Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Valg Finansstyret og Kontrollutvalget 2020

 • Valg til FS og KU våren 2020
  Har du lyst til å være med fra start når to av NHHS sine mest spennende utvalg starter opp? Kontrollutvalget og Finansstyret skal nå endelig verve nye medlemmer. Et verv i et av styringsorganene gir deg mange nyttige erfaringer, utfordringer og mulighet til å jobbe med noe du brenner for. Teoretisk kunnskap fra lesesalen er viktig, men praktisk erfaring fra NHHS er mye verdt senere i livet. Les mer om utvalgene og stillinge under "Kontrollutvalget" og Finansstyret".

  Det er viktig at de som ønsker å melde sitt kandidatur setter seg inn i gjedende regler for valg til styringsorganene til NHHS. Regler for valget finner dere under "Regler" og vedtektene finner dere under "Valgloven".

  Dersom du har spørsmål angående valget eller valgreglene, ta kontakt med leder i Valgstyret.

  Tarjei Stormoen
  Leder Valgstyret
  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
  481 832 44


 • Kontrollutvalget (KU) er et av NHHS sine styringsorgan, og skal føre tilsyn, drive kontrollarbeid og være et rådgivende organ for studentforeningen. Mandatet til organet er å sørge for at NHHS følger sine vedtekter og vedtak som blir gjort. Kontrollutvalget skal blant annet fremlegge rapport på Foreningsmøtene, og er avgjørende for å oppnå en velfungerende egenkontroll i studentforeningen. Alle medlemmer av Kontrollutvalget forvalter en selvstendig innsynsrett som gjelder alle forhold i studentforeningen som utvalget finner nødvendig å undersøke. Kontrollutvalget skal ha minst fire møter i året.

  Som medlem av Kontrollutvalget kan man ikke inneha andre tillitsverv i studentforeningen, men det er en fordel å ha god kjennskap til studentforeningens drift og struktur. Personlige egenskaper som selvstendighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at Kontrollutvalget skal fylle rollen sin på en tillitsvekkende måte.

  Leder (1)
  Leder av Kontrollutvalget skal være nåværende student ved NHH og skal lede styret på totalt fem personer. Det blir leders primæroppgave å sørge for at Kontrollutvalgets mandat blir fulgt opp til enhver tid. En viktig del av leders ansvarsområde er å sørge for åpenhet og innsyn i kontrollutvalgsarbeidet for å sikre arbeidets legitimitet. Leder skal også sørge for at Kontrollutvalget fremlegger rapport på Foreningsmøte om arbeidet man har gjort siden sist. Leder velges for ett år.

  Å være leder av Kontrollutvalget er fin sjanse til å tilegne seg kunnskap om studentforeningen, lover og regler og sikre at studentforeningen drives på best mulig måte. Kunnskap og erfaring fra dette utvalget vil gi gode redskap til arbeidslivet senere. Et godt tilsyns- og kontrollarbeid er en nødvendig forutsetning for at studentforeningen kan drives optimalt etter gjeldende vedtekter og det vil være leders ansvar å fasilitere for at dette arbeidet blir gjort på best mulig måte. Leder velges for ett år.

  Medlem (4)
  To av medlemmene i Kontrollutvalget skal være nåværende studenter ved NHH, mens de to resterende medlemmene skal være eksterne (ikke aktive studenter ved NHH). Som medlem av Kontrollutvalget skal man jobbe for at NHHS følger sine vedtekter og vedtak som blir gjort. Nåværende studenter velges for ett år, og eksterne velges for 18 måneder.

  Ved å være en del av Kontrollutvalget får man en unik mulighet til å få innsikt i NHHS og bidra til at studentforeningen til enhver tid er på sitt beste forvaltningsmessig. Et kontrollutvalg skal sikre effektiv og rett bruk av ressursene i studentforeningen. Et godt tilsyns- og kontrollarbeid er en nødvendig forutsetning for at studentforeningen kan drives optimalt etter gjeldende vedtekter.


 • Finansstyret (FS) er et av NHHS sine styringsorgan, og har øverste ansvar for den langsiktige økonomiske utviklingen til studentforeningen. Mandatet til styret er å påse at NHHS har en tilstrekkelig god langsiktig økonomisk situasjon. Finansstyret vedtar alle foreningens budsjetter, forvalter de økonomiske instruksene og har vedtaksmakt i de fleste økonomiske avgjørelsene. Styret skal være bredt sammensatt med leder og fire medlemmer som er nåværende studenter ved NHH, samt opptil to eksterne medlemmer. I tillegg har lederne av prosjektorganisasjonene og leder og økonomiansvarlig i Kjernestyret observatørstatus.

  Som medlem av Finansstyret har man mulighet til å inneha andre tillitsverv i studentforeningen. Organet skal ha god kjennskap til studentforeningens økonomiske drift og struktur.

  Leder (1)
  Vil du ha et av studentforeningens mest spennende verv og sette agendaen for den økonomiske utviklingen i NHHS? Lede styringsorganet som skal forvalte og bestemme overordnet over en omsetning og balanse på 20 millioner kroner?

  Som leder av Finansstyret må du være nåværende student ved NHH og du vil ha ansvar for seks ordinære medlemmer, fem observatører og stab bestående av controller prosjekt og sekretær. I tillegg til å sette agendaen og lede møter har du operativt ansvar for å følge opp Kjernestyret, prosjektene og datterselskap økonomisk. Finansstyret skal arbeide med blant annet NHHS og prosjektene sine budsjetter, velferdssatser, investeringer, fondsplasseringer og avkastningskrav på foreningens drift. Vervet har ett års varighet og gir deg unik tilgang til NHHS og mulighet til å sette den økonomiske dagsorden i foreningen.

  Medlem (6)
  Vil du være en del av en av de viktigste og mest spennende utvalgene i NHHS? Har du innspill til hvordan studentforeningen kan øke dagens topplinje eller bunnlinje? Som medlem av Finansstyret vil du ha unik tilgang og mulighet til å påvirke langsiktige økonomiske beslutninger i NHHS. Du vil kunne få jobbe med blant annet NHHS og prosjektene sine budsjetter, velferdssatser, investeringer, fondsplasseringer og avkastningskrav på foreningens drift.

  Fire av medlemmene i Finansstyret skal være nåværende studenter ved NHH, mens opptil to resterende medlemmer skal være eksterne (ikke aktive studenter ved NHH). Som medlem av Finansstyret har du stemmerett og møteplikt på gruppens møter. Alle medlemmer velges for ett år. Som en del av Finansstyret vil du inneha et stort ansvar, men også store muligheter til å påvirke hele NHHS.
 • Torsdag 30. april
  17:00 Siste frist for å nominere kandidater til valget

  Tirsdag 12. mai
  17:00 Første frist for å melde sitt kandidatur
  20:00 Valgstyret informerer om stillinger uten kandidater

  Torsdag 14. mai
  17:15 Valgutspørring
  17:15 Andre oppmeldingsfrist er under utspørringen

  Det vil være mulig å avgi stemme via Google Forms umiddelbart etter valgutspørringen. Innlogging med NHHS-brukeren.
 • Ikke tillatt
  -Profilere seg i noe medium før utspørringen. Dette innebærer all form for formidling av at man stiller til valg, og omfatter alt fra Facebook-grupper, -profiler og events, plakatoppheng og å fortelle andre studenter at man stiller til valg.

  Ved brudd
  -Ved brudd på valgreglene vil valgstyret ta en vurdering på hva konsekvensen vil bli.
  -I ytterste konsekvens vil brudd føre til diskvalifisering fra valget.
 • Klikk på ikonet for å åpne i Google Drive.