Dagsorden

Forretningsorden

Søknad om endring av vedtekter

Kjernestyrets innstilling

Sammenligning og forklaring

Tillegg: Første høringsrunde