Laster Arrangementer

Årets første strategiske forum (SF) er torsdag 4. februar. SF er et forum for tillitsvalgte i NHHS, og saker som tas opp her er blant annet instruksendringer og store prinsipielle saker. Alle underutvalg er pliktig til å sende leder, eller en stedfortreder. På SF er alle i studentforeningen velkommen til å delta, men det er bare lederne av underutvalg, prosjektorganisasjoner og datterselskap som har stemmerett.