Immatrikuleringen foregår i Aud Max på NHH. Aud Max ligger i Nybygget og du skal benytte deg av inngang A. Det vil bli tydelig skiltet.