Vinnere av gullroten

Sverre Skjauff
Sverre Skjauff
Sverre har i en årrekke lagt ned utallige timer i studentforeningen gjennom små og store verv. Han har bidratt spesielt rundt arbeidet med endringen i org.struktur og vedtekter. Dette arbeidet har bidratt til å avbyråkratisere NHHS, og effektivisere prosesser som muliggjør at tillitsverv kan bruke tiden sin på å maksimere studentvelferd.

Sverre har gjennom alle sine år på NHH vært en stor, stor bidragsyter for NHHS. Han har vært avgjørende i alle sine mange stillinger i NHHS, men spesielt som leder/nestleder i RS, økonomiansvarlig i KS og som medlem av FS. Han skal ha mye av æren av at NHHS har fått mindre byråkrati og opprettelsen, og fornyelsen, av FS og KU. Han har også vært en viktig ressursperson for mange i studentforening. Han svarer alltid med glede på spørsmål og har hjulpet til i mange sammenhenger utover sine offisielle verv. Han har også vært viktig for utvikling der man samarbeider mer tett på tvers av UU i NHHS og har de vi har mer tillitt til hverandre.

Tobias Haukland
Tobias Haukland
Tobias har i sin posisjon som daglig leder for VK jobbet godt på å få et godt samarbeid på tvers av foreningen. Hans innsats under høsten 21 hvor VK stod i en posisjon hvor human kapital var på et bristepunkt og var behjelpelig med å hjelpe alle som hadde et ønske om å gjennomføre ulike arrangementer. Videre har han også bidratt mye til hjelp for forrige kjernestyret og nåværende styret, i forbindelse med arbeidet om arbeidsgiver/arbeidstaker. Han har virkelig stått på, ofte bak lukkede dører, men vil ærlig si at vk har aldri hatt et stå godt og tett forhold med andre parter. Det er mye til takk til Tobias.
Karoline Wigestrand Sandok
Karoline Wigestrand Sandok
Karoline har vært medlem av Teknisk Gruppe (TG) siden høsten 2018, og gjennom hele skolegangen hennes vært et aktivt og engasjert medlem i både Teknisk Gruppe og NHHS. Hun har fra første stund vist et engasjement for lydteknikk langt utover det man kan forvente av en økonomistudent. Dette har resultert i at TG har opprettholdt og forbedret sin kompetanse innen lydteknikk og hun har vært spesielt viktig for å bedre relasjonene mellom NHHS og profesjonelle aktører i bransjen.

Karoline har brukt enormt mye med tid i AURA-prosjektet. Karoline har jobbet i 2 år for at oppusningsprosjektet av Aualen skal imøtekomme tekniske behov og ivareta NHHS sine interesser ovenfor NHH. Arbeidet hun la inn i Aura-prosjektet har ført til at NHHS har bedre, brukervennlige og effektive løsninger i Aulaen, noe som kommer både de på og av scenen til gode. I dag sparer vi enormt mye tid og ressurser i planleggingen av arrangementer på grunn av oppgraderingene i lokalene våre, noe vi ikke kunne vært foruten. Man kan også trekke frem at Karoline har bidratt til arrangementene våre gjennomføres mer bærekraftig, der hun i planleggingen har bidratt til at hele utstyrsparken vår er basert på LED-lys. Det er langt flere momenter man kan trekke frem ved dette arbeidet, men det viktigste er at hennes utallige timer med arbeid kommer alle dagens og fremtidige NHHS`ere til gode. Aulaen hadde ikke vært det samme uten henne.