Strategisk Forum #2

Strategisk forum er et forum for alle tillitsvalgte i NHHS og besluttende organ for instruksendringer. Alle nåværende og tidligere medlemmer av NHHS, i tillegg til ansatte ved NHH, har møte- og talerett under SF, men det er kun én representant fra hvert underutvalg som har stemmerett. Link til agenda med møtelink og sakspapirer er her. 

Foreningsmøte #2

Velkommen til årets andre Foreningsmøte! Foreningsmøtet er det øverste organet i Norges Handelshøyskoles Studentforening og er ekstremt viktig for et velfungerende studentdemokrati. Dette er en gyllen anledning for deg som student til å komme med innspill og spørsmål, eller kun å oppdatere deg på hva som rører seg i de ulike underutvalgene og interessegruppene ved skolen. [...]

Rekrutteringsdagen 2022

Semesteret er igang. I løpet av uke 3 inviterer rundt 50 interessegrupper, underutvalg og idrettslag til opptak. Vi på NHH er så heldige å ha Norges beste studentforening (NHHS). Den består av et utrolig antall grupper som spenner over så mange felt at det er umulig å ramse opp. For at du skal klare å [...]

Go to Top