Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Vinnerne av Studenforeningens hederspris - Gullroten 2018

Vinnerne av Studenforeningens hederspris - Gullroten 2018 Bilde av Alicja Piotrowska - Foto NHHS

I NHHS finnes det mange mennesker som legger ned mye tid og innsats for å drifte og gjøre studentforeningen så fantastisk som den er. Vi har et utrolig studentengasjement, og det er noen ildsjeler som utmerker seg i ekstra stor grad. I 2012 ble det bestemt at det hvert år skal deles ut en pris til studenter som skiller seg ut ved å vise et brennende engasjement for NHHS og bidrar langt utover det stillingene de har tilsier. Prisen er tiltenkt for å hedre medlemmer som har vært sterke bidragsytere til at NHHS har utviklet seg til den studentforeningen den er i dag.

Vinnere av Gullroten 2018

 

Sebastian Sletten Eide

Sebastian har vært en av de viktigste personene for utallige aulashow og annet scenearbeid i løpet av alle hans 6 år i NHHS.

Vinnerens enorme musikalske kompetanse har gjort ham svært ettertraktet for den konstante aktiviteten i Aulaen, og han har alltid stilt opp og lagt ned flere titalls timer med øving og forberedelse med stort engasjement og profesjonalitet. Med sine inspirerende holdninger til frivillig studentarbeid har han i en årrekke vært svært viktig for det kulturelle livet i NHHS og vært instrumental som trommeslager og Kapellmester i nærmere 100 forestillinger. Dette er ekskludert de mangfoldige forestillingene han har gjennomført i Big Business Band, hvor han har hatt en enorm tilstedeværelse gjennom sine år i Kjelleren.

I stor grad vektlegges arbeidet vinneren har gjort for UKEN med sin essensielle rolle i UKEorkesteret 2014, 2016 og 2018, og UKErevyen gjennom hans år på NHH ville ikke vært det samme uten hans musikalske og tekniske kompetanse.

 

Endre Tørnby

Endre har gjennom utallige frivillige timer for NHHS utmerket seg med et brennende engasjement og uvurderlig kompetanse innenfor sitt fagfelt.

Vinneren har med en iherdig arbeidsinnsats og helprofesjonell utførelse innenfor lyddesign vært helt essensiell for gjennomførelsen av mangfoldige aulashow. Han har vist seg både som en bauta for å ta jobber andre ikke har hatt ferdighetene til å ta, samtidig som han alltid stiller opp for å hjelpe andre i forkant og under arrangementer med utførelse og videre teknisk utvikling.

Personen har gjennom alle sine 3 år i Teknisk Gruppe vært en av dem som tar flest jobber, og har periodevis nærmest bodd i Aulaen for å tilrettelegge for at andre får skinne på scenen. Vinneren har i tillegg vært til stor hjelp for de fleste grupper og prosjektorganisasjoner, både i sin rolle som Materialforvalter Lyd i TG-styret og diverse tekniske stillinger i UKEN og NHH-Symposiet.
Dina Mikalsen

Dina har vært en unik kilde til inspirasjon, kunnskap og lidenskap i flerfoldige deler av studentforeningen. Med en NHHS-CV som strekker seg langt over en A4 side er det ingen tvil om at entusiasmen er av en eksepsjonell karakter.

Gjennom sine snart 5 år på NHH har vinneren opparbeidet seg en NHHS-portefølje få kan måle seg med, og uansett gruppe, stilling eller arbeidsoppgave har hun alltid jobbet beinhardt for å oppnå best tenkelig resultat. Det er ikke bare mengden av verv og stillinger i studentforeningen imponerer, men også det brede spekteret av arbeidsoppgaver hvor hun har briljert med sin kompetanse. Engasjement i alt fra vakthold til IT og grafisk arbeid i Mediesenteret, gjør vinneren Gullroten verdig.

Særlig vektlegges vinnerens arbeid for å bedre studenters psykiske helse gjennom Fagutvalget, opprettelsen av Avbrekk og sin åpenhet om stress, press og psykisk helse i media. I tillegg står det stor respekt av hennes arbeid for å utarbeide studentforeningens første langsiktige strategi noensinne, hvor hele NHHS ble inkludert i arbeidet i flere ulike fora for at den kunne representere hele studentforeningens ønsker og visjoner.

Samtidig har hun vært delaktig i de aller fleste strategiske grep foretatt i NHHS de siste fem årene, og til enhver tid stilt opp for store og små arbeidsoppgaver med inspirerende engasjement, positivitet og empati.