Laster Arrangementer

Hvert år kommer årets Raftoprismottaker sammen med representanter fra Raftostiftelsen til NHH for å avholde en kransnedleggelse for Thorolf Raftos minne. I år vant amerikanske Human Rights Data Analysis Group, HRDAG. De arbeider globalt fo rå fremskaffe pålitelige og etterprøvbare beviser for brudd på menneskerettighetene. Dette er et åpent arrangement og vil foregå i speilsalen mellom 12:00 og 13:30 på fredag 12/11. Kom innom for spennende taler fra store personer, kake, kaffe og underholdning!

Link til arrangement på FB her.

Go to Top