å være med helt fra start for å skape et fantastisk arrangement! Som idrettssjef ønsker jeg å videreføre og videreutvikle et bredt utvalg av idretter slik flest mulig kan finne noe de ønsker å delta i. Jeg vil videre legge til rette for at seksjonen har gode ressurser og muligheter til å skape profesjonelle og vellykkede arrangementer. Til slutt skal det være gøy å være både deltaker og supporter på SLBC. Derfor vil jeg jobbe for å skape arrangementer som gir idrettsglede til alle som deltar og heier!

Kultursjef:

Leonard Marius Nicolai Bonnet Vestrheim

Gjennom flere verv i NHHS har jeg innsett hvor mye jeg trives med å skape arrangement for studenter. Jeg elsker NHHS, jeg elsker SLBC, og etter å ha storkost meg i kulturseksjonen forrige SLBC ønsker jeg å ta sats mot 2024 og skape tidenes idrettsfestival. Jeg vil arbeide med å videreutvikle de veletablerte arrangementene ved å skape et forrykende aulashow. I tillegg vil jeg sørge for at basecampen blir et perfekt møtested under lekene og selvfølgelig skape en uforglemmelig bankett. Videre ønsker jeg å skape rom for innovasjon i kulturseksjonen. Ved å tilby flere lavterskel arrangementer under selve lekene, og et helt nytt og større arrangement kan vi gjøre SLBC til tidenes folkefest!

Logistikksjef

Marie Aasen

Jeg fikk gleden av å oppleve SLBC22 som deltaker, og dette ga absolutt mersmak. For en som har drevet aktivt med idrett hele livet, så ligger dette prosjektet nært hjertet. Nå ønsker jeg å være med på å styre retning til neste runde.

Som logistikksjef ønsker jeg blant annet å jobbe videre for et arrangement med et bærekraftig fokus. Mitt mål er å gjøre overnattingstilbudet sentralt, billig og bredt. Dette ved tett dialog til foregående styre, være tidlig ute og ikke være redd for å ytre våre meninger. Jeg mener logistikk er en viktig del av å gjennomføre et godt arrangement. Dermed ønsker jeg å kunne opparbeide og vedlikeholde god struktur og kommunikasjon med funksjonærene.

HR-sjef

Hanne Abrahamsen Jensen

Samholdet og engasjementet rundt SLBC kunne man i fjor ta og føle på. Det er derfor med stor glede og motivasjon at jeg for alvor tar sats inn i NHHS og SLBC. Det er få ting som er så fint som hvordan idrett samler mennesker og skaper fellesskap. Dette fellesskapet vil jeg være med å skape helt fra start!

Jeg ønsker at organiseringen av ansettelsesrundene blir gjort på en hensiktsmessig og ryddig måte, etterfulgt av god opplæring og oppfølging. Videre vil fokuset være på de interne sosiale arrangementene for å inkludere alle som er en del av SLBC, slik at vi videre kan skape et inkluderende arrangement. SLBC skal være for alle!

PR-sjef

Sindre Gisholt

Som rollen som GL Bankett i SLBC 2022 fikk jeg mitt første møte med NHHS og det ga meg ufattelig mange verdifulle erfaringer. Jeg fikk gleden av å arrangere en bankett for 2600 mennesker. Ved å bruke mine erfaringer fra idretten og studentforeningen vil jeg rekruttere så mange studenter som mulig til SLBC 2024!

For å trekke flest mulig studenter til Bergen høsten 2024 vil jeg tidlig legge ned arbeidet for å utvikle gode relasjoner til ambassadører fra forskjellige studentidrettslag. Videre lever vi i en verden der viktigheten av digital promotering vokser eksponentielt, så jeg mener målrettet digital promotering vil være essensielt for suksess for PR-seksjonen. Jeg gleder meg til å samle studenter fra hele Norge til en gigantisk studentidrettsfestival i Norges beste studentby!

Markedssjef

Lars Broch Bjørgaas

Etter jeg begynte på NHH i høst har jeg raskt fått kjenne på verdien av å være aktiv i studentforeningen. Mine verv i NHHS har gjort at jeg har fått muligheten til å være med på mye morsomt, samtidig som jeg har bygget opp kunnskap om studentforeningen og et verdifullt nettverk.

Jeg ønsker nå å sikre at SLBC 2024 har sterke samarbeidspartnere i ryggen som ønsker å bidra til et vellykket arrangement. I tillegg er jeg svært opptatt av at det skal være givende for alle, fra gruppeledere til funksjoner, å være med å arrangere. Jeg vil derfor sørge for en tydelig kartlegging av arbeidsoppgaver, slik at hvert enkelt medlem får eierskap til prosjektet.

Stafettkomiteen

Blokk: LavTerskel

Engasjementet og løpegleden vokser på NHH, noe vi i LavTerskel ønsker å eskalere ytterligere. Vi er motiverte for å styrke verdien Stafkom har for studentmiljøet og for å arrangere BBL. Noe av det viktigste for oss er å holde terskelen for å møte på de ukentlige treningene lav. Vi ønsker et høyt oppmøte og skal senke terskelen for å delta ytterligere samtidig som vi opprettholder det høye treningsutbytte.

Vi vil også videreføre Merinobakkeløpet, med mål om enda flere bedrifter på startstreken. I tillegg skal suksessen Bergensstaffeten arrangeres som et høydepunkt allerede på høsten. Her vil vi tilrettelegge og promotere for flest mulig deltakere også fra andre utdanningsinstitusjoner. Vi vil bruke stafetten til å skape vennskap og samhold på tvers av skoler, også her skal terskelen for å melde seg på være lav.

Vi i LavTerskel er ekstremt motivert til å videreutvikle en av skolens viktigste sosiale arenaer som er åpen for alle. Gjennom økt fokus på promotering og informasjonsflyt skal vi senke terskelen for å delta ytterligere. Både testløp, Bergensbaneløpet og treninger er best med høy deltakelse! Sist men ikke minst skal vi være først over fjellet å ta seieren foran BI også neste år.

Stem LavTerskel og kom på trening!

Leder:

Adrian Flote

Bergensbaneløpet er det råeste studentarrangementet du finner. Min motivasjon for å bidra til et nytt år med BBL er svært stor, da BBL og stafkomtreninger er det gøyeste og hyggeligste en kan delta på som NHH student! Allerede før jeg startet på NHH hørte jeg at både BBL og stafkom sine treninger var noe jeg måtte være med på. Jeg husker selv min første trening med stafkom da jeg begynte på NHH, og jeg ble tatt imot med åpne armer. Jeg er svært motivert for å kunne videreføre denne opplevelsen til framtidige kull på NHH, i tillegg til å være med på å bidra til Bergensbaneløpets framtid. De tilbudene som Stafettkomiteen leverer er ypperlige arenaer for samhold, vennskap og utvikling av løpeglede.

Jeg er nå med i 22/23 styret som økonomiansvarlig, noe som har vært enormt gøy! Det er derfor med stor glede og ære å kunne stille til valg som leder sammen med denne fantastiske gjeng som har lyst til å gjøre både BBL og stafkom-treningene til akkurat det det er: Vårens Sprøeste Eventyr!

Økonomiansvarlig/Nestleder

Guro Alvestad Hoff

Helt siden jeg deltok på første intervall i fjellveien har jeg vært såkalt «stafkom-frelst». Det åpne og inkluderende miljøet har gitt meg mange gode venner, fine samtaler rundt Eidsvågen og ikke minst vårens (om ikke årets) høydepunkt i BBL. Rollen som økonomiansvarlig i stafettkomiteen passer meg bra siden den dekker to av mine interesser, nemlig økonomi og løping. Selv om det er viktig å holde orden på økonomien, er det viktigste for meg å videreføre og utvikle Stafkom-miljøet. Der det er plass til alle, uansett nivå. Stafkom har gitt meg mye, og det er med enorm glede jeg stiller til valg sammen med resten av gjengen i LavTerskel

Markedsansvarlig

Nikolai Jensen

StafKom er en fantastisk gruppe som jeg mener både samler og gleder studentene ved NHH, samtidig som det er en arena for sunne aktiviteter. Jeg var på trening med BBL allerede første uken på NHH og fikk da oppleve den gode, åpne BBL-kulturen med store smil og interesserte medstudenter. Dette er noe jeg ønsker å videreføre og må løftes frem til å være hovedmotivasjonen min for et år i styret. Som marked i StafKom vil jeg bidra til å gi virksomheter mulighet til å være svært synlig blant studentene på NHH, samtidig som jeg skal bevare interessene til StafKom og opprettholde en god arena for nye bekjentskap og gode treninger. I løpet av mitt år som marked ønsker jeg å gjøre StafKom enda mer attraktivt for både studenter og bedrifter, men det viktigste vil likevel være å arrangere en ny fest over fjellet. BBL er virkelig Vårens Sprøeste Eventyr.

Løypeansvarlig

Truls Filseth Augdal

Etter å ha forsynt meg rikelig av det Stafkom har å by på av arrangementer, treninger og Oreo-kjeks, ser jeg på det som naturlig at jeg også gir noe tilbake. Med erfaringen jeg tok med meg fra rollen som sykkel-pacer under BBL2022, ønsker jeg å ta steget videre som løypeansvarlig. Som løypeansvarlig vil jeg sørge for at utøverne vet hvor de skal løpe og føler seg trygge, både i forkant og underveis i løpet, slik at de får en best mulig opplevelse under BBL2024. Videre ønsker jeg å videreføre den gode treningskulturen og de inkluderende miljøet rundt Stafkom, ved å sørge for at alle nye og returnerende løpere føler seg velkommen, uavhengig av ambisjoner og nivå.

Treningsansvarlig

Torstein Bolstad Blikra

Gjennom mi tid i langrennsgruppa og på trening med Stafkom har eg lært å verdsette opne treningar. Her er alle velkomne, og dette er ein fantastisk arena for å treffe nye folk eller skravle med gjengangarane. Idrettens visjon «flest mulig, lengst mulig, best mulig» er passande for stafettkomiteen. Vi ønskjer å vidareføre det sterke miljøet i gruppa, der vi ser aukande deltaking og løparar som stadig kjem på trening. Å ha ei treningsgruppe som Stafkom er gull verd for motivasjon og utvikling. Ved hjelp av kvarandre kan vi skape dei framtidige laga som skal seire over BI. Stafkom er, og skal forbli lavterskel. Få ting gledar meg meir enn å sjå Stafkom-toget dure i full breidde gjennom fjellveien, til forsjamsing frå turgåarar, og beundring frå Varegg. Som treningsansvarleg ønskjer eg å halde fram med økter som alle har forutsetning for delta på, samtidig som eg vil at heile breidda av løparar skal få kjenne på meistring. Alle er velkomne på trening, og vi i LavTerskel skal gjere vårt beste for at kvar og ein skal komme tilbake!

Internansvarlig

Marthe Tøsse Aandal

Siden min første økt med Stafkom høsten 2021 har jeg hatt stor glede av de ukentlige treningene, både som en treningsarena og en sosial møteplass. Fjorårets Bergensbaneløp var i tillegg et stort høydepunkt!

Jeg innså fort at løpegleden er stor på NHH. Som internansvarlig har jeg et ønske om å vise enda flere studenter det gode miljøet, og sørge for at alle føler seg velkommen på hver eneste trening uavhengig nivå og ambisjoner. Treningene med Stafkom skal være en ypperlig plass for å bli kjent med medstudenter, på tvers av kull.

Jeg har trivdes i Stafkom-miljøet siden dag én, og har et stort ønske om å bygge videre på det kommende år med resten av gjengen i LavTerskel. Gjennom treningsglede og gode vennskap har jeg tro på at vi kan slå BI, nok en gang.

Bankettansvarlig

Kristine Iversen

Må ærlig innrømme at jeg kunne lite om verken Stafkom eller Bergensbaneløpet da jeg startet på NHH. Men etter min første trening, hvor jeg ble møtt av en utrolig hyggelig og inkluderende gjeng var det lett å finne løpegleden også i regnfulle Bergen. Jeg har hatt stor glede av alle de jeg har blitt kjent med, både på treninger og under andre arrangementer i regi av stafkom.

Å få delta på fjorårets BBL var virkelig et høydepunkt i seg selv, og er absolutt noe jeg anbefaler alle medstudenter å delta på. Som bankettansvarlig skal jeg sørge for at alle deltakere under Bergensbaneløpet 2024 får den avslutningen de fortjener. Dette gjelder selvfølgelig både de med, og uten rød tights…

Næringslivsutvalget

Nestleder/økonomiansvarlig

Kjersti Espedal

My name is Kjersti Espedal and I and I am excited to put forward my candidacy for the position of Head of Finance for the Business Committee. I am deeply enthusiastic about the chance to make a valuable contribution to the profitability of the Business Committee, which is vital for NHHS to sustain its position as the most active and well-administered student association in Norway. I believe that my experience as leader of ESG-days will make me suited for a position of this level of responsibility and that I can bring valuable experience to ensure good relationships between the Business Committee and the other financial functional groups in NHHS. In addition, I am highly motivated to facilitate the smooth functioning of the Business Committee and create a welcoming environment where every member, student and interacting student groups in NHHS feels valued, respected, and satisfied.

Bookingsansvarlig

Nora Cornelia Foss

My name is Nora and I am submitting my application for the Head of Booking position in the Business Committee. My ultimate objective is to establish an exceptional platform for students and businesses to connect, featuring a diverse range of industries. My primary motivation is the responsibility it follows and having an impact in NHHS. I will prioritize the needs of the students, ensuring that both companies and students have an exceptional experience during company presentations.

Presentasjonsansvarlig

Johanne Vinje Muri

Hi, my name is Johanne and I am running for Head of Presentation in the Business Committee. I wish to continue the good cooperation between the Business Committe and the companies visiting NHH. I am highly motivated for the task, and I am looking forward to organize and facilitate the business presentations in order to optimize the experiences for both the students and the companies.

Informasjonsansvarlig

Rathushan Murugathasan

Hi! My name is Rathushan, and i would like to apply for the position as Head of Information in the Business Committee. I really want to contribute to, and try to have a positive impact on the flow of information between the students of NHH and the companies. I want to work towards making sure the students has easy access to information about all the opportunities available from the companies, and in the same time communicate the students wishes to the companies. I am really motivated for the task, and I believe that my previous engagements and experience in The Business Committee would be convenient.

Studentpolitisk Utvalg

Nestleder

Einar Fæste

Å skape økt engasjement for studentpolitikk bør være et av hovedmålene til SPU. For å oppnå det vil det være naturlig å fortsette å invitere både rikspolitikere og kommunepolitikere i Bergen til debatter om problemstillinger og utfordringer for dagens studenter. Som nestleder av SPU vil jeg i tillegg jobbe for å i langt større grad synliggjøre gruppens arbeid for skolens studenter. Det kan vi oppnå ved å vise økt tilstedeværelse i form av stands i speilsalen, øke antall arrangementer, samt å presentere arbeidet vårt på foreningsmøter.