Meldingsrunde – Kjernestyret

Meldingsrunde – Finansstyret

Meldingsrunde – Underutvalg

Kommer nærmere Foreningsmøtet..

Søknad om vedtektsendringer

Innstilling KS

Forklaring av endringer

Renskrevet forslag

Årsmelding NHHS 2020

Rapport fra Kontrollutvalget

Søknad om utvidet budsjettramme

Instilling KS og FS

Søknad

Innstilling KS

Nytt fagpolitisk prinsipprogram

Tidligere Fagpolitisk prinsipprogram

Søknad om dispensasjon

Innstilling KS

Langsiktig strategi

[/fusion_tab][/fusion_tabs]