Det finnes en rekke ulike støtteordninger for grupper i NHHS. Hvilke man kan søke på avhenger av det søkes om. Underutvalg skal primært få økonomisk støtte direkte fra NHHS over budsjett, og kan ellers søke KS om midler utover budsjett. Interessegrupper kan og søke om midler fra NHHS, men skal primært søke andre steder. Søknader om økonomisk støtte til arrangementer og investeringer følger mal som man finner på NHHS-felles i G-suite, og sendes til kontaktperson i Kjernestyret eller oko@nhhs.no. I tillegg finnes det noen støtteordninger for grupper i NHHS. Høyskolefondene HSF kan gi underskuddsdekning til åpne arrangementer slik som faglige studentdrevne konferanser, workshops og arrangementer. HSF har 3 runder i året med følgende søknadsfrister for 2023:

  • 1. runde: 25. januar
  • 2. runde: 21. april
  • 3. runde: 18. september

Fond til sosiale formål for studentene Fond til sosiale formål for studentene er et lite fond, med en søknadsrunde per år. Tildelinger fra dette fondet er også underskuddsdekning, men i mye mindre skala enn HSF. Følgende søknadsfrist gjelder for 2023:

  • 1. runde: 21. april

Foreningen For Stiftelsen Foreningen for støtter hovedsakelig utstyr slik som instrumenter, teknisk utstyr eller oppgradering av rom. Stønadsordningen har to runder i året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar og august. Venter på informasjon – publiseres så fort som mulig. Alle de nevnte støtteordningene administreres gjennom Kjernestyret som innstiller, og man søker digitalt. Økonomiansvarlig sender ut informasjon per e-post til ledere og økonomiansvarlige i interessegrupper og underutvalg når fristene nærmer seg. Av andre støtteordninger for grupper i NHHS sjekk nhhi.no for støtte til utstyr og Kulturstyret Bergen for støtte til kulturelle grupper.