Immatrikuleringen foregår i Aulaen på NHH, du skal benytte deg av inngang C. Det vil bli tydelig skiltet. 

Du kan se hvor Aulaen befinner seg på kartet her.