Nei, det er helt valgfritt å delta på forkurset i matematikk. Forkuset er en god mulighet til å friske opp mattekunnskapene sine, og skape nye bekjentskap .

Du finner mer informasjon om forkurset i matematikk her.