Høstvalget 2021

RESULTATER

Engasjer deg i NHHS!

Årets kandidater til Høstvalget 2021 er publisert og valget er i gang! Du kan lese mer om kandidatene på denne siden og kandidatene kan promotere seg selv! Fra onsdag 13. oktober klokken 17.00 til fredag 15. oktober klokken 12.00 kan du stemme på Canvas.

I år vil vi endelig ha en fysisk valgutspørring i aulaen igjen. Der vil alle kandidatene til alle stillingene i Kjernestyret og NHH Symposiet og kandidatene til logistikkansvarlig i BC delta. Valgutspørringen vil foregå onsdag 13.oktober 17:00. Resten av kandidatene vil ha en skriftlig utspørring. Kandidatene vil få tilsendt spørsmål fortløpende etter 16:00 på mail og må sende inn svar senest 18:30 samme kveld. Svarene vil publiseres her når den fysiske utspørringen er ferdig.

Valget avsluttes kl.12:00 fredag 15. oktober og resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Valgutspørring

Valgutspørringen i år vil være både fysisk og skriftlig. Den fysiske utspørringen vil foregå i aulaen onsdag 13.oktober 17:00. Det er kandidatene til stillingene i Kjernestyret, NHH Symposiet og logistikkansvarlig BC som vil delta på denne utspørringen. For øvrige kandidater vil det være en skriftlig utspørring. Kandidatene vil få tilsendt spørsmål på mail og deres svar vil publiseres her samme onsdag kveld. Du kan stille spørsmål til alle kandidatene ved å trykke på knappen under. Spørsmål til kandidatene på den fysiske utspørringen må sendes inn før 14:00. Det vil også være mulig å stille spørsmål under selve utspørringen i Aulaen. For de øvrige kandidatene må spørsmål sendes inn senest 16:00.

Skriftlig valgutspørring

Les svarene her!

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 17:00 onsdag 13. oktober til kl 12:00 fredag 15. oktober.

For alle stillinger (utenom leder KS og leder NHH-Symposiet) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For leder KS og leder NHH-symposiet er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Kandidater

Kjernestyret

Enkeltkandidat

Informasjonsansvarlig

Amund Hannevik (22), 3. kull

Hei! Mitt navn er Amund Hannevik. Jeg er 22 år gammel og kommer fra Bergen. Jeg stiller til valg som Informasjonsansvarlig i Kjernestyret fordi jeg har et sterkt ønske om å fortsette å bidra positivt til studentforeningen. Inspirert av nåværende leder Stine stiller jeg derfor som enkeltkandidat. Jeg har de siste årene gjennom mitt engasjement i NHHS, blant annet i it.gruppen (leder og webmaster), opparbeidet meg kunnskap og erfaringer som gjør meg godt egnet til å utføre de arbeidsoppgavene som Informasjonsansvarlig har. Jeg har siden jeg begynte vært aktiv i studentforeningen gjennom medlemskap i it.gruppen, direksjonsmusikken, og diverse prosjektgrupper som Bergen Challenge, Uken, og NHH-Symposiet, og har derfor med meg en variert og stor kunnskap om organisasjonen NHHS i bakhånd, noe som er viktig å ha i et verv som dette. Jeg er veldig motivert for å legge ned det arbeidet som kreves i vervet som Informasjonsansvarlig, og jeg vet jeg kommer til å gjøre en god jobb. Jeg håper du har troen, og at du vil gi meg din stemme. Godt valg!

Blokk: Origo

“Origo er noe mange forbinder med matematikk og uforståelige oppgaver i MET1. For oss handler ordet mer om å være et utgangs- og samlingspunkt, samt et sentrum av organisasjonen NHHS. Det at Origo skal være utgangspunktet, betyr ikke at man trenger å kontrollere alt. Vi vil være sparringspartnere til alle studenter, underutvalg, interessegrupper, idrettslag og prosjektorganisasjoner, der vi sammen finner de beste løsningene for hele studentforeningen. 

Origo består av 8 veldig forskjellige mennesker, som alle deler et brennende engasjement for studentforeningen. Sammen har vi bred erfaring fra forskjellige deler av organisasjonen, slik at vi får diversifiserte og fruktbare diskusjoner der hele spekteret av stemmer i NHHS vil bli hørt. Med utgangspunkt i dette ønsker vi å virkelig å ta studentforeningen til eksponentielle høyder. 

Nå som NHHS er på veg ut av pandemien, er det på tide å videreføre det enorme studentengasjementet vi har i NHHS. Majoriteten av studentmassen har kun opplevd en brøkdel av studentforeningen, og derfor er det viktig at vi får hele aktivitetsspekteret til NHHS oppe på beina igjen raskt, slik at vi  får vist fram bredden og mangfoldet vårt. For at studentforeningen i framtiden også skal ha engasjerte medlemmer, tror vi det er viktig å få inkludert flest mulig fra tidlig i studieløpet, slik at man får oppleve hvor mye NHHS har å by på. Parallelt med dette ønsker Origo å utvikle en konkret klimastrategi for studentforeningen, slik at vi får balanse i klimaregnskapet vårt. 

Origo mener vi har funnet de ulike variablene i NHHS-ligningen, slik at vi sammen med dere kan sikre kulturarven, engasjementet og gleden i studentforeningen og videreføre denne inn den nye hverdagen vår.”

Leder 

Stijn van Oorschot (22), 4. kull

Kjære medstudenter!
For mange inkludert meg selv, er ordtaket “Jeg kom for NHH, men ble for NHHS”, veldig på kornet. Den unike muligheten man har som student, der man setter pensum ut i praksis gjennom arbeid i studentforeningen, er i mine øyne kanskje det beste ved NHH. All den gleden og erfaringen de forskjellige underutvalgene, interessegruppene, idrettslagene og prosjektorganisasjonene har tilført oss, ønsker jeg og resten av Origo at alle skal få kjenne på i løpet av sin studietid på NHH.

NHHS har lagt bak seg 1,5år med restriksjoner, og vi har nesten 3 kull med studenter som ennå ikke har fått oppleve foreningen i full utfoldelse. Framover blir det derfor viktig at vi fortsetter med utviklingen og gnisten som var før pandemien, slik at flest mulig får muligheten til å engasjere seg. Som leder av Kjernestyret ønsker jeg å være åpen og tilgjengelig for studentene, og at det skal være enkelt å komme med innspill angående saker i NHHS. Jeg kan med sikkerhet si at hele Origo er sprengklare til å lede studentforeningen inn i et 2022 fylt med engasjement, samhold og studenterglede!

Fagpolitisk ansvarlig

Ingrid Helen Heimark (21), 3. kull

Mitt første år på NHH prøvde jeg å finne min plass i studentforeningen uten helt å skjønne hvor stor og viktig denne organisasjon er. Nå på mitt tredje år og som medlem av Studentutvalget har jeg virkelig fått en forståelse for dette. Å se engasjementet i studentforeningen blomstre til tross for restriksjoner gir meg motivasjon til å stille til kjernestyret.

Som fagpolitisk ansvarlig ønsker jeg å sørge for at studentenes stemmer blir hørt. Vi er en gjeng med engasjerte studenter for faget vårt, og det jeg opplever som et felles ønske om en god og tilrettelagt studiehverdag. Dette vil jeg sørge for at blir ivaretatt i beslutninger tatt på vegne av oss når det gjelder utdanningen vår. Slik at studenter fra NHH kan gå ut godt forberedt på arbeidslivet.

Dette gjelder særlig i et samfunn som er i stadig endring og hvor vi må forholde oss til klimakrise og andre globale samfunnsproblemer. Derfor er et av mine mål å sikre at utdanningen vår gir oss bred kunnskap innenfor etikk og bærekraft.

Informasjonsansvarlig

Ragnild Tiller (23), 3. kull

Inn i stillingen som Informasjonsansvarlig håper jeg å bidra med kunnskaper først og fremst fra studentavisen vår. Bulle har lært meg hvor viktig informasjonsflyt er for koordinering og godt samarbeid, og hvordan kommunikasjon er avgjørende for at man føler seg sett og ivaretatt. Det kan ligge makt i informasjon, og for at vi skal kunne stille likt må de samme faktaene bli kommunisert til oss.

Gjennom de digitale informasjonskanalene vil jeg fortsette å rette fokus rundt de åpne gruppene. Det skal også formidles hvilke beslutninger Kjernestyret til enhver tid foretar. Jeg ønsker å styrke samarbeidet mellom Mediesenteret og resten av studentforeningen, da de bidrar som en fundamental del av demokratiet i NHHS.

Som del av gruppen ønsker jeg også å fungere som en kontaktperson som det er enkelt å henvende seg til. Det skal være lav terskel. NHHS er en stor forening med behov for tydelige figurer som oppleves som trygge å tilnærme seg. Jeg vil jobbe for å bli et ansikt man går til dersom det er spørsmål, eller når det er behov for hjelp og assistanse.

Økonomiansvarlig

Adrian Bertelsen (23), 2. kull

I løpet av min tid på NHH har jeg selv opplevd hvor fantastisk studentforeningen er, og hvilke muligheter man kan ha her. Det å ha et fellesskap er utrolig viktig for alle og enhver, og det er noe jeg ønsker å sikre at alle har mulighet til. Året som kommer vil være et år preget av et mye høyere aktivitetsnivå i NHHS enn de foregående årene, og jeg ønsker som økonomiansvarlig for studentforeningen å fasilitere for dette – samt sikre at enda flere får plass i NHHS.

Gjennom mitt verv som økonomiansvarlig ønsker jeg også å sikre driften i foreningen og, i samarbeid med resten av Origo, sette bærekraft på dagsordenen. Året som kommer er et år hvor vi alle kan prege kulturen vi ønsker i NHHS i fremtiden, og jeg ønsker å gjøre studentforeningen til et enda bedre sted!

Eksternansvarlig

Elisabeth Fjelltun Nilsen (22), 3. kull

Mitt navn er Elisabeth og jeg er glad i å jobbe med politikk, helt fra utvikling til gjennomføring, og jeg setter selvfølgelig stor pris på resultatet. Det har det vært mange muligheter til som velferdstingsansvarlig og delegasjonsleder for NHHS på Velferdstinget de siste årene.

Som ekstern vil jeg sette søkelys på Studentpolitisk Utvalg som en politisk drivkraft på Velferdstinget og i Norges studentorganisasjon. Her står vi sterkt gjennom tidligere gjennomslag, men utvalget kan bli enda bedre på politikkutvikling.

Våren 2022 skal NHHS vedta et nytt, politisk prinsipprogram. Her ønsker jeg å utvikle et godt forankret program som synliggjør NHHS sine politiske standpunkt. I tillegg ønsker jeg å fokusere på å integrere det politiske prinsipprogrammet tett med arbeidet til NHHS generelt, og Kjernestyret spesielt.

Lenge har både NHH og NHHS hatt ambisjoner om å bli mer bærekraftige og bidra i utviklingen vi er i. Dette ønsker jeg å videreføre, men med tydeligere strategier som inneholder konkrete tiltaksplaner for kutt og oppfølging. Her har skolen og studentforeningen en mulighet til å påvirke og bidra, i alt fra innkjøp til reiser og søppelhåndtering.

Internansvarlig

Marius Nicolai Berntsen (21), 2. kull

Kjære medstudenter! Gjenåpningen har startet, skolens lokaler fylles opp og aktivitetsnivået skal tilbake der det var før pandemien. I løpet av det kommende året har jeg et brennende ønske om jobbe for å opprettholde det fantastiske engasjementet i studentforeningen vår. Jeg stiller med det som Internansvarlig i Kjernestyret sammen med blokken Origo.

Gjennom vervet skal jeg gjøre mitt ypperste for at alt er intakt og at all aktivitet i NHHS på skolens lokaler går som smurt. Jeg vil fortsette arbeidet med oppgraderingen av Kjelleren, med et fokus på Campus, og legge til rette for at alle skal føle seg velkommen i Kjellerens lokaler.

Videre vil jeg jobbe med bærekraftige løsninger i studentforeningens drift. Jeg vil i hovedsak fokusere på håndtering av avfall og hvordan dette kan systematiseres ytterligere. Jeg er ekstremt motivert for denne stillingen og ser frem til en normal drift der alle skal få oppleve det NHHS virkelig har å tilby.

Markedsansvarlig

Henrik Hurlen (20), 3. kull

Jeg stiller som Markedsansvarlig for Kjernestyret med blokken Origo. Mine engasjement i studentforeningen har synliggjort min store lidenskap – å fremforhandle gjensidig gode, langsiktige avtaler på vegne av noe jeg er lidenskapelig for, samt det å vedlikeholde eksisterende forhold med samarbeidspartnere. Videre har det blitt tydelig for meg at NHHS burde ha en klarere profil i henhold til bærekraft, noe jeg ønsker å bidra med gjennom mitt arbeid som markedsansvarlig for KS.

Jeg ville ansett det som en enorm ære å tiltre i dette vervet, noe jeg på bakgrunn av tidligere erfaring mener er godt egnet og forberedt til. Det å få muligheten til å representere vår tradisjonsrike studentforening er noe jeg tar på høyeste alvor, og jeg vil derfor revidere eksisterende avtaler, samt inngå nye avtaler med hendel i tradisjonene og verdiene vi har i studentforeningen. Videre ønsker jeg å dedikere min tid som Markedsansvarlig i KS til å stille krav om bærekraftig drift til våre samarbeidspartnere. Samtidig skal jeg sørge for økonomisk frihet og forutsigbarhet i studentforeningen slik at vi kan feire pandemiens slutt gjennom hele 2022, sammen.

Prosjektansvarlig

Marie Andersen (20), 2. kull

Jeg ønsker å stille som prosjektansvarlig i kjernestyret, fordi jeg har lyst å være med på å skape den beste gjenåpningen av NHHS etter pandemien. Jeg håper på et år fylt med fysiske arrangementer og mye gøy, og jeg vil av den grunn jobbe med at studentåret 2022 blir det beste året hittil! 

Jeg er allerede litt engasjert i studentforeningen, og spiller blant annet softball og er medlem av SPU. Jeg har dermed gjennom min korte tid på NHH blitt kjent med NHHS, og vet litt av hva som er bra og hva som har forbedringspotensiale. Noe av det jeg skal jobbe videre med er å inkludere studenter fra alle kanter, og å stille miljøkrav til alle arrangement som avholdes.

Ellers er jeg motivert og klar for mer ansvar og større utfordringer, og håper av den grunn at du har lyst til å stemme på meg!

Symposiet

Blokk: Insymption

Leder

Aleksander Stabell Eriksen (24), 4. kull

Det er med største ydmykhet og motivasjon at jeg stiller som leder for en fantastisk blokk til NHH -Symposiet 2023. Hele kroppen kribler både av engasjement og motivasjon, samtidig som hver celle i kroppen føler på hvilket ansvar og forventning dette innebærer.

Hvis jeg blir gitt muligheten, ønsker jeg å motivere de dyktige, ressurs – og meningssterke sympsjonærene til å tørre å engasjere seg.  Når det 21. Symposiet går av stabelen i mars 2023, vil det være fire år siden sist vi arrangerte en storslått fysisk konferanse for hele næringslivet. Siden den gang har samfunnet gått gjennom enorme endringer, og de endringene gir Symposiet store muligheter til å tenke nytt. For at Sympsjonærene skal tørre å prøve ut sine villeste ideer er det elementært at de føler en sterk tilhørighet og har en grunnleggende tro om at de utgjør en forskjell når vi trekker mot ett felles mål – et fantastisk Symposium i 2023.

Arrangementssjef

Julie Margrethe von Krogh (20), 2. kull

NHH-Symposiet 2021 er desidert det morsomste jeg har fått ta del i, i NHHS. Jeg følte meg hjemme. Til tross for mange måneder med nedstenging, fikk jeg endelig kjenne på samholdet og engasjementet stud.NHH har å by på; og det var helt fantastisk! Jeg har så innmari lyst til å videreføre dette, og få tilliten til å være med på å skape NHH-Symposiet 2023 helt fra begynnelsen av. Å bidra til å skape en så stor og ærverdig konferanse, sammen med medstudenter som vil noe mer, ser jeg på med ydmykhet og enorm entusiasme. Og jammen er det ikke 40 års jubileum for Symp i 2023! Det er meg derfor en stor ære å stille til valg som arrangementsansvarlig for NHH-Symposiet 2023.

Symp21 ble digitalt, så mange Sympsjonærer mistet litt av tilhørigheten til Symp som følger med en normal gjennomføring på NHH. Derfor er det utrolig viktig for meg å få opp entusiasmen og engasjementet i de yngre kullene, og ta tilbake identiteten til NHH-Symposiet. Jeg har selv ikke fått opplevd Symposiet i Aulaen, og starter derfor med blanke ark. Dette gir meg muligheten til å ta i bruk all kreativitet i verden for å skape tidenes råeste symposium i 2023. Jeg ønsker også å jobbe mot en bærekraftig konferanse, der miljøbevisste valg står sterkt i fokus, og vil gjøre dette ved å ha god dialog med alle aktører. NHH-Symposiet 2023, det 40. året med konferanse, skal bli et storslagent mesterverk, grønnere enn noensinne, og en konferanse studentene, næringslivstoppene og politikerne kommer til å huske for all evighet!

HR-sjef

Ingrid Follaug (23), 2. kull

NHH-symposiet 2021 var en viktig del av mitt første år på NHH. I tillegg til å få mange bekjentskaper på tvers av kull, fikk jeg muligheten til å engasjere meg i et utrolig kult prosjekt. Prosjektets store potensiale og det sosiale er grunnen til at jeg ønsker å stille som HR-sjef og være med på å bygge NHH-symposiet 2023 fra start! 

 Som HR- sjef ønsker jeg å jobbe for at NHH-Symposiet 2023 skal være en arena for sosial og faglig utvikling med hovedfokus på at alle skal føle seg inkludert og sett! 

Covid og restriksjonene som begrenset forrige symposiet gjorde at mye av eierskapsfølelsen til selve konferansen ble kraftig redusert hos mange, noe jeg også kjente på selv. Gjenskape eierskapsfølelsen er derfor en av mine kjernesaker for Symp23. Jeg vil jobbe for at alle sympsjonærer skal føle en tilhørighet til organisasjonen, og ikke minst et eierskap til konferansen. De siste årene har skolen gjennomgått ombygging og nedstengning grunnet Covid, og det har for mange blitt høy terskel for å møte opp på kontoret. Denne terskelen er det viktig for meg å senke. Alle skal føle seg velkommen på kontoret og ha et ønske om å stikke innom for litt kontorkos. Min siste kjernesak er å se på strukturen av organisasjonen, og legge noen av gruppene fra de andre seksjonene, spesielt kommunikasjon, under HR. Omorganiseringen vil avlaste kommunikasjon, samtidig som det vil være gunstig for internkommunikasjonen.

Kommunikasjonssjef

Ludvig Sebastian Engelsen Lynum (24), 2.kull

Se det, kjære medstudenter. Da jeg begynte på NHH sommeren 2020 var det midt i den verste Coronatiden. Ting var usikkert og uoversiktlig, men allikevel tok det svært kort tid før jeg virkelig fant meg til rette i studentforeningen. NHHS ble avgjørende for hvordan min tid som student under de krevende forholdene skulle bli. Dette har ført til at jeg virkelig ønsker å gi noe tilbake til foreningen og medstudenter. Da muligheten for å stille til styret for NHH-symposiet kom på banen var dette noe jeg umiddelbart kjente at jeg ønsket å bidra til. 

Jeg har alltid hatt en interesse for kommunikasjonsfaget og er svært motivert for å kunne lære mer og utøve dette i praksis. Jeg ønsker at SYMP 23 skal være en åpen, samlende og inkluderende arena. Det skal være en arena hvor studenter skal få tilbake det dobbelte av det de legger inn av innsats. Det skal jeg etter beste evne strekke meg etter dersom jeg blir valgt som Kommunikasjonssjef for SYMP23.

Markedssjef

Anna Assev (22), 3. kull

Da jeg begynte på NHH høsten 2019 skjønte jeg hvor mange fantastiske studentgrupper NHHS består av. Det var ikke tvil om at jeg måtte prøve ut så mye som mulig for å få muligheten til å bli kjent med mange mennesker, utfordre meg selv og lære av andre utrolig dyktige medstudenter. Jeg tror personlig det er få studentforeninger som kan måle seg med det NHHS har å tilby.

Det er derfor med stor glede og ydmykhet at jeg stiller som markedssjef for Symp23. Dette vil uten tvil bli det morsomste og mest givende jeg blir med på som student ved NHH. Jeg håper jeg får muligheten til å bli kjent med enda flere fantastiske mennesker, bidra til  å styrke NHHS-kulturen og ikke minst skape et helt uforglemmelig NHH-symposiet 2023! Jeg ser frem til å gjøre alt jeg kan for å jakte ned deltagere og selge inn denne fantastiske konferansen til de aller viktigste beslutningstakerne innen næringsliv, politikk og akademia!

Økonomisjef

Espen Møller Pettersen (24), 4.kull

Fra å ha vært med i NHH-Symposiet 2019 og 2021 har jeg blitt kjent med utrolig mange flinke og drevne mennesker, fått mange nye venner og ikke minst lært mye nytt. Jeg ønsker å bidra til å skape samme opplevelse for andre, og være med å forme NHH-Symposiet fra start. Det er derfor med stor glede at jeg nå stiller som Økonomisjef til NHH-Symposiet 2023. 

Jeg vil jobbe for å sikre en ny prosedyre for rapportering fra NHH-Symposiet til Finansstyret, slik at Finansstyret kan holde seg løpende oppdatert på den økonomiske stillingen i prosjektet. Dette for å skape tillit og forutsigbarhet for begge parter. Videre vil vi i NHH-Symposiet 2023 plassere Fond & Legat under økonomiseksjonen. Jeg vil jobbe for å øke satsningen på dette området fra et tidlig stadium, for å styrke likviditet og forutsigbarhet til prosjektet. Til sist vil jeg sørge for grundig opplæring i økonomiske prosesser og rutiner til hele Symp, og en god intern kommunikasjonsflyt for å gjøre kostnadsbevissthet til en sentral del av kulturen til NHH-Symposiet 2023.

Programsjef

Harald Sollohub Stensaker (24)

Etter å ha vært med i Symp to ganger tidligere er det en ære å ta på meg ansvaret som programsjef for NHH-Symposiet 2023. Jeg hiver meg inn i denne rollen full av entusiasme og med ambisjoner om å skape en helt rå konferanse med mange spennende foredragsholdere og workshops. Jeg er også veldig klar over hva studentforeningen og Symp har betydd for min studenttilværelse. Derfor vil jeg jobbe for å skape et godt og inkluderende miljø som gir mange flere studenter de gode opplevelsene jeg har fått. 

Samtidig som jeg er personlig veldig spent på det som venter er jeg veldig klar over det ansvaret denne stillingen innebærer overfor studentene på NHH. Jeg skal sørge for å gjøre alt jeg kan for at Symposiet 2023 tar hensyn til studentene sine kjernesaker. Dette skal være en konferanse stud.nhh kan være stolt av!

Samarbeidssjef

Helle Låhne Smedsrud (21), 4. kull

Etter å ha vært med i NHH-Symposiet 2019 og 2021 har denne organisasjonen på mange måter blitt mitt «hjertebarn». NHH-Symposiet gitt meg opplevelser, muligheter og erfaringer jeg unner alle, og den enorme fellesskapsfølelse jeg har kjent på innad i organisasjonen ønsker jeg å videreføre til den neste generasjonen NHH-studenter. Det er dermed med stor glede at jeg stiller som samarbeidssjef for Symp23, klar for å yte mitt beste for å skape en uforglemmelig konferanse sammen med en fantastisk blokk. 

Som samarbeidssjef vil jeg arbeide for å beholde tidligere hovedsamarbeidspartnere, samtidig som jeg vil sondere terrenget for nye muligheter. I jakten på nye, potensielle hovedsamarbeidspartnere vil jeg jobbe hardt for å øke interessen rundt NHH-Symposiet som en attraktiv samarbeidspartner, og lage et bedre tilbud for hovedsamarbeidspartnerne. Videre vil jeg fortsette satsningen på Studentsymposiet, og gjøre det til en mer interaktiv og engasjerende konferanse. Studentsymposiet er en unik mulighet for studentene å få kjenne på konferansefølelsen, samtidig som det er fantastisk møteplass for studentene og samarbeidspartnerne. Dette møtet skal bli så bra som overhode mulig! I tillegg har jeg et stort fokus på å ha et godt samarbeidet på tvers av seksjonene, og jeg vil jobbe hardt for å skape en transparent og inkluderende organisasjon. Det skaper motivasjon og engasjement, og det er fundamentalt for å lage tidenes konferanse!

Hytteutvalget

Blokk: Kram De La Kram

Hytteutvalget «Kram De La Kram» ønsker å videreføre Krambodens lange tradisjoner, samtidig som vi ønsker å utvikle Kramboden videre for å kunne tilby en hytte som NHHS kan benytte seg av etter beste evne. Dette vil vi gjøre ved å etterstrebe en god dialog med NHHS ved Kjernestyret og Representantskapet, samtidig som vi ønsker å kartlegge i større grad hva som forventes av Krambodens brukere, altså studenter ved NHH. Utover dette har vi som mål å videreføre årets “Førstekullseminar” suksessen og gjøre dette til et av høstens høydepunktene for nye studenter ved NHH.

Leder

Hermund Rokne Altenau (23), 1. kull

Jeg søker leder Hyttestyret fordi jeg syntes dette virker som et spennende verv, og at Kramboden er et viktig tilbud for studenter på NHH med blant annet førstekullsseminar, UKEN-turer og andre studentarrangementer. Jeg kjenner flere fra dagens styre, og har har hatt en god dialog med de rundt hva vervet innebærer og hva som er viktig å videreføre og evt forbedre. Selv har jeg ledererfaring fra 3 år i forsvaret, samt praktisk bakgrunn fra mye oppussing på fritiden. Jeg føler derfor at jeg kan bidra til å få utbedret og driftet Kramboden på en god måte sammen med resten av «Kram De La Kram»

Økonomiansvarlig

Håkon Hope (21), 1. kull

Som økonomisjef i hytteutvalget har jeg et ønske om å opprettholde et velfungerende og strukturert budsjett, samt bruke tilgjengelige midler med hensikt å skape mest mulig glede for alle studentene som besøker Kramboden i løpet av året. Jeg ønsker å videreføre de lange tradisjonene NHHS har på Kramboden. Sammen med resten av styret i Kram De La Kram vil jeg være med å arrangere fremtidig festligheter på en livlig og forsvarlig måte. Jeg har hatt dialog med det nåværende hyttestyret og fått et innblikk i hva som fungerer, og hva som eventuelt kan utbedres. Dette er en oppgave jeg gleder meg til ta fatt på, og ikke minst gjenskape suksessen fra høstens førstekullsseminar!

Bookingansvarlig

Tuva Clementine Friele Eide (19), 1. kull

Informasjonsansvarlig

Kaisa Nielsen (21), 1. kull

Som informasjonsansvarlig i hytteutvalget har jeg et ønske om å fortsette med den gode jobben som har vært rundt promotering av Kramboden, samtidig prøve å forbedre Kramboden med resten av hyttestyret.
Jeg vil sørge for god informasjonsflyt, og ikke minst at hytta skal vises på best mulig måte. Enten det er gjennom facebook, instagram eller i virkeligheten. Uansett er det viktigste som informsjonsansvarlig at all informasjon om kramboden kommer ut. Det vi i “Kram De La Kram” velger å forbedre med hytta, skal vises slik at alle studenter vet at det er et hyttestyre som gjør jobben sin.

Innkjøpsansvarlig

Mina Dale (21), 1. kull

Jeg ble introdusert til Kramboden på årets førstekullseminar, og pratet da med flere i det nåværende styret, og ble rådet til å søke årets hyttestyre. Jeg syntes dette virket meget interessant, og har i ettertid forhørt meg rundt ang. dette vervet og syntes det virket veldig spennende. Jeg var innkjøpsansvarlig i russegruppen på VGS, og følte derfor at dette var noe som kunne passet meg bra i et evt. hyttestyre.

Som innkjøpsansvarlig i hytteutvalget skal jeg sørge for å opprettholde den gode jobben som tidligere innkjøpsansvarlig gjorde. Jeg skal sørge for at de primære nødvendighetene er på plass til rett tid. I tillegg skal jeg spesielt ha et tett og godt samarbeid med økonomiansvarlig, med tanke på å holde budsjett.

Næringslivsutvalget

Leder

June Blydt Paulsen (22), 4. kull

Kjære alle medstudenter! Det er med stor glede at jeg stiller som leder for Næringslivsutvalget. Etter 3 år som aktivt medlem i utvalget er jeg klar for å videreføre det gode arbeidet som er lagt ned av mine tidligere ledere. Gjennom tidligere verv i underutvalget har jeg blitt godt kjent med Næringslivsutvalgets ansvarsområder og den innsatsen medlemmene legger ned. Dette ønsker jeg å bygge videre på! Næringslivsutvalget har vært en utrolig viktig del av mine år på NHH, og jeg vil derfor jobbe for at underutvalget får samme betydning for nåværende og fremtidige medlemmer.

Mine kjernesaker er:
– Det siste 1,5 året med total eller delvis nedstenging har preget bedriftspresentasjoner og studenter i stor grad. Jeg vil sørge for at gjenåpningen går som smurt og at det blir en gradvis og godt gjennomført prosess.
– Bidra med å videreutvikle nettsiden
– Forbedre samarbeidet med andre underutvalg

Jeg ønsker med pågangsmot og godt samarbeid å bruke det neste året på å lede NU til nye høyder, både internt og eksternt.
Godt valg!

Karrieredagsansvarlig

Magnus Brunsberg (19), 1. kull

Jeg storkoste meg som medhjelper under Karrieredagene i år, og er lysten på mer. Derfor er det en stor ære å kunne stille som Karrieredagsansvarlig.

Neste års karrieredager vil forhåpentligvis være den første uten noen form for smittevern på flere år. Det var inspirerende å se hva dette års KD-styre fikk til, selv når man var bundet til diverse restriksjoner. Det vil derfor være viktig for meg å høste de gode erfaringene fra en utfordrende pandemi, og ta det med videre i en pandemi fri hverdag. Jeg vil fortsette å videreutvikle karrieredagene, for å lage nye arenaer hvor bedrifter og studenter kan møtes.

IKT- ansvarlig

Lars Hestetun Slåke (18), 1. kull

Mitt navn er Lars Hestetun Slåke, er 18 år gammel og kommer fra Bergen, og jeg har lyst å bli den nye IKT-ansvarlige i næringslivsutvalget på NHH. Jeg er ambisiøs, energisk og veldig motivert for å ta på meg dette vervet. Det er mange grunner for at jeg ønsker denne stillingen. Først og fremst så har jeg fått et veldig godt inntrykk av både NU-styret og vervet som IKT-ansvarlig. Jeg verdsetter også gode IKT løsninger, og har lyst til å bidra i utviklingen av dette. Videre synes jeg fagområdet IKT er veldig spennende.
Jeg ser på vervet som veldig lærerikt både faglig og sosialt, og har veldig lyst å jobbe nærmere med alle de dyktige menneskene i NU-styret. For at NHH skal opprettholde samarbeidet med næringslivet har NU-styret en viktig rolle, noe som virker interessant å ta del i. Basert på dette tror jeg dette vervet vil gi meg gode erfaringer for lignende roller videre både på NHH, og etter NHH.


HR – ansvarlig

Andrine Toftesund (22), 2. kull

Kjære medstudenter!

Jeg stiller til HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget.

Jeg ønsker å stille til valg som HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget da jeg anser dette som en svært spennende og givende stilling. Mitt mål er å videreføre det gode arbeidet som tidligere HR-ansvarlig, styret og øvrige medlemmer har lagt til grunn. Min hovedoppgave som HR-ansvarlig vil være å tilrettelegge for at alle medlemmer i utvalget skal trives med hverandre, føle på et samhold og skape en god kultur sammen. Dette tror jeg er viktig da jeg selv har fått gode venner og økt trivsel på NHH gjennom min deltakelse i Næringslivsutvalget. I tillegg anser jeg HR-vervet som svært viktig ettersom at Norge nå har gjenåpnet etter Covid-19 pandemien. Jeg vil jobbe hardt for å ta opp igjen aktiviteten i utvalget og sørge for at medlemmene skal bli bedre kjent og møte venner for livet.

I tillegg til dette, ønsker jeg også å fokusere på det å ha et godt samarbeid med resten av studentforeningen. For at næringslivsutvalget skal fortsette å være et godt bindeledd mellom studenter og næringslivet er samarbeid med øvrige underutvalg og styrer essensielt.

Tusen takk, og godt valg!

MEBA

Leader

Sven Manden (22), 4. kull

I want to carry forward the progress MEBA has made so far and take MEBA, together with everyone else, to new heights. I want to support MEBA achieving this ambition by continuing the integration of international students with Norwegian students, increase collaborations with other committees and groups to promote this integration, and most importantly focus on the welfare of the (international) students. MEBA is an important organisation for international student, and I would like to steer the organisation towards more growth and prosperity.

Treasurer / Deputy leader

Krystof Ponce (25), 5. kull

I would like to join NHHHS as MEBA Treasurer because I wish to enhance the international master’s student experience at NHH by supporting their academic, professional, and social interests.

Together NHHS and MEBA, can act as a medium to transfer best business school practices and collaborate with partners at NHH to have them successfully implemented.

Having already studied at NHH for part of my bachelor’s degree, I understand it is overwhelming and sometimes challenging to integrate with the Norwegian culture. I aim to support MEBA’s goal to increase the scope and reach of collaborative events between Norwegian and international student groups.

Students from all over the world come to NHH to receive an excellent education with a global perspective. Many students are open and keen on having international careers. I believe MEBA and NHHS are in an excellent position to support the personal and career development of students at NHH.

Thank you for your time.

Sincerely,

Krystof Ponce

Head of Academic Affairs

Melanie Vella (22), 5. kull

As a motivated MSc student at NHH, I am excited to be registering my candidacy for the position of the Head of Academic Affairs at MEBA. I am interested in this position as I would like to contribute towards the improvement of the master programmes at NHH and to facilitate communication between master students and the Section for Academic Affairs. Additionally, I would like to work towards getting more useful seminars in English for all students at NHH. I believe that through attending seminars students get a more holistic educational experience and can have discussions in a more collaborative environment. Moreover, I would also like to have the opportunity to assist new and current students by organising the Academic Hour, which I found very useful at the start of my studies at NHH. I hope to get the opportunity to represent students in academic affairs and to work towards the improvement of student life at NHH.

Head of Communications

Leopold Reinisch (25), 1. kull

I am very passionate about student collaboration and exchange among students and as Head of the Communication department I would love to advertise all the different events/aspects that MEBA is offering to NHH students. In addition, I think engaging with student directly and helping them with questions that arise during their application or study period is something that would help me grow from a personal point of view. Not only is it one of the most rewarding aspects of student life but as Head of Communication I am looking forward to sharing all different aspects of MEBA in order to maximize the success, be it about the projects or some social events. Finally, becoming Head of Communication would grant me the possibility to enhance my skills in a highly interesting, ever developing field which I would be very much looking forward to.

Marcus Markgren (24), 4. kull

I have seen first hand how hard it can be for international students to get into the “norwegian community” at NHH and would love to get involved in trying to solve this issue. Furthermore, I am a social individual that not only likes to interact with new people but also finds it fulfilling to help others. Additionally, I have a lot of experience from customer service related work, where I have been communicating both in written- and spoken language. Therefore I think that I can bring a lot of value as the Head of Communications.

Head of Social Affairs

Elena Comes (24), 4. kull

As a new master student, the MEBA group and the planned social affairs have helped me a lot to integrate into a new community and country. The buddy program, having a meet and greet, and an introduction evening in the first two months were great opportunities to get to know people who are all in the same boat. Becoming a part of the MEBA council would be the natural next step. Especially the Head of Social Affairs seemed intriguing because of the amazing things planned for the MEBA and NHH community. I hope to continue the incredible work of the previous Head of Social Affairs and to offer a comfortable and welcoming atmosphere for all current and new international master students.

Head of Projects

Muhammad Ibtehaj Hassan (26), 4. kull

Head of Projects is amongst the most significant positions at MEBA that requires the incumbent to possess two fundamental skillsets: leadership and communication. Prior to my masters at NHH, my experience as an entrepreneur revolves around challenging the status quo and motivating my team to overdeliver. I was involved in long- and short-term projects that required managing stakeholders with conflicting interest. As Head of Projects, my aim is to achieve three fundamental objectives.

1. Nurture a diverse platform where individuals are empowered to transform their idea into reality.
2. Focus on capability building by leveraging support from fellow team members.
3. Ensure transparency and accountability.

Being a globetrotter, I have interacted with people across different cultures. With a rich history of interaction, I know how to overcome cross-cultural barriers and create a more inclusive environment for students. With such a diverse experience under my belt, I am convinced that I possess the right mix of skill sets that are essential to succeed as Head of Projects.

Prosjektgruppen

Økonomiansvarlig/nestleder

Eira Sofie Tvedten (23), 1. kull

Jeg har kort, men engasjert fartstid i NHHS. På den lille tiden jeg har vært her har jeg fått full overtenning på studentforeningen. Derfor stiller jeg som økonomiansvarlig / nestleder i Prosjektgruppen. Jeg har lyst til å bidra til at vi får en stor variasjon i åpne arrangementer, der terskelen for å delta er lav. Prosjektgruppens arbeid skal bidra til et godt studentmiljø med gode, trygge og engasjerende møteplasser for studentene – dette vil jeg bidra til!

I NHHS er jeg allerede engasjert i UKEN som inspisient for revyen, jeg har vært med i prosjektgruppen til NHH Aid, og jeg er selvfølgelig et stolt medlem av Prosjektgruppen.

Som økonomiansvarlig ønsker jeg å videreutvikle den økonomiske styringen av prosjektgruppen ved å videreføre de gode rutinene for budsjettering og daglig drift. I tillegg ønsker jeg å styrke samarbeidet med de andre underutvalgene for å utnytte de gode ressursene vi har i NHHS.

Godt valg!

Studentpolitsk utvalg

Velferdstingsansvarlig

Håkon Fjellstad (2o), 2. kull

Velferdspolitisk ansvarlig i SPU skal være en person som er motivert, en som kan lede et team, og viktigst av alt, en som kan få gjennomslag for god studentpolitikk som forbedrer din hverdag. Jeg har alltid vært opptatt av å hjelpe de rundt meg, og politikk har vært en mulighet for meg å gjøre nettopp dette. Derfor stiller jeg til dette vervet, fordi jeg vil bruke studentpolitikk for å hjelpe deg. Som tidligere leder av ungdomsrådet i min hjemkommune og vararepresentant i fylkesungdomsrådet, har jeg erfaringen som skal til for å lede dette teamet, og mener jeg er rett person for jobben.

Som velferdspolitisk ansvarlig vil jeg kjempe, både gjennom og utenfor Velferdstinget, for at du skal få en god studiehverdag. Nå som gjenåpningen er et faktum, vil jeg å jobbe for at du kan komme deg hvor du vil med en rimelig kollektivtransport, at du kan delta i studentorganisasjoner som støttes godt økonomisk og at du skal få gode helsetilbud der du er.

Godt valg!

Studentutvalget ved NHH

Bacheloransvarlig

Kaia Baumann Semb (20), 2. kull

Jeg stiller som bachelorsansvarlig fordi jeg ønsker å bidra til at økonomistudiene på NHH forblir Norges fremste. Undervisningsmetodene på NHH har forbedringspotensial og som bacheloransvarlig vil jeg fremme tiltak som kan bidra til en enda bedre studiehverdag for deg som student. Jeg ønsker spesielt å sette søkelys på mer pedagogisk undervisning og mer studentaktiv læring.

Masteransvarlig

Rolf Andreas Gjevre (27), 4. kull

Som fersk student ved Norges Handelshøyskole ble jeg fort fascinert og interessert i hva studentforeningen hadde å tilby. Min tid på NHH blir relativt kort, uansett ønsker jeg å engasjere meg, ikke bare for min egen del, men også for studentenes del.

Denne tankegangen er noe jeg har sittet med i min tid med bachelor på Handelshøyskolen BI, da jeg satt i Fagutvalget som klasserepresentant. Arbeidet var krevende til tider, men ekstremt motiverende fordi jeg fikk fremme studenters interesser i en til dels konservativ bransje som ofte kan lene seg på «gamle vaner». Jeg var så heldig å få fortsette med dette arbeidet da jeg ble valgt med i Studentutvalget her på skolen.

Som masteransvarlig ønsker jeg å ta dette til nye høyder ved å fungere som bindeleddet mellom masterstudentene og det administrative her på NHH. Jeg tror at en tettere dialog mellom studentene og det faglige er noe alle tjener på.

Økonomiformidlingen

Leder

Stine Sjøhaug (24), 4. kull

Min motivasjon for å stille som leder er at det fremkommer som et svært spennende og lærerikt verv som jeg tror jeg kan få utfordret meg på! Har aldri vært leder tidligere men ser på dette som en gylden mulighet å få prøve meg i en slik rolle! Jeg tror og mener at jeg kan passe godt i en slik stilling, og bidra til drive økonomiformidlingen til videre utvikling! Ut fra informasjonen om hva lederstillingen innebærer virket vervet svært givende! Etter bare noen uker som rådgiver merket jeg fort hvor givende ØF er og ønsket å bidra enda mer til ØF!

NHH AID

Blokk: MalawGI

“Vi er seks dedikerte studenter som har jobbet tett sammen under Aksjonsuken 2021. Sammen stiller vi til valg med et felles mål og ønske om å videreutvikle og videreføre det viktige arbeidet til NHH AID. Med stor spredning i roller under Aksjonsuken og en allsidig bakgrunn innad i gruppen har vi gode forutsetninger for å skape et bredt engasjement gjennom året og legge til rette for en vellykket Aksjonsuke 2022.

Koronasituasjonen har ført til store utfordringer knyttet til utdanning og frafall på et globalt nivå. Derfor blir det ekstra viktig å opprettholde Unicef sitt arbeid med å sikre barns utdanning i Malawi.

For den kommende perioden har vi tre hovedmål:

  1. Skape engasjement gjennom hele året

Selv om Aksjonsuken er selve høydepunktet til NHH AID, ønsker vi å skape engasjement gjennom hele året og bli en større del av NHHS. Vi ønsker og videreutvikle NHH AID sine arrangementer og prosjekter gjennom året. Vi ønsker å gjøre dette for å skape større engasjement, nå flere studenter og samle inn viktige penger til Unicef. 

     2. Ta Karriere Med Mening og ESG-dagen til nye høyder

Karriere Med Mening og ESG-dagen er to av måtene vi vil sørge for engasjement og aktivitet gjennom året. I samarbeid med NU ønsker vi å videreutvikle og forbedre KMM og ESG-dagen, for å ta det til nye høyder. 

    3. Tilrettelegge for mer effektiv opplæring av neste aksjonsukestyre.

Koronapandemien førte til et kunnskapshull da det gjaldt planleggingen og gjennomføringen av Aksjonsuken 2021. Derfor ønsker vi å ta våre på opparbeidede kunnskaper og erfaringer fra Aksjonsuken 2021, og effektivisere planleggingen av Aksjonsuken 2022.”

Leder

Hedvig Kiil Bøhmer (20), 1. kull

Gjennom Aksjonsuken 2021 fikk jeg raskt innblikk i NHH AID sitt arbeid, og er særdeles motivert for å lede arbeidet videre. Som person har jeg store ambisjoner, en høy arbeidskapasitet og en stor gjennomføringskraft. I tillegg til ledererfaring for aksjonsukestyret har jeg god erfaring fra diverse verv og ansettelse i AUF i Oslo og Temauken til Elvebakken vgs. Med disse erfaringen er jeg svært kvalifisert og klar for jobben i samarbeid med resten av det dyktige styret.

Som leder ønsker jeg å videreutvikle NHH AID, ved blant annet å skape et bredt engasjement gjennom året. Ambisjonen er å nå enda flere studenter og å skape et engasjement utenfor aksjonsuken. Da må vi tenke nyskapende og videreutvikle arrangementene og prosjektene våre. For eksempel vil vi være med å videreutvikle Karriere Med Mening og ESG-dagen.

Fra høstens aksjonsuke sitter vi igjen med stor kunnskap og mye erfaring. Dette ønsker jeg å ta med meg til neste års aksjonsuke, både i ansettelsesprosessen, men og sørge for en mer tilrettelagt og effektiv opplæring inn i planleggingsprosessen av Aksjonsuken 2022.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Silje Torjusson Uthaug (21), 1. kull

Da jeg startet på NHH i høst hadde jeg ingen anelse om at jeg på bare kort tid skulle ta del av NHHS’ kanskje mest givende gruppe og arrangment. På bare noen få uker ble jeg godt kjent med NHH Aid og Aksjonsuken. Aksjonsuken ga meg mange lærdommer og erfaringer, og jeg ble godt kjent med rollen som økonomi- og organisasjonsansvarlig. Ikke bare ble jeg kjent med rollen, men det motiverte meg også til å ville jobbe videre med NHH Aid.

Det er flere grunner til at jeg anser meg selv som en god kandidat til økonomi- og organisasjonsansvarlig.
Jeg har god erfaring med økonomi. Både fra rollen min som økonomiansvarlig i aksjonsuken, men også som rådgiver i Økonomiformidlingen. Økonomi er et fagområde som jeg brenner for og hvor jeg har mye å bidra med. Jeg trives godt med å sette opp budsjetter og føre regnskap, samt god økonomistyring.

Jeg er også en meget strukturert person som liker å ha oversikt over alt som skjer. Dette mener jeg gir gode forutsetninger til å ha kontroll på økonomien og strukturen innad i NHH Aid. Videre har jeg et brennende engasjement for NHH Aid, men også for å hjelpe andre. Jeg tror at dette i kombinasjon med mine kunnskaper og erfaringer, gjøre meg til en god kandidat som økonomi- og organisasjonsansvarlig.

Markedsansvarlig

Ingeborg Olrud Moen (20), 1. kull

Jeg ønsker å stille som markedsansvarlig i NHH Aid. Før og under aksjonsuken møtte jeg på utfordringer, suksess, lange dager og fantastiske øyeblikk. Aksjonsuken ga meg et godt innblikk i hva det vil si å være markedsansvarlig, og jeg hadde aldri trodd at det kunne gi sånn mersmak.

Det er flere grunner til at jeg ønsker å stille som markedsansvarlig. Hovedgrunnen er at jeg ønsker å utgjøre en forskjell for dem som ikke har det like bra som oss. Å vite at arbeidet vi legger ned knyttes direkte til at vanskeligstilte barn får det bedre, er den største motivasjonen. Videre er jeg svært interessert i arbeidsoppgavene tilegnet rollen. Under aksjonsuken var det lærerikt og inspirerende å ha daglig kontakt med PwC, samt å skape nye relasjoner med nærmere 70 bedrifter. Erfaringer fra tidligere verv i Krafttak mot Kreft og Stiftelsen Norsk Luftambulanse kom godt med.

Jeg tror at sammensetningen av kunnskapen, erfaringen og motivasjonen jeg har vil gjøre meg til en egnet markedsansvarlig i NHH Aid. Ønsket om å fortsette arbeidet med den fantastiske gjengen vi har vært er stort!

Informasjonsansvarlig

Christina Håland (21), 1. kull

Jeg ønsker å stille som kandidat til stillingen: Informasjonsansvarlig i NHH Aid. Jeg ønsker dette vervet fordi jeg trivdes svært godt som informasjonsansvarlig i Aksjonsukestyret, og ønsker videreutvikle meg på dette området.

Under høstens aksjonsuke fikk jeg et godt innblikk i NHH Aid, og syns det virker lærerikt og givende. Det kreves godt samarbeid og god kommunikasjon. Arbeidet under Aksjonsuken ga flere gode opplevelser og erfaringer, og ga mersmak til å fortsette arbeidet i NHH Aid.

NHH Aid sitt formål er min største motivasjonsfaktor. Education for Malawi bidrar til tilretteleggelse for barns utdanning i Malawi. Utdanningsprogrammet er svært viktig, og er noe som både motiverer og engasjerer meg.

Jeg søker informasjonsleder fordi jeg interesserer meg for skriving, foto, redigering og sosiale medier. På dette området fikk jeg opparbeidet meg gode kunnskaper og erfaringer under Aksjonsuken. Jeg syns det var gøy å se det store engasjementet vi klarte å skape på sosiale medier!

Jeg tror min motivasjon, samt. mine tidligere erfaringer fra Aksjonsuken gjør meg til en egnet Informasjonsleder i NHH Aid. Jeg håper jeg får fortsette det viktige arbeidet.

Arrangementansvarlig

Magnus Brunsberg (19), 1. kull

Det er med stor glede at jeg stiller som arrangementansvarlig til det nye Aid-styret. Etter en vel blåst aksjonsuke er det nå på tide å se framover. Utallige erfaringer er høstet inn, og jeg gleder meg helt sinnsykt til å gjøre det kommende året til tidenes Aid-år. Gjennom KMM-, ESG-dagen og andre arrangementer, skal jeg gjøre mitt ypperste for å lage blest rundt Aid og bistand på skolen.

Ikke minst vil jeg jobbe for å legge et godt grunnlag for det neste aksjonsukestyret som vil bli ansatt neste høst. God opplæring og tilrettelegging fra start vil være med på å bidra til at neste års aksjonsuke også vil bli tatt til nye høyder!

Alt i alt er jeg ekstremt motivert til å hoppe inn i et verv som nok er et av de mest givende vervene en kan ha i studentforeningen. Jeg gleder meg stort til å fortsette på det gode arbeidet som allerede har blitt lagt ned av tidligere styrer, og ser fram til å spre Aid-glede på skolen etter en lang og tung pandemi.

Prosjektansvarlig

Herman Olsen Bruvik (20), 1. kull

Jeg søker verv som prosjektansvarlig for NHH Aid av flere årsaker.

Den største er at jeg ønsker å bidra til en større sak. Jeg er glad for å ha muligheten til å ha en reell påvirkning på noe så meningsfullt som å hjelpe et land som Malawi med å få økte ressurser til utdanningsprosjekter i landet. Som tidligere prosjektansvarlig for aksjonsukestyret har jeg videreutviklet forståelsen min av viktigheten av Aid sitt arbeid, og jeg er veldig motivert til å fortsette dette arbeidet.

Jeg har et stort ønske om å bidra til å engasjere studentene ved NHH i å spre budskapet til Aid, samtidig som det samles inn penger gjennom kreative prosjekter.

Jeg søker stillingen som prosjektansvarlig for NHH Aid fordi jeg vet at det er en stilling jeg vil trives i. Gjennom erfaringen som prosjektansvarlig for aksjonsukestyret lærte jeg hvor mye jeg liker å delta i og å lede en gruppe i kreative prosjekter.

I tillegg, søker jeg vervet fordi jeg ønsker å fortsette å jobbe med de motiverte lederne av aksjonsukestyret, som jeg anser som gode venner.

Bergen Challenge

Logistikksjef

Thomas Sveinhaug (24), 4. kull

Når jeg ser tilbake på min karriere i NHHS er det liten tvil om at SLBC18 er et av de store høydepunktene. Å få muligheten til å være med fra start ser jeg på som et stort ansvar og veldig gøy. Det siste året har vært tungt på mange måter. Idretten har opplevd nødvendige restriksjoner som har ført til begrenset aktivitet i studentidretten. SLBC22 er en unik mulighet til å samle studenter fra hele landet til en sportslig og kulturell fest. Jeg er veldig motivert til å bidra til å lage de beste studentlekene noensinne!

Det er helt nødvendig at logistikken er nøye planlagt og godt organisert for å gjennomføre et vellykket arrangement. Deltakere, funksjonærer og utstyr må være på rett sted til rett tid. Jeg vil som logistikkansvarlig bygge videre på det som fungerte under forrige arrangement, samtidig som jeg vil utforske nye løsninger. Dette gjelder blant annet kiosktilbudet, der et mer tilpasset tilbud vil være fordelaktig for deltakere, samt gi BC en større inntektskilde. I tillegg vil jeg se på muligheten til å etablere gode overnattingsavtaler for deltakerne.

For at logistikken rundt arrangementet skal gå sømløst er jeg avhengig av dyktige medarbeidere. Logistikkseksjonen skal oppleves som en trygg og støttende arena hvor det skal legges vekt på inkludering og tilhørighet. Et godt sosialt miljø gir gode forutsetninger for et godt arbeidsmiljø.