Vinnere av gullroten

Stine Stolpestad
Stine Stolpestad
Stine har vært svært engasjert, både politisk og kulturelt gjennom flere år. Inkludering og studentenes psykiske helse er noe studenten har brent for, kjempet for å få på agendaen. I en tøff periode med pandemi, hvor mange studenter kjente på ensomhet som en konsekvens av strenge smittevernsregler, var studenten initiativtaker for å skaffe gratis psykologhjelp til de som trengte dette. I tillegg har hun stått på for Avbrekk, et initiativ for å gi eksamensstressede studenter et tilbud av store og små aktiviteter. Det kan også sies at Pride markeringen på NHH ikke hadde eksistert uten denne personen. Ikke bare kan hun synge og ha prisverdige monologer på AULA-scenen, hun viser også at hun virkelig bryr seg om alle studentene rundt seg gang på gang.
Arne Jordåen
Arne Jordåen
Inkludering er en utrolig viktig del av studentforeningens langsiktige strategi. En ting er å ha dette nedfelt og si at man skal ha fokus på dette, men en annen ting er å faktisk GJØRE det. Arne er et klart eksempel på dette. Jordåen har vært i spissen av et arbeid som har resultert i et rekordhøyt oppmøte og aktivitet i en av de åpne gruppene i studentforeningen, som også har fått merke utfordringer etter pandemien. Videre er dette en person som står igjen ved stafdunken etter hver eneste trening, for å snakke med alle som ønsker å slå av en prat.
Christian Arstein
Christian Arstein
Gjennom sitt engasjement på kryss og tvers av hele foreningen har prisvinneren gitt mye av seg til alle de rundt seg og til foreningen som helhet. Selv om man kan bli skremt av at han står på stolen i aulaen, som eneste ene i salen, er personen en varm og imøtekommende person. Enten det er befaring på Kramboden en tidlig morgen eller nedmontering av scene sent på kvelden, så stiller han alltid opp. Han han gjort en formidabel innsats for å gi nye studenter en god FKU igjennom pandemien, og stått i spissen for arrangeringen av et vellykket 85-års jubileum under uforutsigbare omstendigheter. Det er en person som alltid har et smil rundt munnen, og brenner for inkluderingen av alle studenter. Det at han tar ekstra tid på NHH, kun for å kunne bidra mer til studentforeningen, understreker engasjementet som han vist, og har vist, for studentforeningen.