Gruppe
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
it.gruppen Eirik Veland Gjeldnes 95 83 59 84 it.leder@nhhs.no
Foto NHHS Kristian Sweeney 46 81 99 19 foto.leder@nhhs.no
Grafisk NHHS Marie Ilona Kramarics Borg 99 45 50 34 grafisk.leder@nhhs.no
K7 Bulletin Eirik Heggdal Evensen 93 80 59 95 red@k7bulletin.no
Markedsgruppen Olaf Torgersen 47 25 37 57 leder.mg@nhhs.no
Økonomiformidlingen Amund Kleven Rasmussen 97 95 26 95 leder@okonomiformidlingen.no
K7 Minutter Emil Gjesdal 12 34 56 78 k7.leder@nhhs.no
Gruppe
Kontaktperson
Telefonnummer
E-post
it.gruppen Eirik Veland Gjeldnes 95 83 59 84 it.leder@nhhs.no
Foto NHHS Kristian Sweeney 46 81 99 19 foto.leder@nhhs.no
Grafisk NHHS Marie Ilona Kramarics Borg 99 45 50 34 grafisk.leder@nhhs.no
K7 Bulletin Eirik Heggdal Evensen 93 80 59 95 red@k7bulletin.no
Markedsgruppen Olaf Torgersen 47 25 37 57 leder.mg@nhhs.no
Økonomiformidlingen Amund Kleven Rasmussen 97 95 26 95 leder@okonomiformidlingen.no
K7 Minutter Emil Gjesdal 12 34 56 78 k7.leder@nhhs.no