FAQ En2020-07-16T01:18:45+02:00

FAQ En

Hvordan søker jeg om økonomiske støtte til gruppen min?2020-08-25T08:46:10+02:00

Det finnes en rekke ulike støtteordninger for grupper i NHHS. Hvilke
man kan søke på avhenger av det søkes om. Underutvalg skal primært få
økonomisk støtte direkte fra NHHS over budsjett, og kan ellers søke KS
om midler til utover budsjett. Interessegrupper kan og søke om midler
fra NHHS, men skal primært søke andre steder. Søknader om økonomisk
støtte følger mal som man finner på NHHS-felles i G-suite, og sendes
til oko@nhhs.no

I tillegg finnes det to store støtteordninger for grupper i NHHS. Den
første heter Høyskolefondene, og kan gi underskuddsdekning til åpne
arrangementer slik som faglige studentdrevne konferanser eller
workshops. Det gis ikke støtte til interne arrangementer. HSF har 3
runder i året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar, slutten
av april og slutten av september. Mer informasjon finnes i
søknadslinken:  https://forms.gle/o4Vj3kVynCYpVZwJ9

Den andre støtteordningen kommer fra Stiftelsen Foreningen for, og her
støttes det hovedsakelig til utstyr slik som instrumenter, teknisk
utstyr eller oppgradering av rom. Stønadsordningen har to runder i
året med tentativ søknadsfrist i slutten av januar og august.
Mer informasjon finnes i søknadslinken: https://forms.gle/9o2bYZsFYRNpv2rm8

Begge støtteordningene administreres gjennom Kjernestyret som
innstiller, og man søker digitalt.

Av andre støtteordninger for grupper i NHHS sjekk nhhi.no for støtte
til utstyr og Kulturstyret Bergen for støtte til kulturelle grupper.

How do I apply for a reimbursement?2020-07-14T01:21:12+02:00

In order to get approved and reimbursed an expense you make in NHHS, you should first and foremost clarify with the head of finance for your subcommittee that this is a purchase that is covered by their budget.

In practical terms, all you have to do is fill out the reimbursement form, and then send this as a complete PDF together with all receipts and attachments to utlegg@nhhs.no. Here we will make sure the form has been filled in correctly, and that the quality of the documentation is sufficient. Read our disbursement guide here to save both yourself and us time. You will receive a confirmation that the reimbursement form has been received, and we will then send it to an electronic approval by both the head of finance for the subcommittee and an employee of the Accounting Group (Regnskapsgruppen). If the reimbursement is approved, it is sent for payment.

What is considered acceptable documentation?2020-07-14T01:35:15+02:00

In order for us to be able to reimburse an expense you make for NHHS, the documentation must be sufficient for our auditor to approve it (cf. the Accounting Regulations § 5-1-1). If you want money back for a purchase, the receipt must be included as a confirmation for the outlay. We must have a specification of what was purchased, a date stamp that shows when it was purchased, sum, VAT processing, and information about where the purchase was made. If the purchase confirmation is not from a company that provides a proper receipt, you must in addition to proof of service documentation also attach a bank statement confirming payment. The more documentation you provide, the less likely you are to get the form returned.

The purpose of the documentation is to confirm that the cost is genuine, that it can be linked to NHHS’s operations, that it occurs during the period in which we post it, and that the correct VAT treatment is performed.

How do I update the member list for my subgroup?2020-07-14T01:37:50+02:00

A spreadsheet in G Suite has been shared with your user. Please log in at gsuite.nhhs.no with your NHHS-user and go to «Shared with me». There will be a document with the same name as your group in this folder.

 

How do I reset my password?2020-07-14T01:38:45+02:00

To reset your password, please proceed as with any other Google-account. Your username is «studentnumber@nhhs.no» (e.g. S123456@nhhs.no)

 

How do i start my own group?2020-07-14T01:39:11+02:00

If you are interested in starting your own group in NHHS, please send an application to info@nhhs.no. The application must include elements required in the terms of group creation in NHHS.

Må jeg delta på alt under fadderuken?2020-07-16T13:53:25+02:00

Ikke i det hele tatt. Det er mange aktiviteter å velge og vrake mellom, og mange synes det kan være litt overveldende.

Det kan derfor være greit å vite at alt som skjer av aktiviteter i fadderuken arrangert av studentforeningen (NHHS) er valgfritt å delta på. Når dette er sagt er arrangementer i regi av NHH obligatorisk for alle nye studenter.

Fadderne dine vil fortelle deg om arrangementene som skjer, og vil arrangere vors og samlinger før disse.

Mange velger å ta seg en pausedag eller bli med den alkoholfri gruppen en dag eller to, benytt deg gjerne av dette tilbudet dersom det frister!

Hvor kan jeg finne informasjon om alt som skjer under FKU?2020-07-16T13:55:35+02:00

På nhhs.no vil du finne alt du trenger å vite. Vi har også andre informasjonskanaler som er lure å benytte. Du kan også spørre dine faddere hvis du lurer på noe. I facebookgruppen kan du få nyttig informasjon, og se andre som skal begynne på studiet. Kanskje kjenner du noen fra før?

Du kan også komme innom oss på stand i FKU-punkt på skolen. Se mer under fanen «Følg med».

Hvordan starter jeg en egen gruppe?2020-08-28T11:24:01+02:00

Dersom du ønsker å starte en egen gruppe i NHHS, må du sende en søknad til info@nhhs.no. Søknaden skal inneholde elementene som er spesisifsert i Retningslinjer for opprettelse av interessegruppe i NHHS. Du kan ta utgangspunkt i denne malen for søknaden din: https://docs.google.com/document/d/1KIz_P7FVA4sEH1uEI8_BLgHYqJeKjBtcvwRZIcKHsms/edit

Hva skal jeg ha på meg på immatrikuleringen?2020-07-16T13:57:21+02:00

Dresscode på immatrikuleringen er pent. Dress for guttene og kjole eller skjørt er sikre valg. Sjekk gjerne ut bildene fra fjorårets immatrikulering på linkene under for å se hva andre studenter har hatt på seg under immatrikuleringen.

Lenker fra fjorårets immatrikulering:

Hvordan tilbakestiller jeg passordet mitt?2020-07-15T16:25:20+02:00

For å tilbakestille passordet ditt, gjør du det sånn som du ville tilbakestilt for en hver Google-konto. Brukernavnet ditt er studentnummer@nhhs.no (eks s123456@nhhs.no).

  1. Gå til http://gsuite.nhhs.no/
  2. Skriv inn studentnummeret ditt, eksempel s123456
  3. Trykk Neste
  4. Trykk «Glemt passord?»
  5. Om du først blir bedt om å skrive inn siste kjente passord, klikk «Try another way». Du vil så få muligheten til å få tilsendt en lenke / verifikasjonskode til din NHHe-postadresse, fornavn.etternavn@student.nhh.no. Dersom du har registrert et telefonnummer på kontoen din, vil du også kunne tilbakestille passordet ved hjelp av den.
  6. Fortsatt problemer? Kontakt system@nhhs.no
Hvordan oppdaterer jeg medlemslisten til gruppen min?2020-07-01T18:53:07+02:00

Et regneark i G Suite skal ha blitt delt med brukeren din. Logg inn på gsuite.nhhs.no med NHHS-brukeren din, og gå til “Delt med meg”. Du finner så et dokument øverst som har samme navn som gruppen din.

Hvordan gjør jeg utlegg for underutvalget mitt?2020-07-04T12:09:47+02:00

For å få godkjent og refundert et utlegg du gjør i NHHS bør du først og fremst avklare med økonomiansvarlig for underutvalget ditt at dette er et kjøp som dekkes av budsjettet deres. 

Rent praktisk er alt du må gjøre å fylle ut utleggskjema, for deretter å sende dette som en samlet PDF sammen med alle kvitteringer og vedlegg til utlegg@nhhs.no. Her vil vi kontrollere at skjemaet er utfylt riktig, og at kvaliteten på dokumentasjonen er god nok. Les utleggsguiden vår her for å spare både deg selv og oss for tid. Du vil få en bekreftelse på at utleggsskjemaet er mottatt, og vi vil deretter sende det til en elektronisk godkjenning av både økonomiansvarlig for underutvalget samt en medarbeider i Regnskapsgruppen. Dersom utlegget godkjennes sendes det til betaling.

Hva er godkjent dokumentasjon?2020-07-01T18:54:52+02:00

For at vi skal kunne betale tilbake et utlegg du gjør for NHHS så må dokumentasjonen være god nok til at også vår revisor kan godkjenne den (jf. bokføringsforskriften § 5-1-1). Dersom du vil ha penger tilbake for et kjøp, så må kvitteringen følge med som bilag til utlegget. Vi må ha spesifikasjon av hva som er kjøpt, datostempling som viser når det ble kjøpt, sum, mva-behandling og informasjon om hvilket selskap kjøpet er gjort hos. Dersom kjøpsbekreftelsen ikke er fra et selskap som gir ordentlig kvittering må du i tillegg til en form for avtaledokumentasjon også legge ved bankutskrift som bekrefter betaling. Jo mer dokumentasjon du leverer, desto mindre sannsynlig er det at du får skjemaet i retur.

Dokumentasjonen har som formål å bekrefte at kostnaden er ekte, at den kan knyttes til NHHS sin drift, at den forekommer i perioden vi bokfører den, og at det utføres riktig MVA-behandling.

Hvor skal jeg møte opp til immatrikuleringen?2020-07-16T14:15:16+02:00

Immatrikuleringen foregår i Aud Max på NHH. Aud Max ligger i Nybygget og du skal benytte deg av inngang A. Det vil bli tydelig skiltet.

Når får jeg pengene igjen for utlegget mitt?2020-07-01T18:55:28+02:00

Litt avhengig av når du sender utlegget til mailboksen vår, så kan det variere fra 14 til 18 dager dersom alt godkjennes med en gang. Fra utleggsskjemaet er godkjent så anslår vi omtrent 14 dager.

Når kan jeg forvente å bli fakturert for VK-kostnader?2020-07-01T18:56:08+02:00

Fakturaen vil bli sendt til den som booket VK før utgangen av måneden etter måneden for arrangementet. 

Hvordan kommer jeg meg til NHH?2020-07-16T14:15:44+02:00

For å komme seg fra sentrum eller Sandviken til NHH kan man ta buss nr. 3, 4, 5, 6, 39 og 83. Busstoppet heter Handelshøyskolen, og det tar 3-4 minutter å gå ned til NHH. Kommer du fra Åsane kan du ta buss nr. 3, 4, 5 og 36 og gå av på Handelshøyskolen. For busstider kan du søke på skyss.no eller laste ned skyss-appen.

Hvor burde jeg bo?2020-07-16T14:16:03+02:00

Studentene ved NHH er bosatt i hele Bergen. Mange studenter bor i området rundt skolen, og trives med dette, mens andre foretrekker å bo i sentrum eller mindre sentralt. Du må selv avgjøre hva som er viktig for deg når du velger et sted å bo, men det kan være lurt å ha i bakhodet hvor på kartet NHH ligger.

Hatleberg er studentboligene nærmest skolen, og er et godt alternativ for NHH studenter. Her blir man også lett kjent med andre studenter.

Hvor finner jeg innloggingen til Studentweb og Canvas?2020-07-16T14:16:51+02:00

Passord og brukernavn vil bli sendt ut på mail fra NHH før skolestart. Sjekk ut LINK for mer informasjon.

Er det høstferie og vinterferie på NHH?2020-07-16T14:17:51+02:00

NHH har ingen faste ferier utenom juleferie, påskeferie og sommerferie. Noen forelesere har derimot forelesningsfri i de såkalte høst- og vinterferiene.

Må man delta på forkurset i matematikk?2020-07-16T14:18:24+02:00

Nei, det er helt valgfritt å delta på forkurset i matematikk. Forkuset er en god mulighet til å friske opp mattekunnskapene sine, samt møte kommende medstudenter!Sjekk ut linken for mer informasjon om forkurset i matematikk: https://www.nhh.no/kalender/2020/august/forkurs-i-matematikk/

Hvordan kan jeg bli med i ulike grupper i studentforeningen?2020-08-25T08:48:10+02:00

Det er mange underutvalg, interessegrupper og idrettslag i NHHS, og felles for alle er at de hvert år med glede tar opp nye medlemmer. Uken etter FKU arrangeres Rekrutteringsuken, der du vil få sjansen til å bli kjent med alle gruppene og få informasjon om opptak til disse. Det vil komme mer informasjon om dette under FKU og på nhhs.no!

Jeg har tatt bacheloren min på en annen utdanningsinstitusjon og skal nå begynne som ekstern master på NHH. Kommer jeg på en faddergruppe med andre masterstudenter? Og kan jeg melde meg inn i facebookgruppen til «Vi som begynner på NHH 2020»?2020-07-17T09:37:28+02:00

Ja og ja! Vi har egne faddergrupper for masterstudenter. Det er stort sett det samme som skjer for både bachelor-, master og internasjonale faddergrupper, men på FKU-programmet kan du se når de ulike gruppene har ulike program. Facebookgruppen er for alle nye studenter, så du kan bare melde deg inn.

Hva er daghavende?2020-07-16T14:19:51+02:00

Daghavende skal ta vare på deg hele døgnet.

Hver dag i FKU vil én eller flere fra Førstekullsukekomiteen være Daghavende. De vil gå i mørkeblå/sorte t-skjorter, og er ansvarlige for det som skjer. Om du har spørsmål eller noe du ønsker å si fra om, gi beskjed til Daghavende.

Daghavende kan også nås på telefon 451 86 050 hele døgnet. Dette nummeret står også på alle fadderukebåndene.

When will I be billed for costs related to VK bookings?2020-07-14T15:29:51+02:00

The invoice will be sent to the person who booked VK before the end of the month following the month of the event.

When do I receive the reimbursement for expenses?2020-07-14T15:32:02+02:00

Depending on when the expense form is sent, reimbursement times may vary from 14 to 18 days if the reimbursement is approved. From time of approval we estimate roughly 14 days.

Blir det fadderuke for nye masterstudenter?2020-07-19T17:37:22+02:00

Det blir det! Program slippes ikke før 3. august, men masterstudenter kan forvente opplegg med faddergrupper og ulike events. FKU begynner 10. august og slutter 17. august. —

Go to Top