Det finnes en rekke ulike støtteordninger for grupper i NHHS. Hvilke
man kan søke på avhenger av det søkes om. Underutvalg skal primært få
økonomisk støtte direkte fra NHHS over budsjett, og kan ellers søke KS
om midler til utover budsjett. Interessegrupper kan og søke om midler
fra NHHS, men skal primært søke andre steder. Søknader om økonomisk
støtte følger mal som man finner på NHHS-felles i G-suite, og sendes
til oko@nhhs.no

I tillegg finnes det to store støtteordninger for grupper i NHHS. Den
første heter Høyskolefondene, og kan gi underskuddsdekning til åpne
arrangementer slik som faglige studentdrevne konferanser eller
workshops. Det gis ikke støtte til interne arrangementer. HSF har 3
runder i året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar, slutten
av april og slutten av september. Mer informasjon finnes i
søknadslinken her.

Den andre støtteordningen kommer fra Stiftelsen Foreningen for, og her
støttes det hovedsakelig til utstyr slik som instrumenter, teknisk
utstyr eller oppgradering av rom. Stønadsordningen har to runder i
året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar og august.
Mer informasjon finnes i søknadslinken her.

Begge støtteordningene administreres gjennom Kjernestyret som
innstiller, og man søker digitalt.

Av andre støtteordninger for grupper i NHHS sjekk nhhi.no for støtte
til utstyr og Kulturstyret Bergen for støtte til kulturelle grupper.