Haustvalet 2023

Resultat Haustvalet 2023

Resultata er klare; dei finn du her.

Skriftleg valutspørjing

Kandidatane som ikkje er med på utspørjinga får spørsmål på mail. Dei kan sendast inn her

Svar på skriftleg utspørjing kan du finne her.

Engasjer deg i NHHS!

Kandidatane for Haustvalet 2023 er klare og valet er i gong! Frå onsdag 11.oktober når valutspørjinga er over til fredag 13.oktober klokka 12:00 kan du stemme på Canvas! Kandidatane er publisert og kan drive valkamp frå onsdag 11.oktober 08:00.

I år køyrer ein todelt valutspørjing; Kjernestyret, SYMP-styret, leiar NU og leiar KD vil spørjast ut i Aulaen onsdag 17:15. Du kan sende inn spørsmål ved å følge denne lenka. Dette kan gjerast før og under utspørjinga.

Andre kandidatar vil få tilsendt og bedne om å besvara spørsmål skriftleg i løpet av onsdagen, svara vil bli lagt ut her kl 20:00 same dag.
Du kan sende inn spørsmål ved å følge denne lenka.

Lykke til med valkamp og valutspørjing!

Det vil berre vera mogleg å avgje stemme digitalt under årets val. På Canvas kan ein avgje si stemme frå kl 17.15 onsdag 11.oktober til fredag 13.oktober klokka 12.00.

For alle stillingar vil det vera to alternativ for stemmegjeving, for eller blank. Leiar for Kjernestyret og leiar for NHH -Symposiet kan også få motstemme.

Valreglement: her

Reglar for valutspørjing: her.

Vedtekter for NHHS: her.

Kandidatar

Kjernestyret

Enkeltkandidat, Organisasjonsansvarlig

Harald Straume

I mer enn fire år nå har jeg aktivt deltatt i studentforeningen her på NHH. Det har vært en stor glede å gjøre alt fra å synge under UKEN, til å lede kontrollutvalget gjennom grundig gjennomgang av protokoller. Jeg føler nå at det er på tide for meg å virkelig gi tilbake til organisasjonen som har gitt meg så mye, derfor er jeg så glad for å stille som organisasjonsansvarlig i kjernestyret.

Selv om det er en flott organisasjon, er NHHS også komplisert, full av gamle vaner, og kan til og med virke rotete. Organisasjonsansvarlig er en ny stilling i kjernestyret, og den ble opprettet delvis for å hjelpe med å løse disse problemene. Med min erfaring fra NHHS, tror jeg jeg kan være en stor ressurs i å legge grunnlaget for fremtidige organisasjonsansvarlige. Jeg tror jeg kan bidra til å gjøre NHHS til en mer tilgjengelig organisasjon for alle, og jeg tror jeg kan bidra til å videreutvikle NHHS slik at det blir organisasjonen studentene på NHH fortjener.

Blokk: WiiFiks

WiiFiks presenterer: 8 spillere som er klare for å “level up”.

Denne gjengen har ikke gjort det stort i e-sport, men i studentforeningen er vi virkelig på hjemmebane!
Laget vårt består av 8 ulike spillere som kan tilby en bredde av kvaliteter til NHHS. Noen har med seg fart, andre har god akselerasjon og noen har til og med eksepsjonelt gode drifte-kvaliteter. NHHS har gitt oss rom for utfordringer og utforskning, nye vennskap og ikke minst mange fine øyeblikk med mye latter og glede. Som et felles lag ønsker vi nå å gi tilbake til verdens beste studentforening, og sammen vil vi sørge for at studentforeningen fortsetter å være like god i fremtiden som den er i dag.

Når det kommer til Wii og Nintendo, er kanskje ikke NHHS det første man tenker på, men studentforeningen vår er som en stor arena der man får muligheten til å utfordre seg på flere ulike baner. Vi ønsker nå å ta fatt på det vi ser på som den viktigste oppgaven, nemlig å koordinere og tilrettelegge for at alle skal få nyte denne arenaen. Samtidig skal vi implementere den nye strukturen “Fiks”, og jobbe for at denne omstruktureringen blir effektiv og god. Sammen skal vi fortsette å skape en trygg og aktiv studentforening for alle studenter på NHH. Vi ønsker å være et kjernestyre som er tilstede når studentene trenger oss, og vår ambisjon er enkel : “Wii fikser det!”.

Leder

Karoline Aasnæs

I løpet av mine tre år på NHH, har jeg oppleve hvordan NHHS både påvirker og forbedrer studentenes hverdag. NHHS har gitt meg utallige stunder av glede, læring og vekst, og det er nettopp disse øyeblikkene og erfaringene som har drevet meg til å stille som leder for Kjernestyret 2024.

Sammen med resten av Wii Fiks ønsker jeg å være en klar og tydelig stemme for studentene overfor ledelsen, der jeg formidler og kjemper for deres meninger. Som leder av Kjernestyret, sammen med stud.pol, har man en unik mulighet og påvirkningskraft ovenfor ledelsen, og jeg ønsker å jobbe for at alle skal føle seg hørt. Videre, mener jeg at alle studenter som ønsker skal kunne lese på skolen. Dette er ikke realiteten i dag, og jeg vil bidra til det gode arbeidet KS og SUN gjør. KS internt går også en ny og spennende tid i møte med omstruktureringen FIKS. Det blir viktig å jobbe aktivt for at dette skal gå så sømløst som mulig, og jeg vil jobbe for at denne overgangen utelukkende skal påvirke NHHS positivt.

Organisasjonsansvarlig

Alexander Mckinney Wist

Gjennom mine tre år som medlem i NHHS har jeg fått oppleve studentforeningen fra flere hold. Jeg har fått oppleve de utrolig positive aspektene ved NHHS, og sett hvor mye glede studentforeningen kan bringe til folk. Disse opplevelsene motiverer meg til å bruke det neste året til å jobbe for å gjøre studentforeningen enda bedre.

NHHS er en velfungerende organisasjon, men som med alle andre organisasjoner er det alltid ting som kan forbedres. Med den nye, rendyrkede stillingen som organisasjonsansvarlig kan jeg vie enda mer av arbeidstiden til den strategiske utviklingen i NHHS, og bruke tid på å rydde opp i interne systemer, for å gjøre dem lettere å navigere i.

Som organisasjonsansvarlig og nestleder ønsker jeg å være en tydelig ressurs for alle i studentforeningen, uansett om det gjelder vedtekter, organisasjonsstruktur eller annet. Viktigst av alt er derimot ønsket mitt om å gjøre studenthverdagen for alle i NHHS så trygg og god som mulig.

Studentpolitisk ansvarlig

Sivert Sundre Abrahamsen

Fra mitt første år på NHH har jeg jobbet for at ledelsen skal lytte til oss studenter. Arbeidet har i stor grad handlet om saker som filming av undervisning, antall leseplasser og ny bachelor. Dette er saker som også vil være viktige i det kommende året.

Jeg ser på rollen som studentpolitisk ansvarlig som todelt. På den ene siden vil jeg være en tydelig stemme inn mot beslutningstakere både på NHH og hos eksterne aktører. I tillegg til sakene nevnt over vil jeg derfor jobbe for at vi fortsetter å utvide tilbudene og mulighetene vi studenter får fra blant annet sammen. Den andre delen av rollen vil være koordineringen av arbeidet til SUN og SPU. Disse gruppene er bærebjelkene i studentdemokratiet vårt fordi de er talerøret fra studentene til interne og eksterne påvirkningskanaler. Derfor må vi fortsette arbeidet med å bli synligere og tilgjengelig for alle. Dette er viktig slik at meningene vi bringer frem er representative for studentmassen.

Det er med stor glede og engasjement at jeg ønsker å være deres tillitsvalgt, og arbeide for våre interesser som NHH-studenter!

Økonomiansvarlig

Lars Ludvig Helland

Etter å ha startet på skolen under Coronapandemiens høysesong i 2020, har jeg gradvis involvert meg mer i studentforeningen med et mål om Kjernestyret som ønsket endestasjon. Siden har jeg opparbeidet meg innsikt i foreningens økonomiske prosesser gjennom vervene jeg har hatt, og har identifisert noen områder jeg særlig ønsker å fokusere på.

NHHS har flere støtte- og velferdsordninger, men vi får fremdeles ikke delt ut ønsket sum til studentene. Jeg vil derfor reevaluere disse ordningene for å forenkle dem eller eventuelt erstatte dem.

Nylig har det vært omstrukturering i Kjernestyret gjennom arbeidsutvalget FiKS. Her ble det ikke fokusert på økonomiansvarlig sine arbeidsoppgaver. Jeg vil nøye gå gjennom for å se om det er muligheter for å lette arbeidsbelastningen til økonomiansvarlig i Kjernestyret.

Til slutt ønsker jeg å utarbeide en langsiktig investeringsplan for Kjelleren i samarbeid med Driftsansvarlig.

Marked- og Kommunikasjonsansvarlig

Kristiane Morewood Thoen

Gjennom mine to år på NHH har jeg opplevd å få så utrolig mye fra NHHS, og nå føler jeg at det er på tide å gi tilbake. Jeg har vært heldig å få tatt del i en rekke forskjellige deler av studentforeningen, og gjennom dette har jeg opparbeidet meg forskjellige kunnskaper og erfaringer som kommer godt med når jeg nå stiller som markeds- og kommunikasjonsansvarlig.

For at studentforeningen skal gå rundt er vi helt avhengig av en stabil og trygg økonomi som også skaper rom for frihet og nye muligheter. Hovedsamarbeidspartnerne våre er helt avgjørende for at vi skal få til dette, og derfor må opprettholdelsen av de gode forholdene med hovedsamarbeidspartnere våre stå i sentrum.

I den nye KS-sammensetningen skal ansvaret for marked også kombineres med ansvaret for kommunikasjon. Jeg ønsker å videreføre en god internkommunikasjon der det skal være enkelt for studentene å forholde seg til retningslinjene for markedsarbeid. Videre vil jeg fokusere på implementeringen av det eksterne kommunikasjonsansvaret i stillingen.

Arrangementsansvarlig

Paul Søberg Vaglum 

I løpet av de to siste årene har jeg fått masse glede gjennom NHHS. Nå vil jeg gjerne gi tilbake, og tilrettelegge for at arrangementene fortsetter å spre studentglede til så mange som mulig. Gjennom PG, KKU og UKEN har jeg tilegnet meg kunnskap på tvers av flere områder i NHHS. Nå ønsker jeg å bidra til videreutviklingen av de ulike arrangementene. Som arrangement-ansvarlig i Kjernestyret 2024, vil jeg sørge for at flest mulig studenter skal få oppleve gleden av å delta på alle arrangementene vi har. For å oppnå dette, ønsker jeg å fokusere enda sterkere på informasjonsflyten rundt arrangementene. De siste årene har det blitt gjort mye godt arbeid for å stimulere til et økt aktivitetsnivå i NHHS. Nå ser jeg frem til å bygge videre på dette arbeidet ved å legge vekt på både gjennomføringen av arrangementene, samt informasjonen i forkant. På denne måten håper jeg at enda flere studenter får deltatt på arragementer, og følt gleden NHHS har å tilby.

Driftsansvarlig

Håvard Fagerholt

Gjennom to år på skolen og i studentforeningen har jeg fått tatt del i et bredt spekter av både underutvalg, prosjektgrupper og interessegrupper. Studentforeningen har gitt meg mye og jeg har et stort ønske om å fasilitere og være involvert i driften så studentforeningen kan gi så mye som mulig til flere. Det er med stor motivasjon at jeg stiller som driftsansvarlig til Kjernestyret 24.

Som driftsansvarlig ønsker jeg å se på gode løsninger som gjør det lettere å booke NHHS sitt utstyr og lokaler. Jeg har og et sterkt ønske om å fasilitere best mulig for underutvalg så de har best mulig forutsetninger for å satse og være nytenkende. Har videre lyst til å fortsette jobben som tidligere intern har jobbet med for utbredre Kjelleren og øvrige NHHS lokaler.

I vervet som driftsansvarlig ønsker jeg å jobbe for å fortsette å styrke samarbeidet mellom studentforeningen og skolen når det kommer til driften. Alt i alt er mitt mål å bidra til å tilrettelegge for studentforeningen til å være enda mer inkluderende og tilgjengelig for alle studenter.

HR-ansvarlig

Kjersti Nøttum Haaland

Da jeg startet studiene mine på NHH hadde jeg ingen anelse om hvor viktig studentforeningen skulle bli for meg. Jeg hadde aldri hørt om NHHS, men to år senere er det nettopp denne studentforeningen som har gjort at jeg virkelig trives her på skolen. Felles for de gode opplevelsene jeg har hatt i studentforeningen er menneskene som er med på å skape de. Derfor synes jeg det er utrolig viktig og kjempestas å stille som HR-ansvarlig til Kjernestyret 2024.

For første gang får Kjernestyret en HR-ansvarlig, og med det viktige tilskuddet får vi enda større muligheter til å styrke det menneskelige fokuset i NHHS. En HR-ansvarlig gir muligheten til et enda større fokus på inkludering enn tidligere, og samtidig tilrettelegge for en studentforening der alle føler seg sett og velkommen. HR-stillingen er nyopprettet, og er derfor i en defineringsprosess. Dette gir oss alle sammen mulighet til å forme en stilling som kan oppnå det å skape inkludering og åpenhet, og legge et enda bedre fundament for at alle skal trives og få det beste ut av studietiden her på NHH.

NHH – Symposiet

Blokk: Sympact

Leder:

Ida Marie Mathisen

Med enorm motivasjon og dedikasjon stiller jeg som leder for den fantastiske blokken Sympact til NHH-Symposiet 2025! Jeg har vært så heldig å få oppleve NHH-Symposiet i to omganger allerede og kjenner det kribler i hele kroppen av tanken om å få være med enda en gang. Disse opplevelsene har gitt meg så utrolig mye i form av kompetanse og vennskap, og jeg ser på det som en ære dersom jeg får muligheten til å bidra til at andre studenter får de samme opplevelsene.

Det viktigste for meg dersom jeg får denne muligheten, er å skape en plattform der sympsjonærene kan blomstre. For å få til dette vil jeg motivere til en arena som fremmer en sterk tilhørighet til Symp og der tette vennskap knyttes. Sammen med sympsjonærene vil jeg at vi skal utfordre hverandre og næringslivet. Jeg tror på å utfordre den tradisjonelle oppfatningen av hva en konferanse kan være, og jeg ønsker å inspirere sympsjonærene til å dele denne visjonen. Dette kan bare oppnås ved å samarbeide og trekke nytte av kompetansen og engasjementet som finnes blant studentene.

Økonomisjef

Simen Reinertsen

Det er med mye entusiasme og stor interesse jeg søker på stillingen som økonomiansvarlig for NHH-Symposiet 2025! Jeg er ny til NHH-Symposiet, men har gjennom UKEN blitt kjent med utrolig mange flinke og drevne mennesker, lært mye nytt og ikke minst fått mange nye venner. Endelig har det åpnet seg en mulighet for meg å delta på det anerkjente symposiet, og jeg er klar for å bidra mer til vår fantastiske studentforening!

Dersom jeg får muligheten til å og forbedre våre økonomiske praksiser. Jeg vil også danne et sterkt økonomiteam ved å etablere tjenestegjøre som deres økonomiansvarlig for NHH- Symposiet, vil mitt hovedfokus være på å sikre økonomisk bærekraft og effektiv ressursforvaltning. Jeg vil kontinuerlig bygge videre på tidligere suksesser klare kommunikasjonsveier og tilby opplæring og støtte til alle medlemmer. I tillegg vil jeg øke vår innsats innen risikostyring og beredskap for å sikre en stabil økonomi for symposiet. Sammen med sympsjonærene ønsker jeg å utfordre den tradisjonelle oppfatningen av konferanser og inspirere til en ekstraordinær NHH-Symposiet 2025. Vi vil samarbeide og dra nytte av studentenes kompetanse og engasjement for å oppnå dette målet.

Programsjef:

Karoline Prytz Berset

Studentforeningen til NHH har betydd mye for meg helt siden jeg begynte å studere høsten 2021. Å bli tatt imot av en organisasjon hvor det tydelig er rom for alle, er i mine øyne helt unikt. Jeg har møtt så mange imøtekommende, hyggelige og dyktige mennesker så langt, og nå er jeg klar for å møte flere!

Det er derfor med stor motivasjon og ydmykhet at jeg stiller som programsjef til NHH-Symposiet 2025. Jeg ønsker å sette et program med spennende foredragsholdere som er med på å definere dagsorden, og som tydelig bidrar til samfunnsdebatt. Jeg ønsker samtidig at konferansen skal representere studentenes kjernesaker og dermed beholde sitt studentpreg.
Bevisst på hva studentforeningen har betydd for meg, gleder jeg meg til å være med og skape et godt og inkluderende miljø, som gir mange flere studenter de samme positive opplevelsene jeg har fått. Jeg ønsker å være med og skape en konferanse som NHHs studenter kan være stolte av!

Samarbeidssjef:

Magnus Brunsberg

Det er med utrolig mye stolthet og glede at jeg stiller som Samarbeidssjef til NHH-Symposiet 2025. Symp er en helt unik mulighet vi studenter har, til å skape en arena for å sette dagsorden blant flere av de viktigste og største beslutningstakerne i samfunnet.
Som samarbeidssjef vil jeg jobbe aktivt for å beholde tidligere hovedsamarbeidspartnere, samtidig som man har muligheten til å utforske landskapet etter nye samarbeidspartnere. Student-Symposiet er et viktig tilbud, som både gagner samarbeidspartnere, og studenter på NHH – derfor bør man fokusere enda mer på dette i årene fremover. Sympsjonærer i Symposiet fortjener det beste, og derfor mener jeg det er på sin plass at alle i organisjonen Sympoiset fortjener gode avtaler med bedrifter vi samarbeider med – for å kunne gi tilbake til de som dag inn og dag ut gir alt for at Symposiet ’25 skal bli en realitet. Ikke minst vil jeg ha et stort fokus på samarbeid på tvers av seksjonene, og jobbe hardt for en transparent og inkluderende organisasjon. Det skaper ikke minst motivasjon og engasjement, og det er selve fundamentet for å lage tidenes konferanse i 2025!

Markedssjef

Martin Bøe Svestad

Fra ung alder har jeg hørt lovord om studentlivet på NHH og hva det har å tilby. Nederlaget var stort da korona kom og løftet karaktersnittet utenfor min rekkevidde. Fast bestemt på at NHH og NHHS var det jeg ville kom jeg endelig inn året etter, og har ikke angret en dag siden. Det inkluderende miljøet i NHHS med så mange nye venner og bekjente ville jeg aldri vært foruten. Av den grunn håper jeg nå å kunne tilrettelegge for at flere skal få den samme opplevelsen.

Kommunikasjonssjef

Mari Kittilsen

Det er med et stort engasjement og en god dose ydmykhet at jeg stiller som kommunikasjonssjef for NHH-Symposiet 2025. Det er overveldende hvor engasjerte og dyktige studentene på denne skolen er, og det er det som gjør det mulig å gjennomføre NHH-Symposiet. Vi i Sympact har lyst til å lede laget, og med tiden håper vi at så mange som mulig blir med på veien mot Symp25. Kommunikasjon er og blir min nisje. Jeg har alltid følt meg best i skjæringspunktet mellom økonomi, samfunn og journalistikk. Som kommunikasjonssjef for NHH-Symposiet vil jeg bruke min erfaring fra mediebransjen til å kvalitetssikre hvordan Symp og NHHS fremstår utad. Jeg ønsker å videreføre mye av det gode som allerede er etablert i organisasjonen, men samtidig tørre å utfordre det etablerte. På lik linje med ekstern kommunikasjon, er intern kommunikasjon like viktig for at alle skal føle seg som en del av reisen mot målet i 2025. Dette er noe jeg vil prioritere høyt. Sammen skal vi gjøre en impact, og sørge for at Symp25 blir «one for the books».

Arrangementssjef

Emma Royer Ivarson

Gjennom ulike roller i studentforeningen har jeg fått muligheten til å oppleve dedikasjonen til studentene på nært hold, og jeg er utrolig motivert for å oppleve å få være med fra start i et så stort prosjekt. Jeg stiller som Arrangementssjef med et ønske om å samarbeide med dyktige studenter for å utforme en storslått konferanse som vi alle kan se tilbake på med glede og stolthet! Mitt mål som Arrangementssjef er at Symposiet skal gå knirkefritt, og at deltakerne skal sitte igjen med et helhetlig godt inntrykk av konferansen. Symposiet skal bygge en bro mellom studentene og næringslivet, og gjennom nytenkende ideer kan vi utvide denne møteplassen. Dette innebærer tett samarbeid og kreative løsninger, og sammen med Sympsjonærene vil jeg utfordre det etablerte. Jeg ønsker også at NHH-symposiet skal etterlate minst mulig miljøavtrykk, og for å nå dette målet er vi nødt til å finne innovative løsninger og ta ansvarsbevisste valg. Sammen kan vi sette vårt preg på konferansen og skape en Symposiet-opplevelse som vi sent vil glemme!

HR – sjef

Oda Eriksen Brockstedt Olsen

Jeg er utrolig motivert og har et stort ønske om å bli HR-sjef for NHH-Symposiet 2025. Dette vervet er en mulighet jeg ser på som en drømmeutfordring, og jeg ønsker å bidra til å gjøre Symposiet til en uforglemmelig opplevelse for alle deltakere. Jeg tror at en velfungerende HR-avdeling er en utrolig viktig faktor for enhver organisasjon, da det er her kulturen og samholdet bygges. Jeg ønsker at alle sympsjonærer skal føle eierskap til NHH-Symposiet 2025, samtidig som at jeg skal jobbe for å bygge en trygg arena der alle sympsjonærer er velkomne uansett hvilken ansettelsesrunde de blir med på. Sammen med resten av blekken har jeg troen på at vi kan gjøre NHH-Symposiet 2025 til en minneverdig og unik konferanse for både deltakere, frivillige og konferanseholdere.

Hytteutvalget

Blokk: Krameratene

Leder:

Fredrik Røren

Jeg ønsker å bli leder i Hytteutvalget fordi det virker å være et spennende og morsomt verv å ha, da man får bidra til å gjøre opplevelsen av å være NHH-student helt fenomenal. Jeg har fått god innsikt å hva vervet innebærer etter samtaler med studenter i dagens utvalg og tidligere utvalg. Jeg er glad i å arrangere, koordinere, skape artige tilbud og å jobbe i team. Jeg føler at jeg, sammen med resten av Krameratene, vil gjøre en god jobb med å drifte Kramboden i det kommende året.

Økonomiansvarlig:

Kristoffer Schjølberg

Det er flere grunner til at jeg søker som økonomiansvarlig i Hytteutvalget. For det første er dette en god mulighet for meg til å bidra til NHHS. Jeg ønsker å ivareta de gode tradisjonene til Kramboden og videre utvikle styret. Jeg er en engasjert person som ønsker å jobbe for menneskene rundt meg, som vil bety at jeg vil bidra til å gjøre den sosiale arenaen på NHH enda bedre. Grunnen til at jeg søker som økonomiansvarlig er fordi jeg liker økonomi. Når jeg jobber med noe jeg liker å drive med, har jeg ingen problem i å legge ned mye arbeid for å få jobben gjort. Videre tenker jeg at posisjonen passer meg godt fordi jeg er ansvarsfull og fornuftig, som er viktige kvaliteter å ha i en stilling som dette. Jeg tror at både mine arbeidsvaner og sosiale evner vil være en god match for denne stillingen, og jeg håper jeg kan være den som kan ta de gode tradisjonene til Kramboden videre.

Innkjøpsansvarlig:

Tobias Fladby

Jeg er en glad og ivrig ung mann som liker å ha mange jern i ilden. Jeg vil beskrive meg selv som en sosial kar som liker å bli kjent med nye mennesker, og jeg tenker at et verv i hytteutvalget kan være en bra arena for dette.

Infoansvarlig:

Elisabeth Helle

Jeg ønsker å stille som informasjonsansvarlig i hytteutvalget, og tenker at denne stillingen passer meg perfekt! Facebook og Instagram er noe jeg er godt vandt med og trives veldig med å bruke. Jeg ønsker å bidra til å gjøre hytta enda mer synlig på skolen blant studentene og for å få til dette skal vi være aktive og synlige på sosiale medier. Mitt mål er å promotere Kramboden på en morsom og fin måte slik at flest mulig ønsker å være med på arrangementene. Vi som stiller som blokk til hytteutvalget i år er en god gjeng og jeg ønsker å videreføre denne positiviteten ut til de andre studentene slik at alle får et godt forhold til Kramboden;)

Bookingansvarlig

Eva Fosseidbråten

Jeg ble introdusert til Hyttestyret gjennom å prate med venner som har vært i styret tidligere år og ble rådet til å søke. Har fått høre mye om hva hyttestyret er og gjør, som jeg syns høres veldig gøy og spennede ut. Som bookingansvarlige i Hyttestyret har jeg et ønske om å fortsette den gode jobben som har vært gjort hittil! I tillegg vil jeg sørge for at det skal være enkelt og greit å booke hytten for de ulike som ønsker å benytte seg av den.

Næringslivsutvalget

Leder NU

Sigurd Markussen

Kjære studenter ved NHH

Jeg kan med stor entusiasme fortelle at jeg stiller til valg som leder for Næringslivsutvalget(NU)!
Som et engasjert medlem av NU siden 2021 har jeg funnet stor glede i å koble studenter med næringslivet. Likeså er det herlig å oppleve på nært hold den innsatsen som legges ned for at matchmakingen mellom oss og næringslivet skal komme begge parter til gode.
Som leder i NU vil jeg sørge for å fortsette NUs stabile drift. Samtidig har jeg flere punkter jeg ønsker å videreutvikle og å prioritere i årene fremover;
1. «Alle skal med» – se studentforeningen mer
2. «Påvirke der vi kan» – økt bærekrafts fokus
3. «Mer Norge i verden» – økt rekruttering av internasjonale bedrifter
Min tid i NHHS har vært ekstremt givende. Jeg ønsker å ta et større ansvar for å sørge for at flest mulig sitter igjen med de samme opplevelsene som jeg har hatt.
Som leder vil jeg skape et godt styreteam og «jobbe rævva av meg» for dere og en forening som har gitt meg så mye.

Bamseklem fra Sigurd

Leder KD

Falk Jacobsen

Jeg startet på NHH med liten anelse om riktig hvor mange muligheter som ligger foran oss som fremtidige siviløkonomer. Bare det å få bidra på karrieredagene dette høstsemesteret ble en stor øyeåpner for meg, og en vanvittig morsom opplevelse! Nå ønsker jeg å kunne bidra som leder i et prosjekt jeg mener er utrolig givende uansett kull og fremtidsplaner. Om man bare vil lære om hva som finnes der ute, eller møte din første arbeidsgiver, skal jeg sørge for at KD blir den perfekte plattformen for akkurat deg. Jeg kommer til å investere tid og innsats i å gjøre KD-uka så lærerik, spennende og morsom som over hodet mulig. Dette er en unik mulighet for alle på NHH som jeg virkelig vil gjøre mitt beste for å optimalisere.

Så jeg håper dere er villige til å gi meg sjansen!

Studentpolitisk Utvalg

Velferdspolitisk ansvarlig

Daniel Halleraker Vihovde

Personlig så synes jeg at studentpolitikk er utrolig spennenes. Denne interessen har jeg utviklet med å delta i mange forskjellige velferdspolitiske plattformer som NSO og Velferdstinget Vest, hvor jeg har i den sist nevnte, tatt på verv i kontroll komitéen.

Mitt fokus, hvis jeg blir valgt, vil være å gjøre de forskjellige organene av de politiske komiteene sett til resten av skolen. Nylig har denne komitéen blitt utvidet og kan nå oppnå mye mer med rett styring.

Ett annet fokus vil være å forberede delegasjonen til forskjellige velferdspolitiske møtepunktene, så vi kan sende inn mye flere resolusjoner og gjøre vår tilstedeværelse kjent. Det vil også være å gi den nye Stud-pol innsikt i Stud-Bergen.

Jeg har dette året vært arrangementsanvarlig i SPU så jeg har god innsikt i hvordan styret fungerer.

Studentutvalget

Bacheloransvarlig

Marthe Engelstad Soldal

Jeg stiller som bacheloransvarlig fordi jeg ønsker å bidra med videreutviklingen av den nåværende bacheloren, og utviklingen av den nye bacheloren. Etter ett år ved NHH har jeg erfart at det er forbedringspotensial i undervisningsmetoden i de ulike emnene, og jeg vil arbeide videre med dette.

Jeg ønsker spesielt å fokusere på aktiv undervisning, og bruk av mindre undervisningsgrupper. Videre vil jeg gjerne fortsette arbeidet med å synliggjøre kullrepresentantene, hvordan de brukes for å fremme studentens meninger, og senke terskelen for å nå ut til dem.

NHH – AID

Blokk: Aidvengers

Leder:

Mathilde Jentoft

Vi er en gruppe studenter som brenner for utdanningens kraft og potensial! Vår kombinasjon av engasjement, motivasjon og kreativitet vil gi NHH Aid en fornyet kraft til å drive effektiv bistand. Vi ser potensialet for enda større innsats og tettere samarbeid med UNICEF og Education for Malawi prosjektet. Vi lover hardt arbeid, ærlig innsats og morsomme arrangementer på veien. La oss gjøre dette sammen – for Malawi og for en bedre fremtid!

Økonomiansvarlig

Dina Cecilie Dønnum

Informasjonsansvarlig:

Camilla Myrdal

Prosjektansvarlig:

Camilla Eftevaag

Markedsansvarlig

Niels Henrik Vinde

Jeg har sammen med resten av gjengen i aksjonsukestyre sett hva slags forskjell vi kan bidra til. Jeg er veldig motivert for å fortsette med dette arbeidet, og har stor glede av å se hva vi klarer å utrette for utdanningen i Malawi.

Arrangementsansvarlig

Hanna Higraff

HR – og Sosialansvarlig

Lars Ulrik Johansen

Hei, jeg vil gjerne stille som leder HR i styret i Aid, da jeg har vært dette gjennom aksjonsuken og gjerne vil fortsette å være det. Jeg trives godt og vil også at alle andre skal trives godt i Aid. Dette er motivasjonen min for denne stillingen.