Høstvalget 2020

STEM

Engasjer deg i NHHS!

Årets kandidater til Høstvalget 2020 er klart og valget er i gang! Fra onsdag 21. oktober klokken 08.00 til fredag 23. oktober klokken 12.00 kan du stemme på Canvas og kandiatene kan drive valgkamp!

I år kjøres en tredelt valgutspørring; Ledere Kjernestyret, NHHI og UKEN vil spørres ut fra en livesending fra Campus onsdag klokken 17.15. Senere samme dag vil resten av styremedlemmene i Kjernestyret, NHHI og UKEN og enkeltstillinger med konkurranse utspørres over zoom. Andre kandidater vil få tilsendt og bli bedt om å besvare spørsmål skriftlig som legges ut på nhhs.no. Lenker til de to streamene vil publiseres her og på Facebook i god tid før streamen begynner.

Valget avsluttes kl.12:00 fredag 23. oktober og resultatene vil også publiseres på www.nhhs.no så fort det foreligger.

Lykke til med valgkamp og valgutspørring!

Valgstudio og valgutspørring

I samarbeid med K7 Bulletin har vi i år laget et valgstudio. Her vil siste nytt om valget komme og du kan se valgutspørringene live. Sjekk ut https://k7bulletin.no/valgstudio/

Det vil kun være mulig å avgi sin stemme digitalt under årets valg. På Canvas (under emner) kan man avgi sin stemme fra kl. 08:00 onsdag 21. oktober til kl 12:00 fredag 23. oktober.

For alle stillinger (utenom leder KS og leder UKEN) vil det være to alternativer for stemmegiving, enten for eller blank. For leder KS og leder UKEN er også motstemme et alternativ, dersom det bare er én kandidat som stiller til valg på stillingen. Generelt gjelder det at dersom du ikke velger et av disse alternativene vil din stemme telle som en blank stemme.

Kandidater

Kjernestyret

Enkeltpersoner på valg

Leder 

Stine Stolpestad (22), 3. kull: 

Jeg er spent over å stille individuelt som leder av Kjernestyret 2021. Jeg har vært engasjert i NHHS siden jeg begynte i 2018, og tidlig dette semesteret kontaktet jeg valgstyret. Det er mulig å stille individuelt, noe jeg mener er viktig for NHHS, og en stor motivasjon for meg.

Åpne valg

Åpne valg bidrar til at flere kan stille, studentene får større makt, og det fremmer sunn konkurranse. Valgordningen har fremstått som uoversiktlig og gjennomgang av ordningen med et mål om flere åpne valg er noe jeg ønsker å gjennomføre det kommende året.

Inkludering

Som leder av Kjernestyret ønsker jeg å jobbe for å inkludere alle som vil bli med i vår fantastiske studentforening. Vi har et aktivt og engasjert miljø, men dessverre faller noen utenfor. Ved å styrke åpenhet, åpne grupper og arrangementer får vi med flere!

Gjenåpning og økt aktivitet

2021 blir et spennende år. Skolen gjenåpnes etter en planlagt oppussing og en uforutsett pandemi. Jeg vil kjempe for å øke aktiviteten i NHHS så fort det er forsvarlig, og kjempe for at våre arrangementer skal bli gjennomført.

 

Blokk: Fram

Når det kommer til det nautiske liv og dets terminologi er det kanskje uttrykket “Skippertak”  som er det første de fleste tenker på. Studentforeningen er ikke bygget på skippertak, men snarere på valg og diskusjoner blant motiverte og ivrige studenter. Motivasjon og iver er kjennetegn på de som har hatt et ønske om å strekke seg litt lenger, være seg å oppdage Vinland, nå Sydpolen først eller stille blokk til Kjernestyret.

Hvem er så vi? Besetningen på FRAM 21 består av et mannskap på åtte, som innehar både dyp og bred erfaring i studentforeningens farvann. Fra kontorlokalene på Merino, til de innerste gangene i kjelleren går vi nå sammen og stiller til Kjernestyret. Vi setter kursen mot en studentforening som skal stå ut stormen, og komme styrket ut av prøvelsene vi alle har fått føle på den siste tiden.

For mer info om hva vi står for, sjekk ut Facebook-arrangementet «Stem Fram til Kjernestyret 2021 / Vote Fram to The Executive Board 2021»

Leder

Ingrid Bjørlo Nygård (24), 4. kull: Fra jeg begynte på NHH har studentforeningen vært en utrolig viktig del av min hverdag. Vi kaller ikke NHHS Norges beste studentforening uten grunn! Likevel så har vi områder der vi kan vokse og videre utvikle oss, og jeg er sikker på at jeg og resten av FRAM har den riktige motivasjonen til å styre skuten videre.

Jeg ønsker å være tilgjengelig for studentene, og jeg ønsker at det skal være en lav terskel for å ta kontakt for å snakke om ting som skjer i foreningen. Videre så vil deler av rektorteamet ha blitt byttet ut i 2021. Et sterkt samarbeid mellom NHHS og skolen er viktig, og dette ønsker jeg å være en pådriver for. Avslutningsvis ønsker jeg at NHHS skal være et trygt sted for alle, også under Covid-19. Sittende Kjernestyre har tatt kloke avgjørelser ved å stenge ned deler av foreningen, likevel håper vi nå at vi med lettere restriksjoner og mulighet for ny vaksine kan øke aktiviteten i NHHS fremover i 2021.

Fagpolitisk ansvarlig

Oliver Wahlquist (25), 2. kull: 

Da jeg startet på NHH høsten 2019 kom jeg med en innstilling om å ha selve studiet som det soleklare fokuset. Tidligere hadde jeg hatt mange baller i luften, men på NHH skulle det bli annerledes.

Slik ble det ikke. Jeg fikk umiddelbart en sterk tilknytning til NHHS, ikke på grunn av institusjonen i seg selv og dens flotte historie, men på grunn av hvor viktig den var for de rundt meg, medstudentene mine. Derfor ble det raskt en selvfølge for meg at jeg måtte bli aktiv i studentforeningen vår. SUN føltes som et naturlig sted for meg, som en gruppe som er utrolig viktig i arbeidet for NHH-studentenes vel.

Det at siviløkonomiutdannelsen fra NHH er Norges beste, er det liten tvil om, men det må bety at våre ambisjoner kan være høyere. Vi bør se til de beste skolene i verden for inspirasjon. Det er forbedringspotensiale både på bachelor- og masterprogrammene. Som Fagpolitisk ansvarlig vil jeg jobbe for at NHH fortsetter å strekke seg etter verdenstoppen, og gi våre studenter et best mulig utgangspunkt for fremtiden.

Informasjonsansvarlig

Liv Kari Bakka Solås (21), 3. kull: 

Mine første to år i studentforeningen har gitt meg masse glede, gode minner og mye lærdom. Gjennom ulike verv i NHHS har jeg opplevd hvor viktig god informasjonsflyt er for at foreningen skal fungere optimalt, og jeg er veldig motivert til å bruke det neste året til å bidra til å gjøre studentforeningen enda bedre.

NHHS er Norges mest aktive studentforening, og foreningen vokser stadig. Det er mye som skjer og mye å holde rede på. Jeg vil jobbe for at det til enhver tid skal ligge oppdatert og lett tilgjengelig informasjon på NHHS sine informasjonskanaler. Videre ønsker jeg å lage et NHHS-nyhetsbrev som kan sendes ut med jevne mellomrom. Slik vil det være enkelt for samtlige medlemmer av NHHS å holde seg oppdatert.

Jeg ønsker også å undersøke nye løsninger for valg i studentforeningen. Valg og utførelsen av dem er avgjørende for demokratiet, og det er derfor viktig å sikre en rettferdig og gjennomsiktig valgprosess. Jeg vil arbeide for å finne fram til en løsning som gjør at valg gjennomføres på en måte som vil være til studentforeningens beste.

Økonomiansvarlig

Bendik Brunvoll (24), 4. kull: 

Siden jeg begynte på NHH høsten 2017 har studentforeningen gitt meg utallige minner og erfaringer. Min trivsel på skolen har vært sterkt tilknyttet mitt engasjementet i NHHS. Nå, litt overtre år senere, er situasjonen den samme. Nå ser jeg frem til å gjøre min innsats for det fantastiske fellesskapet i studentforeningen slik at nye og nåværende studenter får samme opplevelse som meg! NHHS er gode, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre ting bedre. Vi har det siste året vært gjennom flere strukturelle endringer. Som økonomiansvarlig i Kjernestyret vil jeg fokusere på fullføre og implementere endringene utført av tidligere Øko KS. Jeg vil også se på muligheten tilå forbedre kontinuiteten i NHHS. For å få til dette vil samarbeid være essensielt. Derfor vil det være viktig for meg å opprette et godt samarbeid med de økonomiansvarlige, prosjektene og resten av NHHS. Husk å bruke stemmeretten din!

Eksternansvarlig

Hermine Wilhelmsen (21), 2. kull: 

Etter ett år som student ved NHH ønsker jeg å gi noe tilbake og styrke den flotte studentforeningen vi har. Jeg har gjennom diverse grupper i NHHS blitt litt kjent med studentforeningen, og gleder meg til å bli enda bedre kjent.

Gjennom det siste året har jeg blitt kjent med det politiske arbeidet som gjøres i NHHS gjennom både verv og medlemskap i SPU. Dette er et arbeid som interesserer meg veldig mye, men også et område hvor jeg tror vi har mye å gå på. Det neste året ønsker jeg å fortsette arbeidet med å representere NHH og øke innflytelsen vår både i VT og NSO. På denne måten håper jeg vi kan få fremmet de meningene som veier tungt for NHH studenter.

I våres ble det sendt inn en sak til VT om desentralisering av Sammens psykisk helse tilbud, dette vil bety å få et psykisk helse tilbud på NHH campus. Dette tror jeg er en sak det er svært viktig å få gjennomført, for å kunne senke terskelen for å oppsøke hjelp. Dette er en tid som sliter på manges psykiske helse og dette er dermed ekstra viktig å få gjennomført.

Internansvarlig

Jon Heine Toftegaard (24), 3. kull: 

Hvem er så jeg og hvorfor skal du stemme på nettopp meg til Internansvarlig for Kjernestyret 2021? Jeg har et iboende ønske om å gi tilbake til studentforeningen som har gitt meg så mye. Dette vil jeg sammen med resten av FRAM bruke året 2021 på å gjøre.

Som Internansvarlig skal jeg yte mitt beste for at driften av studentforeningens virksomhet i nyoppussede lokaler går så glatt som mulig. Videre vil jeg avslutte arbeidet med ferdigstillingen av vår nyoppussede Aula. Elefanten i valgteksten er selvsagt dette viruset som herjer om dagen, og jeg er svært motivert til å fortsette denne kampen. Når kampen er vunnet og NHHS igjen kan gjenoppta normal drift er jeg bestemt på at det skal være et styrket NHHS som kommer tilbake.

Markedsansvarlig

Frida Winther Kapstad (21), 2. kull:

NHHS gir så mye! Mye latter, lærdom, opplevelser og ikke minst gode venner. For at foreningen skal gå rundt må vi ha en bærekraftig økonomi – dermed også gode samarbeidspartnere. På dette området ønsker jeg å gi tilbake til studentforeningen ved å bruke erfaring og kunnskap jeg har tilegnet i NHHS til nå.

Gjennom flere verv i Næringslivsutvalget har jeg fått et godt innblikk i forholdet mellom NHHS og næringslivet. Etter min erfaring er det en ting som er sikkert- og det er at NHH-studenter er attraktive i arbeidsmarkedet. Bedrifter søker promotering, og i året mitt som markedsansvarlig ønsker jeg å åpne opp for flere segmenter i næringslivet og lande en ny hovedsamarbeidspartner.

Et annet fokusområde vil være å fullføre arbeidet med CRM-systemet og innarbeide dette godt inn i NU, for å ha et stabilt grunnlag for å videreføre det til resten av studentforeningen. Det skal også samarbeides med økonomiansvarlig for å integrere VISMA i systemet slik at det effektiviserer prosessen helt fra man tar kontakt med bedriften til en faktura sendes ut.

Prosjektansvarlig

Christian Arstein (21), 3. kull: 

Etter to aktive år rundt omkring i studentforeningen er jeg klar for å bruke neste år til å gi noe tilbake! Studentforeningen er en fantastisk arena for NHHs studenter til å utfolde seg i hva enn det måtte være! Allikevel faller studenter utenfor. Jeg ønsker å motvirke dette gjennom flere åpne og lavterskel tilbud til studentene. Dette er kanskje viktigere enn noen gang tidligere på grunn av Korona. Sammen med Prosjektgruppen skal jeg jobbe for økt inkludering og aktivitet i studentforeningen. PG er imidlertid fortsatt i startfasen, og jeg er klar for å bygge videre på det gode arbeidet som allerede har blitt lagt ned. I tillegg skal vi gjennomføre studentforeningens 85-års jubileum neste høst, som forhåpentligvis blir noe studentmassen ikke vil gå glipp av!

// English //

Individuals for election

Leader 

Stine Stolpestad (22), 3. year: 

I am excited to run as leader of the student association in 2021. I have been actively engaged in NHHS since 2018, and this semester, I contacted the election committee. They told me it’s possible to run individually, and I believe this is important for NHHS, as well as a huge motivation for me.

Open elections

By implementing open elections in our student union, every motivated student can run for the position they feel qualified to run for. As students, we have more power to elect our leaders.

Inclusion

As leader of the student association I wish to include every student that wants to take part in NHHS. We have such active and engaged students, but unfortunately some are not able to take part due to our partly closed environment. By strengthening open groups and events, we can increase inclusion.

Increasing activity

2021 is going to be a special year. The school will open after the renovation and an unplanned pandemic. I want to increase activity in NHHS attentively and fight to carry out planned events in the upcoming year.

Blokk: Fram

The crew at FRAM 21 consists of a crew of eight, who have both deep and broad experience in the student association’s waters. From the offices at Merino, to the innermost corridors of Kjelleren, we now go together to run for the Executive Board next year. We are heading for a student association that will withstand the storm and come strengthened out of the trials we have all been facing lately.

Both the Korona pandemic and the renovations of NHH have affected the student association in a serious way. The society and NHH is still not back to normal, but during 2021 we are hopefully a few steps closer. All the first-year students and other students who have not experienced what the student association really has to offer, deserve more activity in the year to come. We hope this can be done, both through milder restrictions (hopefully) and a completed renovation.

Through good communication with the school, Statsbygg and others involved, we will ensure that the reopening of NHH, the Aula and the rest of NHHS will take place as smooth as possible. Large investments have been granted for both the Aula and our office spaces, so getting this done right when we first have the opportunity will be important.

For more information about our goals look at the event on Facebook: “Stem Fram til Kjernestyret 2021 / Vote Fram to The Executive Board 2021»

Leader

Ingrid Bjørlo Nygård (24), 4. year:

Ever since I started at NHH, the student organization has been an incredibly important part of my everyday life. Nevertheless, we have areas where we can grow and further develop, and I am sure that I and the rest of FRAM have the right motivation to continue this work.

As the leader of the Executive Board, I want to be available to the students, and I want there to be a low threshold for getting in touch to talk about things that happen in the organization. Furthermore, parts of the principal’s team will have been replaced by the beginning of 2021. A strong collaboration with them is important, and I want to be a driving force for this. In conclusion, I want NHHS to be a safe place for everyone, both during Covid-19 and in general. The Executive Board have made wise decisions by shutting down parts of the association during the outbreak. At the same time we hope that we can increase activity in NHHS in the future.

Fagpolitisk ansvarlig

Oliver Wahlquist (25), 2. year: 

I started at NHH in 2019 with my mind made up to focus on my studies. I used to have many roles to juggle, but at NHH it was going to be different.

That did not go according to plan. I got an immediate connection to the Student Association, not because of the institution itself, but because of its importance to my co-students. It quickly became clear to me that I had to join NHHS. The Student Committee felt like a natural place for me because it is a group that very important to the students’ well-being.

The fact that NHH is the best business school in Norway, is of little doubt, but that only means that our ambitions must be higher. We should look to the best schools and universities in the world for inspiration. There is room for improvement, both at the Bachelor and Master programmes. As Head of Academic Affairs I will aim to make NHH keep reaching for the top of the world, and give our students the best possible starting point for the future.

 

Informasjonsansvarlig

Liv Kari Bakka Solås (21), 3. year: 

My first years in the student union has given me many good memories and I have learned a lot. I have experienced how important a good information flow is for the union to function optimally, and I am very motivated to use the next year to contribute to working towards an even better student union.

NHHS is the most active student union in Norway, and there is a lot going on and to keep track of. I want to ensure that information always is up-to-date and easily accessible through NHHS’ channels of information. Furthermore I want to create a newsletter for NHHS that can be sent out regularly. That way it will be easy for all members of NHHS to stay-up-to date.

I also want to explore new solutions for elections in NHHS. Elections and their implementation are crucial to the democracy, and it is therefore important to ensure a fair and transparent electoral process. I will work towards finding a solution that allows elections to be conducted in a way that will be in the student union’s best interests.

Økonomiansvarlig

Bendik Brunvoll (24), 4. year: 

Since I started at NHH in the autumn of 2017, the student association has given me countless memories and experiences. My well-being at school has been strongly linked to my involvementin NHHS. Now, a little over three years later, the situation is the same. Now I look forward to doing my part for the community in the student association to allow new and current students to get the same experience as i have!

NHHS is good, but that does not mean we can not do things better. In the last year, we have undergone several structural changes. As the Head of Financial Affairs, I will focus on completing and implementing the changes made by former Øko KS. I will also look at the possibility of improving the continuity of NHHS. To achieve this, cooperation will be essential. Therefore, it will be important for me to establish a good collaboration with the other head of finances, the project organizations and the rest of NHHS.Remember to exercise your voting right!

Eksternansvarlig

Hermine Wilhelmsen (21), 2. year: 

After a year as a student at NHH I wish to give something back and also strengthen the great student union we already have. Through joining several groups in NHHS I’ve gotten to know the student union, and I’m looking forward to getting even better acquainted.

Through the last year I’ve become familiar with the political work that’s being done in NHHS both through sitting at the board and membership in SPU. This is work that interests me a great deal, but also an area I think we can improve. The next year I want to keep up the work in representing NHH and increase our influence at both VT and NSO. In this way I hope vi can promote those opinions that weigh in heavy for the students at NHH.

This spring a case about decentralizing of the mental health offer of Sammen was sent into VT, this would mean having a mental health offer at the NHH campus. I think this is a case that is very important to get implemented, so that we can lower the threshold to consult help. This is a time that’s tearing on the mental health of many and thus extra important to get implemented.

Internansvarlig

Jon Heine Toftegaard (24), 3. year: 

Who am I and why would should you place your vote and your trust in me as Head of Internal Affairs for the Executive Board 2021? The Student Union has given me many an opportunity, and I would like to repay this by doing my outmost for the further advancement of the Student Union. Together with FRAM, I will work throughout 2021 with this in interest.

As Head of Internal Affairs, I will work diligently with day-to-day operations, doing my best ensuring the adjustment to the newly renovated offices. Moreover, I will see through the completion of the Aula, of which extensive renovation is underway. The elephant in the room is the ongoing pandemic, and I am thoroughly motivated to endure this battle. With ambition, I believe that the struggles entailed by the virus will strengthen our Student Union. I am confident that the post as Head of Internal Affairs is where I can utilise myself to the fullest.

Markedsansvarlig

Frida Winther Kapstad (21), 2. year:

Our student union gives a lot of laughter, wisdom, experiences, and most importantly good friends. We need a sustainable economy to be able to have such a big organization – therefore we need good cooperating partners. In this area, I want to give back to the student union by applying my experience that I have attained.

Through many engagements in the business committee I have gained insight into relationships between NHHS and companies. In my experience, working with companies, students at the Norwegian School of Economics are concupiscible. Companies wants to be promoted, and in my year as Head of Corporate Relations, I want to sign a new partner.

I will also focus on continuing the work of the CRM-system. It will be used in the business committee to start with, then improved, before it will be available for every subgroup. Hopefully, we will be able to integrate VISMA into the CRM-system as well.

Prosjektansvarlig

Christian Arstein (21), 3. year: 

After two active years all around the student organization, I am ready to spend the next year giving something back!

The student organization is a fantastic arena for NHH’s students to unfold themselves in whatever it may be! However, not all students are able to participate. I want to counteract this through more open and low-threshold offers to students. This is perhaps more important than ever because of the pandemic situation.

Together with the Project Group, I will work for increased inclusion and activity in the student organization. However, PG is still in the start-up phase, and I am ready to build on the good work that has already been put in. In addition, we will carry out the student organization’s 85th anniversary next autumn, which will hopefully be something the students will not want to miss!

UKEN

BLOKK: VI.R.US

UKEN har vært det desidert kuleste vi alle sammen har gjort på NHH. Det er lite som slår de vennskapene, samholdet og minneverdige øyeblikkene man opplever sammen med tusenvis av fUKENsjonærer. Det er dette som gjør de tre ukene annenhver vår så utrolig spesielle!

Vi hadde det utrolig morsomt med UKEN20, dessverre tok det slutt så altfor fort. Vi føler vi har noe uoppgjort og bruker dette som ekstra motivasjon i jakten på å lage tidenes festival i 2022. Innen den tid har vi forhåpentligvis en vaksine mot Covid-19 slik at vi kan arrangere en forsvarlig og trygg festival. Vi ønsker at hele Bergen skal huske 2022 som året der hverdagen kom tilbake til normalen og UKEN tok feiringen til nye høyder!

Våre mål:

Gjøre UKEN grønnere enn noen gang!

UKEN20 startet arbeidet mot en mer miljøvennlig UKEN og dette ønsker vi å ta et steg videre. Med fokus på avfallshåndtering, gjenbruk, mat og transport håper vi å gjøre UKEN til en mer bærekraftig organisasjon.

Inkludere Bergen by i større grad

UKEN har gjennom de siste årene hatt et økt fokus på å inkludere flere studenter fra alle Bergens institusjoner. Dette vil vi fortsette med, men vi ønsker også å inkludere selve Bergen by i større grad ved å ha flere arrangementer i og rundt sentrum.

Få tilbake studenter(UKE)gleden

Både korona og rehabiliteringen av NHH har gjort de glade studenterdager litt mindre glade. Ved å arrangere en festival som er forberedt på både best- og worst case scenarioer, i tillegg til et splitter nytt UKEkontor ønsker vi å bringe denne studenter(UKE)gleden tilbake!


UKEsjef

Herman Bøe Vilseth (23), 4. kull:

UKEN har gitt meg og tusenvis av andre både minner og venner for livet. Det er en stolt organisasjon som i våres feiret hele 40 år. Det er derfor jeg med stor respekt og glede stiller til UKEsjef for UKEN22. Jeg håper å videreføre tradisjonene og fellesskapet slik at fUKENsjonærer, publikummere, unge, gamle og tilfeldig forbipasserende kan sitte igjen med like fine øyeblikk som det UKEN har gitt meg. Jeg ønsker å være en omgjengelig leder som alle kan snakke med og stole på, le med/av, og viktigst av alt en utømmelig kilde til UKEglede! Jeg har vært heldig som har fått tatt del i to UKENer og under UKEN20 var jeg (nesten) med helt fra start som Assisterende Revysjef. Dette var utrolig lærerikt og ikke minst ekstremt morsomt. Jeg er nå svært motivert til å ta enda mer ansvar og forme UKEN i enda større grad. Jeg krysser fingre, tær og alt jeg har for at jeg sammen med denne gjengen skal få lov til å ta UKEN til nye høyder i 2022.

Arrangementssjef

Caroline Gran Rugland (21), 3. kull: 

Da vi i UKEN20 dessverre ikke fikk gjennomføre alle de fantastiske arrangementene som var planlagt grunnet Coronaviruset, skjønte jeg at jeg ikke var ferdig med UKEN. Nå er det på høy tid at UKEN nok en gang viser hva de er god for, og lager et fullstappet UKENprogram. Jeg er superklar for å planlegge dette med den fantastiske arrangementsseksjonen. Arrangementsseksjonen kan alltid regne med at døren min står åpen for alle og enhver.

Som arrangementssjef vil jeg skape et UKEprogram som tiltrekker et bredt publikum. Ved å utvide tilbudet i sentrum skal jeg gjøre UKEN mer tilgjengelig og attraktivt for hele Bergen. Mitt mål er at hele Bergen (og alle som måtte ønske) skal kjenne på den fantastiske UKEgleden!

Jeg er MEGAKLAR for å vise UKEN fra sin beste side til hele Bergen, og gleder meg til å endelig se hele Bergen by vrikke på dansefoten igjen! KJØR UKEN22!

Revysjef

Stine Njåstein (22), 4. kull: 

Under UKEN 2020 var jeg med som kostymesjef. Samholdet som oppstår i aulaen er helt unikt, og jeg får aldri nok. Jeg stiller nå som revysjef for å kunne invitere enda flere inn i varmen i aulaen for å oppleve UKEgleden.

Revyarbeidet er intensivt og setter krav om hardt arbeid av alle fUKENsjonærene i seksjonen. Revyhverdagen er alltid litt uoversiktlig og krevende, men jeg ønsker å sette fokus på kommunikasjon og samarbeid på tvers av alle gruppene slik at alle til enhver tid er oppdatert på hva som foregår. Vi skal ha en god arbeidsmoral der vi hjelper hverandre for sammen å produsere det beste produktet. I tillegg ønsker jeg å opprettholde et profesjonelt nivå i alle ledd av produksjonen.

I UKEN 20 ble Aulabaren dekorert i tråd med revyens tema. Dette ønsker jeg å videreføre, og vil se på muligheten for at hele rommet skal kunne bidra til en helhet og skape en atmosfære som passer med revyens tema.

PR-sjef

Herman Sletsjøe Singsaas (23), 4. kull: 

Som fUKENsjonær i både UKEN18 og UKEN20, har jeg opplevd enormt mye glede sammen med gamle og nye venner. Studentlivet er ikke helt det samme uten UKEN, og derfor ønsker jeg nå å gi enda mer tilbake ved å være med fra start. Jeg vil sørge for at arbeidet gir de mest minneverdige måneder og år for alle deltakere gjennom deres studietid.

UKEN er en festival for alle. Alle studenter, og ikke-studenter. Jeg ønsker å øke UKENs tallfestede eksponering mot resten av Norge og hele Bergen, så ingen skal unngå å vite når UKEN er igang, hva som arrangeres, og ha lyst til å kjøpe billett. I tilknytning vil jeg også sørge for at alle studenter som bidrar får en enda sterkere eierskapsfølelse til UKEN, og føler seg som en fullverdig del av organisasjonen på lik linje med andre.

Jeg synes at hver dag under UKEN er en opplevelse i seg selv, og selv om det er ulike størrelser på arrangementene, skal jeg sørge for at alle blir prioritert, og at all promotering når ut til alle mulige publikumsdeltakere på en organisert måte.

Økonomisjef

Henrik Olstad (24), 4. kull: 

De siste tre årene har jeg fått oppleve store deler av studentforeningen gjennom underutvalg, interessegrupper og store prosjektorganisasjoner, erfaringer jeg vil bruke for å skape UKEN22 sammen med en handlingskraftig og motivert gjeng!

Jeg vil jobbe for å utnytte ressursene og kunnskapen fra regnskapsgruppen til å effektivisere regnskapsprosessene til UKEN. Videre skal FUKENsjonærene få grundig opplæring i økonomiske rutiner som internhandler, budsjettrunder og innkjøp for å minimere merarbeid i økonomiseksjonen. UKEN22 skal også se på mulighetene rundt fond og legater for å styrke likviditeten og gjøre prosjektet mer forutsigbart på et tidligere stadium.

UKEN skal være en pålitelig inntektskilde til NHHS. Investeringer skal være forankret i en risikomodell som tar høyde for økonomiske omstendigheter i NHHS, og samfunnets for øvrig.

Det viktigste for meg er at UKEN skal være gøy for fUKENsjonærer og besøkende. Den grønne måneden annenhver mars har gitt meg mange gode minner, og jeg ser frem til å skape en tre uker lang festival sammen med over tusen fUKENsjonærer som bidrar med positivitet, stå-på-vilje, engasjement og MASSE UKEglede!

Markedsjef

Aksel Devold (23), 5. kull: 

Som markedssjef ønsker jeg å gi enda mer tilbake til samarbeidspartnerne ved å øke deres synlighet under UKEN. Dette skal bidra til å skape større eierskapsfølelse blant hovedsamarbeidspartnerne såvel som fUKENsjonærer, og knytte sterkere bånd mellom UKEN og næringslivet.

Marked skal være en pålitelig inntektskilde for UKEN og vi vil derfor se på mulighetene for økt satsing på fond og legater, reklamesalg og de mindre samarbeidspartnerne. Dette som et tillegg til, og ikke på bekostning av, Hovedsamarbeidspartnerne.

I Markedsseksjonen er vi så heldige å kunne dra nytte av kunnskapen og ressursene næringslivet sitter på. Jeg ønsker at UKEN i enda større grad skal ha glede av denne kunnskapen ved et tettere samarbeid mellom Marked og andre seksjoner.

Under UKEN 20 var jeg ML fUKEN. Dette ga meg mye motivasjon og mersmak! fUKENsjonærenes brennende engasjement og følelsen av å skape noe sammen er en uvurderlig erfaring, og jeg er ikke i tvil om at UKEN er noe jeg vil oppleve igjen!

Infosjef

Anders Pay Eriksen (22), 3. kull: 

Selv om UKEN 20 fikk en brå slutt var arbeidet i forkant, og ikke minst selve UKEN, noe av det morsomste jeg har vært med på! Jeg har derfor lyst å gjenta opplevelsen, men å bidra fra start denne gangen.

Gjennom min tid i NHHS, og da spesielt med KKU, har jeg innsett viktigheten av god kommunikasjon, både innad og utad. Erfaringene jeg har gjort meg her vil jeg ta med meg videre og sørge for at kommunikasjonen internt i organisasjon, og gjennom nettsiden, fungerer optimalt. Å etablere UKEN.no som en velkjent informasjonssentral vil da være viktig.

UKEN 22 skal være grønn, og da gjelder det å gi transportgruppen en elektrisk bilpark. I samarbeid med marked vil jeg sørge for elektriske personbiler.

Videre vil jeg gjøre info-seksjonen til en skikkelig familie. UKEN skal være gøy, ikke bare for de besøkende, men også for fUKENsjonærene. Info-seksjonen har mange ulike arbeidsoppgaver og uavhengige grupper. Jeg vil derfor jobbe målrettet fra første stund om å skape samhold og sørge for at samtlige fUKENsjonærer har det så bra som mulig.

Salgsjef

Nikoline Aasnæs (23), 3. kull:

Gjennom min tid på NHH har perioden som gruppeleder Campus Lounge vært en av de morsomste. Inn mot UKEN22 vil jeg derfor være med å forme UKEN fra start sammen med andre som deler denne gleden og engasjementet.

Som salgssjef for UKEN22 ønsker jeg å skape et godt arbeidsmiljø for alle i salgsseksjonen og hvor alle føler tilhørighet til egen seksjon. For å oppnå dette vil jeg jobbe målrettet med mine gruppeledere fra start for å arrangere mange interne arrangementer, samt oppfordre til at alle fUKENsjonærer skal få være med på utformingen av egen gruppe og UKEN som helhet.

Arbeidet for å skape en best mulig UKEN ligger i mine øyne ved at alle har det gøy på jobb. Min oppgave blir å skape et miljø for gruppeledere og alle fUKENsjonærer i salgsseksjonen hvor dette er mulig. Slik ønsker jeg å legge til rette for at salgsseksjonen skal gjøre sitt ytterste for å skape en uforglemmelig UKEN22!

//English//

BLOKK: Vi.R.US

UKEN has by far been the coolest thing we all have done at NHH. There are not many things beating the friendships,unity and unforgettable moments we experience with thousands of fUKENtionairies. It is precisely this unity that makes the three weeks every other spring so incredibly special!

We had a lot of fun with UKEN20, which unfortunately ended way too soon. Therefore, we feel that we have something unresolved and want to use this as an extra motivation in the quest to create the greatest festival of all times in 2022. By that time, we hopefully have a vaccine against Covid-19 and it’s possible to hold a safe and sound festival. We want the whole of Bergen to remember 2022 as the year when everyday life was back to normal and UKEN took the celebration to new heights!

Our goals:

Make UKEN greener than ever!

UKEN20 started the work towards a more environmentally friendly UKEN and we want to take this a step further. With focus on waste management, reuse, food and transport, we hope to make UKEN a more sustainable organization.

Include Bergen city to a greater extent

In recent years, UKEN has had a greater focus on including more students from all of Bergen’s institutions. We will of course continue with this, but we also want to include the city of Bergen itself to a greater extent by having more events in and around the city center.

Get back students (UKE)joy

Both the corona and the rehabilitation of NHH have made the happy student days a little less happy. By arranging a festival that is prepared for both best- and worst case scenarios, in addition to a brand new UKEoffice, we want to bring the students(UKE)joy back!

UKEsjef

Herman Bøe Vilseth (23), 4. year:

UKEN has given me and thousands of others both memories and friends for life. It is a proud organization that celebrated 40 years this spring. This is why it is with great respect and joy I run for the position of UKEsjef UKEN22. I hope to further carry on the traditions and community so that fUKENtionairies, guests, young, old and casual bypassers can be left with the same nice moments UKEN has given me. I want to be an easy-going leader that everyone can talk to and trust, laugh with / off, and most importantly an inexhaustible source of UKEjoy!

I have been lucky enough to take part in two UKENs and during UKEN20 I was (almost) onboard from the very beginning as Assisterende Revysjef. This was incredibly educational and fun. I am therefore very motivated to take on even more responsibility and shape UKEN to an even greater degree. I cross my fingers, toes and everything I have so that I, together with this gang will be allowed to take UKEN to new heights in 2022.

Arrangementssjef

Caroline Gran Rugland (21), 3. year:

As a consequence of the Coronavirus, UKEN20 was not able to carry out all the amazing events planned this spring. That was when I knew that I had some unfinished business with UKEN. It is about time that UKEN gets to fully show what they are capable of creating, by producing a fully packed UKENprogram. I am beyond excited for planning UKEN22’s events together with the amazing event group. I will make sure that my door will always be open and available for the future event group.

As head of event, I want to create a UKENprogram that attracts a wide audience. By expanding the offer in the city center, I will be easier for the whole city to attend. I cannot wait for the whole of Bergen (and everybody else who wants) to feel the fantastic UKEglede!

I am very eager to show UKEN from its best side and I look forward to finally seeing the whole city of Bergen wiggle on the dancefloor again! GO UKEN22!

Revysjef

Stine Njåstein (22), 4. year: 

I was the group leader of the costume group during UKEN 20. The feeling of unity and togetherness in the Aula is unique, and I just can´t get enough. I am running for the position as head of the revue to give even more people the opportunity to experience the UKEjoy!

Working with the revue is intense, and it takes hard work from all the fUKENtionaries. I wish to focus on communication and teamwork between the groups, to ensure that everyone is informed and understands what is going on. Good work ethics will be important in order to create the best possible end product. In addition, I want to maintain a professional level in every part of the production.

During UKEN 20 the Aulabar got decorated in line with the team of the revue. I want to continue this trend and extend the decor to include the entire Aula. This will contribute to create an atmosphere that substantiates the team of the revue.

PR-sjef

Herman Sletsjøe Singsaas (23), 4. year: 

Being a fUKENtionary in both UKEN18 and UKEN20, I’ve had a lot of joyous experiences with both old and new friends. The life as a student is not the same without UKEN, and that’s why I want to give even more back by joining from the starting line. I want to make sure all the work makes for the most memorable months and years for all participants in their time as students.

UKEN is a festival for all. Students, and non-students alike. I wish to increase the quantified exposure towards the rest of Norway and all of Bergen, so no one will wonder when UKEN’s afoot, what events to go to, and if they should buy tickets. In affiliation, I want to make sure all contributing students feels a stronger sense of ownership, and that they’re a full-fledged part of the organisation.

I believe every day during UKEN has its own unique experience to offer. Although different events are of a different proportion, I will make sure every one is valued and all promotion of events is targeted towards every possible attendee.

 

Økonomisjef

Henrik Olstad (24), 4. kull: 

For the past three year, I have experienced large parts of NHHS through subcommittees, interest groups and project organizations. Now I want to top it off by creating UKEN22 with this motivated and great group of people, they are so great, absolutely fantastic!

I will focus on using the knowledge and resources from the accounting group to make our accounting procedures more efficient. Secondly, all fUKENtionaries will receive thorough training in routines regarding internal trades, budgeting and purchasing to minimize extra workload for the financial section. UKEN will invest more resources in grants to strengthen our liquidity and make the project more financially predictable in early stages.

UKEN shall be a reliable source of income for NHHS. Investments will be made in line with a risk model overlooking the economic circumstances in NHHS, and society in general.

The most important thing for me is that UKEN is fun for all our fUKENtionaries and visitors. I look forward to creating a three week long festival together with over one thousand fUKENctionaries who will contribute with positivity, willpower and LOTS of UKEjoy!

Markedsjef

Aksel Devold (23), 5. year: 

As head of corporate relations, I want to give more to UKENs corporate partners and sponsors by increasing their visibility during UKEN. This will help to create a greater sense of ownership among UKENs main corporate partners as well as fUKENsjonærer, and establish stronger ties between UKEN and the business community.

The corporate relations section should be a reliable source of income for UKEN. We will therefore look at the possibilities for increased focus in funds and grants, advertising sales and the corporate partners. This is in addition to, and not at the expense of, the four main corporate partners.

In the Corporate relations section, we are fortunate to benefit from the knowledge and resources from the business community. I want UKEN to benefit even more from this knowledge through closer collaboration between the corporate sections and other involved sections.

During UKEN 20 I was ML fUKEN. This gave me a lot of motivation!

The fUKENsjoners’ burning commitment and the feeling of creating something together is a valuable experience, and I have no doubt that UKEN is something I would like to experience again!

Infosjef

Anders Pay Eriksen (22), 3. year: 

Though UKEN 20 had a sudden ending, the preparations and work beforehand, not to mention UKEN itself, is one of my best ever experiences! I therefore wish to relive the experience, only this time from the beginning.

During my time with NHHS, especially KKU, I have realized the importance of good communication, both within the organization and with others. I will use my experience to make sure all communication goes smoothly, both internally and through the website. Establishing the website as a well-known source of information will be key to reach out to as many as possible.

UKEN 22 will be green, making it important to provide the transport group with electrical cars, something I will work with Market to accomplish.

Furthermore, I want to make the Info-section into a real family. UKEN is supposed to be fun, not only to the visitors, but to the people making it as well. The info-section is divided into several different groups. I will focus on uniting a large and diverse section, making sure every fUKENsjonær will have a great time.

Salgsjef

Nikoline Aasnæs (23), 3. year:

My time as group leader of Campus Lounge has been one of the most fun and rewarding whilst at NHH. Therefore, I now wish to participate in shaping and make UKEN22 the best it can be from the start, alongside others who share this joy.

As head of sales for UKEN22, I want to create a good work environment for everyone in the sales section and make the sales section a place where every fUKENtionary feels like they belong. To achieve this, I will work purposefully with my group leaders from the start to arrange many internal events and encourage all fUKENtionaries to make their own mark on their group and UKEN.

An important part of a well-functioning sales section is, in my opinion, tightly related to positive experiences for the fUKENtionaries whilst at work. By lying the foundation for such an environment is how I want to make it possible for the sales section to do its utmost to create an unforgettable UKEN22!

NHHI

Enkeltpersoner til valg

Arrangementansvarlig

Adeel Tariq (25), 5. kull: 

The motivation for applying is based on my love for sports. I also like to organize events, and nothing can be better than organizing sporting events for me. I have participated as a football referee in more than 600 football matches, played cricket and table tennis since many years and many other sports. I have also, with some friends, established a team under NHHI. My activities shows how much I like to play and learn about different sports. I have also got valuable experience in organizing a big event, as a futsal tournament where 45 teams participated (more than 500 people attended that event). I would like to add that communication skills, high level of ambition and leading teams are my strengths, which would help me a lot in this role.

Lastly, I hope you will select me.

BLOKK: ProFit

I høst har vi sett grunnleggelsen av flere nye NHHI-lag, og det er et tydelig behov for å utvide idrettsforeningen. I forbindelse med nedstengingen av NHHS ble det også vanskelig for nye studenter å bli kjent med hverandre, og tilhørigheten i en gruppe eller et lag ble svært viktig. Vårt mål er derfor å senke både den sosiale og økonomiske terskelen for å bli med i NHHI, og samtidig tilrettelegge for trygge treninger for å hindre nye utbrudd. Vi vil tilrettelegge for og oppmuntre til etablering av nye lag og flere åpne grupper. Vi vil i den forbindelse også forbedre tilbudet til NHHI Active, og skape en plattform der deltakerne på de ulike idrettene enkelt skal kunne starte sitt eget lag.

Vi vil fortsette å jobbe for sportslige opptak, og videreføre god struktur, særlig rundt opptak og rekruttering. I år ble rekrutteringsprosessen preget av mange puljer og mye antibac. Likevel ble påmeldingen til opptak samt samkjøring av opptakstider er prosesser som fungerte godt og som vi ønsker å ta med oss og videreutvikle. Dette vil bidra å gjøre Rekrutteringsuken mer oversiktlig og mindre forvirrende.

Leder

Amalie Husby (21), 3. kull: 

Jeg ønsker å bidra til at enda flere får være med i idrettsforeningen. Selv har jeg hatt muligheten til å spille på Vixens i litt over to år, og har fått sitte som leder nå fra i sommer. Jeg har opplevd hvor viktig laget var for å bygge et sosialt nettverk på NHH, og fått følge utviklingen av idrettsforeningen de siste to årene. Gjennom verv som økonomiansvarlig og leder i Vixens, samt å være funksjonær og deltaker under BC, har jeg opplevd mye av det studentidretten har å by på. Nå som vi har enda flere studenter på skolen ønsker vi å åpne opp for et bredere utvalg av idretter og flere åpne grupper, slik at alle kan få oppleve tilhørigheten og gleden av å være på et lag.

I samarbeid med nestleder vil jeg også sette fokuset på å utarbeide en langsiktig plan for utvikling av idrettsforeningen som tilrettelegger for videre vekst. Vi vil i den sammenheng åpne for bedre dialog mellom lagledere og styret, slik at vi sammen kan bestemme hvordan fremtidens NHHI vil se ut.

Nestleder

Samuthiran Nirmalanathan (24), 2. kull: 

I den nye stillingen som nestleder vil jeg være med på å gjøre styret mer sammensatt og avlaste leder, men også resten av styret. Mitt hovedfokus vil være på inkludering og samhold innad de forskjellige lagene, men også på tvers av lag. Selv har jeg vært aktiv i NHHS gjennom styret i Vaktkorpset, som mellomleder i Uken 2020 og gruppeleder i Bergen Challenge 2020. Jeg er også med i NHHI Amerikansk Fotball og mener dette har vært en viktig del for meg under min start på NHH for å få nye venner og nettverk. Jeg mener det er viktig for enhver NHH student å holde seg aktiv og gjerne sammen med andre fra studiet. Derfor vil jeg at vi åpner opp for flere lag, og flere åpne lag.

Jeg vil også fokusere på å etablere stillingen som nestleder da dette er en ny posisjon og sørge for at dette gjøres på en god måte. Jeg vil være med på å forme fremtidens NHHI og hvordan samholdet og det sportslige kombineres for at alle skal ha en fin studietid.

Økonomiansvarlig

Jørgen Høiden (22), 3. kull: 

Som økonomiansvarlig ønsker jeg å bidra til en inkluderende idrettsforening med lavere økonomisk terskel for deltagelse, samt sikre nødvendig finansiering til NHHI sine lag. Som aktiv i Hvilepuls FC, har jeg blitt godt kjent med NHHI og merket viktigheten av å bli inkludert i et fellesskap. Derfor ønsker jeg å bidra til at flere får oppleve nettopp dette ved å ønske nye og større lag velkommen. Med en idrettsforening i sterk vekst, er det nødvendig å utvide budsjettene vi har for å sikre mest mulig studentvelferd. Dette skal jeg sørge for ved å aktivt fremme NHHI sine økonomiske interesser og være en pågangsdriver for større gjennomslagskraft i Velferdstinget. Videre ønsker jeg å hjelpe idrettslagenes representanter med utarbeidelse av søknader, samt sørge for effektiv og ryddig

behandling av utlegg. Som medlem i Regnskapsgruppen har jeg blitt godt kjent med prosessene rundt dette, og vil respondere raskt på henvendelser fra NHHI sine medlemmer.

Markedsansvarlig

Line Sofie Sletvold Grønnestad (20), 2. kull: 

Som markedsansvarlig ønsker jeg å bidra til at studentene får et bedre tilbud i NHHI, og at det ikke skal være for dyrt for å delta på aktiviteter i NHHI. Dette gjennom å fortsette arbeidet mot å skaffe en ny langsiktig samarbeidspartner til NHHI, slik at vi har midler til å bedre aktivitetstilbudet til eksisterende og nye lag. I tillegg vil det være viktig å opprettholde god dialog med eksisterende samarbeidspartnere og sponsorer.

NHHI er svært viktig for både den fysiske og psykiske helsen til mange studenter, og det er derfor helt essensielt å ha et tilbud som har plass til alle som ønsker å benytte seg av det. I NHHI Innebandy damer opplever jeg selv verdien av å være en del av et lag. Det er viktig å redusere den økonomiske terskelen for å delta, noe jeg som markedsansvarlig ønsker å bidra til gjennom godt samarbeid med nåværende og kommende samarbeidspartnere og sponsorer. Som en del av UKE-spons ved UKEN20 fikk jeg erfaring med dette, noe som jeg tar med videre i arbeidet som markedsansvarlig i NHHI.

Hallansvarlig

Filip Raaen Mathisen (21), 3. kull: 

Jeg studerer tredjeåret ved NHH og er et aktivt medlem av både NHHI og NHHS. Gjennom min tid i styret vil jeg fokusere på å vedlikeholde og forbedre forholdet mellom NHHI har med både Bergen Kommune og Sammen.

Jeg vil arbeide hardt for å utarbeide en treningsplan som tilrettelegger for både eldre og nye lag, samtidig som treningstidene skal være gode. Jeg vil forsøke å lage en treningsplan som er både rettferdig og gjennomførbar for alle lag det vil påvirke. Mitt mål er at treningsplanen skal tilrettelegge for restitusjon mellom treningene. God planlegging og kommunikasjon med representative av lagene vil være sentrale for å klare dette.

Uforutsigbarheten forbundet med pandemien kan føre til utfordringer mht. hvorvidt forelesninger blir filmet, karantene og smittevernregler. Til tross for at dette vil være en utfordring, så mener jeg at jeg vil finne en løsning adresserer alle disse problemene.

Jeg er motivert for denne stillingen, da jeg ser på det som en mulighet til å gi tilbake til både NHHI og NHHS, samtidig som det gir meg mulighet til bli utfordret på nye måter.

Arrangementsansvarlig

Henning Drøpping (20), 1. kull: 

Som ny student på en ny skole har jeg fort merket at NHHI er en essensiell del av det utenomfaglige tilbudet. Jeg har blitt kjent med mange nye og spennende mennesker til tross for en koronapreget hverdag. Jeg unner alle nye og gamle studenter den samme følelsen av felleskap og treningsglede som idrettsforeningen allerede har gitt meg.

Som arrangementsansvarlig ønsker jeg å ta vare på og forbedre de åpne tilbudene og arrangementene foreningen tilbyr slik som NHHI kickoff og Merinobakkeløpet. Overordnet ønsker å arrangere morsomme og sosiale begivenheter på tvers av NHH og ha spesielt fokus på å inkludere nye studenter og gi dem et best mulig inntrykk av idrettsforeningen.

Informasjonsansvarlig

Ada Gaarder (24), 3. kull: 

Som informasjonsansvarlig vil jeg ha et hovedfokus på å bedre det digitale tilbudet og bedre oversikt over de ulike idrettslagene. For å sørge for best mulig inkludering av nye studenter til NHH og studentBergen, skal jeg på best måte bistå personer som ønsker å danne nye lag og som ønsker å bli en del av NHHI. Selv startet jeg på NHHI friidrett mitt første år på NHHI, noe som har ført til et aktivt verv som trener på laget. Samholdet, støtten og ikke minst den effekten et idrettslag kan ha på selvtillit og selvfølelse, er noe jeg unner flere å oppleve.

Som trener på NHHI friidrett opplever jeg hvor viktig også kommunikasjon og informasjonsflyt er generelt for å sørge for en trening der alle føler seg inkludert, sett og får utnyttet sitt potensial. Denne erfaringen er noe jeg ønsker å videreføre til en rolle som informasjonsansvarlig i NHHI. Selv om NHH har mange idrettslag, er vi alle en del av det samme miljøet. Samtidig som fokuset på dannelsen av nye lag, er det minst like viktig å sørge for å holde en god kommunikasjon med allerede eksisterende idrettslag og medlemmer av NHHI.

Jeg ønsker å sørge for bedre informasjons- og kommunikasjonsflyt gjennom blant annet de digitale plattformene. På denne måten skal jeg sørge for å å profilere aktivitetene og arrangementene til NHHI eksternt og internt, og opprettholde og ivareta en god forvalting av medlemsregisteret til NHHI.

 

// English//

Individuals for election

Arrangementansvarlig

Adeel Tariq (25), 5. year: 

The motivation for applying is based on my love for sports. I also like to organize events, and nothing can be better than organizing sporting events for me. I have participated as a football referee in more than 600 football matches, played cricket and table tennis since many years and many other sports. I have also, with some friends, established a team under NHHI. My activities shows how much I like to play and learn about different sports. I have also got valuable experience in organizing a big event, as a futsal tournament where 45 teams participated (more than 500 people attended that event). I would like to add that communication skills, high level of ambition and leading teams are my strengths, which would help me a lot in this role.

Lastly, I hope you will select me.

BLOKK: ProFit

This fall we have seen the foundation of several new NHHI-teams, and there is a significant need to expand NHHI. During the lockdown of NHHS, it also became difficult for new students to get to know each other, and the affiliation of a group or a team became very important. Our goal is to lower both the social and economic threshold of joining NHHI, and at the same time ensure safe practices to prevent further outbreaks. We will facilitate the creation of new teams and more open groups. This includes improving the offer of NHHI Active, and creating a platform where participants of different events can start new teams together. 

We will continue the efforts for recruitment based on athletic skill, and continue the good structure concerning recruitment. This year the process was characterized by many smaller groups and a lot of disinfectant. However, the registration system and the coordination of the sessions worked well and are things we wish to further develop. This will help make the Recruitment week easier to follow and less intimidating for the first

Leder

Amalie Husby (21), 3. year: 

I wish to help even more students be a part of NHHI. I have had the opportunity of playing lacrosse for Vixens for just over two years, and had the privilege of being the leader since this summer. I have experienced first-hand how important a team was to create a network on NHH, and have followed the development of NHHI the last two years. By being leader and head of economics on the team, and also participating both as an official and a player in Bergen Challenge, I have seen what the student sports community have to offer. Now that we have even more students on NHH, I wish to create room for more teams and new sports, so that everyone can experience the joy and sense of belonging one gets being on a team.

Working with my second in command, I want to focus on creating a long-term plan for developing NHHI. In doing so, I will better the communication between the board and the team leaders, so that we together can shape the future NHHI.

Nestleder

Samuthiran Nirmalanathan (24), 2. year: 

In the new position as deputy chairman, I want to make the board more composed and relieve the chairman, but also the rest of the board. My main focus will be on inclusion and unity within the different teams but also across teams and sports. I myself have been active in NHHS through the board of Vaktkorpset, as assistant group leader in Uken 2020 and group leader in the Bergen Challenge 2020. I am also a member of NHHI American Football and believe this has been an important part for me during my enrolment at NHH to make new friends and networks. I think it is important for every NHH student to stay active and happy with other students. Therefore, I want us to open up for more teams, and more open teams.

I also want to focus on establishing the position as deputy manager as this is a new position and ensure that this is done in a good way. I want to help shape the NHHI of the future and how unity and sports are combined so that everyone has an awesome time at NHH.

Økonomiansvarlig

Jørgen Høiden (22), 3. year: 

I want to contribute to an including sports association with a lower financial threshold for participation, as well as securing the necessary funding for NHHI’s teams. As an active member of Hvilepuls FC, I have become well acquainted with NHHI and noticed the importance of being included in a community. Therefore, I want to contribute to more people experiencing just this by welcoming new teams. With a fast-growing sports association, it is necessary to expand the budgets we have to ensure the greatest possible student welfare. I will ensure this by actively promoting NHHI’s financial interests and being a driving force for greater impact in Velferdstinget. Furthermore, I want to help the sports teams’ representatives with the preparation of applications, as well as ensure efficient and orderly processing of expenses. As an accounting employee at Regnskapsgruppen, I am familiar with the processes surrounding expenses, and will respond quickly to inquiries from NHHI’s members.

Markedsansvarlig

Line Sofie Sletvold Grønnestad (20), 2. year: 

As responsible for corporate relations in NHHI, I want to contribute to improve NHHI’s offer to the students. It should not be too expensive to participate in activities in NHHI. By continuing the work towards getting a new longterm main partner for NHHI, we will have the funds to improve the activities for existing and new teams. In addition, it will be important to maintain a good dialogue with existing partners and sponsors.

NHHI is important for both the physical and mental health of many students and is it essential to have an offer that includes everyone who wants to use it. In NHHI floorball ladies, I have experienced the value of being part of a team. It is important to reduce the financial threshold for participation, something I as responsible for corporate relations want to contribute to, through good cooperation with current and future partners and sponsors. As part of the UKE-spons group, UKEN20, I gained experience with this, which I intend to take further in my work as responsible for corporate relations in NHHI.

Hallansvarlig

Filip Raaen Mathisen (21), 3. year: 

I am a third-year student and an active member of both NHHI and NHHS. During my tenure in the NHHI-Board, I will focus on improving and maintaining the relationship which NHHI has with both Bergen Municipality and Sammen.

I will work hard to provide a training schedule which will accommodate both old and new teams, whilst simultaneously offering more favorable training times. I will create a schedule that is both fair and feasible for all the teams it will affect. My goal is that the schedule will provide enough leisure between sessions to recover. Good planning and communication with representatives of the teams will be crucial to achieving this.

The unpredictive nature of the pandemic may cause challenges in regard to whether lectures are recorded, quarantine, and social distancing as a whole. Although it may be a challenge, I believe I will find a solution that addresses all these issues.

The prospect of filling this position motivates me, considering I view it as a possibility to give back to both NHHS and NHHI, whilst also being challenged in new ways.

Arrangementsansvarlig

Henning Drøpping (20), 1. year: 

As a new student at a new school, I have quickly noticed that NHHI is an essential part of the extracurricular activities. I have gotten to know many new and exciting people despite a corona-shaped semester. I wish for all new and old students to experience the same feeling of community and training joy that NHHI already has given me.

As event manager, I want to sustain and improve on the open activities and events the association has to offer like NHHI kickoff and Merinobakkeløpet.

Overall I want to arrange fun and social happenings across NHH and have a special focus on including new students and giving them the best possible impression of the sports association.

Informasjonsansvarlig

Ada Gaarder (24), 3. year: 

In the position as the manager of Information, my main focus will be to improve the digital offer and improve the overview over the different sports teams at NHH. To ensure the best possible inclusion of new students at NHH and StudentBergen, I will in the best way assist people who want to form new teams and who want to be part of NHHI. I myself started at NHHI athletics team my first year at NHHI, which has led to an active position as a coach on the team. The unity, support and not least the effect a sports team can have on self-confidence and self-esteem, is something I treat more people to experience.

As the coach of the NHH athletic team, I experience how important communication and information flow are in general to ensure a training and a community where everyone feels included, seen and gets to use their potential. This experience is something I want to convey to the role as the information manager at NHHI. Although NHH has many sports teams, we are all really a part of the same environment. At the same time as the focus on the formation of new teams, it is at least as important to ensure that good communication is maintained with already existing sports teams and members of NHHI.

I want to ensure a better flow of information through, among other things, the digital platforms. In this way, I will make sure to profile the activities and events of NHHI externally and internally, and maintain and maintain good management of the membership register of NHHI.

International Committee

Leder

 

Léonard Bonnet Vestrheim (18), 1. kull: 

As a French-Norwegian first year student member in IC, I am applying for the position of leader to continue with the international culture at the school and make the experience of international students even better.

I have experienced being a student in another country and I know how important it is with inclusion.

My main focus will be to make the life of the international students so similar to the life of local students and show NHH at its best but also ensure that they have a fantastic stay with many new friends from both Norway and abroad.

I also want to ensure a good atmosphere inside IC but also externally.

 

Økonomiansvarlig

Vår Ribe (22), 4. kull: 

I loved going on exchange, meeting new people, speaking english and learning about different cultures. However, it could have been a lot different, if it wasnt for the students who arranged social activities where you could meet other people. For that reason I wish to apply for the economic position at IC. I want to contribute in creating a platform, where international students and Norwegians can get to know each other . I also find the position exciting since it gives me the chance to cooperate with others, take on some responsibility and use some of the knowledge I have learned at NHH.

 

Informasjonsansvarlig

Kai Nergård Izumi (23), 1. kull: 

After being suggested by someone I know, and reading through the positions, I have come to realisation that the information position is something I wish to fill in. As the one in charge of information, I would inform people about what is happening, as well make sure that there is a good flow in the communication within the committee as well with the international students.

It is something I would be exceptional in because I have been an international and exchange student. I know first hand what that student struggles with when it comes to communication and information. I would bring the knowledge, and perspective, as an international student but also as a Norwegian student. This could help to avoid any misinformation as well as any miscommunication between differentiating culures.

 

Hytteutvalget

Blokk: Boden/Glimt

Leder

Tinius Christian Schie Berntsen (24), 2. kull: 

Jeg stiller som leder for Hytteutvalget fordi noen av de beste minnene og de beste vennene jeg har på NHH, fikk jeg takket være Kramboden. Når jeg tenker tilbake på da jeg gikk i 1.kull, er førstekullsseminar og fest på Kramboden med UKEN-seksjonen to store høydepunkter. Dessverre har ikke Kramboden vært tilgjengelig eller blitt promotert særlig på grunn av Korona, noe jeg syns er veldig trist og jeg håper å få til mindre «korona-vennlige» arrangementer. Jeg har også vært mellomleder i UKEN og vil ta mer ansvar og bli en enda mer integrert del av NHHS.

Jeg mener denne hytta er en viktig del av NHHs stolte tradisjon og historie og jeg er opptatt av og motivert til å bringe denne arven videre.

Økonomiansvarlig

Tomas Skjetne (22), 2. kull: 

Jeg har veldig lyst til å stille som økonomiansvarlig i Hytteutvalget fordi jeg ser på det som en optimal måte å bli bedre kjent med et av NHHS´ mest erverdige byggverk: Kramboden. På generell basis har jeg mye til overs for hytter, turer til hytter, gamle hytteblader og fjellknauser. I så måte passer denne stillingen meg ypperlig. Som økonomiansvarlig vil jeg være mindre sparsommelig enn noen gang og bruke tilstrekkelig med penger slik at de unge lovende besøkende virkelig kan få seg en trivelig opplevelse etter en mer eller mindre turbulent tid. Ser også frem til å skrive opp stillingen på LinkedIN.

Bookingansvarlig

Ludvig Sebastian Engelsen Lynum (23), 1. kull: 

Jeg elsker friluft.

Det er bare noe med det. Helt siden jeg var liten gutt har jeg vandret på fjell og vidde, bergtatt av hva moder jord har å by på. Dessverre så har det seg slik at naturen, den er mest praktfull vekke fra byen – ikke fra hybelen på Hatleberg. Da jeg fikk nyss om at NHH har sin egen hytte, engasjerte jeg med umiddelbart i dens drift, noe som følgelig har ført til dette kandidatur. Sammen med Ida, Louise, Tomas og Tinius ønsker jeg å løfte skolens fristed til mye høyder. Vi skal tenke innovativt og nytt, men samtidig bevare dens sjel og tradisjoner.

Jeg har troen på oss – har du?

Informasjonsansvarlig

Louise Tofte Røiri (21), 1. kull: 

Jeg søker stillingen som informasjonsansvarlig i hyttestyret fordi jeg ønsker å bidra til det sosiale fellesskapet på skolen og engasjere meg i NHHS. Som person er jeg en initiativtaker som trives best når det skjer mye rundt meg og jeg er alltid interessert i å bli kjent med nye. Med dette kan jeg bidra til å dra i gang sosiale arrangementer på vegne av hyttestyret, og sørge for at alle på skolen skal få mulighet til å bli kjent med Kramboden og, fremfor alt, med hverandre. Oppstarten dette skoleåret har vært spesiell og jeg tenker det er viktigere enn noen gang å legge til rette for sosiale arrangementer på Kramboden slik at studentene kan bli bedre kjent på tvers av kullene. Som informasjonsansvarlig skal jeg sørge for at informasjon om det sosiale på Kramboden når ut til alle og enhver, og mitt mål er at alle, enten de vil eller ei, skal ha vært innom Kramboden i løpet av min tid i styret.

PUSS OCH KRAMboden fra Louise

Innkjøpsansvarlig

Ida Marie Mathisen (20), 1. kull: 

Jeg søker Innkjøpsansvarlig til Hytteutvalget fordi jeg som førstekullist har veldig lyst til å ta del i NHHS. Jeg er en engasjert og livlig person som ser mye glede i å kunne bidra med innkjøp og annet initiativ for at Kramboden skal bli brukt så mye som mulig. Kvaliteter jeg kan bidra med er at jeg både er ansvarlig og initiativrik, noe som gjør at denne stillingen passer bra for meg! Jeg har hørt mye positivt om både Hytteutvalget og Kramboden og er opptatt av at førstekull til neste år, så vel som resten av NHH, skal få et enda større engasjement rundt dette!

Markedsgruppen

Nestleder

Vegard Grønset (21), 1. kull: 

I want to help continue NHHS Markedsgruppen’s good work, as well as to contribute to an even greater degree than I do now.

 

Informasjonsansvarlig

Henrik Bråthen (20, 2. kull):

Jeg stiller til valg for posisjonen fordi jeg genuint har interessere for god informasjonsflyt og sosiale medier. Jeg motiveres av å finne nye løsninger, men også forbedre eksisterende. I tillegg er jeg nysgjerrig og tilpasningsdyktig. Jeg ser frem til muligheten for å jobbe sammen med resten av av styret der vi sammen kan jobbe for å forbedre hverdagen til studentene på NHH.

//English//

Nestleder

Vegard Grønset (21), 1. kull: 

I want to help continue NHHS Markedsgruppen’s good work, as well as to contribute to an even greater degree than I do now.

Informasjonsansvarlig

Henrik Bråthen (20, 2. kull):

The reason why I am running for the position is that I have genuine interests in information flow and social media. I am motivated by finding new solutions and improving existing ones. Also, I am curious and adaptive. I look forward to the possibility of working together with the rest of the board, further improve the daily life of students at NHH. 

Næringslivsutvalget

Leder

Andreas Nesheim (23), 3. kull: 

Kjære medstudenter, det er med stor glede og iver jeg nå stiller til valg som leder for Næringslivsutvalget ved NHH! Som et aktivt medlem har jeg de siste årene blitt godt kjent med Næringslivsutvalgets ansvarsområder og den innsatsen utvalgets medlemmer legger ned. Dette ønsker jeg å bygge videre på!

Gjennom rullerende verv i interne undergrupper har jeg fått innblikk i rutiner og oppgaver som sikrer god daglig drift og arbeidet mot langsiktige målsetninger. Mye fungerer godt, men det er også et stort forbedringspotensial. Mine kjernesaker vil være å

  • Jobbe for en trygg retur til fysiske bedriftspresentasjoner asap.
  • Bedre tilbudet av presentasjoner fra Bergensbaserte bedrifter.
  • Utvikle en bedre ordning for internt og eksternt vare-og drikkelager.

Med pågangsmot og glimt i øye ønsker jeg på denne måten å gi noe tilbake til et underutvalg og en forening som har beriket min hverdag de siste par årene. Håper jeg har deg med meg i ryggen!

Andreas

IKT-ansvarlig

Eskil Sundar (19), 1. kull: 

I am applying for this position as I would love to improve my understanding and application of technological solutions. As technology continues to play a central role in our lives, it is important that NU’s technological front maintains its professionalism to ensure that revenue continues to be generated from the companies involved.

I was a part of a website development project a couple years ago, I was exposed to a large amount of professional technological solutions in my gap year where I worked for an investment company, and I have recently become interested in programming. I believe that these experiences, tools and interests will be of great help as NU transitions into the adaptation of a brand new website.

Finally, I’m quite motivated by the opportunity to be a part of NU’s board, where I can be a part of the decision-making process that can influence the future success of the organization.

Leder Karrieredagen

Aksel Andersen (21), 1. kull: 

Jeg elsker prosjekter og prosjektledelse. Jeg elsker å jobbe i et team med flinke mennesker, og med noe som skal arrangeres og avsluttes. Jeg elsker å ha et stort ansvar for andre, men like mye elsker jeg den kreative friheten som følger med. Dette er noen av grunnene til at jeg stiller som leder for Karrieredagene.

Jeg mener at arrangørene av Karrieredagene plikter å gjøre arrangementet så spennende og interessant som mulig, slik at deltakertallet blir så høy som mulig. For noen er det første gang de skjønner hvilke enorme muligheter som ligger foran dem, for andre er det et innblikk i dere første arbeidsgiver, og for alle er det en ekstremt viktig arrangement. Jeg er klar for å ta på meg dette ansvaret.

Årets karrieredager ble annerledes, og siden dette er mitt første år på NHH, har jeg egentlig ingen oppfatning om hvordan arrangementet bør se ut som. Jeg ser ikke på dette som en svakhet, men som en styrke. Jeg skal lære av de forrige lederne, men også lede med et ferskt, og kanskje annerledes syn.

Adeel Tariq (25), 5. kull:

Jeg har et stort ønske om å skape et møtepunkt for bedrifter og studenter, og denne stillingen vil gi meg en enorm mulighet for det. Jeg vil legge til at kommunikasjonsferdigheter, høyt ambisjonsnivå og ledende team er mine styrker, noe som vil hjelpe meg i å skape en arena for dere for å møte deres potensielle arbeidsgiver. Jeg har også tilegnet meg verdifull erfaring med å organisere et stort arrangement hvor jeg ledet et team og mer enn 500 mennesker deltok på det arrangementet. Jeg tror min motivasjon, ferdigheter og erfaring vil passe denne rollen og gjøre meg i stand til å gi dere en god opplevelse på neste karrieredag. Målet mitt ville være å organisere en større og bedre karrieredag for deg, og sørge for at du ikke vil angre på å stole på meg.

HR-ansvarlig

Marte Fritzøe (24), 3. kull: 

Kjære medstudenter!

Jeg stiller til HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget

Jeg ønsker å stille til valg som HR-ansvarlig i Næringslivsutvalget da jeg anser stillingen både motiverende og spennende. Mitt mål er å videreføre det gode arbeidet som ligger til grunn fra tidligere HR-ansvarlig, styret og øvrige medlemmer. Hovedoppgaven min som HR-ansvarlig vil være å tilrettelegge for at medlemmer i utvalget trives og føler tilhørighet. Dette er spesielt viktig for meg ettersom samholdet og den etablerte kulturen i Næringslivsutvalget har økt min trivsel på NHH. I tillegg anser jeg HR-jobben som spesielt viktig i år ettersom COVID-19 har preget studentforeningen. Derfor kommer jeg til å jobbe hardt for å opprettholde aktiviteten og for at medlemmer skal føle seg godt ivaretatt og møte venner for livet.

I tillegg til å samle utvalget rundt en felles kultur, ønsker jeg å fokusere på et godt samarbeid med resten av studentforeningen. For at næringslivsutvalget skal fortsette å være et godt bindeledd mellom studenter og næringslivet er samarbeid med øvrige underutvalg og styrer essensielt.

Tusen takk!

//English//

Leder

Andreas Nesheim (23), 3. kull: 

Dear fellow students, it is with great eagerness and excitement that I am now running for the position of Head of the Business Committee here at NHH. As an active member for the past couple years I have come to know the Committee’s tasks and responsibilities well, and now I wish to further build on the efforts put forward by the committee’s industrious members.

Different internal engagements have provided me with insight into the workings and procedures of the committee’s daily operations necessary to keep a steady course towards our continuously evolving long-term aspirations. This has also enabled me to recognise areas of improvement, which is why I want to work on the following

  • Facilitate a safe and secure return to physical business presentations asap.
  • Increase the number of presentations from Bergen-based businesses.
  • Develop a better system for managing the committee’s internal and external storage units.

With passion and determination, I am now hoping for the opportunity to give something back to an organization that has enriched my time here at NHH. Hope I have your support!

Andreas

IKT-ansvarlig

Eskil Sundar (19), 1. kull: 

I am applying for this position as I would love to improve my understanding and application of technological solutions. As technology continues to play a central role in our lives, it is important that NU’s technological front maintains its professionalism to ensure that revenue continues to be generated from the companies involved.

I was a part of a website development project a couple years ago, I was exposed to a large amount of professional technological solutions in my gap year where I worked for an investment company, and I have recently become interested in programming. I believe that these experiences, tools and interests will be of great help as NU transitions into the adaptation of a brand new website.

Finally, I’m quite motivated by the opportunity to be a part of NU’s board, where I can be a part of the decision-making process that can influence the future success of the organization.

Leder Karrieredagen

Aksel Andersen (21), 1. kull: 

I love project managing. I love working with in a team of amazing people, racing towards a deadline. I love the responsibility of others, and I love the creative freedom. This is why I am running for Leader of Career Affairs 2021.

I believe that, if I am elected, my team and I have a duty to make the event as exciting as possible, so that there will be a great number of students attending. The event gives insight to the endless opportunities we have as students at NHH, and for some students be the first meeting with a future employee. I understand this responsibility, and confident that I can put together a great team, and make Career Affairs 2021 a success.

Since this is my first year at NHH, online execution, and therefore no preconception of what Career Affairs should be like. I don’t see this as a weakness, but a strength. I will learn from the previous leaders, but also look at the event from a fresh and maybe different view.

Adeel Tariq (25), 5. kull:

I have a great desire to create a meeting point for companies and students, and this position would give me a huge opportunity for that. I would like to add that communication skills, high level of ambition and leading teams are my strengths, which would help me a lot to create an arena for you to meet your potential employer. I have also got valuable experience in organizing a big event where I led a team and more than 500 people attended that event. I believe my motivation, skills and experience would suit this role and make me able to provide a good experience for you on the next career fair. My goal would be to organize a bigger and better career fair for you, and make sure that you would not regret on your decision of selecting me.

HR-ansvarlig

Marte Fritzøe (24), 3. kull: 

Dear fellow students!

I consider a position as HR-Manager in the Business Committee as motivating and exciting. My goal is to continue build on the foundation layed down by the previous HR-Manager, The Board and all the contributing members. My main task as HR manager will be to build on the culture and do my best in order for every member of the committee to be comfortable and feel an affliction to the group. This is important to me as the culture in the business community has increased my well-being at NHH. In addition, I consider the HR-job to be particularly important this year as COVID-19 has affected the student association. Therefore, I will work hard to maintain the activity.

In addition, I want to focus on good collaboration with other groups at the school. I believe this is an important factor for the business committee and the student association to continue contributing in making an ideal platform for communication between students and businesses in the future.

Thank you!

MEBA

Leader

Stian Sandbekkhaug (24), 5. kull: 

Originally from Canada, I have lived in many different environments and have had a diverse portfolio of experiences. From playing professional football (3rd tier) to working in operations at Amazon, I’ve seen a lot of what can go right, and a lot of what can go wrong. With a focus on the international student population at NHH, I believe it is important to create a sense of home at NHH. Creating a welcoming environment where everyone can feel comfortable is important, as many of us are unable to return home for many months, and some of who I’ve talked to won’t be able to return to their home country anytime soon due to the situation with COVID. I know having a group of people that I know I can rely on has shaped both my academic and professional involvement, and I believe I can offer the sense of familiarity many look for during their university experience. As leader of MEBA, I would like to be the figure that people can look up to for guidance at NHH.

Treasurer / Deputy leader

Maximiliano Karl-Ortega (27), 4. kull:

I want to bring all the Internationals together, representing their interests, organize events, and as treasury manager, finding the best strategies to fund our activities. Our purpose as block is to create a sense of global family in Norway, not only for Internationals but also incorporating Norwegians to our family. We will partner up with many other clubs to organize high-quality events and trips together.

About myself? I am 27 years old, from Chile, and I have more than 5 years of experience in different local and international student organizations and other 3 years in a full-time job for international firms. I consider myself a Global Citizen, passionate about challenging the status quo, with a high ability to adapt to different settings and working in cross-functional teams. I want to bring my experience and motivation to MEBA and deliver the best experiences to all our fellow classmates.

Head of Academic Affairs

Aleksi Lahikainen (23), 4. kull: 

I’m a new international master’s student at NHH, hailing from Finland to study energy and natural resources in Bergen. I was selected onto MEBA’s board to become the Head of Academic Affairs during this autumn already, but would like to continue in the role in order to represent NHH’s international master’s students to both academic and professional counterparts. Having studied my undergraduate degree in the UK, I have previous experience in representing other students to both academic and professional partners. I’ve also been responsible for organising several company visits so this could be helpful in managing the annual Oslo Business Trip, which is a key part of MEBA’s event portfolio.

Although this semester has been relatively quiet in terms of activities due to COVID-19, I would love to be part of reinvigorating MEBA as we move into 2021 and hopefully the pandemic situation eases. Being part of MEBA’s board would enable me to strengthen the sense of community amongst NHH’s international students as well as provide them with opportunities to build both social and professional networks in their new home.

Head of Communications

Martin Schauer (23), 4. kull: 

Hei

I’m Martin Schauer, originally from Austra and masters student with a major in Energy, Natural Ressources and Environment. It would be an honour for me to be part of the MEBA board for the next year. Especially the position as head of communications would suit me very well. I have already been fortunate enough to gain a decent amount of experiences with communicating with people of different backgrounds when being the elected student representative in my high school and during my various stays abroad for study and work.

I am looking forward to being the linking position between the board of MEBA and all of the interested students.

Head of Social Affairs

Sofya Mishchenko (23), 1. kull: 

As a Head of Social Affairs at MEBA, my main goal will be to make both international and domestic students feel welcome and give them a sense of home and belonging. During my bachelor’s I was able to live and study in three different countries (Finland, Germany, Japan) and experience international environment. I found that it is very important to be involved with all the social activities going on at the university and to find a group of people who will answer your questions and support you. I have seen many ways events and social gatherings are organized by different organizations and learned to take the best from it. Moreover, at my home university in Finland, I was a part of the Intercultural Team and an International Tutor, where our responsibilities were to organize Beach Picnics, Burger and Bingo Nights, trips to Lapland, and assisting new students with their move and adaptation to a new country. I believe I can use my international exposure and knowledge about student environment while acting as a new Head of Social Affairs.

Head of Projects

Marius Hilgenhaus (23), 4. kull: 

The head of Projects at MEBA is an important role that is responsible for coordinating the TEDxBergen event and other impactful projects. As an international student it is fundamental to have opportunities to integrate ourselves into the Norwegian and fellow international students’ community. I believe I am especially suited for this role, as I enjoy planning and organizing. My previous job experience as well as extracurricular work experience has taught me that proper preparation is key to ensuring a successful outcome. I would apply this knowledge to our main event, TEDxBergen, to guarantee success no matter the format, be it online or in person. In collaboration with our Head of Treasury at MEBA, I will make sure that our funding is going to be used as effectively as possible. I know the importance of networking opportunities with corporate partners for NHH students, and therefore will work hard to assure that our business trip to Oslo is going to be a unique and valuable experience. These qualifications and passions make me an outstanding candidate for Head of Projects. 

Profileringsutvalget

Nestleder/Økonomiansvarlig

Jonas Thorsen Huseby (23), 2. kull: 

Hello, my name is Jonas, I’m 23 years old and I’m in my second year. The reason why I’m applying for this particular position is for the first, I want to learn more about how to set up a budget. On the other hand, I’m also eager to participate in decisions that can make PU a better place, than it already is. Also, I’m eager to get to know the other candidates more, than I already know. Probably what’s motivating the most is to get the experience and possibility to participate in a board and hopefully learn a lot. Generally, I’m confident I can do a great job and hopefully learn a lot. Best regards, Jonas Thorsen Huseby.

Profileringsansvarlig

Thomas Sveinhaug (23), 3. kull: 

Etter flere år som medlem i Profileringsutvalget ønsker jeg å utvide mine ansvarsområder i foreningen. Jeg søker derfor med dette på stillingen som profileringsansvarlig i PU.

Det er drøyt to år siden jeg begynte min utdanning ved NHH. Omtrent like lenge er det siden jeg ble overbevist om at PU var underutvalget for meg. Alt fra arbeidsoppgaver til sosiale arrangementer var avgjørende for at PU fort ble en personlig favoritt.

Etter hvert som jeg har fått mer rutine og erfaring, føler jeg meg nå klar for å ta på meg et større ansvar innad i foreningen. Jeg har et stort ønske om å bidra til at nye studenter ved NHH får en best mulig start. Dette innebærer en god rekrutteringsuke. Gjennom målrettede, strukturerte og nytenkende metoder er jeg overbevist om at jeg kan bidra til å gjøre rekrutteringsuken 2021 bedre enn noensinne.

Jeg har et stort ønske om å bidra til at Profileringsutvalget kan utføre sine oppgaver på en best mulig måte, også i året som kommer. Forhåpentligvis får jeg mulighet til dette som profileringsansvarlig.

Godt valg!

Redaktøransvarlig

Halvor Holtestaul (23), 3. kull: 

I have always been very interested in writing, so I believe this would be an interesting and fitting position for me.

//English//

Nestleder/Økonomiansvarlig

Jonas Thorsen Huseby (23), 2. kull: 

Hello, my name is Jonas, I’m 23 years old and I’m in my second year. The reason why I’m applying for this particular position is for the first, I want to learn more about how to set up a budget. On the other hand, I’m also eager to participate in decisions that can make PU a better place, than it already is. Also, I’m eager to get to know the other candidates more, than I already know. Probably what’s motivating the most is to get the experience and possibility to participate in a board and hopefully learn a lot. Generally, I’m confident I can do a great job and hopefully learn a lot. Best regards, Jonas Thorsen Huseby.

Profileringsansvarlig

Thomas Sveinhaug (23), 3. kull: 

After several years as a member of the Promotion Committee, I want to expand my areas of responsibility in the association. I am therefore applying for the position of profiling manager in PU.

It is just over two years since I began my education at NHH. It has been about as long since I became convinced that PU was the subgroup for me. Everything from work tasks to social events was crucial for the association to become a personal favorite quickly.

As I have gained more routine and experience, I now feel ready to take on greater responsibility within the association. I have a great desire to contribute to new students at NHH getting the best possible start. By creating a good recruitment week. Through structured and innovative methods, I am convinced that I can help make the recruitment week 2021 better than ever.

I have a great desire to contribute so that the Promotion Committee can carry out its tasks in the best possible way, also in the year to come. I want to expand my areas of responsibility in PU. I am therefore applying with this for the position of profiling manager in PU.

Redaktøransvarlig

Halvor Holtestaul (23), 3. kull: 

I have always been very interested in writing, so I believe this would be an interesting and fitting position for me.

Prosjektgruppen

Økonomiansvarlig/nestleder

Mina Linnestad (20), 2. kull: 

Jeg har sittet som nestleder/økonomiansvarlig siden oppstarten av Prosjektgruppen i februar. Sammen med styret og den fantastiske gjengen med gylne krigere, har jeg vært så heldig å få være med på utforming og planlegging av spennende arrangementer. Jeg trodde at min største utfordring ville være å klare seg uten aulaen, men så feil kan man ta. Korona har bremset ned aktivitetsnivået, noe som gjør at jeg følger at jeg ikke har fått inneha rollen fullt ut. Jeg er derfor ikke klar til å fratre vervet, og stiller til gjenvalg med et ønske om å kunne få jobbe videre med økonomien og driften av PG. Nå vil jeg rette all energi mot å ta 2021 med storm, og komme i gang med både tradisjonelle og nye prosjekter til glede for studentmassen. Etter flere måneder med isolasjon, karantene og lavere aktivitetsnivå i NHHS trenger vi å få inn flere lavterskelarrangementer. I tillegg fortjener studentene en verdig feiring av 85-årsjubileet til den kjære studentforeningen vår!

//English//

Økonomiansvarlig/nestleder

Mina Linnestad (20), 2. kull: 

I have been the head of financial affairs since the establishment of the Project Group in February. Together with the board and the fantastic golden warriors, I have been so privileged to be involved in the process and planning of such exciting events. I thought that my biggest challenge would be to manage without the aula, but I was wrong. Corona has unfortunately affected the activity level in NHHS. Therefore, I feel that I am not ready to resign yet. I would like to be re-elected with a desire to be able to continue working with the finances and operation of PG. Now I would like to direct all my energy towards a new project year, and start the planning of new and traditional projects for the upcoming year. After several months of isolation, quarantine and lower activity levels in NHHS, we need new projects that we can look forward to. In addition, the students deserve a dignified celebration of the 85th anniversary of our dear student association!

Studentpolitsk utvalg

Velferdstingsansvarlig

Elisabeth Fjelltun Nilsen (21), 2. kull: 

Å være velferdspolitisk ansvarlig i Studentpolitisk utvalg har vært både lærerikt og utfordrende. Studenter møter mange utfordringer i sin hverdag, og det er viktig å kontinuerlig jobbe med å forbedre studentvelferden. Min motivasjon for å stille er et ønske om å fortsette det gode arbeidet NHHS gjør i Velferdstinget Vest. Med min politiske erfaring har jeg et godt grunnlag for å skrive politiske uttalelser og jobbe for å forbedre studentenes hverdag på NHH.

Arrangementsansvarlig

Oliver S. Gjermundsen (22), 1. kull: 

Min motivasjon for å søke stillingen er hovedsakelig to ting; 1. så ser jeg på det som en fantastisk mulighet til å få mye god erfaring rundt lederskap, samarbeid, kommunikasjon og politikk. Jeg har fra før et veldig profesjonelt inntrykk av SPU NHHS, og det å få jobbe i en velfungerende organisasjon mener jeg er en veldig god mulighet til å gjøre seg opp mange gode erfaringer. 2. jeg syns rett og slett det er utrolig gøy å lede en gruppe mennesker mot et felles mål. Det er utallige faktorer man må ta hensyn til som leder. Å få lede en dyktig og kunnskapsrik gruppe er et privilegium. Jeg anser lederrollen i en slik gruppe som i stor grad å legge til rette for at alle i gruppen får utnyttet potensialet sitt, for det er der de sterkeste ressursene våre ligger. Det at alle i gruppen har en indre motivasjon for det vi driver med, samt at vi alle får en arena hvor vi kan lære av erfaringer og utvikle oss, vil alltid være et mål for meg.

//English//

Velferdstingsansvarlig

Elisabeth Fjelltun Nilsen (21), 2. kull: 

I joined the comity for student politics because it sounded exciting and interesting. Velferdspolitisk ansvarlig is responsible for the contact between NHHS and Velferdstinget Vest, and the past months I have fronted the NHH students. With my background in youth politics I can especially contribute with my experience to further improve the students welfare.

Arrangementsansvarlig

Oliver S. Gjermundsen (22), 1. kull: 

My motivation for applying is mainly two things; 1. I see it as an amazing opportunity to gain a lot of good experience regarding leadership, teamwork, communication and politics. I have a very professional impression of SPU NHHS. Working in a well-functioning organization is a great opportunity to make a lot of good experiences. 2. I think it’s incredibly fun to lead a group of people towards a common goal. There are countless factors one must take into account as a leader. Leading a skilled and knowledgeable group is a privilege. I consider the leadership role in such a group as to a large extent to facilitate that everyone in the group gets to exploit their potential, that is where our greatest resources lie. The fact that everyone in the group has an inner motivation for what we do, and that we all get an arena where we can learn from experiences and grow, will always be a goal to me.

Studentutvalget ved NHH

Bacheloransvarlig

Gustav Kvalsund Nybø (21), 3. kull:

Studentutvalget er studentenes viktigste kanal for å påvirke det faglige opplegget på skolen. Likevel opplever jeg at mange studenter har begrenset kjennskap til oss. Som Bacheloransvarlig vil jeg derfor jobbe for å øke Studentutvalgets synlighet og tilstedeværelse, spesielt blant de nye studentene. Mitt mål er at alle studenter allerede fra første semester skal være klar over hvilke muligheter de har til å påvirke undervisningen, og at terskelen for å ta kontakt skal være så lav som mulig. For å oppnå dette vil jeg fremheve kullrepresentantenes rolle som et bindeledd mellom studentene og foreleserne, og jobbe for at disse blir mer synlige og tilgjengelige.

Coronasituasjonen har vist at det ligger et stort potensiale i digital undervisning og jeg vil derfor jobbe for at vi kan videreføre det beste fra digital undervisning selv når pandemien slipper taket. Mer konkret innebærer dette at jeg vil jobbe for at:

– Filming av forelesninger fortsetter å være standard i alle fag

– Det tilbys digitale alternativ til gruppetimene

– Foreleserne skal fortsette å publisere digitalt innhold som et supplement til forelesningene

Masteransvarlig

Ida Carine Haugen Kreutzer (28), 4. kull: 

Som Masteransvarlig vil jeg, på best mulig måte, fremme studentenes interesser og meninger i alle saker som angår masterprogrammet. Terskelen for å ta kontakt skal være lav og alle tilbakemeldinger og forslag vil bli tatt seriøst. Et godt samarbeid med skolens studenter og mastergruppa i Studentutvalget (SUN) er viktig for å kunne representere stud.NHH på en god måte når problemstillinger blir diskutert med fagstaben på NHH.

Som medlem i studentutvalget (SUN) har jeg allerede erfaring med å være bindeleddet mellom studentene og fagstaben, en erfaring jeg vil ta med meg videre som Masteransvarlig. Som studentrepresentant i SUN har jeg sittet i Ansettelsesutvalget sammen med alle instituttlederne og i instituttstyret på institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon (FSK). Jeg har også mye erfaring som medlem av ulike studentgrupper i NHHS.

Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har noen spørsmål!

//English//

Bacheloransvarlig

Gustav Kvalsund Nybø (21), 3. kull:

The Student Committee (SUN) is the most important channel for students to influence the teaching arrangements at NHH. As the Head of Bachelor’s Program (Bacheloransvarlig) I will work hard to strengthen SUN’s presence, especially among new students. My goal is for all students to be introduced early to the possibilities they have to influence their teaching arrangements, and to make it as easy as possible to contact us. To achieve this, I will strengthen the presence of the year representatives, and make sure all students know who to contact when they have feedback or proposals for change.

The Corona Pandemic has shown that there is a great potential in digital teaching, and I will do my best to ensure that the best elements of digital teaching are continued when the pandemic ends. This means that I will work for:

– All lectures to be recorded

– Digital alternatives for group sessions

– Professors to keep making digital content as a supplement to regular lectures

Masteransvarlig

Ida Carine Haugen Kreutzer (28), 4. kull: 

As Head of the Master’s program, I will, in the best possible way, promote the students’ interests and opinions in all matters concerning the master’s program. The threshold for contacting me should be low and all feedback and suggestions will be taken seriously. A good collaboration with the school’s students and the master’s group in the Student Committee (SUN) is important in order to be able to represent stud.NHH in a good way when important issues are discussed with the NHH staff.

As a member of the Student Committee (SUN), I already have experience of being the link between the students and the NHH staff, an experience I want to take with me further as Head of the Master’s program. As a student representative in SUN, I have sat in the NHH Empolyment Committee and on the department board at the Department of professional and intercultural communication (FSK). I also have a lot of experience as a member of various student groups in NHHS.

Please let me know if you have any questions!

Økonomiformidlingen

Leder

Sofie Karlsen (22), 3. kull: 

Mitt mål som leder for Økonomiformidlingen er å nå ut til stadig flere klienter og å kunne tilby god økonomisk rådgivning til alle som måtte trenge det.

//English//

Leder

Sofie Karlsen (22), 3. kull: 

My goal as the leader of Økonomiformidlingen is to reach out to a wider group of clients and to offer great financial advice through counseling, lectures and articles.

NHH AID

Blokk: PlanAid

Vi er en dedikert gruppe studenter med et felles mål om å videreføre det imponerende arbeidet til NHH Aid. Årets styre står overfor en særlig utfordring med tanke på koronapandemien og de restriksjoner det medfører. Vi ønsker å dra nytte av den allsidige bakgrunnen innad i gruppen for å skape en vellykket aksjonsuke med kreative løsninger som engasjerer et vidt spekter av befolkningen i Bergen.

Videre har situasjonen frembrakt store utfordringer på et globalt nivå og vi anerkjenner viktigheten av å opprettholde Unicef sitt arbeid i Malawi for å sikre barns utdanning i denne vanskelige perioden.

Vi har tre mål for den kommende perioden:

  1. Sørge for at Aksjonsuken 2021 setter nye rekorder

Koronapandemien gjør at gjennomføringen av Aksjonsuken vil være annerledes fra tidligere år. Det å sette nye rekorder dermed være et ambisiøst mål. Likevel mener vi at vi kan bruke den lange planleggingsperioden til vår fordel, slik at vi kan komme fram til gode alternative løsninger. Vi vil planlegge for ulike scenarioer, slik at Aksjonsuken kan tilpasses deretter.

  1. Engasjere flest mulig 

Vi ønsker å sette særlig fokus på å skape engasjement både blant studentene på NHH og utad. Dette gjelder spesielt de elevene som ikke er med i en gruppe ettersom det har vist seg å være mer utfordrende å engasjere disse elevene.

  1. Innovere og tenke nytt

For å gjennomføre en vellykket Aksjonsuke som tar hensyn til gjeldende restriksjoner, er vi nødt til å være kreative og utforske nye muligheter. Ved hjelp av innovative digitale løsninger, skal vi skape engasjement rundt prosjektet. Vi ønsker å maksimere nytten av eksisterende ressurser, samt utforske nye muligheter.

Leder

Trym Sandvik (24), 1. kull:

Jeg er en motivert og engasjert student som ønsker å sette bistand på kartet igjen. Jeg stiller derfor til valg som leder for NHH Aid. På grunn av koronasituasjonen i verden, er det lett å vende blikket innover seg selv og sine nærmeste. Jeg mener derimot at det også er viktig å sette fokus på de som er hardest rammet. Dette skal jeg få til ved å til ved å ta nytte av kompetansen til mitt fantastiske styre. Sammen skal vi inkludere og engasjere studenter, bedrifter og samfunnet som helhet. Med min lederbakgrunn fra Forsvaret, skal jeg sørge for at NHH aid griper alle muligheter til å kunne bidra til skole og utdanning i Malawi.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Jørgen Berget (21), 1. kull: 

Jeg er en ambisiøs og motivert student som har et sterkt ønske om å hjelpe de som faktisk trenger det. Derfor vil jeg stille til valg som økonomi- og organisasjonsansvarlig i NHH Aid. Sammen med en motivert gruppe studenter vil vi kunne bidra sterkt inn mot NHH Aid’s prosjekt i Malawi. Å hjelpe andre har alltid vært viktig for meg, og som 15-åring reiste jeg alene til Brasil for å jobbe som frivillig i forskjellige favelaer i Rio de Janeiro. Det å nå kunne få muligheten til å hjelpe andre gjennom NHH Aid vil være svært givende.

Som økonomi- og organisasjonsansvarlig ønsker jeg å fokusere på å skape så gode forutsetninger som mulig for mine medarbeidere i NHH Aid, og dermed få maksimalt ut av en utrolig engasjert gruppe. Struktur og god disponering av midlene vi har til rådighet vil være en viktig del av dette arbeidet, i tillegg til å opprettholde god kommunikasjon og kontroll oss innad. Min sterke motivasjon for veldedig arbeid og erfaringer med å jobbe i team vil også være verdifullt.

Markedsansvarlig

Are Steen (20), 1. kull: 

I et år som er alt annet enn normalt, har jeg som en engasjert student på NHH, sammen med de andre som stiller til styre i NHH Aid, et brennende ønske om å gjennomføre aksjonsuken 2021 så vellykket som mulig.

Som markedsansvarlig ser jeg fram til å jobbe sammen med våre samarbeidspartnere, og derav utvikle vår gode relasjon til vår hovedsamarbeidspartner PWC. Videre ser jeg også fram til å skape nye relasjoner med nye sponsorer og aktører som ønsker å bidra til UNICEF sin sak i Malawi, på vegne av NHH Aid.

Jeg vil også sammen med motiverte medstudenter i markedsavdelingen, sette sammen innholdsrike og morsomme pakker som skal auksjoneres bort som bidrag til vår sak, å sørge for at det skjer på en trygg og smittevernsvennlig måte. Å jobbe sammen med mine medstudenter for å gjøre verden til et bedre sted i en vanskelig tid er noe jeg ser på som verdifullt.

Informasjonsansvarlig

Elise Skjelland (23), 1. kull: 

Med en genuin interesse for internasjonal bistand- og utviklingsprosjekter, ønsker jeg å stille til valg som Informasjonsansvarlig i NHH Aid. Sammen med denne arbeidsvillige og motiverte gruppen av førstekullister, kan vi bidra ved å dele vår kunnskap og engasjement med andre.

Mer konkret for posisjonen som informasjonsansvarlig ønsker jeg å øke bevisstheten rundt prosjektet både blant elevene på NHH og blant Bergens befolkning som en helhet. Jobberfaring fra kulturavdelingen i den Spanske Ambassaden i Oslo gjør at jeg er i en unik posisjon til å håndtere de arbeidsoppgavene som inngår i denne stillingen på en god måte. Jeg håper å kunne bruke min kunnskap tilknyttet håndteringen av sosiale medier og andre digitale plattformer til å nå ut til et bredt publikum og skape en vellykket aksjonsuke på tross av de utfordringene vi står ovenfor i lys av koronaepidemien.

Arrangementansvarlig

Sunniva Giske (19), 1. kull: 

Jeg er en engasjert førstekullist som har et stort ønske om å hjelpe andre mennesker. Særlig under en pågående pandemi, mener jeg det er viktig å vende blikket utover for å kunne hjelpe de som trenger det mest. På bakgrunn av dette stiller jeg til valg som arrangementansvarlig i NHH Aid. Jeg har stor tro på at gjennomføring av arrangementer kan bidra til å skape engasjement og oppmerksomhet rundt prosjektet i Malawi og Unicef. Som arrangementansvarlig vil jeg gjøre mitt ytterste for at disse arrangementene blir vellykkede, samt at alle som deltar føler seg inkludert og sett. Jeg vil også vektlegge alternative løsninger som kan gjennomføres uavhengig av hvilken situasjon vi befinner oss i. Både jeg og resten av blokken ønsker å gjennomføre Aksjonsuken på best mulig måte.

Prosjektansvarlig

Kasper Coates (20), 1. kull: 

På tross av et annerledes år har vi som stiller til AID styre stor tro på vellykket aksjonsuke vinteren 2021, med fokus på inkludering og maksimering av muligheter. Som prosjektansvarlig vil jeg legge vekt på kreative og alternative løsninger som skaper størst mulige verdier for AID og miljøet på NHH. Gjennom samarbeid med UNICEF vil AID være et prosjekt som fokuserer på ekstern verdiskapning og internasjonale muligheter. Som ledende handelshøyskole er jeg optimistisk for hva vi kan skape sammen, muligens på avstand, i samsvar med rådende omstendigheter. Årets gjennomføring av AID skal bli best mulig – det er jeg stolt av

//English//

Blokk: PlanAid

Leder

Trym Sandvik (24), 1. kull:

I am a motivated and committed student who wants to put aid on the map again. I am therefore running for the election as the leader of NHH Aid. Due to COVID-19, it is easy to forget the ones that are struggling the most. To achieve the task of helping others, I will be benefiting of my fantastic board. Together we will include and engage students, companies, and society. With my leadership background, I will ensure that NHH aid seizes all opportunities to contribute to school and education in Malawi.

Økonomi- og organisasjonsansvarlig

Jørgen Berget (21), 1. kull: 

I am an ambitious and motivated student with a strong desire to help those who actually need it. Therefore, I am running for election as the head of economy and organizational manager of NHH Aid. With a motivated group of students, we will be able to make a strong contribution to NHH Aid’s project in Malawi. To help others has always been important to me, and as a 15-year-old I travelled alone to Brazil to volunteer in various favelas in Rio de Janeiro. To get the opportunity to help others through NHH Aid would therefore be very motivating.

As head of economy and organizational manager, I want to focus on creating the best possible conditions for all members of NHH Aid, and thus get the most out of an incredibly committed group. Structure and good disposition of our funds will be an important part of this work, as well as maintaining good communication between all members. My strong motivation for charity work and teamwork experience will also be beneficial.

Markedsansvarlig

Are Steen (20), 1. kull: 

As an engaged student at NHH, I have a great desire to carry out “Aksjonsuken 2021” as the best way possible, together with my companions.

As the “Head of Market Relations”, I look forward to continue the work with our partners, and specifically develop our good relationship with our main partner PWC. Furthermore, I also look forward to create new relationships with new sponsors and partners who want to contribute to UNICEF’s cause in Malawi, on behalf of NHH Aid.

Lastly, I’m excited about putting together fun packages to be auctioned at “Internaften” as a contribution to our cause, together with my fellow students. I will also ensure that this happens in a safe way concerning covid-19. To be able to work with my fellow students to change the world for the better, is something I see as highly valuable.

Informasjonsansvarlig

Elise Skjelland (23), 1. kull: 

With a genuine interest in international projects within the field of aid and development, I would like to run as a candidate for Head of Information in NHH Aid. Together with this motivated group of first-year students, I believe I can contribute in a positive manner by sharing my knowledge and engagement with others.

More specifically for the position as Head of Information, I would like to increase the awareness of the project both among the students at NHH and among Bergen’s population as a whole. Work experience from the department of culture at the Spanish Embassy in Oslo puts me in a unique position to handle the tasks of this position successfully. I hope to get the opportunity to utilize my knowledge related to the management social media accounts and other digital platforms to reach a broad audience and create a great Aksjonsuke in 2021 despite the challenges in light of the corona epidemic.

Arrangementansvarlig

Sunniva Giske (19), 1. kull: 

I am a committed student who has a great desire to help other people. Especially during an ongoing pandemic, I think it is important to look beyond to help those who need it the most. Based on this, I am running for election as Event Manager in NHH Aid. I strongly believe that the implementation of events can help creating commitment and awareness around the project in Malawi and Unicef. As event manager, I will do my utmost to make these events successful, and that everyone who participates feels included and seen. I also want to emphasize alternative solutions that can be implemented regardless of what situation we are in. The rest of the board and I, want to implement the Aksjonsuken in the best possible way.

Prosjektansvarlig

Kasper Coates (20), 1. kull: 

Despite a different year, the proposed board for AID believe in a successful Aksjonsuke in the winter of 2021, with focus on inclusion and maximisation of possibilities. As head of project I will emphasise creative and alternative solutions that will create the greatest possible benefit for both AID and the social environment at NHH. Through collaboration with UNICEF, AID aims to be a project focused on external and international growth. As a leading business school, I am optimistic for what we can create together, possibly with distance, with respect to current circumstances. This years AID will be the best possible – and I’m proud of that