FOOD FOR THOUGHT – Veien mot bærekraftige matsystemer

I verden i dag produseres det nok mat til å dekke forbruket til 1,5 ganger verdens befolkning og som forbruker i Norge i dag har man et nærmest endeløst tilbud av matvarer fra alle verdens hjørner. En stadig mer globalisert verden har ført internasjonale markeder nærmere hverandre, noe som også involverer lange og komplekse verdikjeder [...]

Go to Top