For studenter2020-03-10T14:38:25+01:00

For studenter

Hvordan søker jeg om økonomiske støtte til gruppen min?2021-07-04T00:49:05+02:00

Det finnes en rekke ulike støtteordninger for grupper i NHHS. Hvilke
man kan søke på avhenger av det søkes om. Underutvalg skal primært få
økonomisk støtte direkte fra NHHS over budsjett, og kan ellers søke KS
om midler til utover budsjett. Interessegrupper kan og søke om midler
fra NHHS, men skal primært søke andre steder. Søknader om økonomisk
støtte følger mal som man finner på NHHS-felles i G-suite, og sendes
til oko@nhhs.no

I tillegg finnes det to store støtteordninger for grupper i NHHS. Den
første heter Høyskolefondene, og kan gi underskuddsdekning til åpne
arrangementer slik som faglige studentdrevne konferanser eller
workshops. Det gis ikke støtte til interne arrangementer. HSF har 3
runder i året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar, slutten
av april og slutten av september. Mer informasjon finnes i
søknadslinken her.

Den andre støtteordningen kommer fra Stiftelsen Foreningen for, og her
støttes det hovedsakelig til utstyr slik som instrumenter, teknisk
utstyr eller oppgradering av rom. Stønadsordningen har to runder i
året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar og august.
Mer informasjon finnes i søknadslinken her.

Begge støtteordningene administreres gjennom Kjernestyret som
innstiller, og man søker digitalt.

Av andre støtteordninger for grupper i NHHS sjekk nhhi.no for støtte
til utstyr og Kulturstyret Bergen for støtte til kulturelle grupper.

Jeg har tatt bacheloren min på en annen utdanningsinstitusjon og skal nå begynne som ekstern master på NHH. Kommer jeg på en faddergruppe med andre masterstudenter? Og kan jeg melde meg inn i facebookgruppen “Vi som begynner på NHH høsten 2021”?2021-07-07T16:21:21+02:00

Ja og ja! Vi har egne faddergrupper for masterstudenter. Det er stort sett det samme som skjer for både bachelor-, master og internasjonale faddergrupper, men på FKU-programmet kan du se når de ulike gruppene har ulike program. Facebookgruppen er for alle nye studenter, så meld deg inn!

Hvordan kan jeg bli med i ulike grupper i studentforeningen?2020-07-16T14:19:04+02:00

Det er mange underutvalg, interessegrupper og idrettslag i NHHS, og felles for alle er at de hvert år med glede tar opp nye medlemmer. Uken etter FKU arrangeres Rekrutteringsuken, der du vil få sjansen til å bli kjent med alle gruppene og få informasjon om opptak til disse. Det vil komme mer informasjon om dette under FKU og på nhhs.no!

Må man delta på forkurset i matematikk?2021-08-08T19:15:29+02:00

Nei, det er helt valgfritt å delta på forkurset i matematikk. Forkuset er en god mulighet til å friske opp mattekunnskapene sine, og skape nye bekjentskap .

Du finner mer informasjon om forkurset i matematikk her.

Er det høstferie og vinterferie på NHH?2020-07-16T14:17:51+02:00

NHH har ingen faste ferier utenom juleferie, påskeferie og sommerferie. Noen forelesere har derimot forelesningsfri i de såkalte høst- og vinterferiene.

Hvor finner jeg innloggingen til Studentweb og Canvas?2021-07-07T16:54:57+02:00

NHH vil sende ut mail med studentnummer, pinkode og lenke til Studentweb i begynnelsen av august.

Mer informasjon finner du her.

 

Hvor burde jeg bo?2020-07-16T14:16:03+02:00

Studentene ved NHH er bosatt i hele Bergen. Mange studenter bor i området rundt skolen, og trives med dette, mens andre foretrekker å bo i sentrum eller mindre sentralt. Du må selv avgjøre hva som er viktig for deg når du velger et sted å bo, men det kan være lurt å ha i bakhodet hvor på kartet NHH ligger.

Hatleberg er studentboligene nærmest skolen, og er et godt alternativ for NHH studenter. Her blir man også lett kjent med andre studenter.

Hvordan kommer jeg meg til NHH?2021-07-07T17:02:49+02:00

For å komme seg fra sentrum eller Sandviken til NHH kan man ta buss nr. 3, 4, 12, 16E, 19, 36, 210 og 300. Busstoppet heter Handelshøyskolen, og det tar 3-4 minutter å gå ned til NHH.

Kommer du fra Åsane kan du ta buss nr. 3, 4, 19, 36, 210 og 300 og gå av på Handelshøyskolen.

For busstider kan du søke på skyss.no eller laste ned skyss-appen.

Hvor skal jeg møte opp til immatrikuleringen?2021-07-07T17:06:15+02:00

Immatrikuleringen foregår i Aulaen på NHH, du skal benytte deg av inngang C. Det vil bli tydelig skiltet. 

Du kan se hvor Aulaen befinner seg på kartet her.

 

Hva skal jeg ha på meg på immatrikuleringen?2021-07-07T17:11:13+02:00

Dresscode på immatrikuleringen er pent. Dress for guttene og kjole eller skjørt for jentene er sikre valg. Sjekk gjerne ut bildene fra tidligere immatrikuleringer på linkene under for å se hva andre studenter har hatt på seg under immatrikuleringen.

Bilder fra immatrikulering:

  • Bachelor: her
  • Master: her
Når kan jeg forvente å bli fakturert for VK-kostnader?2020-07-01T18:56:08+02:00

Fakturaen vil bli sendt til den som booket VK før utgangen av måneden etter måneden for arrangementet. 

Når får jeg pengene igjen for utlegget mitt?2020-07-01T18:55:28+02:00

Litt avhengig av når du sender utlegget til mailboksen vår, så kan det variere fra 14 til 18 dager dersom alt godkjennes med en gang. Fra utleggsskjemaet er godkjent så anslår vi omtrent 14 dager.

Hva er godkjent dokumentasjon?2020-07-01T18:54:52+02:00

For at vi skal kunne betale tilbake et utlegg du gjør for NHHS så må dokumentasjonen være god nok til at også vår revisor kan godkjenne den (jf. bokføringsforskriften § 5-1-1). Dersom du vil ha penger tilbake for et kjøp, så må kvitteringen følge med som bilag til utlegget. Vi må ha spesifikasjon av hva som er kjøpt, datostempling som viser når det ble kjøpt, sum, mva-behandling og informasjon om hvilket selskap kjøpet er gjort hos. Dersom kjøpsbekreftelsen ikke er fra et selskap som gir ordentlig kvittering må du i tillegg til en form for avtaledokumentasjon også legge ved bankutskrift som bekrefter betaling. Jo mer dokumentasjon du leverer, desto mindre sannsynlig er det at du får skjemaet i retur.

Dokumentasjonen har som formål å bekrefte at kostnaden er ekte, at den kan knyttes til NHHS sin drift, at den forekommer i perioden vi bokfører den, og at det utføres riktig MVA-behandling.

Hvordan gjør jeg utlegg for underutvalget mitt?2021-09-14T19:12:23+02:00

For å få godkjent og refundert et utlegg du gjør i NHHS bør du først og fremst avklare med økonomiansvarlig for underutvalget ditt at dette er et kjøp som dekkes av budsjettet deres. 

Rent praktisk er alt du må gjøre å fylle ut utleggskjema, for deretter å sende dette som en samlet PDF sammen med alle kvitteringer og vedlegg til utlegg@nhhs.no. Her vil vi kontrollere at skjemaet er utfylt riktig, og at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok. Les utleggsguiden vår her for å spare både deg selv og oss for tid. Du vil få en bekreftelse på at utleggsskjemaet er mottatt, og vi vil deretter sende det til en elektronisk godkjenning av både økonomiansvarlig for underutvalget samt en medarbeider i Regnskapsgruppen. Dersom utlegget godkjennes sendes det til betaling.

Hvordan oppdaterer jeg medlemslisten til gruppen min?2020-07-01T18:53:07+02:00

Et regneark i G Suite skal ha blitt delt med brukeren din. Logg inn på gsuite.nhhs.no med NHHS-brukeren din, og gå til “Delt med meg”. Du finner så et dokument øverst som har samme navn som gruppen din.

Hvordan tilbakestiller jeg passordet mitt?2021-03-10T14:45:00+01:00

For å tilbakestille passordet ditt, gjør du det sånn som du ville tilbakestilt for en hver Google-konto. Brukernavnet ditt er studentnummer@nhhs.no (eks s123456@nhhs.no).

  1. Gå til http://gsuite.nhhs.no/
  2. Skriv inn studentnummeret ditt, eksempel s123456
  3. Trykk Neste
  4. Trykk “Glemt passord?”
  5. Om du først blir bedt om å skrive inn siste kjente passord, klikk “Try another way”. Du vil så få muligheten til å få tilsendt en lenke / verifikasjonskode til din NHHe-postadresse, fornavn.etternavn@student.nhh.no (evt. sXXXXXX@student.nhh.no). Dersom du har registrert et telefonnummer på kontoen din, vil du også kunne tilbakestille passordet ved hjelp av den.
  6. Fortsatt problemer? Kontakt passord@nhhs.no
Hvordan starter jeg en egen gruppe?2021-06-22T13:02:09+02:00

Dersom du ønsker å starte en egen gruppe i NHHS, må du sende en søknad til info@nhhs.no. Søknaden skal inneholde elementene som er spesisifsert i Retningslinjer for opprettelse av interessegruppe i NHHS. Du skal ta utgangspunkt i denne malen for søknaden din.

Go to Top