Laster Arrangementer

Årlig arrangerer NHH Aid Aksjonsuken i starten av hvert høstsemester. Dette er en innsamlingsaksjon drevet av førstekull, der man ønsker å strekke seg utenfor NHH og engasjere hele Bergen for å samle inn penger til Unicef sitt arbeid i Malawi.

I år har NHH Aid i samarbeid med Unicef og PwC bestemt seg for å ikke gjennomføre høstens Aksjonsuke, grunnet Covid-19. Derimot ønsker vi å gjennomføre Aksjonsuken i januar, og da trenger vi så mange engasjerte førstekullister som mulig!

Det vil bli arrangert et foredrag i AudMax i løpet av oktober, der Unicef og NHH Aid er representert, med PwC som samarbeidspartner. Dette foredraget vil fortelle dere om arbeidet NHH Aid gjør, samt gi dere et innblikk i hvordan ansettelsesprosessen til Aksjonsuken neste år vil bli. Vi ønsker å ansette engasjerte førstekullister i to omganger; én gang i oktober (som vil bli Aksjonsukens styre, samt NHH Aid sitt styre for 2021) og én gang i januar (som vil bli alle Aksjonsukens ansatte, samt det nye Storstyret i NHH Aid 2021). Det vil i løpet av morgendagen bli publisert videoer på instagrammen til NHH Aid om arbeidet vi gjør i løpet av året, hvem vi er og hva som skjer med NHH Aid denne usikre høsten og inn i neste år. Følg med på @nhhaid og send gjerne inn spørsmål!

Dersom dere har noen videre spørsmål dere ikke ønsker å sende inn til vår Instagram eller Facebook så er det bare å sende en melding til informasjonsansvarlig Martha Raaum på 92273131.
Vennlig hilsen Styret v/ NHH Aid
Go to Top